Zbytky románského kostela nejistého zasvěcení objeveného poč. 20. století v ploše III. nádvoří Pražského hradu. Obdélná loď se zachovanou dlažbou je od východu zakončena půlkruhovou apsidou. Od severu se napojovala chodba ke svatovítskému chrámu.
Hlavní obrázek místa
apsida kostela od severovýchodu
© Pavel Zany Komárek 20.3. 2008
Zbytky kostela jsou součástí archeologické expozice pod dlažbou III. nádvoří Pražského hradu. Přístupné jsou příležitostně při akcích pořádaných správou Hradu.
Zany, 4.10. 2008
popis

Kostel měl hlubší základy založené do přirozené rokle svažující se do údolí Vltavy. Od obdélné lodi o vnitřních rozměrech cca 10 x 5 metrů je na východě ústupkem odsazena půlkruhová apsida. Kvádříkové zdivo o šířce cca 80 cm je dnes zachováno do výšky asi 120–130 cm nad úroveň terénu v 15. století a cca 0,5 m nad úroveň podlahy v interiéru. Ta je provedena z opukových desek a dochována v celé ploše kostela. Podlaha apsidy je stupínkem vyvýšena a dosud na ní spočívá obdélný základ oltáře ze stejného materiálu. Dnešní zvlnění podlahy je způsobeno postupným nerovnoměrným sesedáním podloží. Na úrovni podlahy se také prozatím zastavil archeologický průzkum, jeho další pokračování do hlubších vrstev muže přinést další překvapení. Na vnitřní straně nese zdivo kostela stopy požáru. Vstup do kostela byl od severu z chodby spojující kostel s bazilikou široké 3,4 m se stěnami z kvádříkového zdiva o šířce 70 cm. Vzhledem ke spádu…  číst dále

Zany, 4.10. 2008

historie

Roku 1920 bylo při kanalizačních pracích na III. nádvoří Pražského hradu jižně od svatovítské katedrály objeveno zdivo dosud neznámého románského kostela. Vznik kostela klade I. Borkovský v rozmezí 2. poloviny 11. století či 1. poloviny 12. století, o něco později byla pro usnadnění přístupu mezi kapitulním chrámem a kostelem postavena kamenná chodba. Tento kostel byl různými autory ztotožňován s některými z dosud nelokalizovaných svatyň doložených prameny zasvěcených sv. Bartoloměji, sv. Ondřeji, sv. Tomáši či Panně Marii. V posledních desetiletích převažuje interpretace významného archeologa I. Borkovského, který se pražským hradem celoživotně zabýval a ve svých pracích shrnul a podrobil kritice starší názory. Zasvěcení sv. Ondřeji (K. Fiala, J. Čarek) odmítl, protože nebylo podloženo žádnými argumenty. Kaple sv. Tomáše byla podle Kosmovy kroniky na pilířích klenutá svatyně vystavěna nad hrobem knížete Břetislava II., v našem kostele však…  číst dále

Zany, 4.10. 2008

Půdorys místa

půdorys kostela
© Z. Dragoun: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Libri, Praha 2002
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Hradčany

Místa v okolí

 Staré proboštství
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kaple Všech svatých
 Pražský hrad
 socha sv. Václava
 kostel Panny Marie
 Morzinský palác
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 jezuitské gymnázium
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Arcibiskupský palác
 Lobkowiczký palác
 Thunovský palác
 kostel sv. Mikuláše
 Martinický palác
 Pálffyovský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Toskánský palác
 Oettingenský palác
 Vrtbovská zahrada
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Lobkowiczký palác
 Valdštejnský palác
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Kounický palác
 Martinický palác
 kostel sv. Prokopa
 Biskupský dvůr
 palác Thurn-Taxisů
 palác Turbů
 kaple sv. Eliáše
 kaple Jezulátka
 kaple sv. Barbory
 Lužický seminář
 Juditin most
 Nostický palác
 Hergetova cihelna
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Vavřince
 Šlikův palác
 Strakova akademie
 Kapucínský lazaret
 kaple Božího hrobu
 socha Jana Nerudy
 Černínská zahrada
 Černínský palác
 Mariánské hradby
 Bílkova vila
 Kučerův palác
 Mánesův most
 Hanavský pavilon
 kostel sv. Vavřince
 Hladová zeď
 Karlův most
 Rudolfinum
 pomník Karla IV.
 kostel sv. Rocha
 kostel sv. Salvátora
 viniční sloup
 Klementinum
 Čechův most
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Michala
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 palác Lažanských
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 Lannova vila
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Salvátora
 dům U Rotta
 kostel sv. Ducha
 Národní divadlo
 Španělská synagoga
 Betlémská kaple
 kostel sv. Mikuláše
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Vejvodů
 mariánský sloup
 letohrádek Kinských
 kostel sv. Michala
 Valterův palác
 kostel sv. Gotharda
 Týnská škola
 Wimmerova kašna
 kostel sv. Norberta
 Platýz
 dům U modré růže
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 Můstek
 Karolinum
 kostel sv. Haštala
 dům U zlatého úlu
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Vojtěcha
 Týn (Ungelt)
 Letenská vodárna
 Portheimka
 Kolovratský palác
 Diamant
 palác Sylva-Taroucca
 Národní dům
 Tančící dům
 Letenský kolotoč
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 Horní Palata
 kostel sv. Václava
 palác MacNevenův
 Medvědí kašna
 hrádek na Zderaze
 Nová mincovna
 Obecní dům
 Vávrův dům
 kostel sv. Václava
 evangelický kostel
 kašna sv. Josefa
 Kajetánka
 synagoga
 Vernierovský palác
 kostel sv. Klimenta
 Králův dvůr
 Novoměstská radnice
 Prašná brána
 Harrachovský palác
 Bertramka
 Rudolfova štola
 Jindřišská věž
 kostel sv. Štěpána
 Lannův palác
 Spiritka
 Jubilejní synagoga
 kaple sv. Longina
 Masarykovo nádraží
 Banka čs. legií
 socha sv. Václava
 Hanspaulka
 kostel sv. Klimenta
 Národní muzeum
 Rothmayerova vila
 kostel sv. Antonína
 Veletržní palác
 letohrádek Klamovka
 Průmyslový palác
 Husův sbor
 kaple sv. Barbory
 Kovařovicova vila
 Klikovka
 Turbová
 Nové proboštství
 kostel sv. Matěje
 ZOO Praha
 Skalka
 Vinohradské divadlo
 Negrelliho viadukt
 Troja
 městské opevnění
 Čertův sloup
 socha Radegasta
 Obora
 morový sloup
 Národní dům
 kostel sv. Ludmily
 románský most
 Vyšehrad
 synagoga
 Gočárovy domky
 boží muka
 kaple sv. Kláry
 kostel sv. Vavřince
 Zámečnice
 Baba
 Kuglvajt
 Kazanka
 synagoga
 kostel sv. Martina
 rozhledna Šiška
 Ladronka
 Folimanka
 kaple sv. Rodiny
 Trojský most
 kamenný kruh
 Fata Morgana
 Veleslavín
 kostel sv. Prokopa
 Šmukýřka
 Větrník
 kameny s kosmogramy
 židovský hřbitov
 Schückova vila
 kaple sv. Václava
 Podolská vodárna
 boží muka
 vinohradská vodárna
 kostel sv. Kříže
 Kotěrova vila
 Šalounova vila
 Jenerálka
 Dryákova vila
 Cibulka
 Dolní Landhauska
 Zlíchovský lihovar
 kostel sv. Pankráce
 Šafránka
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Rocha
 Dívčí hrady
 Librova vila
 Rangherka
 kostel sv. Mikuláše
 litopunkturní stéla
 Národní dům
 Na Farkách
 Cibulka
