Pův. gotický kostel se prvně zmiňuje r. 1352. Vypálen za třicetileté války, při opravě barokně přestavěn v l. 1668-1678 a v 2. pol. 18. stol. (upraven presbytář). R. 1837 upravena a zvýšena věž, kostel byl celkově neorenesančně upraven r. 1888. Vnitřní vybavení pochází z 18. a poč. 19. stol.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jakuba Většího s ohradní zdí
© Pavel Vítek 05/2006
Minice jsou místní částí Kralup nad Vltavou, ke kterým byly připojeny roku 1960, jako jejich IV. část. Nejstarší dochovaná zpráva o Minicích pochází z roku 1352. Ves tehdy náležela k věnným statkům českých královen. V roce 1425 připadla králi Zikmundovi a z těchto dob je známo několik vladyků, kteří se psali s přídomkem z Minic. Poté se o zdejší dědině dozvídáme až z roku 1530, kdy ji přechodně získal Jan Boryně ze Lhoty a na Mikovicích. Po 15 letech však tento rytíř odprodal Minice panu Florianu Gryspekovi z Gryspachu (1504-1588), který je připojil k nově vytvářenému panství Nelahozeves. Ve svazku s tímto velkostatkem zůstaly Minice až do rozpadu feudalismu v roce 1848, tj. byly od počátku třicetileté války v trvalém držení roudnických knížat Lobkoviců. Někdejší význam Minic spočíval v tom, že zde stál kostel, který ...
Pavel Vítek, 3.5. 2006

  historie

  Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího v Minicích, městské části Kralup nad Vltavou, byl postaven někdy v 1. polovině 14. století; prvně se připomíná roku 1352. Kostel je nejstarší stavební památkou Kralup. V období třicetileté války byl i s farou vypálen švédským vojskem pod velením generála Bannera. V letech 1668-1678 byl při opravě barokně přestavěn, v 2. polovině 18. století byl stavebně upraven

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978, 5.10. 2012
  Kostel sv. Jakuba Většího
  Kostel pochází někdy z první poloviny 14. století a je nejstarší stavební památkou Kralup. Od roku 1530 patřila obec k panství Míkovice a od roku 1545 k Nelahozevsi, u tohoto panství (Gryspekové z Gryspachu, 1623 Lobkovicové) zůstaly Minice až do roku 1848. Počátkem 17. století zde kromě kostela stávala i fara a škola – docházely sem děti ze všech levobřežních kralupských obcí. Po útrapách třicetileté války,

  Pavel Pokorný, 22.12. 2007
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se,

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  Jednolodní kostel s obdélným pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky a s hranolovou věží na severní straně, na jižní straně lodi s podélnou sakristií, s lomeným profilovaným gotickým portálem. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou, upravovanou v 2. polovině 18. stol. a přetaženou mramorováním. Upravená žebra sbíhají na pilastry. Loď je plochostropá, s kruchtou na dvou sloupech, křížově

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978, 5.10. 2012

  Půdorys místa

  půdorys kostela
  © Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 20 Politický okres slanský, Archaelogická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1904
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Středočeský kraj,  Mělník  (ME), Minice

  Místa v okolí

   fara
   mariánský sloup
   hřbitovní kříž
   Minice
   hřbitovní kaple
   studánka Rusavka III
   synagoga
   socha Promethea
   kaple sv. Václava
   Hostibejk
   socha Švejka
   Kralupy nad Vltavou
   ozubené kolo
   viničný sloup
   sprašová rokle
   kaple sv. Prokopa
   kaplička sv. Jiří
   Chvatěruby
   kaple sv. Jana
   kaple
   Nelahozeves
   kostel sv. Martina
   kostel sv. Ondřeje
   kaple
   židovský hřbitov
   kaplička
   Liběhrad
   Budeč
   kaple sv. Izidora
   kaple
   Slatina
   mariánský sloup
   kostel sv. Vojtěcha
   boží muka
   kostel sv. Michala
   boží muka
   Cihelka
   kaple sv. Vojtěcha
   kaple
   Veltrusy
   kaple
   železniční most
   Koleč
   Radovič
   kaple sv. Jána
   kaple sv. Václava
   Uhy
   židovský hřbitov
   kaplička
   špejchar
   kaple sv. Gotharda
   kaple Panny Marie
   socha sv. Václava
   socha vodníka
   menhir
   kostel sv. Jiří
   Úholičky
   Okoř
   synagoga
   Vodochody
   Pražská brána
   kaplička
   děkanství
   Řivnáč
   brána u domu
   městský dům Reduta
   radnice
   mariánský sloup
   Drasty
   Panská hospoda
   kaplička Panny Marie
   kostel sv. Klimenta
   Levý Hradec
   kostel sv. Klimenta
   kostel sv. Klimenta
   Odolena Voda
   kostel sv. Martina
   kostel sv. Václava
   Zvoleněves
   Zoopark Zájezd
   kaplička
   kaple
   kaple sv. Václava
   kamenný most
   Sazená
   Statenice
   kaple
   mlýn
   Stehelčeves
   Pravý Hradec
   kostel sv. Vavřince
   kostel sv. Barbory
   Klecany
   kostel sv. Víta
   kříž
   kaple
   zvonice
   Tuchoměřice
   Kalingerův mlýn
   kaple sv. Rozálie
   Panenské Břežany
   bunkr Drnov
   kaple sv. Anny
   kaple sv. Václava
   Roztoky
   kaple Panny Marie
   Panenské Břežany
   Horoměřice
   kaple
   železniční viadukt
   Makotřasy
   kaple
   Brandejsův statek
   Středokluky
   Buštěhrad
   kaplička sv. Anny
   socha Panny Marie
   kaple sv. Linharta
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Prokopa
   Muzeum Oty Pavla
   kaple sv. Václava
   Brnky
   kostel sv. Václava
   Přemyšlení
   Buštěhrad
   hospodářský dvůr
   Vrapice
   kostel sv. Mikuláše
   hradiště Zámka
   kaple sv. Floriána
   kostel sv. Vavřince
   kaple
   Památník Lidice
   kaple sv. Prokopa
   kaple sv. Václava
   zvonice
   kaple sv. Víta
   Kněževes
   kaple
   Baštěk
   kostel Všech svatých
   kaple sv. Bartoloměje
   socha sv. Václava
   kaple sv. Petra Pavla
   vodárna
   kaple se zvoničkou
   hřbitovní kaple
   vodní park Čabárna
   kostel sv. Václava
   boží muka
   Zdiby
   kostel sv. Jiljí
   Hospozín
   kaple
   morový sloup
   Na Farkách
   Bohnice
   kamenný kříž
   Chlumín
   Blahotice
   Čimice
   kaple
   Hřebeč
   vodárenská věž
   kaplička
   kaple sv. Václava
   Knorův statek
   kostel sv. Václava
   Baba
   Jevín
   kostel sv. Matěje
   kostel sv. Mikuláše
   Jenerálka
   kaple sv. Jana V Trní
   kaple Panny Marie
   kaplička Panny Marie
   kameny s kosmogramy
   Dobrovíz
   kostel sv. Štěpána
   Gočárovy domky
   kaple
   Obora
   kamenný most
   socha Radegasta
   Pakoměřice
   Fata Morgana
   kostel sv. Václava
   kostel sv. Václava
   kamenný kruh
   Hanspaulka
   ZOO Praha
   Zkamenělý slouha
   morový sloup
   Divoká Šárka
   kaple sv. Kláry
   Troja
   kaple
   kaple sv. Ondřeje
   kostel sv. Martina
   Kazanka
   kostel sv. Mikuláše
   kostel sv. Vojtěcha
   sýpka
   kaple
   kaple
   kostel sv. Václava
   Veleslavín
   kaple
   kaple Panny Marie
   Schückova vila
   Zoopark Zelčín
   židovský hřbitov
   socha sv. Markéty
   Horní Beřkovice
   barokní brána
   kaple
   morový sloup
   vodárenská věž
   Obříství
   Bakov
   Rothmayerova vila
   Jenišovice
   kostel sv. Gotharda
   Větrník
   kaple sv. Vojtěcha
   Lannova vila
   zdymadlo Obříství
   evangelický kostel
   kaple
   Stará střelnice
   Valdštejnův sloup
   evangelický kostel
   socha sv. Donáta
   kostel sv. Norberta
   socha sv. Onufria
   vápenné pece Kladno
   Rudolfova štola
   Trojský most
   Hvězdárna Ďáblice
   Ďáblice
   židovský hřbitov
   Kajetánka
   Kajetánská kaple
   Štěpánský most
   Průmyslový palác
   Kapucínský lazaret
   Černínská zahrada
   Bílkova vila
   Dům pážat
   Bachrova vila
   Letenská vodárna
   poštovní stanice
   zvonice
   kaplička
   Poldihaus
   dům Václava z Radče
   Kučerův palác
   Martinický palác
   kaple sv. Matouše
   Černínský palác
   Zlonice
   Zpívající fontána
   Okresní dům
   Knížecí pivovar
   Šlikův palác
   Hrzánský palác
   Martinický palác
   kaple sv. Kříže
   Staré proboštství
   Kohlova kašna
   kaple sv. Barbory
   Arcibiskupský palác
   Toskánský palác
   kostel Panny Marie
   Pražský hrad
   boží muka
   socha sv. Václava
   Lobkowiczký palác
   Ústav šlechtičen
   radnice
   kaple Všech svatých
   Mariánské hradby
   Hanavský pavilon
   Středočeské divadlo
   budova velkostatku
   arciděkanství
   mariánské sousoší
   synagoga
   Veletržní palác
   palác Lažanských
   Strakova akademie
   Pálffyovský palác
   Kolovratský palác
   Fürstenberský palác
   Ledebourský palác
   Valdštejnský palác
   Kladno
   Morzinský palác
   Letenský kolotoč
   Lobkowiczký palác
   dům U Schnellů
   jezuitské gymnázium
   Šternberský palác
   kaple sv. Floriána
   Thunovský palác
   Janoutova parfumerie
   Čechův most
   kaple sv. Floriána
   dům U České koruny
   dům U Splavínů
   Malostranská radnice
   palác Thurn-Taxisů
   Grömlingovský palác
   Kaisersteinský palác
   Oettingenský palác
   lanovka na Letnou
   Letenský zámeček
   kostel sv. Mikuláše
   Husův sbor
   vila Libochvíle
   dům U Tří pštrosů
   dům U bílé kuželky
   kostel sv. Klimenta
   Mánesův most
   Kounický palác
   kaple sv. Eliáše
   Pavlov
   kostel sv. Antonína
   Biskupský dvůr
   Lužický seminář
   Hergetova cihelna
   Rudolfinum
   Juditin most
   kaple
   Pinkasova synagoga
   Vysoká synagoga
   Klausová synagoga
   pomník Franze Kafky
   kostel sv. Salvátora
   kostel sv. Haštala
   kostel sv. Ducha
   Novoměstská vodárna
   Španělská synagoga
   Maiselova synagoga
   Vávrův dům
   kaple se zvoničkou
   dům U Zlatého stromu
   Nová radnice
   kostel sv. Klimenta
   kostel sv. Mikuláše
   Velké Přítočno
   kostel sv. Isidora
   kašna s delfíny
   Týnská škola
   kaple sv. Václava
   palác Goltz-Kinských
   Budenice
   Staroměstská radnice
   mariánský sloup
   Týn (Ungelt)
   myslivna
   sýpka
   Nová mincovna
   Obecní dům
   Banka čs. legií
   Králův dvůr
   Prašná brána
   Lannův palác
   kostel sv. Vojtěcha
   Negrelliho viadukt
   zámecký pivovar
   Löwitův mlýn
   Libeň
   Hořín
   socha sv. Anny
   Masarykovo nádraží
   synagoga
   Anglický pivovar
   kaple
   synagoga
   kostel sv. Václava
   Národní dům
   Invalidovna
   zdymadlo Hadík
   libeňský plynojem
   socha Karla IV.
   vila Karola
   Sluncová
   Stará škola
   Kožová hora
   Mělník
   Pražská brána
   Valdštejnský lis
   evangelický kostel
   kostel sv. Ludmily
   kostel sv. Anny
   Hláska
   kaple sv. Barbory
   pivovar
   Braškov
   židovský hřbitov
   kaple sv. Floriána
   Kyšice
   Neuberk
   výklenková kaple
   Milíčova modlitebna
  Základní informace místa
  ID místa: 4216
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: příležitostně
  Uveřejněno: 3.5.2006
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama