Letohrádek Ferdinanda I. postavený v letech 1555-1556 podle jeho vlastních návrhů. Půdorys šesticípé hvězdy, suterén vytesán ve skále. Hodnotné štukové reliéfy s námětem antických ctností. 8. listopadu 1620 u jeho zdí padlo na 6.000 Moravanů.
Hlavní obrázek místa
© Petr Turyna 07/2006
Nádherný příklad tzv. filosofických staveb, které měly být prostoupeny řádem a vůbec všeobecnou kompaktností mězi věcmi. Ztělesňují matematické vztahy, názory na stavbu vesmíru apod. Letohrádek, postavený v XVI. stol. uprostřed Císařské obory (ve spodní části složena z původních dubových lesů), byl vystavěn na půdorysu šesticípé Davidovy (Šalamounovy) hvězdy - základ je tak tvořen dvěmi protínajícími se pravoúhlými trojúhelníky v kruhu o poloměru 60 stop. Jednotlivé cípy hvězdy, ale i meziprostory mezi nimi se zaobírají antickým božstvem a postavám mytologie vůbec. Ty daly své jméno i oběžnicím. I každé podlaží je chápáno jako jeden živel - oheň, vzduch, voda a země...
Mass, Turyna Petr, 9.9. 2003
historie

Hvězda zámeček

Nechtíce pominouti letohrádku Hvězdy, kterýž postaven byl spíše jako zahradní dům aneb altán, aspoň stručně se o něm chceme zmíniti. Jestiť zámeček tento v Oboře ležící zvláštní svým tvarem, jakož i jednoduchou svou způsobou zevnější. Tvar jeho jest hvězda o šesti špicích, jako bychom dva rovnostranné trojúhelníky tak na sebe položili, aby do šesti úhlů ležely. Na tomto podvalí na kraji výšiny k západu spadající postaveno jest prosté stavení a přikryto jest střechou končitou, nad níž se dvoje lucerny a báně vypínávaly. Zvenčí jest všechno prosťounké a jednoduché. Dva vchody jsou tu, jeden do podzemí, druhý do přízemí; u tohoto jest předsíňka velice skrovná s pyšným přece nápisem, že r. 1828 od c.k. dvorského úřadu stavebního postavena. Není-li zevnějšek takový, aby pozornosť příchozího vábil, tím zajímavější jest vnitřek jak rozdělením svým, tak i uměleckým okrášlením. Jak již řečeno, jest stavení na kraji návrší a do něho…  číst dále

August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII., 18.3. 2017

okruhy, vstupné

stálá expozice

Minulost a přítomnost - stavební vývoj letohrádku od jeho vzniku až po současnost model bitvy na Bílé hoře v suterénu letohrádku, předměty se symbolem hvězdy, astrologické knihy, vlajky s hvězdami ad.

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz, 13.9. 2005

Půdorys místa

půdorys areálu
© Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Libri, Praha 1997
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 6-Liboc

