Zaniklá tvrz je prvně zmiňována v pramenech r. 1352. Postavil ji snad Fridlin Janův Velflovic, který vlastnil do r. 1357 zdejší dva dvory. Tvrz později často měnila majitele. R. 1470 byla vesnice vypálena Uhry, tvrz snad ještě opravena majitelem Prokopem z Bříště, r. 1508 je již uváděna jako pustá.
Hlavní obrázek místa
Dům čp. 12 ve Smírné ulici, jižní průčelí
údajně vestavěn do zdiva (příp. ze zdiva) tvrze
© Petr Turyna 08/2005
O vzhledu tvrze v Praze Dubečku nevíme nic. Srovnáme-li okolní stavby (půdorys tvrze Litožnice a hlavně Královice) můžeme předpokládat věžovitou stavbu na čtvercovém půdorysu o hraně asi 10m. Jisté je to, že stávala při jednolodním kostelíku Sv. Petra – ten si můžete prohlídnout dodnes. Dá se očekávat, že byla chráněna vodním příkopem - u paty vyvýšené plochy dnes téměř zaniklého tvrziště protéká potok, na kterém byl nedaleko vystavěn v současné době již neexistující rybník. Bližší informace by mohl přinést pouze případný archeologický průzkum v určené lokalitě (viz. níže). Dubeček (příp. též Malý Dubeč či Dubček) s tvrzí je prvně zmiňován r. 1352. Často měnil majitele, r. 1470 byl vypálen Uhry. Byl obnoven, ale tvrz je nadále v zápisech (1509 a 1542) zemských desk vedena jako pustá. Kdy zanikla definitivně není známo.
Mass, Turyna Petr, 4.7. 2005
turistické

V literatuře je uváděno, že tvrz stávala severně od kostela. V 19. století byly patrné ve středu osady dosti značné její zbytky , kterých bylo použito jako stavebního materiálu. Heber uvádí, že tvrziště mělo obvod minimálně 120 kroků to jest asi 90 metrů což představuje průměr kolem 30-ti metrů. Obyvatelé pokládali tyto zbytky omylem za trosky kláštera. K omylu zavdala podnět dávka kterou obyvatelé osady byli povinni odváděti ženskému klášteru sv. Anny na Starém Městě pražském až do jeho zrušení. Domek č. 12 jest prý z velké části vystavěn ze zbytků staré tvrze. Za pozůstatky tvrziště můžeme pokládat výrazný terénní stupeň na kterém stojí dům čp. 18. Nejpatrnější je tento stupeň mezi zmíněným čp. 18 a čp. 42, kde rozdíl terénů činí téměř 2 metry. Jedná se asi o zachovalý východní úsek tělesa valu. Poslední upomínkou na tvrz v Dubečku je tvar dnešní ulice Smírné. Tato ulička je totiž výrazně prohnutá k západu a to proto, že se původně musela…  číst dále

(ecce) prameny: F. A. Heber, Böhmens Burgen, Vesten und Bergschllöser I, Prag 1843 - 1849, str.219, V. Mík, Kronika městečka Dubče, Praha 1932, str. 42, 9.8. 2005

historie

Ves Dubeček

Původně zvaná Malý Dubeč nebo Dubček byla do konce 15. století samostatnou obcí potom připojena k Dubči. Byla založena na nevysoké ostrožně rozkládající se proti skalnatému návrší, které obtéká Říčanský potok. Návrší nyní nazývané Rohožník nebo Skála bylo osídleno již dříve, svědčí o tom nálezy od mladší doby kamenné až po ojedinělé nálezy doby hradištní. Dobu vzniku vsi na protějším břehu nelze za současných vědomostí přesně určit. Je však pravděpodobné že existovala již počátkem 14. století. Nasvědčuje tomu první (i když nepřímá) písemná zmínka z 29. června 1313 kdy si Mertlin syn Martina Chebského najal pozemky v Hájku, které patřily kapitule vyšehradské, za což slíbil roční plat, zapsaný „ in curia in Dubcz majori", tedy ve Velkém Dubči. Z toho vyplývá, že kromně Dubče Velkého musel existovat ještě Dubeč Malý neboli Dubeček. Komu tehdy náležel však nevíme. Snad už tehdy vlastnil část zdejších pozemků klášter dominikánek od svaté Anny na Starém Městě…  číst dále

Jiri Jindrich, 14.12. 2006

Komentáře

Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 10-Dubeč

Místa v okolí

 kostel sv. Petra
 obecní kříž
 Dubeč
 Dubeč
 kaple se zvoničkou
 židovský hřbitov
 Lítožnice
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Uhříněves
 Fantův mlýn
 synagoga
 Počernický rybník
 Dolní Počernice
 Stará pošta
 Šance
 geologická zahrada
 Hostivař
 Štít
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 Koloděje
 Hostavice
 V Pískovně
 Královice
 Toulcův dvůr
 Doubravka
 sousoší Kosmonautů
 Benice
 Kyjský rybník
 Práče
 Červenkova kaple
 kostel sv. Prokopa
 kaple sv. Václava
 Malešice
 kostel sv. Ondřeje
 Chvaly
 kostel sv. Ludmily
 Kolovraty
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 Záběhlice
 Stará hospoda
 Milíčova modlitebna
 Průhonice
 výklenková kaple
 Chodovská tvrz
 kostel sv. Martina
 vyhlídkový gloriet
 Záběhlice
 Trmalova vila
 Květnice
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Anny
 Čertousy
 Dobřejovice
 pivovar
 Na kostelíku - Lhota
 Kunratice
 vinořské hradiště
 Žák, zaniklá ves
 Říčany
 mariánský sloup
 kostel sv. Václava
 Nový hrad
 Sluncová
 Březí
 libeňský plynojem
 kostel sv. Rocha
 Michelský dvůr
 Vinoř
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Anny
 litopunkturní stéla
 Librova vila
 synagoga
 Rangherka
 Anglický pivovar
 Modletice
 Vinoř
 kostel sv. Mikuláše
 Invalidovna
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 kostel sv. Kříže
 Šalounova vila
 Národní dům
 Libeň
 Radonice
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Vojtěcha
 Michelská vodárna
 vinohradská vodárna
 zámecký pivovar
 Löwitův mlýn
 židovský hřbitov
 Dolní Krč
 kostel sv. Prokopa
 Libuš
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Kříže
 Vřesek
 Jirny
 kaple sv. Anny
 Ctěnice
 kaple se zvoničkou
 synagoga
 Národní dům
 synagoga
 kaple sv. Rodiny
 Vinohradské divadlo
 kostel sv. Ludmily
 kostel sv. Václava
 boží muka
 kaple sv. Dismase
 Folimanka
 Negrelliho viadukt
 kostel sv. Pankráce
 lom Na Plachtě
 Jenštejn
 Písnice
 evangelický kostel
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Mikuláše
 pivovar
 Na Vinici
 Škvorec
 Škvorec
 Národní muzeum
 socha sv. Prokopa
 Masarykovo nádraží
 kostel sv. Remigia
 Jubilejní synagoga
 kostel sv. Anny
 socha sv. Václava
 Čakovice
 Banka čs. legií
 Lannův palác
 městské opevnění
 krčma Jedová chýše
 Harrachovský palác
 kaple sv. Longina
 Jindřišská věž
 kostel sv. Štěpána
 kostel sv. Antonína
 Miškovice
 kostel sv. Martina
 Husův sbor
 Obecní dům
 Podolská vodárna
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Vernierovský palác
 Kaplanka
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Hodkovice
 Čertův sloup
 palác Sylva-Taroucca
 Haasův obchodní dům
 palác MacNevenův
 Nová mincovna
 kostel sv. Klimenta
 Staré děkanství
 Novoměstská vodárna
 kostel sv. Klimenta
 Vávrův dům
 kašna sv. Josefa
 Můstek
 Stavovské divadlo
 Kolovratský palác
 dům U zlatého úlu
 Veletržní palác
 dům U Zlatého stromu
 kostel sv. Vavřince
 Lumír a Píseň
 Slavoj a Záboj
 Přemysl a Libuše
 Ctirad a Šárka
 Novoměstská radnice
 románský most
 Stará střelnice
 socha sv. Donáta
 dům U modré růže
 Stará rychta
 Nové proboštství
 Diamant
 Karolinum
 Týn (Ungelt)
 socha sv. Šebestiána
 kaple sv. Ludmily
 Staré proboštství
 kostel sv. Lazara
 Vyšehrad
 Hvězdárna Ďáblice
 Letenský zámeček
 Valdštejnův sloup
 Kovařovicova vila
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 Týnská škola
 Platýz
 kostel sv. Haštala
 mariánský sloup
 Wimmerova kašna
 palác Goltz-Kinských
 zvonice
 lanovka na Letnou
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 Letenský kolotoč
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 hrádek na Zderaze
 Trojský most
 Staroměstská radnice
 Clam-Gallasův palác
 Průmyslový palác
 Ďáblice
 Nová radnice
 dům U Rotta
 Valterův palác
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Ducha
 morový sloup
 Tryskovice
 Španělská synagoga
 Betlémská kaple
 Tančící dům
 kostel sv. Mikuláše
 pomník Franze Kafky
 Předboř
 kostel sv. Prokopa
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 Nebřenice
 Zlíchovský lihovar
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 kostel sv. Klimenta
 Dominikánský dvůr
 Klementinum
 Tehov
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Rudolfinum
 viniční sloup
 kostel sv. Salvátora
 pomník Karla IV.
 Čechův most
 kostel sv. Václava
 Dřevčice
 Letenská vodárna
 kostel sv. Jiří
 Mánesův most
 Národní dům
 Medvědí kašna
 děkanství
 Karlův most
 Strakova akademie
 zvonice
 Hergetova cihelna
 Zlatníky
 Hanavský pavilon
 Rudolfova štola
 Akciové ledárny
 Lužický seminář
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 Mariánské hradby
 Juditin most
 Schückova vila
 palác Thurn-Taxisů
 Nostický palác
 kaple sv. Eliáše
 dům U Tří pštrosů
 dům U bílé kuželky
 Děvín
 synagoga
 Velkopřevorský mlýn
 Slovanka
 křížový kámen
 Biskupský dvůr
 palác Turbů
 Kounický palác
 Fürstenberský palác
 Oettingenský palác
 Grömlingovský palác
 Pálffyovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Bílkova vila
 kostel sv. Vavřince
 Valdštejnský palác
 socha Jana Nerudy
 kostel sv. Prokopa
 kaple sv. Bartoloměje
 židovský hřbitov
 jezuitské gymnázium
 Zkamenělý slouha
 Vrtbovská zahrada
 Kazanka
 Lobkowiczký palác
 palác Lažanských
 Thunovský palác
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Václava
 letohrádek Kinských
 Ostrov u Záp
 Ústav šlechtičen
 kaple Všech svatých
 Pražský Semmering
 kostel sv. Michala
 Raudnitzův dům
 kaple Jezulátka
 Lannova vila
 Bertramka
 kostel sv. Gotharda
 Morzinský palác
 Hansfalkovský dvůr
 Pražský hrad
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 Dolní Břežany
 Lobkowiczký palác
 Hladová zeď
 synagoga
 Kohlova kašna
 Hlubočepské jeskyně
 socha sv. Václava
 Strančice
 kostel sv. Vavřince
 kostel Panny Marie
 Velenec
 kaple Božího hrobu
 Branický most
 Arcibiskupský palác
 kaple sv. Kláry
 kamenný kruh
 Dívčí hrady
 Petřínská rozhledna
 Troja
 Tuklaty
 Stránka
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 kaplička Panny Marie
 dům Václava z Radče
 Toskánský palác
 fara
 Dům pážat
 morový sloup
 kaple sv. Barbory
 Fata Morgana
 ZOO Praha
 kaple sv. Matouše
 lázně Malá Chuchle
 Šlikův palác
 kostel sv. Václava
 Knorův statek
 Černínský palác
 Mandava
 Vrábí
 Kučerův palác
 Horní Palata
 Kapucínský lazaret
 Černínská zahrada
 vodárenská věž
 kostel sv. Rocha
 Klepec
 socha Radegasta
 Čimice
 Sulice
 Tři bohyně
 kaple sv. Anny
 Obora
 letohrádek Klamovka
 Petrkov
 Brázdim
 Bohnice
 Gočárovy domky
 Turbová
 Komořany
 kaple sv. Václava
 Sluhy
 kostel sv. Vojtěcha
 Kuglvajt
 zvonice
 fara
 kostel sv. Vojtěcha
 Na Farkách
 Spiritka
 Müllerova vila
 Berchtold
 radnice
 kostel sv. Norberta
 Zdiby
 kaple Panny Marie
 Velké Popovice
 kříž na Stínadlech
 Vyšehořovice
 Kajetánka
 synagoga
 Baba
 kostel sv. Martina
 zvonice
 židovský hřbitov
 Pakoměřice
 katovna
 Brandýs nad Labem
 kostel sv. Petra
 evangelický kostel
 Zámecký pivovar
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Vavřince
 Hanspaulka
 Toušeň
 Husův sbor
 Zittův mlýn
 kaple sv. Floriána
 fara
 morový sloup
 kostel sv. Matěje
 pivovar
 Závist
 Zbraslav
 kostel sv. Martina
 Skalka
 hradiště Zámka
 Závist-Šance
 Karlův stánek
 Lažany
 Struhařov
 lom Kaménka
 kostel sv. Jiljí
 Brnky
 Štefánikova mohyla
 Přemyšlení
 kostel sv. Havla
 Čelákovice
 Roztoky
 Myšlín
 Zvole (Pod Věží)
 kostel sv. Markéty
 Zvolská homole
 Pravý Hradec
 Klecany
 Opočno
 kostel sv. Jiří
 Levý Hradec
 kostel sv. Klimenta
 kaple sv. Václava
 socha sv. Václava
Základní informace místa
ID místa: 2287
Typ místa: tvrz
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: není známo
Uveřejněno: 4.7.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Návštěvnické centrum Kvilda, výběh rysů a jelenů

Zajímavosti

Návštěvnické centrum na Kvildě prezentuje život rysů a jelenů v jejich přirozeném prostředí. V blízkosti budovy centra se nachází dva výběhy - jeden pro rysy a druhý pro jeleny.

Rumcajsova ševcovna v pohádkovém městě Jičíně

Zajímavosti

V malebné uličce Pod Koštofránkem stojí malý domek, kde můžete nahlédnout do domácnosti ševce Rumcajse v době, než se stal loupežníkem. Kromě ševcovské dílny můžete vidět také Mančinu bylinkovou zahrádku.

Obří sud Javorník - po jeho návštěvě určitě nebudete mít hlad

Zajímavosti

Obří sud Javorník je hotel a restaurace, zároveň také zajímavý tip na výlet. Najdete ho pár kilometrů od Liberce. V jeho blízkosti najdete sjezdovku, která je vhodná i pro začínající lyžaře.

Zámecká zahrada v Teplicích se zajímavými stavbami

Zajímavosti

Teplická zámecká zahrada je přírodní park, který byl založen již v 16. století. Nachází se v centru lázeňského města. Díky tomu se stal častým cílem procházek místních i lázeňských hostů.

Staropražská pověst o kovolijci Lochmarovi a jeho zvonu

Historie

Za novoměstským farním kostelem svatého Štěpána býval hřbitov a na něm odedávna stála zvonice, protože kostelní věž zvony neunesla. Rozložitá, pozdně gotická zvonice tu stojí dosud a tam se to stalo

Spící panna nabídne výhled do Máchova kraje

Zajímavosti

Vrchol Lysá skála, který je označován jako Spící panna se nachází na Českolipsku zhruba 1,5 kilometru od obce s názvem Provodín. Je z ní výhled na část Máchova kraje.

Naposledy navštívené

reklama