Letohrádek Ferdinanda I. postavený v letech 1555-1556 podle jeho vlastních návrhů. Půdorys šesticípé hvězdy, suterén vytesán ve skále. Hodnotné štukové reliéfy s námětem antických ctností. 8. listopadu 1620 u jeho zdí padlo na 6.000 Moravanů.
Hlavní obrázek místa
Letohrádek z přístupové cesty
© Radovan Smokoň 09/2006
Nádherný příklad tzv. filosofických staveb, které měly být prostoupeny řádem a vůbec všeobecnou kompaktností mězi věcmi. Ztělesňují matematické vztahy, názory na stavbu vesmíru apod. Letohrádek, postavený v XVI. stol. uprostřed Císařské obory (ve spodní části složena z původních dubových lesů), byl vystavěn na půdorysu šesticípé Davidovy (Šalamounovy) hvězdy - základ je tak tvořen dvěmi protínajícími se pravoúhlými trojúhelníky v kruhu o poloměru 60 stop. Jednotlivé cípy hvězdy, ale i meziprostory mezi nimi se zaobírají antickým božstvem a postavám mytologie vůbec. Ty daly své jméno i oběžnicím. I každé podlaží je chápáno jako jeden živel - oheň, vzduch, voda a země...
Mass, Turyna Petr, 9.9. 2003
historie

Hvězda zámeček

Nechtíce pominouti letohrádku Hvězdy, kterýž postaven byl spíše jako zahradní dům aneb altán, aspoň stručně se o něm chceme zmíniti. Jestiť zámeček tento v Oboře ležící zvláštní svým tvarem, jakož i jednoduchou svou způsobou zevnější. Tvar jeho jest hvězda o šesti špicích, jako bychom dva rovnostranné trojúhelníky tak na sebe položili, aby do šesti úhlů ležely. Na tomto podvalí na kraji výšiny k západu spadající postaveno jest prosté stavení a přikryto jest střechou končitou, nad níž se dvoje lucerny a báně vypínávaly. Zvenčí jest všechno prosťounké a jednoduché. Dva vchody jsou tu, jeden do podzemí, druhý do přízemí; u tohoto jest předsíňka velice skrovná s pyšným přece nápisem, že r. 1828 od c.k. dvorského úřadu stavebního postavena. Není-li zevnějšek takový, aby pozornosť příchozího vábil, tím zajímavější jest vnitřek jak rozdělením svým, tak i uměleckým okrášlením. Jak již řečeno, jest stavení na kraji návrší a do něho…  číst dále

August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII., 18.3. 2017

okruhy, vstupné

stálá expozice

Minulost a přítomnost - stavební vývoj letohrádku od jeho vzniku až po současnost model bitvy na Bílé hoře v suterénu letohrádku, předměty se symbolem hvězdy, astrologické knihy, vlajky s hvězdami ad.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz, 13.9. 2005

Půdorys místa

půdorys areálu
© Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Libri, Praha 1997
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

21.1.2009 09:32 Jan Johann Jaroslav Miška
Ferdinand I. Tyrolský vytváří účelově postavenou stavbou vytvářející uvnitř výrazný vyzařovací prostor. Takové místo je pak místem, které léčí. Více v knize Zpověď Druida a dalších knihách o prasíle. Pohodu a zdraví přeje JJJM
19.8.2008 15:39 xxxx
Ti padlí Moravané byly sice vojenské jednotky placené Moravskými pány, národnostně však o Moravany nešlo. Legendy navíc praví (a obrazy zobrazují) jak právě "Moravané" z boje prchají přes zdi obory....
8.6.2008 14:32 Eduard Brož
Právě jsem se vrátil z výletu do Prahy a na Letohrádek Hvězda. Kdybych neměl navigaci a řídil jsem se jenom inform. tabulemi, byl bych tam bloudil ještě teď. Člověk když se nezeptá, tak tam nemůže nikdy trefit. Nevím tedy jestli je tohle ten správný směr, jak zvýšit návštěvnost...nebo to asi není to hlavní
3.1.2008 21:53 Patamat
Letohrádek Hvězda je ve skutečnosti pevnostní objekt a byla to vlastně pokusná stavba vojenského charakteru.je zajímavé,že toto nalézám v cizí literatuře a u nás je to zámeček a ještě je vše podtrženo kabalou.Taky těch Moravanů zde nepadlo 6000 ale ve skutečnosti asi 300,někde dokonce udávají 280.Nenašlo se tady skorem nic.Jde o národnostní nacionální mýtus.
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 6-Liboc

Místa v okolí

 toleranční hřbitov
 Bílá hora
 zvonička
 Divoká Šárka
 hřbitovní kaple
 Šafránka
 Motol
 Maltézský mlýn
 Větrník
 Veleslavín
 Ladronka
 kostel sv. Martina
 rozhledna Šiška
 Hájčí dvůr
 kostel sv. Rodiny
 Cibulka
 Rothmayerova vila
 Cibulka
 Jenerálka
 Skalka
 Kajetánka
 hřbitovní kaple
 Zámečnice
 evangelický kostel
 Spiritka
 Klikovka
 socha sv. Václava
 kostel sv. Norberta
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Václava
 Šmukýřka
 Jinonický dvorec
 Kuglvajt
 Turbová
 letohrádek Klamovka
 Horní Palata
 Kučerův palác
 Hanspaulka
 kostel sv. Rocha
 Šlikův palác
 Kapucínský lazaret
 Černínská zahrada
 Černínský palác
 kaple sv. Matouše
 skanzen Řepora
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Vojtěcha
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 kostel sv. Matěje
 kostel sv. Vavřince
 Martinický palác
 fara
 mariánský sloup
 kaple Božího hrobu
 boží muka
 Toskánský palác
 kostel sv. Vavřince
 Hostivice
 Hladová zeď
 Arcibiskupský palác
 socha sv. Václava
 Butovice
 Lobkowiczký palác
 Bertramka
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kaple Jezulátka
 letohrádek Kinských
 kostel Panny Marie
 kostel sv. Michala
 Staré proboštství
 Morzinský palác
 Vrtbovská zahrada
 Horoměřice
 kaple Všech svatých
 socha Jana Nerudy
 Pražský hrad
 jezuitské gymnázium
 kostel sv. Prokopa
 Bojiště
 kostel sv. Vavřince
 Thunovský palác
 kostel sv. Mikuláše
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 palác Turbů
 Kounický palác
 Nostický palác
 dům U Schnellů
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Trunečkův mlýn
 kaple se zvoničkou
 Portheimka
 dům U Splavínů
 kostel sv. Václava
 synagoga
 Malostranská radnice
 Lobkowiczký palác
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 Oettingenský palác
 Valdštejnský palác
 Dívčí hrady
 Biskupský dvůr
 kaple sv. Eliáše
 Lužický seminář
 Juditin most
 Národní dům
 palác Thurn-Taxisů
 Kněževes
 kaple sv. Rozálie
 zvonice
 Požáry
 Baba
 Medvědí kašna
 Hergetova cihelna
 kaple sv. Václava
 Karlův most
 kaple sv. Václava
 Bílkova vila
 Strakova akademie
 Lannova vila
 Mariánské hradby
 kostel sv. Gotharda
 Mánesův most
 Husův sbor
 pomník Karla IV.
 Hanavský pavilon
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Rudolfinum
 viniční sloup
 Tančící dům
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Vojtěcha
 Klementinum
 kostel sv. Klimenta
 Statenice
 hrádek na Zderaze
 Valterův palác
 dům U Sladkých
 Nová radnice
 kostel sv. Víta
 Clam-Gallasův palác
 Čechův most
 Gočárovy domky
 Tuchoměřice
 kříž
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Betlémská kaple
 Litovice
 Kovařovicova vila
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 Rychtrův dům
 Obora
 Děvín
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 dům U Rotta
 kašna s delfíny
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Minuty
 Nové proboštství
 Wimmerova kašna
 pomník Franze Kafky
 socha Radegasta
 kašna sv. Josefa
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Ducha
 Hansfalkovský dvůr
 Vyšehrad
 Diamant
 Platýz
 dům U modré růže
 Stará rychta
 Týnská škola
 Zlíchovský lihovar
 Raudnitzův dům
 Brandejsův statek
 mariánský sloup
 Španělská synagoga
 Novoměstská radnice
 románský most
 Stavovské divadlo
 Čertův sloup
 ZOO Praha
 Můstek
 Karolinum
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Barbory
 Týn (Ungelt)
 Letenská vodárna
 dům U zlatého úlu
 palác MacNevenův
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Štěpána
 Kolovratský palác
 kostel sv. Haštala
 Pražský Semmering
 palác Sylva-Taroucca
 morový sloup
 boží muka
 Rudolfova štola
 kaple sv. Longina
 kostel sv. Martina
 Troja
 Nová mincovna
 městské opevnění
 Podolská vodárna
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 kaple sv. Václava
 Letenský kolotoč
 Slovanka
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Vernierovský palác
 kameny s kosmogramy
 Obecní dům
 kaple sv. Kláry
 Vávrův dům
 Harrachovský palác
 socha sv. Václava
