O soutěži, hlavní strana
Soutěžní ceny
Pravidla soutěže
Jan Konůpek - malíř, grafik, ilustrátor, rytec
Narozen 10.10.1883 v Mladé Boleslavi, zemřel 13.3.1950 v Praze. Studoval u prof. Kouly a Schultze na FA ČVUT v Praze (1903 - 1906), kde se spřátelil s P. Janákem a V. V. Štěchem. Ti do značné míry ovlivnili jeho rozhodnutí věnovat se studiu na umělecké škole. Studoval u prof. V. Bukovace, M. Pirnera a grafika A. de Pian na AVU v Praze (1906 - 1908). Spolu s malířem E. Pacovským zde založil grafickou revui Veraikon, později se stal členem SČUG Hollar a spoluzakladatelem spolků Sursum (1911) a Artěl. Člen SVU Mánes. Po studiích žil krátce v Praze, pak působil jako středoškolský profesor kreslení na průmyslové škole v Plzni, 1923 se vrátil do Prahy, kde vyučoval do 1932 na Státní grafické škole. Těžiště jeho tvorby spočívá v grafice. Duchovní zázemí nacházel v mystice a vizionářství, stylově vycházel ze secesní klimtovské stylizace, později ho zaujal německý a severský expresionismus a kubismus. Některé kubizující prvky se staly součástí jeho výtvarného projevu, až ke koloristické variantě - orfismu. , později do svých grafik vnesl prvky odvozené ze skutečnosti. Jeho grafické dílo je úzce spjato se symbolistní a klasickou literaturou. Vedle volné grafiky vytvořil řadu knižních ilustrací (K. J. Erben: Kytice, K. H. Mácha: Máj aj.) i samostatných grafických cyklů, pokrývajících velkou část české a světové literatury. Řada jeho prací byla inspirována architekturou (gotika a barok, mystika středověku). Již během studií vytvořil sérii pohlednic ze staré Prahy (1903 - 1906), které nebyly vydány, věnoval se také tvorbě exlibris. Zastoupen v Národní galerii a Galerii hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v Moravské galerii Brno ad.
Zdroj: Slovník Českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

fotosoutěž
pořádá server Hrady.cz a Národní muzeum

Soutěž má přímou souvislost s připravovanou výstavou České hrady v díle Jana Konůpka, kdy nejlepší fotografie budou zvětšeny a umístěny současně s vystavovanou grafikou tohoto autora.

Výstava České hrady v díle Jana Konůpka ve Chvalském zámku (Praha 20 - Horní Počernice)
Smyslem výstavy bude především představit 19 téměř neznámých grafik významného umělce Jana Konůpka (1883–1950) s kastelologickým obsahem, které se nacházejí v pozůstalosti nakladatele Aloise Dyka v Knihovně Národního muzea.
Jako srovnání s grafikou J. Konůpka bude vždy vedle vystavena fotografie současné podoby hradního objektu ze stejného úhlu, včetně jeho stručných stavebních dějin. Výstavu také doplní fotografie dalších hradních zřícenin ve Středočeském a Libereckém kraji. Výstava je připravována Národním muzeem v úzké spolupráci se serverem Hrady.cz.

Pravidla soutěže:
  1. Vyberte si libovolný obrázek, vydejte se na výlet a vyfoťte místo co nejvěrněji to jde nebo prohledejte svůj archiv.
  2. Fotografii zašlete na e-mail soutez@hrady.cz
  3. Každý soutěžící může zaslat ke každému obrázku jen jednu vlastní fotografii. Čím více obrázků si vyberete, tím větší je Vaše šance na výhru.
  4. Podívejte se na ceny, které můžete získat
  5. Soutež probíhá od 1.4. 2010 - 23.6 2010
Soutěž je UKONČENA.

Obrázky míst:
Dražice
Dražice(1)
Michalovice
Bezděz
Helfenburg
Karlštejn
Kokořín
Házmburk
Zvířetice
Zvířetice(1)
Kašperk
Kašperk(1)
Pražský hrad, Mihulka
Velhartice
Helfenburg
Windsor

Poslední vložené: