Hlavní obrázek místa
© Petr Turyna 02/2004
Ke kostelíku se dostanete autobusem 154 (Bellova), 271 (Jakobiho). Za ním je nepřístupný petrovický zámek, dole pod ním zelené údolí Botiče...
Dana Picková, 11.8. 2003
historie

Kostel sv. Jakuba Staršího je bezesporu nejstarší dochovanou stavební památkou v Petrovicích. To dosvědčuje první písemná zmínka o zdejší farnosti, jejíž založení bylo podmíněno právě existencí vlastního kostela, která pochází z roku 1355. Žádné další písemné prameny, které by obsahovaly svědectví o tom, kdo a kdy nechal kostel postavit a jaký byl jeho stavební vývoj neexistují, a tak jsme pro nejstarší dobu odkázáni pouze na hmotné svědectví němých zdí. Stavební průzkum prokázal, že starobylý petrovický kostelík vznikl pravděpodobně už ve druhé polovině 13.století. (Detailní informace naleznete v článku J.Sommera Redukovaná dispozice středověkého kostela v Petrovicích v časopise Památky a příroda z roku 1987.). Jedná se o stavbu raněgotickou, na níž jsou patrné ještě některé prvky románského stavitelství. Původní jednoduchá budova obdélníkového půdorysu nebyla ničím členěná zvenčí ani uvnitř. Kostelní loď navazovala…  číst dále

Dana Picková, 11.8. 2003

Komentáře

1.6.2004 00:00
Z kůru kostela sv. Jakuba Staršího zazněly po 96 letech znovu varhany

Kostel sv. Jakuba Staršího je v Petrovicích zdaleka nejstarší stavebně historickou památkou. Původní stavba vznikla již ve druhé polovině 13.století. V první polovině 18.století, v době baroka, byl raně gotický kostelík přestavěn do barokní podoby. Předpokládá se, že zřejmě při této přestavbě vznikl v západní části sálu hudební kůr (kruchta, t.j. vyvýšená tribuna v úrovni patra určená pro varhany, zpěváky a hudebníky), na níž byly někdy později umístěny varhany.
Další velká rekonstrukce, jejímž záměrem tentokrát bylo vrátit kostelu středověkou, gotickou podobu, proběhla v roce 1910. V jejím průběhu byla sňata již chátrající nástropní freska sv.Trojice a nahrazena dřevěným tabulovým stropem, spočívajícím na sedmnácti trámech. Podobně byla zadaptována i kruchta, kterou nesou dvě dřevěné konzoly. Tyto úpravy vedly ke snížení stropu. V kostelní lodi tak byly sice vytvořeny výborné akustické podmínky, ale z kůru musely být odstraněny varhany, jejichž píšťaly se pod snížený strop již nevešly. Místo nich se zde instalovalo harmonium, které později nahradila moderní technika, keyboard. Tento nástroj dokáže sice napodobit mnohé instrumenty, ale se zvukem originálů se srovnávat nemůže.
Možnost získat pro kostel sv. Jakuba Staršího skutečné varhany se naskytla v letošním roce. Originální barokní nástroj stál donedávna ve venkovském kostelíku sv. Jiří v Lukově (u Kladna), kde se je někdo pokusil rozebrat a zřejmě odcizit. Proto byly varhany z kostela, kde se již ani nekonaly pravidelné bohoslužby, odvezeny. Po rekonstrukci byly 26.května 2004 instalovány na kůru petrovického kostela. Ještě toho dne se kostelní lodí rozezněly jejich tóny. Jak nástroj funguje, vyzkoušel osobně organolog Arcidiecéze pražské Ing. Marek Čihař.
Originální barokní varhany pocházejí pravděpodobně z poloviny 18.století. Nejstarší nalezený nápis na zadní stěně skříně nese vročení 1753. Někdy v té době byl nástroj postaven do kostela v Pálči u Kladna. Koncem 19.století byl přemístěn do Lukova, jak o tom svědčí další nápis: "Tyto varhany byli od Palče co nepotřebné se přivezeny a zde znovu opraveny, takže mohlo Te Deum zas slavně na ně hráti. Psáno v Lukově dne 7.září 1890" Další nápis připomíná, že v tomto roce byly varhany opraveny a laděny a také důležitou událost toho roku: "Léta Páně 1890 při povodni 7.září po zpadnutí třech oblouků mostných v Praze Karlova starce."
Nyní našel tento vzácný nástroj své místo na kůru petrovického kostela. Zdejší římsko-katolická farnost jej může získat pouze za cenu jeho rekonstrukce. Do sumy, kterou musí zaplatit, jí však chybí 100 tisíc Kč. Proto vkládá naděje na shromáždění potřebné částky do sbírky. Myslím, že by mohla být úspěšná. Vždyť mnozí z nás mají ke kostelu sv. Jakuba Staršího hluboký vztah a oblíbili si také koncerty, které se zde pořádají již několik let.
Dana Picková