 kostel sv. Klimenta
 Jindřišská věž
 Národní muzeum
 Fata Morgana
 Jubilejní synagoga
 Na Farkách
 Masarykovo nádraží
 kamenný kruh
 Lannův palác
 Banka čs. legií
 Folimanka
 Kazanka
 poštovní stanice
 kostel sv. Klimenta
 Průmyslový palác
 zvonice
 kaplička
 Veletržní palác
 Akciové ledárny
 lázně Malá Chuchle
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 kostel sv. Antonína
 kostel sv. Ludmily
 Vinohradské divadlo
 Branický most
 Husův sbor
 kostel sv. Pankráce
 kaple sv. Rodiny
 Národní dům
 Schückova vila
 synagoga
 kostel sv. Jiří
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kostel sv. Prokopa
 Negrelliho viadukt
 kostel sv. Vavřince
 Trojský most
 Středokluky
 kaple Panny Marie
 kaple Panny Marie
 Úholičky
 synagoga
 Dobrovíz
 Bohnice
 kostel sv. Václava
 Číčovický kamýk
 hradiště Zámka
 Dolní Landhauska
 Šalounova vila
 kostel sv. Prokopa
 vinohradská vodárna
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 Kotěrova vila
 Dryákova vila
 Lochkov
 kostel sv. Kříže
 vodárenská věž
 Rangherka
 kostel sv. Mikuláše
 Kalingerův mlýn
 Michelská vodárna
 Librova vila
 kaple sv. Floriána
 Řivnáč
 Taslarův mlýn
 kostel sv. Rocha
 Čimice
 Valdštejnův sloup
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Anny
 litopunkturní stéla
 Michelský dvůr
 Roztoky
 Národní dům
 Invalidovna
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Michala
 Kalinův mlýn
 Brnky
 kostel sv. Klimenta
 Levý Hradec
 Dolní Krč
 Makotřasy
 Okoř
 Hořelice
 kaple
 Sluncová
 boží muka
 mlýn U Veselých
 Löwitův mlýn
 železniční most
 zámecký pivovar
 Libeň
 Škrábek
 parní motorový mlýn
 kostel sv. Vojtěcha
 synagoga
 libeňský plynojem
 kaplička Panny Marie
 Choteč
 Zkamenělý slouha
 Anglický pivovar
 Knorův statek
 Stará střelnice
 kostel sv. Václava
 Pravý Hradec
 Památník Lidice
 kostel sv. Kateřiny
 Pavlov
 kaple
 socha vodníka
 kostel sv. Martina
 Trmalova vila
 Červený Újezd
 Zoopark Zájezd
 Přemyšlení
 Komořany
 Záběhlice
 Klecany
 kaple se zvoničkou
 kaplička sv. Anny
 židovský hřbitov
 Třebotov
 Hřebeč
 Cihelka
 Buštěhrad
 kostel sv. Martina
 Hvězdárna Ďáblice
 socha sv. Václava
 kostel sv. Havla
 Muzeum Oty Pavla
 pivovar
 Karlův stánek
 Zbraslav
 Nový hrad
 Buštěhrad
 kostel sv. Václava
 Záběhlice
 Libuš
 kaple sv. Izidora
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Lukáše
 pivovar
 Zdiby
 Vysoký Újezd
 výklenková kaple
 Milíčova modlitebna
 kaple
 Budeč
 Červenkova kaple
 kaple sv. Václava
 Ďáblice
 Malešice
 Liběhrad
 Drasty
 Práče
 Chodovská tvrz
 kostel sv. Václava
 kaple
 boží muka
 Stehelčeves
 Kunratice
 Písnice
 kaplička Panny Marie
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 Unhošť
 boží muka
 kaple sv. Vojtěcha
 kostel sv. Mikuláše
 Vrapice
 měšťanský dům
 Lužce
 Koleč
 Vodochody
 Toulcův dvůr
 Minice
 Závist
 Chrustenická šachta
 Závist-Šance
 kaple sv. Václava
 studánka Rusavka III
 kaple sv. Prokopa
 Velké Přítočno
 Kazín
 kaple
 kaple sv. Kříže
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 židovský hřbitov
 Hloubětín
 kostel sv. Jiří
 kaplička
 Pakoměřice
 Tryskovice
 Hostivař
 sousoší Kosmonautů
 Loděnice
 Čakovice
 lom Velká Amerika
 kostel sv. Remigia
 Dolní Břežany
 kaple sv. Anny
 kaple
 Panenské Břežany
 kostel sv. Stanislava
 židovský hřbitov
 Baštěk
 synagoga
 kaple Panny Marie
 vodárna
 kaple
 kaple
 Hodkovice
 Panenské Břežany
 kaple sv. Vojtěcha
 vodní park Čabárna
 kostel sv. Martina
 kaple
 Solvayovy lomy
 Zlatníky
 lom Malá Amerika
 zvonice
 Bubovické vodopády
 Měšice
 železniční viadukt
 kostel Všech svatých
 kaple
 kostel sv. Václava
 lom Alkazar
 jeskyně Nad Kačákem
Kontaktní informace
Letohrádek Hvězda
Liboc 25 c
Praha 6 - Liboc
160 00
Tel: 235 357 938
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
post@pamatnik-np.cz
Základní informace místa
ID místa: 1659
Typ místa: zámek
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 9.9.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Děsím se co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Naposledy navštívené

reklama