Pův. gotický kostel se prvně zmiňuje r. 1352. Vypálen za třicetileté války, při opravě barokně přestavěn v l. 1668-1678 a v 2. pol. 18. stol. (upraven presbytář). R. 1837 upravena a zvýšena věž, kostel byl celkově neorenesančně upraven r. 1888. Vnitřní vybavení pochází z 18. a poč. 19. stol.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jakuba Většího s ohradní zdí
© Pavel Vítek 05/2006
Minice jsou místní částí Kralup nad Vltavou, ke kterým byly připojeny roku 1960, jako jejich IV. část. Nejstarší dochovaná zpráva o Minicích pochází z roku 1352. Ves tehdy náležela k věnným statkům českých královen. V roce 1425 připadla králi Zikmundovi a z těchto dob je známo několik vladyků, kteří se psali s přídomkem z Minic. Poté se o zdejší dědině dozvídáme až z roku 1530, kdy ji přechodně získal Jan Boryně ze Lhoty a na Mikovicích. Po 15 letech však tento rytíř odprodal Minice panu Florianu Gryspekovi z Gryspachu (1504-1588), který je připojil k nově vytvářenému panství Nelahozeves. Ve svazku s tímto velkostatkem zůstaly Minice až do rozpadu feudalismu v roce 1848, tj. byly od počátku třicetileté války v trvalém držení roudnických knížat Lobkoviců. Někdejší význam Minic spočíval v tom, že zde stál kostel, který s výjimkou některých neklidných dob byl trvale farním. Náležely k němu po celá staletí kromě dalších vsí i Kralupy, jejichž obyvatelé byli také až do roku 1897 v Minicích pohřbíváni. Kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v jednoduchém gotickém slohu začátkem 14. století. Jeho základy jsou však starší, jak prokázaly výzkumy. Jako každá středověká stavba byl několikrát přestavěn, a každá přestavba mu vtiskla jiný ráz. Přestavěn barokně a poslední úprava z roku 1888 je neorenesanční. V současné době se nachází v etapě oprav. Socha sv.Jana Nepomuckého v rohu ohradní zdi u minického kostela stála původně v jihozápadním rohu hřbitova, který se rozkládal kolem kostela. Byla postavena vlastním nákladem minického faráře Josefa Karaysla v době kanonizace Jana Nepomuckého.
Pavel Vítek, 3.5. 2006
popis

Jednolodní kostel s obdélným pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky a s hranolovou věží na severní straně, na jižní straně lodi s podélnou sakristií, s lomeným profilovaným gotickým portálem. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou, upravovanou v 2. polovině 18. stol. a přetaženou mramorováním. Upravená žebra sbíhají na pilastry. Loď je plochostropá, s kruchtou na dvou sloupech, křížově podklenutou. Sakristie je v podvěží sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby, žebra se opírají o konzoly s lidskými obličeji.

E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978, 5.10. 2012

historie

Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího v Minicích, městské části Kralup nad Vltavou, byl postaven někdy v 1. polovině 14. století; prvně se připomíná roku 1352. Kostel je nejstarší stavební památkou Kralup. V období třicetileté války byl i s farou vypálen švédským vojskem pod velením generála Bannera. V letech 1668-1678 byl při opravě barokně přestavěn, v 2. polovině 18. století byl stavebně upraven presbytář. Roku 1837 byla upravena a zvýšena věž, r. 1888 byl kostel celkově neorenesančně upraven. V části interiéru gotické žebrové křížové klenby (presbytář, sakristie). Vnitřní vybavení kostela pochází z 18. a počátku 19. století. Kostel obklopuje zídka bývalého hřbitova, která je osazena v jihozápadním rohu barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1730.

