Původně gotický klášter s kostelem sv. Tomáše Apoštola byl přestavěn ve vrcholném baroku Kiliánem Ignácem Diezenhoferem. Interiér kostela vyniká freskami V. V. Reinera, obrazy K. Škréty, P. P. Rubense, nebo sochami F. M. Brokoffa.
Hlavní obrázek místa
Klášter obutých augustiniánů s kostelem sv. Tomáše Apoštola
© Miroslav BITTER 07/2007
Kostel sv. Tomáše je připomínán už v roce 1228. Na jeho místě se rozhodli řeholníci postavit nový konventní chrám. Nejdříve byl postaven presbytář, který měl být původně trojchórový a teprve později byl změněn na dlouhý jednolodní chór. Ve druhé čtvrtině 14. století získala kaple sv. Doroty podobu úzké chodbovité prostory s lomenými okny. Za Karla IV. byla přistavěna ke chóru trojlodní bazilika se dvěma věžemi. Jižní z věží je zachována do úrovně výšky boční lodi, severní byla dokončena v roce 1405. Ze staveb kláštera z předhusitské doby se dochovalo pouze východní křídlo konventu. V severní kapli se čtvercovou sakristí jsou fresky, vzniklé zásluhou císařova kancléře Jana ze Středy. Vedle sakristie je dvoulodní kapitulní síň s malým v roce 1410 přistavěným presbytářem. Prostory mají renesanční výzdobu. Zachován zůstal i ambit s opěrnými pilíři. Patro má trojtraktovou dispozici raně barokního původu, charakteristickou pro augustiniánské konventy. Stejné členění má i severní křídlo, kde je mimo jiné umístěn refektář. Jižní křídlo je tvořeno pouze chodbou v přízemí a v patře galerií s knihovnou, v západním patrovém křídle jsou cely. Konvent přiléhá k severní stěně kostela. Rajský dvůr dodnes odpovídá čtvercovému půdorysu středověkého kláštera. Oproti vnějším fasádám kláštera, které jsou z důvodů umístění v husté městské zástavbě zdobeny skromně, vynikají vrcholně barokní fasády kostela bohatým členěním. Jejich autorem je Kilián Ignác Dientzenhofer. U hlavního průčelí využil původní renesanční hlavní mramorový portál od Giovanniho Battisty Bussi de Campione i raně barokní niku se sochou sv. Tomáše od Jeronýma Kohla (1684). Průčelí je určeno k podhledu – vzhledem k nemožnosti dostatečného odstupu. Interiér kostela je vrcholně barokní, přestože si zachovává některé renesanční prvky. Některé oltářní malby jsou připisovány Karlu Škrétovi (cca 1644). Nové sochy…  číst dále
Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 9.8. 2007
historie

Obutí augustiniáni – Řád sv. Augustina

Nový žebravý řád, který vznikl sloučením několika samostatných původně italských poustevnických kongregací, byl potvrzen v roce 1256. V současnosti má řád na 500 domů ve 28 provinciích a 4 viceprovinciích. Méně početní reformovaní bosí augustiniáni se oddělili v 16. století. Hlavou řádu je každých šest let volený generální převor, který sídlí v Římě. První kláštery vznikly v Čechách za vlády Přemysla II. Otakara, další řada klášterů pak vznikla v pobělohorské době. Sedm z těchto klášterů zůstalo i po josefínských reformách. Před zřízením české provincie (patřily do ní i Morava a Polsko) v roce 1357 spadaly české kláštery pod bavorskou provincii. Znovuzřízena byla česká provincie v roce 1604 (už pouze Čechy). Obutí augustiniáni nosí černý hábit s dlouhou kapucí a s černým koženým řemenem, při slavnostních příležitostech používají široké návlečné rukávy (manicae). Novici nosí hábit bílý. Ve znaku má řád černou…  číst dále

Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 9.8. 2007

Další texty historie
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Malá Strana

Místa v okolí

 dům U Schnellů
 Oettingenský palác
 Šternberský palác
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Valdštejnský palác
 Thunovský palác
 Kounický palác
 Pálffyovský palác
 jezuitské gymnázium
 Kolovratský palác
 Ledebourský palác
 kaple sv. Eliáše
 Lužický seminář
 palác Lažanských
 Biskupský dvůr
 kostel sv. Mikuláše
 Pražský hrad
 palác Thurn-Taxisů
 palác Turbů
 kostel sv. Prokopa
 Vrtbovská zahrada
 Lobkowiczký palác
 Ústav šlechtičen
 kaple Všech svatých
 Juditin most
 Nostický palác
 Staré proboštství
 Hergetova cihelna
 Morzinský palác
 Mánesův most
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 socha sv. Václava
 kostel sv. Vavřince
 kostel Panny Marie
 Karlův most
 Strakova akademie
 kaple Jezulátka
 Arcibiskupský palác
 Lobkowiczký palác
 pomník Karla IV.
 Hanavský pavilon
 socha Jana Nerudy
 viniční sloup
 Rudolfinum
 kostel sv. Salvátora
 Bílkova vila
 Klementinum
 Mariánské hradby
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 kostel sv. Klimenta
 Toskánský palác
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Dům pážat
 Nová radnice
 kaple Božího hrobu
 kaple sv. Barbory
 Clam-Gallasův palác
 Čechův most
 kostel sv. Vavřince
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 Hladová zeď
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 kaple sv. Matouše
 dům U Rotta
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Betlémská kaple
 kostel sv. Mikuláše
 Šlikův palác
 kašna s delfíny
 dům U pěti korun
 dům U Vejvodů
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 pomník Franze Kafky
 mariánský sloup
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 Černínský palác
 kostel sv. Ducha
 kostel sv. Michala
 Španělská synagoga
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 dům U tří stupňů
 Týnská škola
 Wimmerova kašna
 Černínská zahrada
 Platýz
 Valterův palác
 dům U modré růže
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 Karolinum
 kostel sv. Vojtěcha
 Týn (Ungelt)
 kostel sv. Rocha
 Kolovratský palác
 dům U zlatého úlu
 letohrádek Kinských
 Můstek
 kostel sv. Haštala
 Lannova vila
 Diamant
 palác Sylva-Taroucca
 palác MacNevenův
 Nová mincovna
 Obecní dům
 kašna sv. Josefa
 Tančící dům
 Letenský kolotoč
 Vernierovský palác
 Národní dům
 lanovka na Letnou
 Portheimka
 Letenská vodárna
 Králův dvůr
 hrádek na Zderaze
 Novoměstská radnice
 Prašná brána
 Vávrův dům
 Harrachovský palác
 Medvědí kašna
 Letenský zámeček
 kostel sv. Gotharda
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Klimenta
 Jindřišská věž
 Lannův palác
 kostel sv. Štěpána
 synagoga
 Jubilejní synagoga
 kaple sv. Longina
 Masarykovo nádraží
 Banka čs. legií
 socha sv. Václava
 kostel sv. Norberta
 kostel sv. Vojtěcha
 Horní Palata
 Národní muzeum
 Bertramka
 kostel sv. Klimenta
 Rudolfova štola
 evangelický kostel
 Veletržní palác
 Kajetánka
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Antonína
 Kovařovicova vila
 Husův sbor
 Spiritka
 Průmyslový palác
 Vinohradské divadlo
 Negrelliho viadukt
 Nové proboštství
 Hanspaulka
 letohrádek Klamovka
 Národní dům
 kostel sv. Ludmily
 románský most
 synagoga
 městské opevnění
 Čertův sloup
 Vyšehrad
 boží muka
 synagoga
 kostel sv. Vavřince
 Rothmayerova vila
 Turbová
 Klikovka
 Folimanka
 kostel sv. Martina
 Troja
 kaple sv. Rodiny
 ZOO Praha
 socha Radegasta
 Skalka
 morový sloup
 kaple sv. Kláry
 kostel sv. Prokopa
 Kuglvajt
 židovský hřbitov
 Gočárovy domky
 Obora
 Zámečnice
 Kazanka
 kostel sv. Matěje
 Trojský most
 vinohradská vodárna
 Podolská vodárna
 kostel sv. Kříže
 Baba
 Dryákova vila
 kamenný kruh
 Kotěrova vila
 Schückova vila
 Šalounova vila
 Ladronka
 Fata Morgana
 rozhledna Šiška
 Šmukýřka
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Pankráce
 Větrník
 kameny s kosmogramy
 Librova vila
 kaple sv. Václava
 Rangherka
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Rocha
 Veleslavín
 Zlíchovský lihovar
 Národní dům
 litopunkturní stéla
 kostel sv. Václava
 Invalidovna
 boží muka
 Dívčí hrady
 Cibulka
 Cibulka
 Jenerálka
 kostel sv. Václava
 Na Farkách
 Šafránka
 Valdštejnův sloup
 Děvín
 kaple se zvoničkou
 Sluncová
 Löwitův mlýn
 Bohnice
 zámecký pivovar
 Michelský dvůr
 Libeň
 Michelská vodárna
 synagoga
 libeňský plynojem
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Václava
 Jinonický dvorec
 Hansfalkovský dvůr
 Raudnitzův dům
 kostel sv. Vavřince
 Anglický pivovar
 vodárenská věž
 Slovanka
 zvonička
 Pražský Semmering
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 Čimice
 Motol
 letohrádek Hvězda
 Brandejsův statek
 kostel sv. Prokopa
 Akciové ledárny
 Divoká Šárka
 Trmalova vila
 toleranční hřbitov
 Maltézský mlýn
 Butovice
 Stará střelnice
 hřbitovní kaple
 hradiště Zámka
 Bílá hora
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Václava
 Dolní Krč
 kaple se zvoničkou
 Bojiště
 Branický most
 Zkamenělý slouha
 kaplička Panny Marie
 Horoměřice
 Hájčí dvůr
 lázně Malá Chuchle
 kostel sv. Václava
 Knorův statek
 hřbitovní kaple
 Záběhlice
 výklenková kaple
 pivovar
 Milíčova modlitebna
 socha sv. Václava
 Brnky
 Roztoky
 Červenkova kaple
 kaple sv. Václava
 Záběhlice
 Hvězdárna Ďáblice
 Malešice
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Rodiny
 Práče
 Trunečkův mlýn
 Ďáblice
 Statenice
 skanzen Řepora
 Požáry
 Chodovská tvrz
 Přemyšlení
 Nový hrad
 Řivnáč
 Levý Hradec
 kostel sv. Klimenta
 Pravý Hradec
 Zdiby
 Toulcův dvůr
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 Úholičky
 Stará hospoda
 kaple sv. Kříže
 kaple sv. Rozálie
 Libuš
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 Klecany
 kaple sv. Václava
 Kunratice
 Kyjský rybník
 Husův sbor
 Hostivař
 Lochkov
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Víta
 kříž
 Tuchoměřice
 Tryskovice
 kaple sv. Václava
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 fara
 mariánský sloup
 sousoší Kosmonautů
 zvonice
 Kněževes
 kaple sv. Václava
 Čakovice
 Hostivice
 Doubravka
 kostel sv. Remigia
 Komořany
 Písnice
 Hostavice
 socha sv. Václava
 boží muka
 Pakoměřice
 kaple se zvoničkou
 Cihelka
 V Pískovně
 Drasty
 kostel sv. Michala
 Taslarův mlýn
 geologická zahrada
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Zbraslav
 Litovice
 obecní kříž
 kaple Panny Marie
 pivovar
 kaple
 Karlův stánek
 Dolní Počernice
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Havla
 Miškovice
 zatopený důl Škroby
 kostel sv. Vavřince
 Počernický rybník
 Číčovický kamýk
 Vodochody
 Kalinův mlýn
 Liběhrad
 kaple sv. Anny
 Štít
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Prokopa
 Fantův mlýn
 Středokluky
 boží muka
 kostel sv. Petra
 kaple sv. Vojtěcha
 Dubeček
 Ctěnice
 Baštěk
 kaple
 poštovní stanice
 Okoř
 kostel sv. Jiří
 železniční most
 zvonice
 kaplička
 Kalingerův mlýn
 Panenské Břežany
 kaple
 kaple sv. Anny
 mlýn U Veselých
 Vinoř
 kaple Panny Marie
 Závist
 Závist-Šance
 Hodkovice
 kostel sv. Ludmily
 Dobrovíz
 Chvaly
 vinořské hradiště
 Dubeč
 Dubeč
 Panenské Břežany
 kaple sv. Floriána
 Vinoř
 Dolní Břežany
 Škrábek
 Choteč
 kaple
 Měšice
 Průhonice
 kostel sv. Kateřiny
 židovský hřbitov
 Lítožnice
 Makotřasy
 vyhlídkový gloriet
 židovský hřbitov
 kaple
 Velenec
 kaple
 socha vodníka
 Zlatníky
 kaple sv. Václava
 Třebotov
 kostel sv. Martina
 synagoga
 Hořelice
 Uhříněves
 kaple sv. Izidora
 Zoopark Zájezd
 kostel Všech svatých
 kostel sv. Prokopa
 Vřesek
 Sluhy
 fara
 kostel sv. Vojtěcha
 Minice
 zvonice
 Radonice
 Památník Lidice
 Budeč
 studánka Rusavka III
 Mratín
 kaple
 Jenštejn
 Benice
 fara
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 Dobřejovice
 Brázdim
 kostel sv. Václava
 kaplička Panny Marie
 Koleč
 židovský hřbitov
 Vysoký Újezd
 kaplička
 Modletice
 Slatina
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Stanislava
 lom Velká Amerika
 synagoga
 židovský hřbitov
Základní informace místa
ID místa: 5270
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 9.8.2007
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Hrady a zámky

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

reklama