Neděle, 25. červenec 2021. Svátek slaví Jakub, zítra Anna

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Server Hrady.cz poskytuje informace (textové, obrazové, audiovizuální) třetí straně (dále jen nabyvateli) na základě udělení licence - svolení k užití díla, která je časově případně jinak omezena.

Poskytnutí licence je možné za předpokladu podpisu licenční smlouvy oběma stranami, provozovatelem serveru Hrady.cz a nabyvatelem, se specifikací rozsahu a charakteru poskytnutých informací.

Licenci je možné udělit placeně nebo bezúplatně.
U placené licence se cena za poskytované informace stanovuje na základě jejich charakteru a způsobu jejich dalšího použití, distribučního kanálu, kopií atp. Ceny jsou smluvní.
Bezúplatné poskytnutí informací se váže na podpis licenční smlouvy oběma stranami se specifikací rozsahu použitých informací. Provozovatel serveru požaduje uvedení loga serveru Hrady.cz v použitých materiálech dle charakteru informačního materiálu případně přímé odkazy na server Hrady.cz, nebo přímo OID místa.

V případě zájmu o některé informace kontaktujte redakci serveru na info@hrady.cz.
Veškeré informace na serveru Hrady.cz a dceřiných serverů jsou chráněny autorským zákonem.
Nabyvatel licence není oprávněn dílo dále šířit v rozporu s licenční smlouvou.