Místa v okolí

 toleranční hřbitov
 Bílá hora
 zvonička
 Divoká Šárka
 hřbitovní kaple
 Šafránka
 Motol
 Větrník
 Maltézský mlýn
 Veleslavín
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 kostel sv. Martina
 Hájčí dvůr
 kostel sv. Rodiny
 Cibulka
 Rothmayerova vila
 Cibulka
 Jenerálka
 Skalka
 hřbitovní kaple
 Zámečnice
 Kajetánka
 evangelický kostel
 Spiritka
 Klikovka
 socha sv. Václava
 Kajetánská kaple
 kostel sv. Norberta
 kostel sv. Václava
 Šmukýřka
 kostel sv. Prokopa
 Kuglvajt
 Turbová
 letohrádek Klamovka
 Jinonický dvorec
 Horní Palata
 kostel sv. Rocha
 Kučerův palác
 Hanspaulka
 Černínský palác
 Černínská zahrada
 Šlikův palác
 Kapucínský lazaret
 kaple sv. Matouše
 skanzen Řepora
 kostel sv. Vojtěcha
 kaple sv. Barbory
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 kostel sv. Matěje
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Vavřince
 boží muka
 Martinický palác
 fara
 mariánský sloup
 kaple Božího hrobu
 Toskánský palác
 Hladová zeď
 Hostivice
 Butovice
 socha sv. Václava
 Lobkowiczký palác
 Bertramka
 Arcibiskupský palác
 kostel Panny Marie
 kostel sv. Michala
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kaple Jezulátka
 letohrádek Kinských
 Morzinský palác
 Staré proboštství
 Pražský hrad
 socha Jana Nerudy
 Vrtbovská zahrada
 Horoměřice
 kaple Všech svatých
 kostel sv. Mikuláše
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 jezuitské gymnázium
 kostel sv. Prokopa
 Bojiště
 kostel sv. Vavřince
 Thunovský palác
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Lobkowiczký palác
 palác Turbů
 Kounický palác
 Nostický palác
 dům U Schnellů
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Trunečkův mlýn
 kaple se zvoničkou
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 synagoga
 Biskupský dvůr
 Zpívající fontána
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 Oettingenský palác
 Valdštejnský palác
 Juditin most
 Lužický seminář
 Národní dům
 kaple sv. Eliáše
 Baba
 zvonice
 Kněževes
 kaple sv. Rozálie
 Medvědí kašna
 palác Thurn-Taxisů
 Karlův most
 kaple sv. Václava
 Bílkova vila
 Hergetova cihelna
 kaple sv. Václava
 Mariánské hradby
 Lannova vila
 Strakova akademie
 Hanavský pavilon
 Husův sbor
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 kostel sv. Gotharda
 Mánesův most
 pomník Karla IV.
 Tančící dům
 viniční sloup
 Rudolfinum
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Vojtěcha
 Klementinum
 hrádek na Zderaze
 Valterův palác
 kostel sv. Klimenta
 Statenice
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Betlémská kaple
 Litovice
 kříž
 Čechův most
 Gočárovy domky
 dům U Sladkých
 Nová radnice
 kostel sv. Víta
 Clam-Gallasův palác
 Tuchoměřice
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 Obora
 dům U Rotta
 Kovařovicova vila
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 Rychtrův dům
 Děvín
 kostel sv. Ducha
 Hansfalkovský dvůr
 Vyšehrad
 socha Radegasta
 kašna sv. Josefa
 Diamant
 Platýz
 kašna s delfíny
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Minuty
 Nové proboštství
 Wimmerova kašna
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 mariánský sloup
 Španělská synagoga
 Novoměstská radnice
 románský most
 Raudnitzův dům
 Zlíchovský lihovar
 dům U modré růže
 Stará rychta
 Týnská škola
 Brandejsův statek
 Týn (Ungelt)
 Letenská vodárna
 kaple sv. Barbory
 dům U zlatého úlu
 palác MacNevenův
 Stavovské divadlo
 Čertův sloup
 ZOO Praha
 Můstek
 Karolinum
 kostel sv. Vavřince
 Pražský Semmering
 kaple sv. Václava
 Kolovratský palác
 palác Sylva-Taroucca
 kostel sv. Štěpána
 kostel sv. Haštala
 Rudolfova štola
 kaple sv. Longina
 kostel sv. Martina
 Troja
 boží muka
 Nová mincovna
 morový sloup
 Slovanka
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Letenský kolotoč
 Vernierovský palác
 městské opevnění
 Podolská vodárna
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 kaple sv. Václava
 Vávrův dům
 Harrachovský palác
