Empírová kaple postavená z obecních fondů r. 1838, po rekonstrukci nově vysvěcena v květnu 2010. Obdélná severojižně orientovaná stavba, patrovou hranolovou věžičkou nad sakristii, mobiliář současný se stavbou. Před kaplí socha sv. Anežky Římské na toskánském sloupu.
Hlavní obrázek místa
Kaple sv. Floriána Běloky
© Jiří Špaček, 03/2015
Nevelká obec Běloky leží severozápadně od Prahy jen asi 8 km za hranicemi hlavního města. Je schoulena v údolí Dolanského potoka, který je níže po toku znám jako Zákolanský. Prvně je zmiňována již r. 1257, ve středověku to však byla jen malá osada kolem dvou mlýnů. Ostatně ani dnes nedosahuje počet jejích obyvatel dvou stovek. V jižní části návsi leží křižovatka silnic III. třídy do Středokluk, Makotřas a Hostouně, příp. Dobrovíze, na jejím vyvýšeném severním okraji stojí obdélná kaple sv. Floriána s hranolovou věží. Obcí prochází cyklotrasa z Kladna na Okoř a turistická, zeleně značená trasa přicházející od Tuchoměřic a Středokluk a pokračující přes Lidice, Buštěhrad a Zájezd do Zákolan.
Jiří Špaček, 31.1. 2015
popis

Kaple sv. Floriána v Bělokách je kamenná empírová stavba z opukového zdiva. Byla vybudována z obecních fondů r. 1838 na mírném návrší v severní části návsi. Obdélná, severojižně orientovaná rozložitě působící budova nese nad sakristií nevysokou hranolovou věž s mansardovou jehlancovitou helmou krytou šindelem. V bočních stěnách jsou kruhová okna. Nejcennější součástí interiéru je obraz sv. Floriána z 1. poloviny 19. stol. na oltářní stěně umístěný v nice mezi dvěma mohutnými sloupy. Kaple prošla počátkem 21. století citlivou rekonstrukcí a po jejím ukončení byla 8. května 2010 slavnostně znovuvysvěcena. Zasvěcena je sv. Floriánovi. Tento mezi lidem oblíbený světec je uctíván jako ochránce před nebezpečím ohně, vody i války, ale především jako patron hasičů, kominíků a zedníků. Kaple se sloupem představuje památkově hodnotný malebný celek, doplněný ještě krucifixem u přístupové cesty.

Jiří Špaček (s využitím webové stránky OÚ Běloky), 31.1. 2015

historie

Florián (250-304) byl jednou z obětí pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. Působil jako římský vojenský úředník na území dnešních Horních Rakous. Protože ochraňoval křesťany a sám se také odmítl své víry vzdát, byl odsouzen k smrti a 4. května 304 svržen s mlýnským kamenem na krku do řeky Enns nedaleko jejího ústí do Dunaje východně od Lince. Byl kanonizován jako mučedník a den jeho svátku 4. květen je i dnem pouti v Bělokách.

