Letohrádek Ferdinanda I. postavený v letech 1555-1556 podle jeho vlastních návrhů. Půdorys šesticípé hvězdy, suterén vytesán ve skále. Hodnotné štukové reliéfy s námětem antických ctností. 8. listopadu 1620 u jeho zdí padlo na 6.000 Moravanů.
Hlavní obrázek místa
Letohrádek z přístupové cesty
© Radovan Smokoň 09/2006
Nádherný příklad tzv. filosofických staveb, které měly být prostoupeny řádem a vůbec všeobecnou kompaktností mězi věcmi. Ztělesňují matematické vztahy, názory na stavbu vesmíru apod. Letohrádek, postavený v XVI. stol. uprostřed Císařské obory (ve spodní části složena z původních dubových lesů), byl vystavěn na půdorysu šesticípé Davidovy (Šalamounovy) hvězdy - základ je tak tvořen dvěmi protínajícími se pravoúhlými trojúhelníky v kruhu o poloměru 60 stop. Jednotlivé cípy hvězdy, ale i meziprostory mezi nimi se zaobírají antickým božstvem a postavám mytologie vůbec. Ty daly své jméno i oběžnicím. I každé podlaží je chápáno jako jeden živel - oheň, vzduch, voda a země...
Mass, Turyna Petr, 9.9. 2003
historie

Hvězda zámeček

Nechtíce pominouti letohrádku Hvězdy, kterýž postaven byl spíše jako zahradní dům aneb altán, aspoň stručně se o něm chceme zmíniti. Jestiť zámeček tento v Oboře ležící zvláštní svým tvarem, jakož i jednoduchou svou způsobou zevnější. Tvar jeho jest hvězda o šesti špicích, jako bychom dva rovnostranné trojúhelníky tak na sebe položili, aby do šesti úhlů ležely. Na tomto podvalí na kraji výšiny k západu spadající postaveno jest prosté stavení a přikryto jest střechou končitou, nad níž se dvoje lucerny a báně vypínávaly. Zvenčí jest všechno prosťounké a jednoduché. Dva vchody jsou tu, jeden do podzemí, druhý do přízemí; u tohoto jest předsíňka velice skrovná s pyšným přece nápisem, že r. 1828 od c.k. dvorského úřadu stavebního postavena. Není-li zevnějšek takový, aby pozornosť příchozího vábil, tím zajímavější jest vnitřek jak rozdělením svým, tak i uměleckým okrášlením. Jak již řečeno, jest stavení na kraji návrší a do něho…  číst dále

August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII., 18.3. 2017

okruhy, vstupné

stálá expozice

Minulost a přítomnost - stavební vývoj letohrádku od jeho vzniku až po současnost model bitvy na Bílé hoře v suterénu letohrádku, předměty se symbolem hvězdy, astrologické knihy, vlajky s hvězdami ad.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz, 13.9. 2005

Půdorys místa

půdorys areálu
© Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Libri, Praha 1997
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 6-Liboc