Římsko-katolická farnost u sv. Jakuba Staršího v Petrovicích
se obrací na petrovické občany, kteří by jí mohli pomoci shromáždit potřebnou částku na zaplacení rekonstrukce varhan:
Pomozte kostelu sv. Jakuba v získat
ORIGINÁLNÍ BAROKNÍ VARHANY,
které by mohly být využívány pro bohoslužby i koncerty.
Hodnotu sponzorského daru lze odečíst od základu daní.
Informace: Římsko-katolická farnost Praha - Petrovice u sv. Jakuba Staršího,
Praha 10 - Petrovice, Edisonova 17, tel: 274 860 428 (P. ThMgr. Vladimír Kalík)
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 10-Petrovice

Místa v okolí

 Petrovice
 Fantův mlýn
 Štít
 sousoší Kosmonautů
 Hostivař
 obecní kříž
 kaple se zvoničkou
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 Toulcův dvůr
 kostel sv. Petra
 Dubeček
 židovský hřbitov
 synagoga
 Uhříněves
 Průhonice
 kostel sv. Prokopa
 Práče
 Chodovská tvrz
 Benice
 vyhlídkový gloriet
 Dubeč
 Dubeč
 Záběhlice
 Záběhlice
 Červenkova kaple
 Lítožnice
 Šance
 Dobřejovice
 Kunratice
 kostel sv. Martina
 Královice
 Kolovraty
 kostel sv. Ondřeje
 Počernický rybník
 Dolní Počernice
 Nový hrad
 Malešice
 Hostavice
 kaple sv. Václava
 Trmalova vila
 Koloděje
 geologická zahrada
 V Pískovně
 Stará pošta
 Milíčova modlitebna
 výklenková kaple
 Doubravka
 kostel sv. Václava
 Kyjský rybník
 Libuš
 Modletice
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 Michelský dvůr
 boží muka
 Dolní Krč
 Písnice
 kostel sv. Václava
 Stará hospoda
 Michelská vodárna
 kaple sv. Anny
 Říčany
 kostel sv. Mikuláše
 Librova vila
 Rangherka
 mariánský sloup
 Hodkovice
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Václava
 Kotěrova vila
 Šalounova vila
 Dryákova vila
 kostel sv. Rocha
 litopunkturní stéla
 Chvaly
 vinohradská vodárna
 kostel sv. Ludmily
 pivovar
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Kříže
 židovský hřbitov
 Sluncová
 kostel sv. Pankráce
 kostel sv. Prokopa
 libeňský plynojem
 synagoga
 kaple sv. Rodiny
 zvonice
 Květnice
 Národní dům
 Invalidovna
 kostel sv. Václava
 synagoga
 Folimanka
 kostel sv. Ludmily
 Národní dům
 Zlatníky
 kostel sv. Václava
 Vinohradské divadlo
 Anglický pivovar
 kostel sv. Mikuláše
 Podolská vodárna
 zámecký pivovar
 Löwitův mlýn
 Libeň
 synagoga
 městské opevnění
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Martina
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Národní muzeum
 kostel sv. Vojtěcha
 Březí
 socha sv. Václava
 Dominikánský dvůr
 krčma Jedová chýše
 Negrelliho viadukt
 Čertův sloup
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Longina
 kaple sv. Václava
 románský most
 kaple sv. Barbory
 Nebřenice
 Nové proboštství
 Dolní Břežany
 kostel sv. Štěpána
 Jubilejní synagoga
 Vyšehrad
 Masarykovo nádraží
 Jindřišská věž
 Lannův palác
 Harrachovský palác
 Banka čs. legií
 Předboř
 Zlíchovský lihovar
 Akciové ledárny
 Kovařovicova vila
 Novoměstská radnice
 kašna sv. Josefa
 Vernierovský palác
 palác MacNevenův
 Obecní dům
 Čertousy
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Diamant
 palác Sylva-Taroucca
 Haasův obchodní dům
 kaple sv. Bartoloměje
 Na kostelíku - Lhota
 Můstek
 Slovanka
 hrádek na Zderaze
 Kolovratský palác
 dům U zlatého úlu
 Nová mincovna
 Wimmerova kašna
 Karolinum
 kostel sv. Klimenta
 Tančící dům
 Vávrův dům
 kaple se zvoničkou
 Platýz
 dům U modré růže
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 Týnská škola
 Děvín
 kostel sv. Antonína
 kostel sv. Vojtěcha
 Týn (Ungelt)
 Novoměstská vodárna
 Husův sbor
 Valterův palác
 dům U Zlatého stromu
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Vejvodů
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 palác Goltz-Kinských
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Haštala
 mariánský sloup
 Betlémská kaple
 Staroměstská radnice
 vinořské hradiště
 kostel sv. Klimenta
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 Branický most
 Clam-Gallasův palác
 kostel sv. Salvátora
 Pražský Semmering
 Raudnitzův dům
 kostel sv. Mikuláše
 dům U Rotta
 Národní divadlo
 kašna s delfíny
 Nová radnice
 pomník Franze Kafky
 lanovka na Letnou
 Letenský zámeček
 Žák, zaniklá ves
 kostel sv. Ducha
 Hansfalkovský dvůr