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Václava
 Invalidovna
 Valdštejnův sloup
 Děvín
 kostel sv. Václava
 Bohnice
 Jinonický dvorec
 Sluncová
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Václava
 zámecký pivovar
 Löwitův mlýn
 zvonička
 Raudnitzův dům
 vodárenská věž
 Libeň
 kostel sv. Vojtěcha
 Hansfalkovský dvůr
 letohrádek Hvězda
 synagoga
 libeňský plynojem
 Motol
 Michelský dvůr
 Michelská vodárna
 Slovanka
 Pražský Semmering
 Brandejsův statek
 Anglický pivovar
 Divoká Šárka
 kostel sv. Prokopa
 Čimice
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 hřbitovní kaple
 toleranční hřbitov
 Maltézský mlýn
 kostel sv. Václava
 Bílá hora
 Butovice
 hradiště Zámka
 kaple sv. Václava
 Akciové ledárny
 Stará střelnice
 Horoměřice
 Trmalova vila
 kaple sv. Anny
 Bojiště
 Zkamenělý slouha
 hřbitovní kaple
 Hájčí dvůr
 Dolní Krč
 kaple se zvoničkou
 kaplička Panny Marie
 socha sv. Václava
 Branický most
 Knorův statek
 lázně Malá Chuchle
 Brnky
 kostel sv. Václava
 Roztoky
 kostel sv. Martina
 Záběhlice
 pivovar
 Milíčova modlitebna
 výklenková kaple
 Hvězdárna Ďáblice
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Rodiny
 Červenkova kaple
 Záběhlice
 Malešice
 Statenice
 Trunečkův mlýn
 skanzen Řepora
 Ďáblice
 Požáry
 Práče
 Řivnáč
 kostel sv. Klimenta
 Přemyšlení
 Levý Hradec
 Pravý Hradec
 kaple sv. Rozálie
 Zdiby
 Úholičky
 Chodovská tvrz
 Nový hrad
 kaple sv. Václava
 Klecany
 Husův sbor
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 Toulcův dvůr
 kaple sv. Kříže
 Stará hospoda
 kaple Panny Marie
 Libuš
 Tuchoměřice
 kříž
 kostel sv. Víta
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 kaple sv. Václava
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 Lochkov
 fara
 mariánský sloup
 zvonice
 Kněževes
 Kunratice
 Kyjský rybník
 Hostivice
 kaple sv. Václava
 Hostivař
 Tryskovice
 Čakovice
 socha sv. Václava
 kostel sv. Remigia
 sousoší Kosmonautů
 Komořany
 Doubravka
 Písnice
 Pakoměřice
 Cihelka
 Hostavice
 boží muka
 Drasty
 kostel sv. Michala
 Litovice
 Taslarův mlýn
 kostel sv. Martina
 V Pískovně
 kostel sv. Vavřince
 kaple se zvoničkou
 kaple
 zatopený důl Škroby
 Číčovický kamýk
 kaple Panny Marie
 pivovar
 Zbraslav
 Karlův stánek
 geologická zahrada
 kostel sv. Havla
 Vodochody
 kostel sv. Prokopa
 Kalinův mlýn
 boží muka
 Miškovice
 Středokluky
 obecní kříž
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Liběhrad
 Dolní Počernice
 kaple sv. Vojtěcha
 kostel sv. Martina
 poštovní stanice
 Počernický rybník
 kaplička
 Kalingerův mlýn
 železniční most
 Štít
 kaple sv. Anny
 Okoř
 zvonice
 Baštěk
 Fantův mlýn
 kostel sv. Jiří
 kaple
 kaple Panny Marie
 Ctěnice
 Dobrovíz
 Dubeček
 kostel sv. Petra
 mlýn U Veselých
 kaple sv. Anny
 Panenské Břežany
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Vinoř
 kaple
 Závist
 Závist-Šance
 Panenské Břežany
 Škrábek
 Chvaly
 Choteč
 kostel sv. Ludmily
 vinořské hradiště
 Hodkovice
 Měšice
 Dubeč
 Dubeč
 kostel sv. Kateřiny
 Vinoř
 Dolní Břežany
 Makotřasy
 kaple
 židovský hřbitov
 socha vodníka
 kaple
 kaple sv. Václava
 Průhonice
 Lítožnice
 Třebotov
 Velenec
 židovský hřbitov
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Martina
 Hořelice
 vyhlídkový gloriet
 Zoopark Zájezd
 Zlatníky
 Minice
 Budeč
 Památník Lidice
 synagoga
 kaplička
 studánka Rusavka III
 Sluhy
 kostel sv. Vojtěcha
 Vřesek
 zvonice
 fara
 kaple
 Uhříněves
 kostel Všech svatých
 kostel sv. Prokopa
 kaplička sv. Anny
 boží muka
 Mratín
 fara
 kaple sv. Prokopa
 Benice
 kostel sv. Václava
 kaplička Panny Marie
 Koleč
 židovský hřbitov
 Dobřejovice
 Stehelčeves
 kaplička
 Brázdim
 Vysoký Újezd
 sprašová rokle
 Lužce
 Modletice
 Slatina
 kostel sv. Vojtěcha
 židovský hřbitov
 lom Velká Amerika
 kostel sv. Martina
 židovský hřbitov
 synagoga
Základní informace místa
ID místa: 5101
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zřícenina
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 4.10.2008
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama