Původně gotický klášter s kostelem sv. Tomáše Apoštola byl přestavěn ve vrcholném baroku Kiliánem Ignácem Diezenhoferem. Interiér kostela vyniká freskami V. V. Reinera, obrazy K. Škréty, P. P. Rubense, nebo sochami F. M. Brokoffa.
Hlavní obrázek místa
Klášter obutých augustiniánů s kostelem sv. Tomáše Apoštola
© Miroslav BITTER 07/2007
Kostel sv. Tomáše je připomínán už v roce 1228. Na jeho místě se rozhodli řeholníci postavit nový konventní chrám. Nejdříve byl postaven presbytář, který měl být původně trojchórový a teprve později byl změněn na dlouhý jednolodní chór. Ve druhé čtvrtině 14. století získala kaple sv. Doroty podobu úzké chodbovité prostory s lomenými okny. Za Karla IV. byla přistavěna ke chóru trojlodní bazilika se dvěma věžemi. Jižní z věží je zachována do úrovně výšky boční lodi, severní byla dokončena v roce 1405. Ze staveb kláštera z předhusitské doby se dochovalo pouze východní křídlo konventu. V severní kapli se čtvercovou sakristí jsou fresky, vzniklé zásluhou císařova kancléře Jana ze Středy. Vedle sakristie je dvoulodní kapitulní síň s malým v roce 1410 přistavěným presbytářem. Prostory mají renesanční výzdobu. Zachován zůstal i ambit s opěrnými pilíři. Patro má trojtraktovou dispozici raně barokního původu, charakteristickou pro augustiniánské konventy. Stejné členění má i severní křídlo, kde je mimo jiné umístěn refektář. Jižní křídlo je tvořeno pouze chodbou v přízemí a v patře galerií s knihovnou, v západním patrovém křídle jsou cely. Konvent přiléhá k severní stěně kostela. Rajský dvůr dodnes odpovídá čtvercovému půdorysu středověkého kláštera. Oproti vnějším fasádám kláštera, které jsou z důvodů umístění v husté městské zástavbě zdobeny skromně, vynikají vrcholně barokní fasády kostela bohatým členěním. Jejich autorem je Kilián Ignác Dientzenhofer. U hlavního průčelí využil původní renesanční hlavní mramorový portál od Giovanniho Battisty Bussi de Campione i raně barokní niku se sochou sv. Tomáše od Jeronýma Kohla (1684). Průčelí je určeno k podhledu – vzhledem k nemožnosti dostatečného odstupu. Interiér kostela je vrcholně barokní, přestože si zachovává některé renesanční prvky. Některé oltářní malby jsou připisovány Karlu Škrétovi (cca 1644). Nové sochy…  číst dále
Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 9.8. 2007
historie

Obutí augustiniáni – Řád sv. Augustina

Nový žebravý řád, který vznikl sloučením několika samostatných původně italských poustevnických kongregací, byl potvrzen v roce 1256. V současnosti má řád na 500 domů ve 28 provinciích a 4 viceprovinciích. Méně početní reformovaní bosí augustiniáni se oddělili v 16. století. Hlavou řádu je každých šest let volený generální převor, který sídlí v Římě. První kláštery vznikly v Čechách za vlády Přemysla II. Otakara, další řada klášterů pak vznikla v pobělohorské době. Sedm z těchto klášterů zůstalo i po josefínských reformách. Před zřízením české provincie (patřily do ní i Morava a Polsko) v roce 1357 spadaly české kláštery pod bavorskou provincii. Znovuzřízena byla česká provincie v roce 1604 (už pouze Čechy). Obutí augustiniáni nosí černý hábit s dlouhou kapucí a s černým koženým řemenem, při slavnostních příležitostech používají široké návlečné rukávy (manicae). Novici nosí hábit bílý. Ve znaku má řád černou…  číst dále

Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998), 9.8. 2007

Další texty historie

Komentáře

Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Malá Strana

Místa v okolí

 dům U Schnellů
 Oettingenský palác
 Šternberský palác
 Valdštejnský palác
 Thunovský palác
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Kounický palác
 Pálffyovský palác
 jezuitské gymnázium
 Kolovratský palác
 Ledebourský palác
 kaple sv. Eliáše
 Biskupský dvůr
 kostel sv. Mikuláše
 Lužický seminář
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 palác Thurn-Taxisů
 palác Turbů
 kostel sv. Prokopa
 kaple Všech svatých
 Juditin most
 Pražský hrad
 Vrtbovská zahrada
 Lobkowiczký palác
 Nostický palác
 Staré proboštství
 Hergetova cihelna
 Morzinský palác
 Mánesův most
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kostel sv. Vavřince
 kostel Panny Marie
 Karlův most
 socha sv. Václava
 Strakova akademie
 kaple Jezulátka
 Arcibiskupský palác
 pomník Karla IV.
 Lobkowiczký palác
 Bílkova vila
 Rudolfinum
 kostel sv. Salvátora
 Klementinum
 Mariánské hradby
 Hanavský pavilon
 socha Jana Nerudy
 viniční sloup
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 kostel sv. Klimenta
 Toskánský palác
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Dům pážat
 Nová radnice
 kaple Božího hrobu
 kaple sv. Barbory
 Clam-Gallasův palác
 kostel sv. Vavřince
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 Hladová zeď
 Čechův most
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 kaple sv. Matouše
 Betlémská kaple
 kostel sv. Mikuláše
 dům U Rotta
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Šlikův palác
 kašna s delfíny
 dům U pěti korun
 dům U Vejvodů
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 Černínský palác
 kostel sv. Ducha
 kostel sv. Michala
 Španělská synagoga
 mariánský sloup
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 dům U tří stupňů
 Týnská škola
 Wimmerova kašna
 Černínská zahrada
 Platýz
 Valterův palác
 dům U modré růže
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 Karolinum
 kostel sv. Vojtěcha
 Týn (Ungelt)
 kostel sv. Rocha
 letohrádek Kinských
 Můstek
 kostel sv. Haštala
 Kolovratský palác
 dům U zlatého úlu
 Nová mincovna
 Lannova vila
 Diamant
 palác Sylva-Taroucca
 palác MacNevenův
 Obecní dům
 lanovka na Letnou
 Portheimka
 Letenská vodárna
 Králův dvůr
 hrádek na Zderaze
 Novoměstská radnice
 Prašná brána
 Tančící dům
 kašna sv. Josefa
 Letenský kolotoč
 Vernierovský palác
 Národní dům
 kostel sv. Gotharda
 Letenský zámeček
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Klimenta
 Vávrův dům
 Harrachovský palác
 Medvědí kašna
 Jindřišská věž
 kostel sv. Štěpána
 synagoga
 Jubilejní synagoga
 kaple sv. Longina
 Lannův palác
 Masarykovo nádraží
 Banka čs. legií
 socha sv. Václava
 Horní Palata
 kostel sv. Norberta
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Klimenta
 Národní muzeum
 Bertramka
 Rudolfova štola
 Kajetánka
 evangelický kostel
 Veletržní palác
 kostel sv. Antonína
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Barbory
 Kovařovicova vila
 Husův sbor
 Spiritka
 Vinohradské divadlo
 Negrelliho viadukt
 Průmyslový palác
 Národní dům
 Nové proboštství
 Hanspaulka
 kostel sv. Ludmily
 letohrádek Klamovka
 synagoga
 městské opevnění
 Čertův sloup
 románský most
 kostel sv. Vavřince
 Vyšehrad
 boží muka
 synagoga
 Folimanka
 kostel sv. Martina
 Rothmayerova vila
 Turbová
 Klikovka
 ZOO Praha
 Troja
 kaple sv. Rodiny
 morový sloup
 kaple sv. Kláry
 kostel sv. Prokopa
 socha Radegasta
 Skalka
 židovský hřbitov
 Kazanka
 Gočárovy domky
 Kuglvajt
 Obora
 Zámečnice
 kostel sv. Matěje
 vinohradská vodárna
 Trojský most
 Podolská vodárna
 kostel sv. Kříže
 Baba
 kamenný kruh
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Schückova vila
 Šalounova vila
 Ladronka
 Dolní Landhauska
 rozhledna Šiška
 Fata Morgana
 Šmukýřka
 kostel sv. Pankráce
 kameny s kosmogramy
 kostel sv. Mikuláše
 Větrník
 Librova vila
 kaple sv. Václava
 Rangherka
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Rocha
 Veleslavín