 Španělská synagoga
 Maiselova synagoga
 Veletržní palác
 Národní dům
 Medvědí kašna
 palác Lažanských
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Salvátora
 Klementinum
 Pinkasova synagoga
 Vysoká synagoga
 Letenský kolotoč
 viniční sloup
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 synagoga
 pomník Karla IV.
 Klausová synagoga
 lázně Malá Chuchle
 Rudolfinum
 Vinoř
 Mandava
 kaple sv. Kříže
 Hlubočepské jeskyně
 Karlův most
 Sulice
 Čechův most
 Mánesův most
 Komořany
 Průmyslový palác
 Hergetova cihelna
 kaple sv. Eliáše
 Velkopřevorský mlýn
 Letenská vodárna
 Dívčí hrady
 Trojský most
 Juditin most
 Lužický seminář
 dům U bílé kuželky
 Strakova akademie
 Nostický palác
 letohrádek Kinských
 kostel sv. Vavřince
 Biskupský dvůr
 Tehov
 Hanavský pavilon
 socha Jana Nerudy
 Vinoř
 dům U Tří pštrosů
 Bertramka
 palác Thurn-Taxisů
 palác Turbů
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 Mariánské hradby
 kostel sv. Michala
 Valdštejnův sloup
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 židovský hřbitov
 Kounický palác
 Kaisersteinský palác
 Fürstenberský palác
 lom Na Plachtě
 Valdštejnský palác
 křížový kámen
 Vrtbovská zahrada
 kostel sv. Mikuláše
 Grömlingovský palác
 Pálffyovský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 kaple Jezulátka
 Thunovský palác
 Radonice
 Rudolfova štola
 Lobkowiczký palác
 palác Lažanských
 Bílkova vila
 jezuitské gymnázium
 kaple Všech svatých
 Ctěnice
 Morzinský palác
 Hladová zeď
 Stará střelnice
 Ústav šlechtičen
 kaple Božího hrobu
 kostel sv. Vavřince
 Petrkov
 Petřínská rozhledna
 Lobkowiczký palác
 Pražský hrad
 evangelický kostel
 socha sv. Václava
 synagoga
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 Kohlova kašna
 Arcibiskupský palác
 kostel Panny Marie
 pivovar
 Škvorec
 Strančice
 kostel sv. Remigia
 Toskánský palác
 socha sv. Prokopa
 Schückova vila
 Hvězdárna Ďáblice
 Vřesek
 Lannova vila
 dům Václava z Radče
 Hrzánský palác
 Škvorec
 kaple sv. Barbory
 Horní Palata
 Čakovice
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Gotharda
 Dům pážat
 Martinický palác
 Martinický palác
 kaple sv. Matouše
 Kazanka
 Závist-Šance
 Jirny
 Štiřín
 pivovar
 Závist
 Zbraslav
 Černínský palác
 dům ATIS
 letohrádek Klamovka
 Šlikův palác
 kostel sv. Rocha
 Karlův stánek
 Černínská zahrada
 Turbová
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 kostel sv. Martina
 Ďáblice
 Na Vinici
 Kuglvajt
 kostel sv. Jiljí
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Kláry
 Miškovice
 Troja
 kostel sv. Havla
 Velké Popovice
 kaple sv. Anny
 Jenštejn
 Šmukýřka
 kamenný kruh
 socha sv. Donáta
 morový sloup
 Klikovka
 ZOO Praha
 Tryskovice
 morový sloup
 Fata Morgana
 Berchtold
 Spiritka
 Zámečnice
 kostel sv. Prokopa
 Zkamenělý slouha
 Butovice
 Radlík
 Skalka
 kostel sv. Norberta
 socha Radegasta
 Kajetánka
 kostel sv. Vojtěcha
 Bojiště
 kostel sv. Jiří
 Obora
 kostel sv. Václava
 Jinonický dvorec
 kostel Všech svatých
 děkanství
 evangelický kostel
 kameny s kosmogramy
 Zvole (Pod Věží)
 Gočárovy domky
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Markéty
 vodárenská věž
 kostel sv. Václava
 Cibulka
 Cibulka
 Čimice
 kaple sv. Václava
 Kamenice
 Knorův statek
 Zvolská homole
 Ringhofferova hrobka
 Bohnice
 Lochkov
 Hanspaulka
 Na Farkách
 Baba
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 Husův sbor
 Zittův mlýn
 Rothmayerova vila
 morový sloup
 fara
 kostel sv. Matěje
 Dřevčice
 zvonice
 Větrník
 kostel sv. Jiří
 Štefánikova mohyla
 Veleslavín
 Chlum
 Struhařov
 boží muka
 Zdiby
 kostel sv. Václava
 Lojovice
 Ostrov u Záp
 kaple se zvoničkou
 hradiště Zámka
 kaple sv. Jana V Trní
 lom Chlum
 Jenerálka
 Stránka
 Brnky
 Myšlín
 Přemyšlení
 Brandejsův statek
 Roztoky
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 Ježov
 Trnová
 kostel sv. Ducha
 kostel sv. Klimenta
 Levý Hradec
 Řivnáč
 Čelákovice
 Na výhledu
Základní informace místa
ID místa: 1594
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 11.8.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Děsím se co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Naposledy navštívené

reklama