Místa v okolí

 toleranční hřbitov
 Bílá hora
 zvonička
 Divoká Šárka
 hřbitovní kaple
 Šafránka
 Motol
 Větrník
 Maltézský mlýn
 Veleslavín
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 kostel sv. Martina
 Hájčí dvůr
 kostel sv. Rodiny
 Cibulka
 Rothmayerova vila
 Cibulka
 Jenerálka
 Skalka
 Kajetánka
 hřbitovní kaple
 Zámečnice
 evangelický kostel
 Spiritka
 Klikovka
 socha sv. Václava
 kostel sv. Norberta
 kostel sv. Václava
 Šmukýřka
 kostel sv. Prokopa
 Jinonický dvorec
 Kuglvajt
 Turbová
 letohrádek Klamovka
 Horní Palata
 Hanspaulka
 kostel sv. Rocha
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 Černínský palác
 Černínská zahrada
 Šlikův palác
 kaple sv. Matouše
 skanzen Řepora
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Matěje
 kostel sv. Vavřince
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 kaple Božího hrobu
 Toskánský palác
 kostel sv. Vavřince
 boží muka
 Martinický palác
 fara
 mariánský sloup
 Hostivice
 Hladová zeď
 Arcibiskupský palác
 Butovice
 socha sv. Václava
 Lobkowiczký palác
 Bertramka
 Kohlova kašna
 kaple Jezulátka
 letohrádek Kinských
 kostel Panny Marie
 kostel sv. Michala
 kaple sv. Kříže
 Morzinský palác
 Staré proboštství
 Horoměřice
 kaple Všech svatých
 Pražský hrad
 socha Jana Nerudy
 Vrtbovská zahrada
 kostel sv. Prokopa
 Bojiště
 kostel sv. Vavřince
 Thunovský palác
 kostel sv. Mikuláše
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 jezuitské gymnázium
 Trunečkův mlýn
 kaple se zvoničkou
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 synagoga
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Lobkowiczký palác
 palác Turbů
 Kounický palác
 Nostický palác
 dům U Schnellů
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Oettingenský palác
 Valdštejnský palác
 Biskupský dvůr
 Dívčí hrady
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 kaple sv. Eliáše
 Juditin most
 Lužický seminář
 Národní dům
 Baba
 zvonice
 Kněževes
 kaple sv. Rozálie
 Požáry
 Medvědí kašna
 palác Thurn-Taxisů
 Hergetova cihelna
 kaple sv. Václava
 Karlův most
 kaple sv. Václava
 Bílkova vila
 Mariánské hradby
 Lannova vila
 Strakova akademie
 pomník Karla IV.
 Hanavský pavilon
 Husův sbor
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 kostel sv. Gotharda
 Mánesův most
 Rudolfinum
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Vojtěcha
 Klementinum
 Tančící dům
 viniční sloup
 kostel sv. Klimenta
 Statenice
 hrádek na Zderaze
 Valterův palác
 dům U Sladkých
 Nová radnice
 kostel sv. Víta
 Clam-Gallasův palác
 Tuchoměřice
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Betlémská kaple
 Litovice
 kříž
 Čechův most
 Gočárovy domky
 Kovařovicova vila
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 Rychtrův dům
 Děvín
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 Obora
 dům U Rotta
 kašna s delfíny
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Minuty
 Nové proboštství
 Wimmerova kašna
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Ducha
 Hansfalkovský dvůr
 Vyšehrad
 socha Radegasta
 kašna sv. Josefa
 Diamant
 Platýz
 Stará rychta
 Týnská škola
 Brandejsův statek
 Španělská synagoga
 Novoměstská radnice
 románský most
 mariánský sloup
 Raudnitzův dům
 Zlíchovský lihovar
 dům U modré růže
 Stavovské divadlo
 Čertův sloup
 ZOO Praha
 Můstek
 Karolinum
 kostel sv. Vavřince
 Týn (Ungelt)
 Letenská vodárna
 kaple sv. Barbory
 dům U zlatého úlu
 palác MacNevenův
 kostel sv. Štěpána
 kostel sv. Haštala
 Pražský Semmering
 kaple sv. Václava
 Kolovratský palác
 palác Sylva-Taroucca
 morový sloup
 Rudolfova štola
 kaple sv. Longina
 kostel sv. Martina
 Troja
 boží muka
 Nová mincovna
 Podolská vodárna
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 kaple sv. Václava
 Slovanka
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Letenský kolotoč
 Vernierovský palác
 městské opevnění
 Obecní dům
 kaple sv. Kláry
 Vávrův dům
 Harrachovský palác
 Tři bohyně
 socha sv. Václava
 kostel sv. Klimenta