 litopunkturní stéla
 kostel sv. Václava
 Zlíchovský lihovar
 Národní dům
 Invalidovna
 boží muka
 Cibulka
 Dívčí hrady
 kostel sv. Václava
 Jenerálka
 Na Farkách
 Cibulka
 Šafránka
 Děvín
 kaple se zvoničkou
 Valdštejnův sloup
 Sluncová
 Löwitův mlýn
 zámecký pivovar
 Libeň
 Michelská vodárna
 Bohnice
 Michelský dvůr
 synagoga
 kostel sv. Václava
 Jinonický dvorec
 Hansfalkovský dvůr
 libeňský plynojem
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Vavřince
 Raudnitzův dům
 vodárenská věž
 Slovanka
 Anglický pivovar
 Pražský Semmering
 zvonička
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 Motol
 letohrádek Hvězda
 Čimice
 Brandejsův statek
 kostel sv. Prokopa
 Akciové ledárny
 Divoká Šárka
 Trmalova vila
 toleranční hřbitov
 Butovice
 Maltézský mlýn
 hradiště Zámka
 Bílá hora
 hřbitovní kaple
 Stará střelnice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Václava
 Dolní Krč
 kaple se zvoničkou
 Bojiště
 Branický most
 Zkamenělý slouha
 Horoměřice
 kaplička Panny Marie
 Hájčí dvůr
 lázně Malá Chuchle
 kostel sv. Václava
 Záběhlice
 Knorův statek
 hřbitovní kaple
 Milíčova modlitebna
 výklenková kaple
 pivovar
 Brnky
 socha sv. Václava
 kaple sv. Václava
 Záběhlice
 Roztoky
 Červenkova kaple
 Malešice
 Hvězdárna Ďáblice
 kostel sv. Martina
 Práče
 kostel sv. Rodiny
 Trunečkův mlýn
 Ďáblice
 Statenice
 skanzen Řepora
 Požáry
 Chodovská tvrz
 Přemyšlení
 Nový hrad
 Řivnáč
 kostel sv. Klimenta
 Levý Hradec
 Pravý Hradec
 Toulcův dvůr
 Zdiby
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 Úholičky
 Stará hospoda
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Kříže
 Libuš
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 Klecany
 kaple sv. Václava
 Kunratice
 Kyjský rybník
 Husův sbor
 Lochkov
 Hostivař
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 kříž
 kaple sv. Václava
 Tryskovice
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 fara
 mariánský sloup
 sousoší Kosmonautů
 Čakovice
 Hostivice
 zvonice
 Kněževes
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Remigia
 Doubravka
 Komořany
 Písnice
 Hostavice
 socha sv. Václava
 boží muka
 Pakoměřice
 kaple se zvoničkou
 Cihelka
 V Pískovně
 Drasty
 kostel sv. Michala
 Taslarův mlýn
 geologická zahrada
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Zbraslav
 Litovice
 kaple Panny Marie
 obecní kříž
 pivovar
 Karlův stánek
 kaple
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Havla
 Dolní Počernice
 Miškovice
 zatopený důl Škroby
 kostel sv. Vavřince
 Počernický rybník
 Kalinův mlýn
 Číčovický kamýk
 Vodochody
 Štít
 Liběhrad
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Martina
 Fantův mlýn
 kostel sv. Prokopa
 boží muka
 Středokluky
 kostel sv. Petra
 Dubeček
 Ctěnice
 kaple sv. Vojtěcha
 Baštěk
 kaple
 poštovní stanice
 Okoř
 zvonice
 kaplička
 Kalingerův mlýn
 kostel sv. Jiří
 železniční most
 mlýn U Veselých
 Vinoř
 Panenské Břežany
 kaple
 kaple sv. Anny
 Závist-Šance
 kaple Panny Marie
 Závist
 Chvaly
 Dobrovíz
 kostel sv. Ludmily
 Hodkovice
 vinořské hradiště
 Dubeč
 Dubeč
 Panenské Břežany
 Dolní Břežany
 kaple sv. Floriána
 Vinoř
 Škrábek
 Choteč
 kaple
 Měšice
 Průhonice
 kostel sv. Kateřiny
 židovský hřbitov
 Lítožnice
 Makotřasy
 vyhlídkový gloriet
 židovský hřbitov
 kaple
 Velenec
 kaple
 Zlatníky
 socha vodníka
 kaple sv. Václava
 Třebotov
 kostel sv. Martina
 synagoga
 Hořelice
 Uhříněves
 kaple sv. Izidora
 kostel Všech svatých
 Zoopark Zájezd
 kostel sv. Prokopa
 Vřesek
 Sluhy
 fara
 kostel sv. Vojtěcha
 Minice
 zvonice
 Radonice
 Památník Lidice
 Budeč
 studánka Rusavka III
 Mratín
 kaple
 Jenštejn
 Benice
 fara
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 Dobřejovice
 Brázdim
 kostel sv. Václava
 kaplička Panny Marie
 Koleč
 židovský hřbitov
 Vysoký Újezd
 kaplička
 Modletice
 Slatina
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Stanislava
 lom Velká Amerika
 synagoga
 židovský hřbitov
Základní informace místa
ID místa: 5270
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 9.8.2007
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

reklama