První zpráva o tvrzi v Kněževsi pochází z r. 1383, kdy tu seděl Šimon Kněževeský. R. 1420 dobyta křižáky císaře Zikmunda, jako obnovená doložena r. 1434 v majetku Vítka z Landštejna. Během 16. stol. zpustla, při prodeji vsi r. 1575 byla již zaniklá. Na jejím místě nyní pozdně barokní statek.
Hlavní obrázek místa
Kněževes - místo bývalé tvrze
© Simona Kidlesová, 10/2013
Obec Kněževes leží v těsné blízkosti Prahy a areálu Letiště Václava Havla v sousedství dálnice D7, z níž je u ní vybudován exit. Je doložena od r. 1088, ale svým názvem a tradicí se hlásí jako k zakladateli ke knížeti a světci Václavovi, žijícímu v 10. století. Dnes má asi 600 obyvatel, ale již dávno ztratila původní zemědělský ráz. Přispělo k tomu zvětšení areálu letiště a vybudování průmyslové zóny. Letištní areál přerušil též bývalou proslulou výpadovou silnici ke Slanému, zvanou Dlouhá míle. U jejího zbytku při oplocení byl vybudován vyhlídkový val, z něhož lze pozorovat starty i přistávání letadel téměř po celé letištní ploše. Místo bývalé tvrze a kaple sv. Václava se nachází v centru obce, která má dobré spojení s Prahou autobusy příměstské dopravy.
18.5. 2017
historie

Historie Kněževsi je spjata s počátky českého státu a křesťanství, prvně je zmiňována kolem r. 1088, kdy část vsi náležela kapitule vyšehradské. Původní osada se dvěma poplužími je sice doložena od r. 1088, ale podle listiny z kláštera sv. Jiří náležela Kněževes církvi již před sepsáním zakládací listiny vyšehradské kapituly, tedy v 10. století. V době předhusitské byla ves rozdělena mezi několik držitelů; část totiž patřila klášteru svatojiřskému, další díl kapitule svatovítské a zčásti také zemanům, kteří se psali z Kněževsi. První zmínka o zemanech z Kněževsi pochází z r. 1249, první zpráva o tvrzi však až z r. 1383, kdy tu seděl Šimon Kněževeský. Také do minulosti blízkého kněževeského okolí patřily znamenité tvrze, např. ve Středoklukách a na Černovičkách, v Čičovicích, Lidicích, Hostouni nebo v Makotřasech. Co tvrz, to rytíř. Také v Kněževsi tedy existovala věžovitá stavba o několika patrech…  číst dále

Jiří Špaček (zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII, Svoboda 1988 a web obce), 18.5. 2017

