Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 7650 záznamů, 1 / 510 stran, vyhledáno za 1.22 sec
 anglikánský kostel
620.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Karlovarský kraj, Mariánské Lázně
Novogotický anglikánský kostel v Mar. Lázních byl postaven v letech 1878-1879. Tento typ stavby je u nás jedinečný. Po 2. světové válce zchátral. V letech 1993–1994 byl komplexně opraven včetně nového přístřešku před vchodem. Nyní je jeho majitelem město a je využíván jako koncertní a výstavní síň.
 anglikánský kostel sv. Albana (St. Alban's Englisch Church)
København (Kodaň)
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Dánsko
Kostel sv. Albana byl postaven v l. 1885–87 pro potřeby rozrůstající se anglikánské komunity města. Kostel podle návrhu renomovaného architekta Arthura Blomfielda je postaven z vápence a křemene v tradičním novogotickém slohu, inspirovaným raně anglickým stylem, známým také jako lancetová gotika.
 antický chrám
1340.0 m. n.m.
Garni
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Arménie
Chrám v Garni je antická stavba v iónském stylu. Jediná stojící antická budova se sloupořadím na území Arménie. Postaveno pravděpodobně r. 77 našeho letopočtu. Budova se zřítila v r. 1679 následkem zemětřesení. V letech 1966-1976 byl chrám obnoven.
 antický chrám
500.0 m. n.m.
Vic
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Španělsko, Catalunya
Římský chrám osady Vicus Ausonae z 1. nebo 2. stol. bez dobových informací. Obdélná cella se vstupním sloupovým portikem a zděnou základnou. Od 11. stol. součást románského paláce hrabat z Montcada. Chrám objeven při demolici paláce r. 1882. Jeden ze dvou kompletních římských chrámů ve Španělsku.
 Apollonův chrám
1120.0 m. n.m.
Bassai, Řecko
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, příležitostně, Řecko, Peloponés
Osada Bassai za antických dob součást Arkádie. Chrám Apollóna Epikúra postaven v 5. stol. př. n. l. Stavební materiál šedý vápenec, střecha, průčelí a sochařská výzdoba jsou z mramoru. Užity všechny tři základní styly řecké architektury. Od r. 1986 chrám zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.
 Apollonův templ
12.0 m. n.m.
Side
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Poměrně rozsáhlé ruiny Apollónova chrámu, který prý nechal postavit Marcus Antonius, tedy mezi lety 40 – 30 př. n. l. V současnosti volně přístupné zbytky chrámu. Několik vztyčených sloupů osazených kladím. Chrám stojí na cípu poloostrova nedaleko přístavu.
 archeologický areál Korazim
55.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, zřícenina, volně přístupno, Izrael
Korazim byla starověká vesnice v římské a byzantské době. Postavena v 3. až 5. stol. n. l. Hlavní osídlení v 3. a 4. stol. Synagoga postavena koncem 3. stol., zničena ve 4. stol. a přestavěna v 6. stol. Postavena z čedičových kamenů. Přítomnost trojrozměrných plastik.
 Artemidin chrám
40.0 m. n.m.
Efez
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Artemidin chrám v Efesu vybudován kolem r. 550 př. n. l. R. 356 př. n. l., chrám podpálen žhářem Hérostratem, Alexandr Makedonský ho nechal obnovit. Obnova trvala 120 let. R. 262 n. l. chrám zničen Góty. Ve 4. stol. po nástupu křesťanství ztratil význam. Ve středu chrámu stála socha bohyně Artemis.
 artikulární kostel
starý evangelický kostel, Kežmarok
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Slovensko, Prešovský
Polodřevěný kostel z roku 1687 ležící vně obvodu historického jádra města. Barokně přestavěn v roce 1717. Stavba je postavena na půdoryse řeckého kříže.
 Asklépion
Asklepion
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, v návštěvních hodinách, Řecko, Jižní Egeis
Asklépion byl starořecký léčebný chrámový komplex zasvěcený bohu lékařství Asklépiovi. V byzantském období sloužil křesťanům. Existoval ve 4. století př. n. l.- 6. století n. l. Opuštěn po velkých zemětřeseních v letech 469 a 554 n. l. Objeven v roce 1902.
 baptisterium
53.0 m. n.m.
Firenze/Florencie
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Toskánsko
Baptisterium je jednou z nejstarších církevních staveb ve městě. Přesné datum není známo. Soudí se, že její základy pochází z pozdně římského období, 4. – 5. stol. Její dnešní podoba pochází z 11. – 12. stol. R. 1128 obložena bílým a zeleným mramorem. Vnitřní průměr kopule 41,5 metrů.
 baptisterium
5.0 m. n.m.
Itálie, Pisa
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Toskánsko
Baptisterium zasvěceno sv. Janu Křtiteli. V pisánsko-románský stylu charakteristickým černobílými mramorovými bloky. Vystavěno v 13. stol. v 19. stol. rekonstrukce. Monumentální stavba, největší svého druhu. Tříúrovňové románské oblouky završené gotickými vížkami. Uprostřed monumentální křestní vana se soškou sv. Jana Křtitele.
 barokní hřbitov
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Střílky
Zakladatelem stříleckého hřbitova byl Amand Antonín z Petřvaldu. Jeho plocha je téměř 2000m2, vyvyšuje se nad okolním terénem a obíhá ho hradba z pískovcových kvádrů.Je vyjímečným uměleckým dílem z období baroka a sochařského umění té doby. Autorem sochařské výzdoby byl moravský sochař Bohumír Frič.
 barokní kaple
520.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Dolní Staňkov
Drobná otevřená barokní kaple, dotvářející prostor před venkovskou usedlostí. Stavba obdélného půdorysu, valeně zaklenutá, se sedlovou střechou valbovitě zkosenou nad uzávěrem. Památkově chráněná.
 Basilica di San Miniato al Monte
Firenze/Florencie
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Itálie, Toskánsko
Stavba byla zahájena v r. 1013 na místě starší kaple nad hrobem sv. Miniáše Florentského a trvala téměř 200 let. V těsné blízkosti byl vybudován v pol. 15. stol. palác florentských biskupů a celý areál byl opevněn. V r. 1553 nechal Cosimo I. Medicejský opevnění rozšířit na pevnost.