 Jindřišská věž
 Národní muzeum
 Jubilejní synagoga
 Na Farkách
 Fata Morgana
 kamenný kruh
 Lannův palác
 Masarykovo nádraží
 Banka čs. legií
 Folimanka
 Kazanka
 poštovní stanice
 kostel sv. Klimenta
 zvonice
 kaplička
 Veletržní palác
 Průmyslový palác
 lázně Malá Chuchle
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 kostel sv. Antonína
 kostel sv. Ludmily
 Vinohradské divadlo
 Akciové ledárny
 Branický most
 kostel sv. Pankráce
 Husův sbor
 kaple sv. Rodiny
 Národní dům
 Schückova vila
 synagoga
 kostel sv. Jiří
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kostel sv. Prokopa
 Negrelliho viadukt
 kostel sv. Vavřince
 Úholičky
 Trojský most
 Středokluky
 kaple Panny Marie
 kaple Panny Marie
 Bohnice
 Dobrovíz
 synagoga
 kostel sv. Václava
 Číčovický kamýk
 hradiště Zámka
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Prokopa
 vinohradská vodárna
 Šalounova vila
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Lochkov
 kostel sv. Kříže
 vodárenská věž
 kostel sv. Mikuláše
 Kalingerův mlýn
 Rangherka
 Michelská vodárna
 Řivnáč
 Librova vila
 kaple sv. Floriána
 Taslarův mlýn
 Čimice
 Valdštejnův sloup
 kostel sv. Rocha
 litopunkturní stéla
 Roztoky
 Michelský dvůr
 Národní dům
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Anny
 Invalidovna
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Michala
 kaple sv. Anny
 Brnky
 kostel sv. Klimenta
 Kalinův mlýn
 Levý Hradec
 Dolní Krč
 Okoř
 Makotřasy
 Hořelice
 kaple
 boží muka
 Sluncová
 Löwitův mlýn
 železniční most
 mlýn U Veselých
 zámecký pivovar
 Libeň
 parní motorový mlýn
 kostel sv. Vojtěcha
 Škrábek
 synagoga
 libeňský plynojem
 kaplička Panny Marie
 Choteč
 Zkamenělý slouha
 Knorův statek
 Anglický pivovar
 kostel sv. Václava
 Stará střelnice
 Pravý Hradec
 Památník Lidice
 kostel sv. Kateřiny
 Pavlov
 kaple
 socha vodníka
 Trmalova vila
 Červený Újezd
 kostel sv. Martina
 Přemyšlení
 Zoopark Zájezd
 Komořany
 Záběhlice
 Klecany
 kaplička sv. Anny
 kaple se zvoničkou
 židovský hřbitov
 Hřebeč
 Buštěhrad
 Cihelka
 Třebotov
 socha sv. Václava
 Hvězdárna Ďáblice
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Havla
 Muzeum Oty Pavla
 Zbraslav
 Nový hrad
 Buštěhrad
 Karlův stánek
 pivovar
 kostel sv. Václava
 Záběhlice
 Libuš
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Lukáše
 pivovar
 Zdiby
 Vysoký Újezd
 Milíčova modlitebna
 kaple
 Budeč
 výklenková kaple
 Červenkova kaple
 kaple sv. Václava
 Ďáblice
 Malešice
 Liběhrad
 Práče
 Chodovská tvrz
 Drasty
 kostel sv. Václava
 kaple
 boží muka
 Kunratice
 Stehelčeves
 Písnice
 kaplička Panny Marie
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 Unhošť
 boží muka
 kaple sv. Vojtěcha
 kostel sv. Mikuláše
 měšťanský dům
 Vrapice
 Lužce
 Koleč
 Toulcův dvůr
 Vodochody
 Minice
 Závist-Šance
 Chrustenická šachta
 Závist
 kaple sv. Václava
 Velké Přítočno
 studánka Rusavka III
 kaple sv. Prokopa
 Kazín
 kaple
 kaple sv. Kříže
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 židovský hřbitov
 Hloubětín
 kostel sv. Jiří
 kaplička
 Pakoměřice
 Hostivař
 Tryskovice
 sousoší Kosmonautů
 Loděnice
 Čakovice
 lom Velká Amerika
 kostel sv. Remigia
 Dolní Břežany
 Panenské Břežany
 kaple
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Stanislava
 židovský hřbitov
 Baštěk
 kaple Panny Marie
 synagoga
 vodárna
 Hodkovice
 kaple
 kaple
 Panenské Břežany
 kaple sv. Vojtěcha
 vodní park Čabárna
 kostel sv. Martina
 kaple
 Solvayovy lomy
 Zlatníky
 lom Malá Amerika
 zvonice
 Bubovické vodopády
 Měšice
 železniční viadukt
 kostel Všech svatých
 kaple
 kostel sv. Václava
 lom Alkazar
 jeskyně Nad Kačákem
Kontaktní informace
Letohrádek Hvězda
Liboc 25 c
Praha 6 - Liboc
160 00
Tel: 235 357 938
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
post@pamatnik-np.cz
Základní informace místa
ID místa: 1659
Typ místa: zámek
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 9.9.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Naposledy navštívené

reklama