Komentáře

Středočeský kraj,  Praha-západ  (PZ), Kněževes

Místa v okolí

 zvonice
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 kříž
 Husův sbor
 kostel sv. Prokopa
 kaple sv. Rozálie
 Středokluky
 kostel sv. Vavřince
 Číčovický kamýk
 Kalingerův mlýn
 kaple Panny Marie
 socha sv. Václava
 Dobrovíz
 kaple sv. Floriána
 Makotřasy
 fara
 mariánský sloup
 Hostivice
 kaple
 hřbitovní kaple
 Statenice
 poštovní stanice
 Okoř
 zvonice
 kaplička
 Divoká Šárka
 Litovice
 kaple sv. Gotharda
 špejchar
 Památník Lidice
 Horoměřice
 železniční most
 hřbitovní kaple
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Martina
 Zoopark Zájezd
 toleranční hřbitov
 letohrádek Hvězda
 boží muka
 socha vodníka
 kostel sv. Rodiny
 kostel sv. Michala
 Bílá hora
 kaplička sv. Anny
 Buštěhrad
 Jenerálka
 Buštěhrad
 Muzeum Oty Pavla
 kaple
 Hřebeč
 Úholičky
 kaple sv. Prokopa
 zvonička
 Veleslavín
 Větrník
 Pavlov
 kaple
 Maltézský mlýn
 Motol
 Hájčí dvůr
 Šafránka
 kaple sv. Izidora
 boží muka
 Stehelčeves
 kostel sv. Václava
 Budeč
 Rothmayerova vila
 kaple se zvoničkou
 rozhledna Šiška
 kaplička Panny Marie
 Ladronka
 kaple sv. Václava
 Brandejsův statek
 kostel sv. Matěje
 boží muka
 Vrapice
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Václava
 Hanspaulka
 evangelický kostel
 kaple
 Řivnáč
 kaple sv. Václava
 Kajetánka
 kostel sv. Norberta
 Červený Újezd
 Cibulka
 kostel sv. Martina
 Koleč
 Cibulka
 kostel sv. Vojtěcha
 Spiritka
 Skalka
 skanzen Řepora
 Baba
 Zámečnice
 kostel sv. Jiří
 Klikovka
 kostel sv. Klimenta
 Černínská zahrada
 židovský hřbitov
 kostel sv. Prokopa
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 kostel sv. Rocha
 Velké Přítočno
 Gočárovy domky
 Levý Hradec
 Šlikův palác
 kaple sv. Matouše
 Černínský palác
 Kuglvajt
 Turbová
 Šmukýřka
 letohrádek Klamovka
 Dům pážat
 kaple sv. Barbory
 Jinonický dvorec
 kaplička
 kaple sv. Václava
 Obora
 dům Václava z Radče
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 Horní Palata
 Toskánský palác
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Prokopa
 zatopený důl Škroby
 socha sv. Václava
 kaple
 socha Radegasta
 Arcibiskupský palác
 kostel Panny Marie
 Na Farkách
 Petřínská rozhledna
 kostel sv. Lukáše
 socha sv. Václava
 Lobkowiczký palác
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kaple Božího hrobu
 kostel sv. Vavřince
 hradiště Zámka
 Hladová zeď
 Tři bohyně
 Staré proboštství
 Pražský hrad
 měšťanský dům
 Lannova vila
 Ústav šlechtičen
 kaple Jezulátka
 ZOO Praha
 Unhošť
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 studánka Rusavka III
 Lobkowiczký palác
 palác Lažanských
 kostel sv. Gotharda
 jezuitské gymnázium
 Minice
 vodárna
 kostel sv. Mikuláše
 Roztoky
 kaple
 Vrtbovská zahrada
 Grömlingovský palác
 Pálffyovský palác
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 morový sloup
 Trunečkův mlýn
 Thunovský palác
 kostel sv. Michala
 Troja
 socha Jana Nerudy
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Bílkova vila
 palác Turbů
 Kounický palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 letohrádek Kinských
 kostel sv. Vavřince
 Valdštejnský palác
 Biskupský dvůr
 Cihelka
 Fata Morgana
 vodní park Čabárna
 dům U Tří pštrosů
 Požáry
 Bertramka
 Nostický palác
 Fürstenberský palác
 vápenné pece Kladno
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Kláry
 Butovice
 Juditin most
 Lužický seminář
 dům U bílé kuželky
 palác Thurn-Taxisů
 kaple sv. Eliáše
 Hořelice
 Velkopřevorský mlýn
 Mariánské hradby
 Bohnice
 Hanavský pavilon
 Strakova akademie
 kamenný kruh
 Mánesův most
 Hergetova cihelna
 Karlův most
 Bojiště
 Portheimka
 Brnky
 synagoga
 Rudolfova štola
 Čechův most
 Kazanka
 Rudolfinum
 kostel sv. Václava
 pomník Karla IV.
 Letenská vodárna
 Kožová hora
 kaple sv. Václava
 viniční sloup
 Národní dům
 kostel sv. Salvátora
 Klementinum
 Pinkasova synagoga
 Vysoká synagoga
 Klausová synagoga
 Liběhrad
 Středočeské divadlo
 Okresní dům
 fara
 Národní divadlo
 Medvědí kašna
 palác Lažanských
 Bachrova vila
 Slatina
 sprašová rokle
 kostel sv. Klimenta
 Maiselova synagoga
 Betlémská kaple
 socha sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 Nová radnice
 Pravý Hradec
 kostel sv. Vojtěcha
 Clam-Gallasův palác
 vodárenská věž
 kostel sv. Václava
 Španělská synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 Dívčí hrady
 Kyšice
 Poldihaus
 dům U Rotta
 Valterův palác
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 pomník Franze Kafky
 Braškov
