Registrace na hrady.cz

Po registraci a přihlášení na server Hrady.cz můžete vkládat obrázky, texty, videa, ukládat si místa do vlastních seznamů. Po uložení Vám odešleme e-mail s odkazem na vytvoření hesla.
Pokud uvedete pseudonym (přezdívku), bude zobrazován a ukládán u všech Vašich příspěvků a občanské jméno nebude zobrazováno.
Pseudonym je krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje své dílo nebo pod kterým člověk z jiného důvodu vystupuje v rámci komunikace s ostatními lidmi. Bez souhlasu autora není možné totožnost autora prozradit. Právo na pseudonym je jedno ze základních osobních práv – autor má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství při zveřejnění uvedeno.
Ten je velmi důležitý pro přihlašování, komunikaci s námi atp.
PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLASÍM SE SHROMAŽĎOVÁNÍM, ZPRACOVÁVÁNÍM A UCHOVÁVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNÍ DATABÁZI SERVERU HRADY.CZ.
PO DOBU EXISTENCE ZÁZNAMU BUDE TENTO VYUŽIT PROVOZOVATELEM SERVERU HRADY.CZ POUZE V SOULADU S USTANOVENÍM § 5 ODST. 4 ZÁKONA Č. 101/2000 SB.

NA VEŠKERÉ OBRÁZKY, TEXTY A DALŠÍ ÚDAJE (DÁLE JEN INFORMACE), KTERÉ VLOŽÍTE JE, POHLÍŽENO JAKO NA AUTORSKÉ DÍLO, KTERÉ SE ŘÍDÍ PLATNÝM AUTORSKÝM ZÁKONEM. VLOŽENÍM TĚCHTO INFORMACÍ DO DATABÁZE SERVERU HRADY.CZ SOUHLASÍTE S JEJICH VÝHRADNÍM A NEOMEZENÝM POUŽITÍM PROVOZOVATELEM SERVERU, DÁLE JEN HRADY.CZ A PŘEDÁVÁTE TAK BEZPLATNĚ PRÁVO UŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ SERVERU HRADY.CZ NA DOBU NEURČITOU.

SERVER HRADY.CZ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA NEPŮVODNÍ MATERIÁLY, K NIMŽ SE VÁŽE AUTORSKÉ PRÁVO TŘETÍ STRANY!

NA SERVER HRADY.CZ JE MOŽNÉ PŘIDÁVAT POUZE MATERIÁLY SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM A TEMATIKOU SERVERU HRADY.CZ, JAKÉKOLIV JINÉ PŘÍSPĚVKY PORUŠUJÍCÍ ETIKU SERVERU NEBO ZÁKONY ZEMĚ, VE KTERÉ JE SERVER PROVOZOVÁN, BUDOU NENÁVRATNĚ, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ODSTRANĚNY A UŽIVATELI, KTERÝ PORUŠÍ TOTO PRAVIDLO, BUDE DO SYSTÉMU ZNEMOŽNĚN PŘÍSTUP.

Odesláním registračního formuláře souhlasíte s prohlášením podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s pravidly pro vkládání informací na server Hrady.cz

Zbytky hradeb v Příběnicích
Zbytky hradeb v Příběnicích
August Sedláček VII