Jiří Špaček, 3.5. 2015

Další texty historie

Komentáře

Středočeský kraj,  Kladno  (KL), Běloky

Místa v okolí

 Makotřasy
 Středokluky
 kaple
 kostel sv. Prokopa
 Kalingerův mlýn
 Památník Lidice
 Dobrovíz
 kaple Panny Marie
 Číčovický kamýk
 kostel sv. Vavřince
 kaplička sv. Anny
 Buštěhrad
 Buštěhrad
 Hřebeč
 Muzeum Oty Pavla
 zvonice
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Václava
 Kněževes
 Zoopark Zájezd
 kaple sv. Václava
 kaple
 Okoř
 kříž
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 socha vodníka
 Husův sbor
 Stehelčeves
 poštovní stanice
 kaplička
 kaple sv. Rozálie
 Vrapice
 kostel sv. Mikuláše
 zvonice
 kostel sv. Václava
 železniční most
 Pavlov
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 kaple
 Hostivice
 kaple sv. Izidora
 fara
 mariánský sloup
 Litovice
 boží muka
 Budeč
 kaple sv. Gotharda
 kostel sv. Michala
 špejchar
 kaple
 socha sv. Václava
 Koleč
 Velké Přítočno
 Statenice
 kaple
 vodárna
 kaple Panny Marie
 vodní park Čabárna
 vápenné pece Kladno
 Červený Újezd
 kaple
 hřbitovní kaple
 kaple sv. Barbory
 židovský hřbitov
 měšťanský dům
 Okresní dům
 Bachrova vila
 socha sv. Václava
 kaplička
 Poldihaus
 Divoká Šárka
 měšťanský dům
 synagoga
 radnice
 Horoměřice
 Janoutova parfumerie
 budova velkostatku
 arciděkanství
 mariánské sousoší
 Unhošť
 vila Libochvíle
 dům U České koruny
 kostel sv. Mikuláše
 kaple sv. Floriána
 Kladno
 Kožová hora
 Úholičky
 kostel sv. Rodiny
 kostel sv. Martina
 hřbitovní kaple
 toleranční hřbitov
 Braškov
 kostel sv. Lukáše
 kaple sv. Prokopa
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 kaple
 Bílá hora
 letohrádek Hvězda
 Kyšice
 Slatina
 kostel sv. Štěpána
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Vojtěcha
 vodárenská věž
 Jenerálka
 kaple sv. Jana V Trní
 studánka Rusavka III
 zvonička
 Minice
 kostel Všech svatých
 důl Mayrau
 Veleslavín
 kaple sv. Václava
 železniční viadukt
 Maltézský mlýn
 Hájčí dvůr
 Malá Dobrá
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Martina
 sprašová rokle
 Motol
 Větrník
 Řivnáč
 Suchý mlýn
 fara
 kostel sv. Václava
 Zvoleněves
 kaple sv. Václava
 boží muka
 kaple
 Brandejsův statek
 Šafránka
 kaple sv. Mikuláše
 kaple se zvoničkou
 kaple
 Velká Dobrá
 bunkr Drnov
 Rothmayerova vila
 viničný sloup
 fara
 rozhledna Šiška
 kostel sv. Matěje
 Ladronka
 kaple
 kaplička
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Václava
 mariánský sloup
 Hanspaulka
 skanzen Řepora
 kostel sv. Klimenta
 kaple
 menhir
 Levý Hradec
 zatopený důl Škroby
 Hořelice
 evangelický kostel
 rozhledna Veselov
 Kajetánka
 Cibulka
 kaple
 kostel sv. Norberta
 Cibulka
 Cihelka
 Baba
 hřbitovní kříž
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Vojtěcha
 Skalka
 kaple
 hřbitovní kaple
 Spiritka
 Zámečnice
 Klikovka
 kostel sv. Prokopa
 Liběhrad
 mariánský sloup
 socha Ježíše Krista
 Zkamenělec
 Gočárovy domky
 Černínská zahrada
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 kostel sv. Rocha
 kaple sv. Václava
 Obora
 synagoga
 Šlikův palác
 Jinonický dvorec
 Černínský palác
 hradiště Zámka
 Roztoky
 socha Promethea
 Turbová
 Šmukýřka
 letohrádek Klamovka
 kaple sv. Matouše
 Na Farkách
 Kuglvajt
 socha sv. Václava
 socha Švejka
 Hostibejk
 socha Radegasta
 Dům pážat
 kaple sv. Barbory
 Horní Palata
 Blahotice
 pomník Georga Karse
 dům Václava z Radče
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 kostel sv. Jiří
 Toskánský palác
 kaple sv. Víta
 Tři bohyně
 Kralupy nad Vltavou
 Arcibiskupský palác
 Trunečkův mlýn
 kaple
 Turyňský rybník
 socha sv. Václava
 Požáry
 Kohlova kašna
 kaple Božího hrobu
 ZOO Praha
 kostel Panny Marie
 Petřínská rozhledna
 ozubené kolo
 Lobkowiczký palác
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 kaple Božího hrobu
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Jana
 Lannova vila
 Vysoký vrch
 hrobka Clam-Martiniců
 kostel sv. Gotharda
 Pravý Hradec
 morový sloup
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 Hladová zeď