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Ducha
 Staroměstská radnice
 mariánský sloup
 Tančící dům
 Schückova vila
 mariánské sousoší
 synagoga
 Letenský kolotoč
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 radnice
 palác Goltz-Kinských
 lanovka na Letnou
 kostel sv. Michala
 hrádek na Zderaze
 Janoutova parfumerie
 Čimice
 vila Libochvíle
 budova velkostatku
 arciděkanství
 dům U České koruny
 Platýz
 Týnská škola
 Wimmerova kašna
 kaple sv. Floriána
 Letenský zámeček
 kostel sv. Haštala
 Týn (Ungelt)
 kostel sv. Mikuláše
 Diamant
 dům U zlatého úlu
 dům U modré růže
 Průmyslový palác
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 Můstek
 Karolinum
 Kladno
 Novoměstská radnice
 kostel sv. Lazara
 kašna sv. Josefa
 Kolovratský palác
 palác Sylva-Taroucca
 Haasův obchodní dům
 dům U Zlatého stromu
 zvonice
 Novoměstská vodárna
 kostel sv. Klimenta
 Klecany
 Vávrův dům
 viničný sloup
 mariánský sloup
 palác MacNevenův
 Veletržní palác
 Nová mincovna
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Hlubočepské jeskyně
 Vernierovský palác
 kostel sv. Klimenta
 Kovařovicova vila
 Obecní dům
 Trojský most
 Harrachovský palác
 kostel sv. Štěpána
 kaple sv. Longina
 Jindřišská věž
 Vyšehrad
 hřbitovní kříž
 Husův sbor
 kaple sv. Barbory
 Nové proboštství
 kostel sv. Antonína
 Jubilejní synagoga
 románský most
 Suchý mlýn
 krčma Jedová chýše
 Lannův palác
 Masarykovo nádraží
 Čertův sloup
 Banka čs. legií
 Děvín
 Hansfalkovský dvůr
 hřbitovní kaple
 kaple
 kaple sv. Vojtěcha
 Zlíchovský lihovar
 socha sv. Václava
 kostel Všech svatých
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Martina
 Přemyšlení
 Raudnitzův dům
 boží muka
 Národní muzeum
 městské opevnění
 Drasty
 Pražský Semmering
 vodárenská věž
 kostel sv. Štěpána
 Valdštejnův sloup
 Negrelliho viadukt
 Podolská vodárna
 kostel sv. Martina
 Zvoleněves
 Slovanka
 kostel sv. Ludmily
 Knorův statek
 kaplička Panny Marie
 synagoga
 Vinohradské divadlo
 synagoga
 Folimanka
 Chvatěruby
 socha Promethea
 železniční viadukt
 Národní dům
 Malá Dobrá
 kostel Všech svatých
 kaple
 Vodochody
 socha Švejka
 kaple sv. Rodiny
 pomník Georga Karse
 Hostibejk
 synagoga
 Taslarův mlýn
 důl Mayrau
 Kralupy nad Vltavou
 Zkamenělý slouha
 kostel sv. Pankráce
 kaplička
 lázně Malá Chuchle
 kostel sv. Prokopa
 ozubené kolo
 menhir
 Velká Dobrá
 Akciové ledárny
 Škrábek
 Branický most
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 kaple
 bunkr Drnov
 fara
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 vinohradská vodárna
 Žižkovský vysílač
 Kalinův mlýn
 kaple sv. Mikuláše
 kostel sv. Kříže
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Šalounova vila
 Národní dům
 mlýn U Veselých
 Lochkov
 Vysoký Újezd
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Václava
 Stará střelnice
 kaplička sv. Jiří
 Invalidovna
 kaple
 Chrustenická šachta
 Rangherka
 Zdiby
 kaple sv. Bartoloměje
 kostel sv. Mikuláše
 Librova vila
 kaple sv. Jana
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Rocha
 Choteč
 litopunkturní stéla
 rozhledna Veselov
 kostel sv. Kateřiny
 Löwitův mlýn
 kaple
 kostel sv. Vojtěcha
 zámecký pivovar
 Libeň
 mariánský sloup
 kaple
 kaple
 kostel sv. Václava
 Michelská vodárna
 Sluncová
 kaple
 židovský hřbitov
 Michelský dvůr
 kaple
 Lužce
 Vysoký vrch
 kaple sv. Anny
 Loděnice
 kaple
 Panenské Břežany
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Klimenta
 kaple
 Dolní Krč
 kaple
 Blahotice
 Odolena Voda
 kaple sv. Víta
 Panenské Břežany
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Prokopa
 kaple Božího hrobu
 Baštěk
 kaple
 kostel sv. Gotharda
 děkanství
 Modletický dům
 Lhotka
 Ungelt
 Nedvědovský dům
 radnice
 piaristická kolej
 synagoga
 Komořany
 kaplička
 kašna
 židovský hřbitov
 socha sv. Bonaventury
 sýpka
 Městské divadlo
 Okresní dům
 Wiehlův dům
 Libuš
 kostel sv. Vavřince
 Lidický Dvůr
 Písnice
 boží muka
 kaple
 hradiště Řípec
Základní informace místa
ID místa: 13356
Typ místa: tvrz
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 18.5.2017
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Hrady, které v roce 2023 stojí za návštěvu

Reklamní sdělení

Česká republika je plná krásných a historických památek, ale hrady nepochybně patří mezi ty nejvíce fascinující. V tomto článku si přiblížíme tři hrady, které podle nás i v roce 2023 jednoznačně stojí za návštěvu. A to i pokud jste je už navštívili.

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Naposledy navštívené

reklama