Hradiště Budeč bylo osídleno již v době bronzové ale v dějinách českého státu sehrálo hlavní úlohu v 9. a 10. století kdy zde měl být vyučován kníže Václav. Kostel sv. Petra a Pavla je nejstarší dosud stojící sakrální stavbou na našem území.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 03/2018
Rozsáhlé hradiště Budeč, tyčící se nad soutokem Zákolanského a Týneckého potoka, bylo přístupné z jihozápadní strany po dnes používané cestě. Zde se také zachovala část valu s příkopem, přičemž celý obvod hradiště byl opevněn. Nejvýznamnější částí je akropole na vrcholu ostrožny. Obklopovala ji dřevohlinitá hradba, doplněná z vnější strany metr silnou zdí z nasucho kladených kamenů (buližník). Výzkum valu proběhl v roce 1941 a odhalil tuto technologii vůbec poprvé na českých hradištích. Na zmíněné akropoli a na některých částech předhradí byla nalezena řada sídlištních objektů, některé s kamennou podezdívkou. Stojí zde i dva svatostánky, rotunda Petra a Pavla a základy jednolodního kostela Panny Marie. Stavebně archeologický průzkum dokázal, že rotunda od základů až po klenbu, pochází z konce 9. století a je tak nejstarší dosud stojící stavbou na našem území. Kostel P. Marie byl vystavěn v 10. století, ve třináctém věku byl opatřen věží a ve století osmnáctém byl, v důsledku josefínských reforem, zbořen. Archeologové v okolí sakrálních objektů objevili řadu pohřebišť. Nejstarší nálezy z lokality Budeč pochází z doby bronzové (střepy mohylové kultury, tj. 1700 až 1300 před Kristem) malé hradiště na místě raně středověké akropole vystavěli nositelé knovízské kultury, která z mohylové vyšla (1300 až 800 před naším letopočtem). Přemyslovskou fortifikaci vystavěli s největší pravděpodobností první historická knížata Bořivoj nebo Spytihněv, Kristiánova legenda zmiňuje právě druhého českého knížete jako stavitele rotundy a protože zde sídlila Ludmila, vdova po Bořivojovi, je možné, že na Budči byl skutečně vychováván pozdější kníže Václav. Svatováclavské legendy se shodují, že zde byl vyučován základům psaní a čtení, což by byl, pokud je to pravda, naprosto unikátní jev mezi evropskými panovníky. Krátce zde byla internována kněžna Drahomíra. Na konci 10.…  číst dále
Prudký Martin podle Po stopách prvních Přemyslovců - M. Lutovský, Encyklopedie hradišť v Čechách - V. Čtverák, M. Lutovský, M. Slabina, L. Smejtek, Počátky Přemyslovců - D. Třeštík, Pravěké dějiny Čech - kolektiv, 22.3. 2018

Komentáře

Středočeský kraj,  Kladno  (KL), Kováry

Místa v okolí

 kaple sv. Izidora
 boží muka
 kaple
 kaple
 Koleč
 židovský hřbitov
 kaplička
 socha vodníka
 železniční most
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 Okoř
 kostel sv. Václava
 Zoopark Zájezd
 Slatina
 kostel sv. Vojtěcha
 Stehelčeves
 studánka Rusavka III
 sprašová rokle
 kostel sv. Michala
 Minice
 kaple
 viničný sloup
 Číčovický kamýk
 kostel sv. Vavřince
 fara
 Kalingerův mlýn
 mariánský sloup
 kaple sv. Gotharda
 Buštěhrad
 kaple
 kaplička sv. Anny
 Muzeum Oty Pavla
 špejchar
 Buštěhrad
 Makotřasy
 kostel sv. Martina
 kaple
 Vrapice
 kostel sv. Martina
 Zvoleněves
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Mikuláše
 zvonice
 kaplička
 kaple sv. Prokopa
 Památník Lidice
 kaple sv. Václava
 Středokluky
 menhir
 kostel sv. Prokopa
 hřbitovní kříž
 hřbitovní kaple
 kříž
 kaple
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 kaple sv. Floriána
 Husův sbor
 synagoga
 Hostibejk
 Úholičky
 socha Promethea
 pomník Georga Karse
 socha Švejka
 kaple sv. Rozálie
 vodárna
 kaple sv. Václava
 Kralupy nad Vltavou
 Statenice
 kaple sv. Jana
 bunkr Drnov
 železniční viadukt
 ozubené kolo
 kaple
 vodní park Čabárna
 Hřebeč
 kaplička sv. Jiří
 kaple sv. Václava
 zvonice
 Kněževes
 kaple sv. Václava
 Chvatěruby
 kaple
 Nelahozeves
 Liběhrad
 kostel sv. Ondřeje
 Cihelka
 Řivnáč
 Dobrovíz
 kaple sv. Václava
 kaple Panny Marie
 Radovič
 kaple
 Horoměřice
 kostel sv. Jiří
 kaple
 kostel sv. Štěpána
 synagoga
 Levý Hradec
 socha sv. Václava
 Pražská brána
 kostel sv. Klimenta
 kaple sv. Víta
 radnice
 městský dům Reduta
 děkanství
 kostel sv. Mikuláše
 brána u domu
 mariánský sloup
 kaple sv. Vojtěcha
 socha sv. Václava
 Panská hospoda
 hřbitovní kaple
 Uhy
 Blahotice
 kostel sv. Barbory
 kaple sv. Václava
 vápenné pece Kladno
 kostel sv. Václava
 mariánský sloup
 zvonička
 kaple
 kaple
 Brandejsův statek
 kaple Panny Marie
 Bachrova vila
 kaple
 kostel sv. Václava
 Drasty
 Poldihaus
 kaple
 kaplička
 Veltrusy
 Vodochody
 Okresní dům
 radnice
 Středočeské divadlo
 budova velkostatku
 arciděkanství
 mariánské sousoší
 synagoga
 Kladno
 Pravý Hradec
 poštovní stanice
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 Janoutova parfumerie
 kostel sv. Klimenta
 zvonice
 vila Libochvíle
 dům U České koruny
 Roztoky
 židovský hřbitov
 Pavlov
 kaple se zvoničkou
 socha Krista
 Divoká Šárka
 Velké Přítočno
 Klecany
 židovský hřbitov
 boží muka
 důl Mayrau
 výklenková kaple
 kaple
 Jenerálka
 děkanství
 Modletický dům
 kaple sv. Jána
 kostel sv. Gotharda
 vodní nádrž Džbán
 piaristická kolej
 synagoga
 kaple sv. Jana V Trní
 Hostivice
 Nedvědovský dům
 radnice
 kašna
 fara
 mariánský sloup
 kaple Božího hrobu
 kaple
 socha Panny Marie
 Ungelt
 socha sv. Bonaventury
 hradiště Zámka
 kaple sv. Linharta
 hospodářský dvůr
 sýpka
 Okresní dům
 Městské divadlo
 Wiehlův dům
 Brnky
 kaple
 sýpka
 kostel sv. Klimenta
 Litovice
 Odolena Voda
 kostel sv. Matěje
 kamenný most
 Sazená
 mlýn
 kaplička
 vodárenská věž
 Veleslavín
 kamenný most
 letohrádek Hvězda
 Baba
 Sazená
 toleranční hřbitov
 kaple
 Kožová hora
 Přemyšlení
 hřbitovní kaple
 kaplička
 Bakov
 Hanspaulka
 Na Farkách
 kaple
 kaple
 kaple sv. Václava
 Bílá hora
 Větrník
 Hospozín
 Gočárovy domky
 Lidický Dvůr
 sýpka
 kamenný kříž
 kostel sv. Martina
 fara
 Bohnice
 Obora
 Tři bohyně
 kostel sv. Václava
 kaple
 kostel sv. Rodiny
 kostel sv. Václava
 Rothmayerova vila
 Panenské Břežany
 kostel sv. Prokopa
 zvonička
 kaple sv. Barbory
 socha Radegasta
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Vojtěcha
 měšťanský dům
 socha sv. Václava
 vodárenská věž
 Červený Újezd
 hrobka Clam-Martiniců
 Braškov
 Čimice
 ZOO Praha
 kostel sv. Václava
 Fata Morgana
 evangelický kostel
 kaple sv. Mikuláše
 židovský hřbitov
 Müllerova vila
 měšťanský dům
 kostel sv. Václava
 Panenské Břežany
 morový sloup
 socha sv. Onufria
 Šafránka
 kamenný kruh
 kostel sv. Norberta
 Troja
 Kajetánka
 Unhošť
 kaple sv. Kláry
 rozhledna Šiška
 Ladronka
 kaple
 kaple
 socha sv. Jiří
 kaple sv. Floriána
 Motol
 Maltézský mlýn
 děkanství
 socha sv. Donáta
 kaple
 kaple sv. Petra Pavla
 Knorův statek
 Malá Dobrá
 Kyšice
 Štáf
 Knížecí pivovar
 boží muka
 kostel sv. Gotharda
 hradiště Řípec
 Kazanka
 kaplička Panny Marie
 Lannova vila
 Zdiby
 Hájčí dvůr
 děkanství
 Kapucínský lazaret
 Černínská zahrada
 Kučerův palác
 kaple
 Černínský palác
 Spiritka
 Dům pážat
 Šlikův palác
 Martinický palác