 kameny s kosmogramy
 Obecní dům
 kaple sv. Kláry
 kostel sv. Klimenta
 Jindřišská věž
 Národní muzeum
 socha sv. Václava
 Jubilejní synagoga
 Na Farkách
 Fata Morgana
 Lannův palác
 Masarykovo nádraží
 kamenný kruh
 poštovní stanice
 kostel sv. Klimenta
 Banka čs. legií
 Folimanka
 Kazanka
 zvonice
 kaplička
 Veletržní palác
 Průmyslový palác
 kostel sv. Ludmily
 Vinohradské divadlo
 Akciové ledárny
 lázně Malá Chuchle
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 kostel sv. Antonína
 Husův sbor
 kaple sv. Rodiny
 Národní dům
 Branický most
 kostel sv. Pankráce
 Schückova vila
 synagoga
 kostel sv. Jiří
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kostel sv. Prokopa
 Negrelliho viadukt
 Úholičky
 Trojský most
 Středokluky
 kaple Panny Marie
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Vavřince
 Bohnice
 Dobrovíz
 synagoga
 kostel sv. Václava
 hradiště Zámka
 kostel sv. Prokopa
 vinohradská vodárna
 Šalounova vila
 Dolní Landhauska
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 Lochkov
 kostel sv. Kříže
 Kalingerův mlýn
 Rangherka
 vodárenská věž
 kostel sv. Mikuláše
 Michelská vodárna
 Řivnáč
 Librova vila
 kaple sv. Floriána
 Taslarův mlýn
 Čimice
 Valdštejnův sloup
 kostel sv. Rocha
 Roztoky
 Michelský dvůr
 Národní dům
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Anny
 litopunkturní stéla
 Invalidovna
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Michala
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Klimenta
 Kalinův mlýn
 Brnky
 Levý Hradec
 Okoř
 Makotřasy
 Dolní Krč
 Hořelice
 kaple
 boží muka
 Sluncová
 železniční most
 mlýn U Veselých
 Löwitův mlýn
 zámecký pivovar
 Libeň
 parní motorový mlýn
 kostel sv. Vojtěcha
 Škrábek
 libeňský plynojem
 synagoga
 kaplička Panny Marie
 Knorův statek
 Anglický pivovar
 Choteč
 Zkamenělý slouha
 Stará střelnice
 kostel sv. Václava
 Pravý Hradec
 Památník Lidice
 kostel sv. Kateřiny
 Pavlov
 kaple
 socha vodníka
 Červený Újezd
 kostel sv. Martina
 Trmalova vila
 Přemyšlení
 Zoopark Zájezd
 Komořany
 Záběhlice
 Klecany
 kaplička sv. Anny
 kaple se zvoničkou
 židovský hřbitov
 Cihelka
 Buštěhrad
 Třebotov
 Hřebeč
 socha sv. Václava
 Hvězdárna Ďáblice
 kostel sv. Martina
 Zbraslav
 Nový hrad
 Buštěhrad
 pivovar
 kostel sv. Havla
 Muzeum Oty Pavla
 Záběhlice
 Libuš
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Lukáše
 pivovar
 Zdiby
 kaple
 Budeč
 výklenková kaple
 Vysoký Újezd
 Milíčova modlitebna
 Červenkova kaple
 kaple sv. Václava
 Malešice
 Liběhrad
 Ďáblice
 Práče
 Chodovská tvrz
 Drasty
 boží muka
 kostel sv. Václava
 kaple
 Kunratice
 Stehelčeves
 kaplička Panny Marie
 Písnice
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 boží muka
 Unhošť
 kaple sv. Vojtěcha
 měšťanský dům
 Vrapice
 kostel sv. Mikuláše
 Toulcův dvůr
 Vodochody
 Lužce
 Koleč
 Závist-Šance
 Chrustenická šachta
 Minice
 kaple sv. Václava
 Velké Přítočno
 studánka Rusavka III
 kaple sv. Prokopa
 Kazín
 kaple
 kaple sv. Kříže
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 židovský hřbitov
 Hloubětín
 kaplička
 kostel sv. Jiří
 Hostivař
 Tryskovice
 Pakoměřice
 sousoší Kosmonautů
 Loděnice
 Čakovice
 lom Velká Amerika
 kostel sv. Remigia
 Panenské Břežany
 kaple
 kaple sv. Anny
 Dolní Břežany
 kostel sv. Stanislava
 židovský hřbitov
 kaple Panny Marie
 synagoga
 Baštěk
 Hodkovice
 kaple
 kaple
 vodárna
 Panenské Břežany
 kaple sv. Vojtěcha
 vodní park Čabárna
 kostel sv. Martina
 kaple
 Solvayovy lomy
 Zlatníky
 lom Malá Amerika
 zvonice
 Bubovické vodopády
 Měšice
 železniční viadukt
 kostel Všech svatých
 kaple
 kostel sv. Václava
 jeskyně Nad Kačákem
 lom Alkazar
Kontaktní informace
Letohrádek Hvězda
Liboc 25 c
Praha 6 - Liboc
160 00
Tel: 235 357 938
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
post@pamatnik-np.cz
Základní informace místa
ID místa: 1659
Typ místa: zámek
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 9.9.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama