Pravidla pro vkládání příspěvků

Obecná pravidla

ver. 20100212
Pravidla pro návštěvníky a vkladatele informací (dále jen uživatel) serveru Hrady.cz, kteří vkládají nebo vložili na server textové, obrazové nebo jiné materiály (dále jen informace) přes vstupní formuláře, externí programy, nebo jiným způsobem.
 1. UŽIVATEL SE ZAVAZUJE VKLÁDAT NA SERVER POUZE INFORMACE, KTERÉ JSOU V JEHO PŘÍMÉM VLASTNICTVÍ NEBO INFORMACE KE KTERÝM ZÍSKÁ PROKAZATELNÝ SOUHLAS TŘETÍ STRANY.
 2. Vložením informací na server Hrady.cz uživatel akceptuje pravidla serveru.
  Autor dává také souhlas k jejich dalšímu softwarovému zpracování (např. automatické funkce pro úpravy velikosti obrázků, funkce pro vytváření fragmentů textů atp).
  Autor souhlasí s uveřejněním vložených informací u třetích stran, které jsou smluvními partnery serveru Hrady.cz.
 3. Server Hrady.cz bude vždy a za každých okolností na své doméně uvádět u informace jméno jejího autora, případně kombinaci jména a data.
  V případě uveřejnění informací u třetí strany může být původ označen pouze názvem zdroje "Hrady.cz" není-li ujednáno jinak.
 4. Redakce serveru Hrady.cz může do vložených informací zasahovat případně tyto upravovat tak, aby informace vyhověla podmínkám pro publikaci na serveru Hrady.cz. To se týká redakční úpravy textů, oprav sbíhavosti perspektivy obrázků atp.
 5. Na veškeré informace, které uživatel vloží na server, je pohlíženo jako na autorské dílo, které se řídí platným autorským zákonem. Vložením těchto informací do databáze serveru Hrady.cz souhlasíte s jejich výhradním a neomezeným použitím provozovatelem serveru, předáváte tak bezplatně právo užití těchto informací serveru Hrady.cz na dobu neurčitou.
 6. Není povoleno přistupovat k místům v intevalu kratším než 1 sec, zkoušet neexistující URL adresy či jinak zkoušet a napadat scripty serveru. Takové jednání může vést k zablokování přístupu pro IP adresu, ze které byl útok zaznamenán. (20150415)

Pravidla pro obsah

Místa jsou uveřejňována, pokud jsou vloženy všechny základní informace.
Pokud některá informace chybí, může být doplněna redaktory serveru Hrady.cz.
 1. Musí být definován název, typ místa, stav místa, přístupnost, země, ve které se nachází a kraj (pro ČR se dohledává automaticky podle souřadnic při vložení místa nebo změně souřadnic).
 2. Každé místo musí být definováno GPS souřadnicemi. Ty jsou hlavním klíčem pro vyhledávání, zařazení místa do kraje, přiřazení turistických map, dohledávání okolí atp. (vyberte, jakým způsobem byly souřadnice pořízeny). Pokud je místo zaniklé a neví se vůbec, kde mohlo být, umístěte je podle vlastního uvážení do lokality, kde se pravděpodobně nacházelo.
 3. U každého místa musí být vložen minimálně 1 obrázek na šířku. Jedinou výjimku tvoří místa zaniklá, u kterých obrázek být nemusí.
 4. K místu je nutné vložit anotaci.
 5. Ke každému místu musí být vložen odpovídající popis, turistický nebo historický text. Ostatní textové informace jsou nepovinné, rozšiřující informativní hodnotu záznamu místa.
Redakce serveru Hrady.cz nepřebírá odpovědnost za případné újmy a škody způsobené využíváním údajů či služeb, které jsou prostřednictvím těchto stránek nabízeny. Je vycházeno z předpokladu, že používání těchto informací a služeb představuje ze strany uživatele souhlas s takovým vymezením odpovědnosti. Všechny příspěvky a materiály, které jsou na těchto stránkách obsaženy, jsou informativní povahy, a jsou chráněny autorským zákonem. Redakce serveru si vyhrazuje právo kdykoli tyto informace měnit, bez předchozího upozornění.