E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978, 5.10. 2012

Další texty historie

Půdorys místa

půdorys kostela
© Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 20 Politický okres slanský, Archaelogická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1904
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Středočeský kraj,  Mělník  (ME), Minice

Místa v okolí

 fara
 mariánský sloup
 hřbitovní kříž
 Minice
 hřbitovní kaple
 studánka Rusavka III
 synagoga
 socha Promethea
 kaple sv. Václava
 pomník Georga Karse
 socha Švejka
 Hostibejk
 Kralupy nad Vltavou
 ozubené kolo
 viničný sloup
 sprašová rokle
 kaple sv. Prokopa
 kaplička sv. Jiří
 Chvatěruby
 kaple sv. Jana
 kaple
 Nelahozeves
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Ondřeje
 kaple
 židovský hřbitov
 kaplička
 Liběhrad
 Budeč
 kaple sv. Izidora
 kaple
 Slatina
 mariánský sloup
 kostel sv. Vojtěcha
 boží muka
 kostel sv. Michala
 boží muka
 Cihelka
 kaple sv. Vojtěcha
 kaple
 Veltrusy
 kaple
 železniční most
 Koleč
 Radovič
 kaple sv. Jána
 kaple sv. Václava
 Uhy
 židovský hřbitov
 kaplička
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kaple Panny Marie
 socha sv. Václava
 socha vodníka
 menhir
 kostel sv. Jiří
 Úholičky
 Okoř
 synagoga
 Vodochody
 Pražská brána
 kaplička
 děkanství
 Řivnáč
 brána u domu
 městský dům Reduta
 radnice
 mariánský sloup
 Drasty
 Panská hospoda
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Klimenta
 Levý Hradec
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Klimenta
 Odolena Voda
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Václava
 Zvoleněves
 Zoopark Zájezd
 kaplička
 kaple
 kaple sv. Václava
 kamenný most
 Sazená
 Statenice
 kaple
 mlýn
 Stehelčeves
 Sazená
 Pravý Hradec
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Barbory
 Klecany
 kostel sv. Víta
 kříž
 kaple
 zvonice
 Tuchoměřice
 Kalingerův mlýn
 Husův sbor
 Panenské Břežany
 kaple sv. Rozálie
 bunkr Drnov
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Václava
 Roztoky
 kaple Panny Marie
 Panenské Břežany
 Horoměřice
 kaple
 železniční viadukt
 Makotřasy
 kaple
 Brandejsův statek
 Buštěhrad
 kaplička sv. Anny
 socha Panny Marie
 Středokluky
 kaple sv. Linharta
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Prokopa
 Muzeum Oty Pavla
 kaple sv. Václava
 Brnky
 kostel sv. Václava
 Přemyšlení
 Buštěhrad
 hospodářský dvůr
 Vrapice
 kostel sv. Mikuláše
 hradiště Zámka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Vavřince
 kaple
 Památník Lidice
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Václava
 zvonice
 kaple sv. Víta
 Kněževes
 kaple
 Baštěk
 kostel Všech svatých
 kaple sv. Bartoloměje
 socha sv. Václava
 kaple sv. Petra Pavla
 vodárna
 kaple se zvoničkou
 hřbitovní kaple
 vodní park Čabárna
 kostel sv. Václava
 boží muka
 Zdiby
 kostel sv. Jiljí
 Hospozín
 kaple
 morový sloup
 Na Farkách
 Bohnice
 kamenný kříž
 Chlumín
 Blahotice
 Čimice
 kaple
 Hřebeč
 vodárenská věž
 kaplička
 kaple sv. Václava
 Knorův statek
 kostel sv. Václava
 Baba
 Jevín
 kostel sv. Matěje
 kostel sv. Mikuláše
 Jenerálka
 kaple sv. Jana V Trní
 kaple Panny Marie
 kaplička Panny Marie
 kameny s kosmogramy
 Dobrovíz
 kostel sv. Štěpána
 Gočárovy domky
 kaple
 Obora
 kamenný most
 socha Radegasta
 Pakoměřice
 Fata Morgana
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Václava
 kamenný kruh
 Hanspaulka
 ZOO Praha
 Zkamenělý slouha
 morový sloup
 Divoká Šárka
 kaple sv. Kláry
 Troja
 kaple
 kaple sv. Ondřeje
 kostel sv. Martina
 Kazanka
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Vojtěcha
 sýpka
 kaple
 kaple
 Veleslavín
 kaple
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Václava
 Zoopark Zelčín
 židovský hřbitov
 Schückova vila
 socha sv. Markéty
 Horní Beřkovice
 barokní brána
 kaple
 morový sloup
 vodárenská věž
 Obříství
 Bakov
 Jenišovice
 kostel sv. Gotharda
 Větrník
 Rothmayerova vila
 kaple sv. Vojtěcha
 Lannova vila
 zdymadlo Obříství
 evangelický kostel
 kaple
 Stará střelnice
 Valdštejnův sloup
 evangelický kostel
 socha sv. Donáta
 kostel sv. Norberta
 socha sv. Onufria
 vápenné pece Kladno
 Rudolfova štola
 Hvězdárna Ďáblice
 Ďáblice
 Trojský most
 židovský hřbitov
 Kajetánka
 Kajetánská kaple
 Štěpánský most
 Průmyslový palác
 Kapucínský lazaret
 Černínská zahrada
 Bílkova vila
 Dům pážat
 Bachrova vila
 Letenská vodárna
 poštovní stanice
 zvonice
 kaplička
 Poldihaus
 dům Václava z Radče
 Kučerův palác
 Martinický palác
 kaple sv. Matouše
 Černínský palác
 Zlonice
 Zpívající fontána
 Okresní dům
 Knížecí pivovar
 Šlikův palác
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 Kohlova kašna
 kaple sv. Barbory
 Arcibiskupský palác
 Toskánský palác
 kostel Panny Marie
 Pražský hrad
 boží muka
 socha sv. Václava
 Lobkowiczký palác
 Ústav šlechtičen
 radnice
 kaple Všech svatých
 Mariánské hradby
 Hanavský pavilon
 Středočeské divadlo
 budova velkostatku
 arciděkanství
 mariánské sousoší
 synagoga
 Veletržní palác
 palác Lažanských
 Strakova akademie
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 Fürstenberský palác
 Ledebourský palác
 Valdštejnský palác
 Kladno
 Morzinský palác
 Letenský kolotoč
 Lobkowiczký palác
 dům U Schnellů
 jezuitské gymnázium
 Šternberský palác
 kaple sv. Floriána
 Thunovský palác
 Janoutova parfumerie
 Čechův most
 kaple sv. Floriána
 dům U České koruny
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 palác Thurn-Taxisů
 Grömlingovský palác
 Kaisersteinský palác
 Oettingenský palác
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 kostel sv. Mikuláše
 vila Libochvíle
 dům U Tří pštrosů
 dům U bílé kuželky
 kostel sv. Klimenta
 Mánesův most
 Kounický palác
 kaple sv. Eliáše
 Pavlov
 kostel sv. Antonína
 Biskupský dvůr
 Husův sbor
 Lužický seminář
 Hergetova cihelna
 Rudolfinum
 Juditin most
 kaple
 Pinkasova synagoga
 Vysoká synagoga
 Klausová synagoga
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Haštala
 kostel sv. Ducha
 Novoměstská vodárna
 Španělská synagoga
 Maiselova synagoga
 dům U Zlatého stromu
 Nová radnice
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Mikuláše
 Velké Přítočno
 Vávrův dům
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Isidora
 kašna s delfíny
 Týnská škola
 kaple sv. Václava
 palác Goltz-Kinských
 Budenice
 Staroměstská radnice
 mariánský sloup
 Týn (Ungelt)
 myslivna
 sýpka
 Nová mincovna
 Obecní dům
 Banka čs. legií
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Lannův palác
 kostel sv. Vojtěcha
 Negrelliho viadukt
 zámecký pivovar
 Löwitův mlýn
 Libeň
 Hořín
 socha sv. Anny
 Masarykovo nádraží
 synagoga
 Anglický pivovar
 kaple
 synagoga
 kostel sv. Václava
 Národní dům
 Invalidovna
 zdymadlo Hadík
 libeňský plynojem
 socha Karla IV.
 vila Karola
 Sluncová
 Stará škola
 Kožová hora
 Mělník
 Pražská brána
 Valdštejnský lis
 evangelický kostel
 kostel sv. Ludmily
 kostel sv. Anny
 Hláska
 kaple sv. Barbory
 pivovar
 Braškov
 židovský hřbitov
 kaple sv. Floriána
 Kyšice
 Neuberk
 výklenková kaple
 Milíčova modlitebna
Základní informace místa
ID místa: 4216
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 3.5.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

reklama