 kaple sv. Matouše
 Schückova vila
 kostel sv. Rocha
 dům Václava z Radče
 Velká Dobrá
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Donáta
 Toskánský palác
 Skalka
 Kohlova kašna
 hrázděný špýchar
 Arcibiskupský palác
 kostel Panny Marie
 Pražský hrad
 socha sv. Václava
 Bílkova vila
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 kamenný most
 Zkamenělý slouha
 kostel sv. Lukáše
 Rudolfova štola
 Lobkowiczký palác
 Lobkowiczký palác
 Klikovka
 Ústav šlechtičen
 Cibulka
 kaple Všech svatých
 Zámečnice
 palác Lažanských
 Pálffyovský palác
 Ledebourský palác
 kostel sv. Lukáše
 Morzinský palác
 Cibulka
 jezuitské gymnázium
 Kolovratský palác
 Fürstenberský palác
 Šternberský palác
 kaple Božího hrobu
 Valdštejnský palác
 Thunovský palác
 kostel sv. Vavřince
 Mariánské hradby
 Letenská vodárna
 Petřínská rozhledna
 kostel sv. Mikuláše
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Grömlingovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Hanavský pavilon
 Oettingenský palác
 kaple Jezulátka
 Horní Palata
 Hladová zeď
 Vrtbovská zahrada
 letohrádek Klamovka
 palác Thurn-Taxisů
 Strakova akademie
 Průmyslový palác
 Kounický palác
 kostel sv. Prokopa
 Trojský most
 kaple Panny Marie
 Lužický seminář
 dům U Tří pštrosů
 dům U bílé kuželky
 palác Turbů
 kaple sv. Eliáše
 kostel sv. Vavřince
 Biskupský dvůr
 Juditin most
 Turbová
 Mánesův most
 Nostický palác
 Hergetova cihelna
 socha Jana Nerudy
 Čechův most
 Velkopřevorský mlýn
 Valdštejnův sloup
 Kuglvajt
 rozhledna Veselov
 Rudolfinum
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Michala
 Letenský kolotoč
 Šmukýřka
 kostel sv. Isidora
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Karlův most
 viniční sloup
 Veletržní palác
 letohrádek Kinských
 Suchý mlýn
 kostel sv. Salvátora
 pomník Karla IV.
 Klementinum
 Vysoká synagoga
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Ducha
 Španělská synagoga
 Maiselova synagoga
 dům U Rotta
 kostel sv. Klimenta
 kašna s delfíny
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 kostel sv. Haštala
 kostel sv. Mikuláše
 palác Lažanských
 dům U Zlatého stromu
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Týnská škola
 mariánský sloup
 Rychtrův dům
 Husův sbor
 palác Goltz-Kinských
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Antonína
 Novoměstská vodárna
 Betlémská kaple
 Staroměstská radnice
 Národní divadlo
 Bertramka
 dům U Sladkých
 dům U pěti korun
 dům U Vejvodů
 Vávrův dům
 Týn (Ungelt)
 kostel sv. Klimenta
 Budenice
 Valterův palác
 dům U tří stupňů
 Stavovské divadlo
 mariánský sloup
 socha Ježíše Krista
 Wimmerova kašna
 kaple sv. Bartoloměje
 panský dvůr
 Karolinum
 sýpka
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 Budenice
 Kolovratský palác
 dům U zlatého úlu
 Platýz
 Národní dům
 Nová mincovna
 dům U modré růže
 Stará rychta
 Zkamenělec
 Můstek
 synagoga
 Vernierovský palác
 palác Sylva-Taroucca
 Haasův obchodní dům
 Medvědí kašna
 Obecní dům
 kostel sv. Vojtěcha
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Diamant
 Banka čs. legií
 Tančící dům
 Lannův palác
 palác MacNevenův
 kostel sv. Lazara
 hrádek na Zderaze
 Jindřišská věž
 Harrachovský palác
 Masarykovo nádraží
 kašna sv. Josefa
 Novoměstská radnice
 Negrelliho viadukt
 Jubilejní synagoga
 kostel sv. Jiljí
 synagoga
 kaple sv. Dismase
 socha sv. Václava
 kostel sv. Štěpána
 Stradonice
 kaple sv. Longina
 morový sloup
 Národní muzeum
 kaple sv. Isidora
 Kovařovicova vila
 Chlumín
 kaple sv. Barbory
 krčma Jedová chýše
 socha sv. Šebestiána
 Staré proboštství
 Nové proboštství
 Vyšehrad
 kaple sv. Ludmily
 Lumír a Píseň
 Přemysl a Libuše
 románský most
 Vinohradské divadlo
 Slavoj a Záboj
 Ctirad a Šárka
 Staré děkanství
 Čertův sloup
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Ludmily
 boží muka
 Národní dům
 Kaplanka
 městské opevnění
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Martina
 synagoga
 židovský hřbitov
 Páleč
 Folimanka
 kostel sv. Kříže
 Údešice
 Žižkovský vysílač
 kaple sv. Rodiny
 Podolská vodárna
 vinohradská vodárna
 Dryákova vila
 Šalounova vila
 Vysoký vrch
 Kotěrova vila
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Pankráce
 Rangherka
 kostel sv. Mikuláše
 Zoopark Zelčín
 kostel sv. Václava
Základní informace místa
ID místa: 13795
Typ místa: hradiště
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 23.3.2018
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Návštěvnické centrum Kvilda, výběh rysů a jelenů

Zajímavosti

Návštěvnické centrum na Kvildě prezentuje život rysů a jelenů v jejich přirozeném prostředí. V blízkosti budovy centra se nachází dva výběhy - jeden pro rysy a druhý pro jeleny.

Rumcajsova ševcovna v pohádkovém městě Jičíně

Zajímavosti

V malebné uličce Pod Koštofránkem stojí malý domek, kde můžete nahlédnout do domácnosti ševce Rumcajse v době, než se stal loupežníkem. Kromě ševcovské dílny můžete vidět také Mančinu bylinkovou zahrádku.

Obří sud Javorník - po jeho návštěvě určitě nebudete mít hlad

Zajímavosti

Obří sud Javorník je hotel a restaurace, zároveň také zajímavý tip na výlet. Najdete ho pár kilometrů od Liberce. V jeho blízkosti najdete sjezdovku, která je vhodná i pro začínající lyžaře.

Zámecká zahrada v Teplicích se zajímavými stavbami

Zajímavosti

Teplická zámecká zahrada je přírodní park, který byl založen již v 16. století. Nachází se v centru lázeňského města. Díky tomu se stal častým cílem procházek místních i lázeňských hostů.

Staropražská pověst o kovolijci Lochmarovi a jeho zvonu

Historie

Za novoměstským farním kostelem svatého Štěpána býval hřbitov a na něm odedávna stála zvonice, protože kostelní věž zvony neunesla. Rozložitá, pozdně gotická zvonice tu stojí dosud a tam se to stalo

Spící panna nabídne výhled do Máchova kraje

Zajímavosti

Vrchol Lysá skála, který je označován jako Spící panna se nachází na Českolipsku zhruba 1,5 kilometru od obce s názvem Provodín. Je z ní výhled na část Máchova kraje.

Naposledy navštívené

reklama