 Pražský hrad
 Chvatěruby
 Ústav šlechtičen
 kaple Jezulátka
 Brnky
 Troja
 Fata Morgana
 děkanství
 Modletický dům
 Vrtbovská zahrada
 kaplička sv. Jiří
 Lobkowiczký palác
 palác Lažanských
 Grömlingovský palác
 jezuitské gymnázium
 Ledebourský palác
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Kláry
 Thunovský palác
 kostel sv. Gotharda
 kostel sv. Mikuláše
 Bohnice
 socha Jana Nerudy
 kaplička
 kaple
 kaple sv. Vojtěcha
 Ungelt
 Nedvědovský dům
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Bílkova vila
 socha sv. Jiří
 piaristická kolej
 synagoga
 Pálffyovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Šternberský palác
 Oettingenský palác
 kamenný kruh
 kostel sv. Prokopa
 Valdštejnský palác
 Butovice
 kostel sv. Michala
 děkanství
 radnice
 palác Turbů
 kašna
 Kounický palác
 Fürstenberský palác
 letohrádek Kinských
 kostel sv. Vavřince
 sýpka
 kaple sv. Václava
 dům U Tří pštrosů
 dům U bílé kuželky
 panská sýpka
 socha sv. Donáta
 Bertramka
 palác Thurn-Taxisů
 židovský hřbitov
 Nostický palác
 kaple sv. Eliáše
 Bojiště
 Velkopřevorský mlýn
 Mariánské hradby
 Biskupský dvůr
 Hanavský pavilon
 socha sv. Bonaventury
 sýpka
 Městské divadlo
 Okresní dům
 Wiehlův dům
 panský pivovar
 Lužický seminář
 Strakova akademie
 Juditin most
 Smečno
 Klecany
 Hergetova cihelna
 Kazanka
 Drasty
 Chrustenická šachta
 Mánesův most
 vodárenská věž
 kostel sv. Václava
 Portheimka
 Karlův most
 Čechův most
 Rudolfinum
 kostel sv. Václava
 synagoga
 Letenská vodárna
 Rudolfova štola
 viniční sloup
 kostel sv. Salvátora
 pomník Karla IV.
 Čimice
 Národní dům
 Medvědí kašna
 palác Lažanských
 kostel sv. Klimenta
 Klementinum
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Dívčí hrady
 Vodochody
 Národní divadlo
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 Nelahozeves
 dům U Rotta
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Ducha
 Španělská synagoga
 Betlémská kaple
 kostel sv. Mikuláše
 mariánský sloup
 Tančící dům
 Letenský kolotoč
 kostel sv. Ondřeje
 Valterův palác
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 palác Goltz-Kinských
 lanovka na Letnou
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Vojtěcha
 Staroměstská radnice
 Platýz
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 Týnská škola
 Wimmerova kašna
 kostel sv. Václava
 Letenský zámeček
 kostel sv. Haštala
 Přemyšlení
 kaple sv. Floriána
 dům U modré růže
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 Karolinum
 Týn (Ungelt)
 hrádek na Zderaze
 obelisk
 kostel sv. Prokopa
 Kolovratský palác
 Diamant
 dům U zlatého úlu
 Haasův obchodní dům
 dům U Zlatého stromu
 Můstek
 Novoměstská vodárna
 kašna sv. Josefa
 palác Sylva-Taroucca
 palác MacNevenův
 Nová mincovna
 Novoměstská radnice
 výklenková kaple
 mariánský sloup
 Hlubočepské jeskyně
 Vernierovský palác
 Bílý Újezdec
 Obecní dům
 kostel Všech svatých
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Kovařovicova vila
 kaple
 kaple
 Nové proboštství
 kostel sv. Štěpána
 kaple sv. Longina
 Vyšehrad
 sýpka
 kaple
 kaple sv. Barbory
 Děvín
 románský most
 krčma Jedová chýše
 Taslarův mlýn
 Čertův sloup
 kostel sv. Vavřince
 Hansfalkovský dvůr
 Lidický Dvůr
 Raudnitzův dům
 Zlíchovský lihovar
 boží muka
 městské opevnění
 Pražský Semmering
 kostel sv. Martina
 židovský hřbitov
 kostel Všech svatých
 Podolská vodárna
 Slovanka
 kaplička
 kaple
 Lhotka
 Bakov
 kaple
 lázně Malá Chuchle
 kamenný milník
 Akciové ledárny
 Lochkov
 Branický most
 kostel sv. Klimenta
 Řisuty
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 kaplička
 kaple
 Odolena Voda
 hradiště Řípec
 kaple sv. Jána
 kaple
 kaple sv. Bartoloměje
 hrázděný špýchar
 kaple sv. Václava
 kamenný most
 kaple
 kostel sv. Ducha
 Neprobylice
 kaple
 zvonice
 Neprobylice
Základní informace místa
ID místa: 12006
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.2.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Naposledy navštívené

reklama