Gotický kostel přestavěný v 1. třetině 18. stol. barokně, do r. 2008 farní. Orientovaná stavba s obdélnou plochostropou lodí se zaoblenými nárožími, odsazeným půlkruhem zakončeným presbytářem (uvnitř trojboký), osmibokou sakristií a hranolovou věží v průčelí. Mobiliář různorodý z 18. a 19. století.
Hlavní obrázek místa
Východní průčelí kostela sv. Bartoloměje v Hostouni
© Jiří Špaček, 08/2008
Obec Hostouň, která má dnes přes tisíc obyvatel, je prvně zmiňována r. 1294 a od středověku byla rozdělena na dva díly. Jeden díl byl původně majetkem pražského purkrabství, od něhož ho za vlády Jana Lucemburského r. 1320 získalo proboštství u sv. Víta na Pražském hradě. Druhá část byla vladycká a v jejím držení se střídali pražští měšťané s drobnou šlechtou. Každý díl byl spravován z jedné ze dvou středověkých tvrzí. Tvrz proboštská byla pro zchátralost zbořena již počátkem 19. století, dodnes však zůstaly zachovány objekty jejího hospodářského dvora. Tvrz ve vladycké části byla v 18. stol. nahrazena prostým barokním zámečkem zvaným Šafránov, který z rozhodnutí obce podlehl demolici po r. 1978. Centrum Hostouně leží v údolí Sulovického potoka, který dodnes nese jméno vsi Sulovice nebo též Sulevice, zaniklé za třicetileté války a ležící na levém břehu výše proti toku nedaleko od pramene. Ve stráni nad protějším břehem jsou dochovány dva židovské hřbitovy. Hostouňská náves v údolí potoka byla významnou křižovatkou cest a dodnes se tu protínají silnice III. třídy ze šesti směrů: od Dolan, Hřebče, Bělok, Dobrovíze, Jenče a od Pavlova. Obcí prochází cyklotrasa spojující Kladno s oblastí Okoře, turisticky značené cesty však tudy nevedou. Asi půl kilometru jižně od obce se na regionální trati 121 Hostivice-Podlešín nachází železniční zastávka Hostouň u Prahy. Na této trati je však udržován pouze víkendový rekreační provoz dvěma páry vlaků v období letního času. V těsné blízkosti zastávky leží obří skladový areál v komerční zóně Dobrovíz. Obec však má časté spojení příměstskými autobusy s Prahou a Kladnem. Ve stráni nad pravým břehem potoka se v centru obce nachází barokní kostel sv. Bartoloměje a proti němu historická budova školy, která slouží svému účelu již od r. 1847.
Jiří Špaček, 20.2. 2015
historie

Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni je prvně připomínán r. 1352, a to i s farou, což dokládá významnost vsi již ve 14. století. Gotická stavba sloužila střídavě jako katolická i utrakvistická svatyně až do počátku 18. století, kdy byla zásluhou svatovítského probošta Daniela Josefa Mayera z Mayernu (1656-1733) změněna na jednoduchou stavbu barokní. Probošt Mayer vykonával funkci v letech 1701-1731 a jeho znak je umístěn uprostřed vítězného oblouku. V roce 1773 přibyla k západnímu průčelí orientovaného kostela barokní věž krytá typickou cibulovou střechou s lucernou. Věž nahradila dřevěnou zvonici, která stávala v sousedství kostela a nesla až čtyři zvony. Barokní stavba má presbytář zvenku zaoblený a uvnitř trojboký, rovněž loď má uvnitř zaoblené rohy. Presbytář je zaklenut plackou, jeho závěr konchou, loď je plochostropá. Na hlavním oltáři je obraz sv. Bartoloměje, jednoho z Ježíšových učedníků, který zahynul…  číst dále

Jiří Špaček (s využitím webových stránek OÚ Hostouň, římskokatolické farnosti v Unhošti a kapituly svatovítské a publikace Umělecké památky Čech A-J, vydané r. 1977 nakladatelstvím Academia), 20.2. 2015

Komentáře

Středočeský kraj,  Kladno  (KL), Hostouň

Místa v okolí

 Dobrovíz
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Pavlov
 Hřebeč
 poštovní stanice
 zvonice
 kaplička
 Památník Lidice
 Makotřasy
 kostel sv. Prokopa
 kaple
 Středokluky
 kaple
 Kalingerův mlýn
 kaplička sv. Anny
 kaple sv. Prokopa
 Buštěhrad
 zvonice
 kaple sv. Václava
 Buštěhrad
 Muzeum Oty Pavla
 Kněževes
 Číčovický kamýk
 kostel sv. Vavřince
 Litovice
 kaple sv. Václava
 Červený Újezd
 Velké Přítočno
 Hostivice
 fara
 mariánský sloup
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 Zoopark Zájezd
 kostel sv. Mikuláše
 Vrapice
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 kříž
 měšťanský dům
 Unhošť
 Husův sbor
 Stehelčeves
 Okoř
 kaple sv. Rozálie
 kostel sv. Lukáše
 vápenné pece Kladno
 socha vodníka
 Kožová hora
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 Braškov
 Kyšice
 Okresní dům
 kaplička Panny Marie
 Bachrova vila
 Poldihaus
 kaple
 synagoga
 železniční most
 vila Libochvíle
 budova velkostatku
 arciděkanství
 mariánské sousoší
 radnice
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Václava
 Janoutova parfumerie
 dům U České koruny
 Kladno
 vodárna
 vodní park Čabárna
 kostel sv. Rodiny
 Suchý mlýn
 boží muka
 kaple
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Mikuláše
 hřbitovní kaple
 vodárenská věž
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Gotharda
 Statenice
 Malá Dobrá
 boží muka
 Budeč
 Divoká Šárka
 hřbitovní kaple
 špejchar
 Koleč
 kostel sv. Michala
 kaple
 toleranční hřbitov
 Bílá hora
 kaple
 Velká Dobrá
 kaple Panny Marie
 kaple
 letohrádek Hvězda
 kostel sv. Václava
 fara
 Hořelice
 kaple sv. Mikuláše
 Horoměřice
 důl Mayrau
 Hájčí dvůr
 zvonička
 rozhledna Veselov
 kostel sv. Štěpána
 zatopený důl Škroby
 židovský hřbitov
 Maltézský mlýn
 kaplička
 Motol
 Úholičky
 zvonice
 Jenerálka
 socha Ježíše Krista
 kaple sv. Jana V Trní
 Veleslavín
 skanzen Řepora
 Zkamenělec
 mariánský sloup
 Větrník
 Šafránka
 kostel Všech svatých
 kaple
 Vysoký vrch
 kaple
 kaple sv. Prokopa
 Slatina
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 kostel sv. Vojtěcha
 kaple
 železniční viadukt
 Rothmayerova vila
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Martina
 boží muka
 Chrustenická šachta
 Cibulka
 Cibulka
 Turyňský rybník
 kostel sv. Martina
 kaple se zvoničkou
 Zvoleněves
 kaple sv. Václava
 Brandejsův statek
 kostel sv. Prokopa
 studánka Rusavka III
 kostel sv. Václava
 evangelický kostel
 kostel sv. Matěje
 kaple sv. Václava
 Řivnáč
 bunkr Drnov
 Minice
 Hanspaulka
 Kajetánka
 kostel sv. Jiří
 kaple
 kaple
 Trunečkův mlýn
 Skalka
 kostel sv. Norberta
 Požáry
 Zámečnice
 sprašová rokle
 Jinonický dvorec
 Spiritka
 kaple sv. Floriána
 Klikovka
 kostel sv. Prokopa
 Vysoký Újezd
 kostel sv. Vojtěcha
 Šmukýřka
 Kuglvajt
 Loděnice
 Turbová
 Baba
 letohrádek Klamovka
 kaple
 kaplička
 viničný sloup
 hrobka Clam-Martiniců
 kostel sv. Rocha
 Kapucínský lazaret
 menhir
 Černínská zahrada
 fara
 Černínský palác
 kostel sv. Klimenta
 Šlikův palác
 Kučerův palác
 kaple sv. Matouše
 Horní Palata
 kostel sv. Vavřince
 Levý Hradec
 Butovice
 kaple sv. Barbory
 Bojiště
 děkanství
 socha sv. Jiří
 sýpka
 panská sýpka
 socha sv. Donáta
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 kaple Božího hrobu
 Gočárovy domky
 Lužce
 mariánský sloup
 Toskánský palác
 Smečno
 dům Václava z Radče
 Martinický palác
 kaple sv. Václava
 Škrábek
 kaple Božího hrobu
 Lhotka
 panský pivovar
 Arcibiskupský palác
 Petřínská rozhledna
 Kohlova kašna
 kaplička
 socha sv. Václava
 Obora
 kostel Všech svatých
 Lobkowiczký palác
 kostel sv. Vavřince
 kostel Panny Marie
 Hladová zeď
 Blahotice
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 kaple sv. Václava
 kaple Jezulátka
 Cihelka
 socha Radegasta
 Morzinský palác
 Pražský hrad
 letohrádek Kinských
 kaple Všech svatých
 Na Farkách
 kostel sv. Michala
 Bertramka
 Ústav šlechtičen
 kostel sv. Václava
 jezuitské gymnázium
 socha Jana Nerudy
 děkanství
 Modletický dům
 Vrtbovská zahrada
 Lannova vila
 Lobkowiczký palác
 Thunovský palác
 kostel sv. Gotharda
 kostel sv. Mikuláše
 palác Lažanských
 Grömlingovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 Ungelt
 kaple sv. Víta
 hřbitovní kříž
 Nedvědovský dům
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 kostel sv. Vavřince
 Valdštejnský palác
 hradiště Zámka
 kostel sv. Gotharda
 radnice
 Taslarův mlýn
 kameny s kosmogramy
 palác Turbů
 piaristická kolej
 synagoga
 Kounický palác
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 Fürstenberský palác
 hřbitovní kaple
 Roztoky
 Bílkova vila
 kašna
 Nostický palác
 Městské divadlo
 Choteč
 kaple sv. Eliáše
 Okresní dům
 Wiehlův dům
 obelisk
 kostel Všech svatých
 Lužický seminář
 dům U Tří pštrosů
 dům U bílé kuželky
 Velkopřevorský mlýn
 Biskupský dvůr
 Liběhrad
 mlýn U Veselých
 sýpka
 Dívčí hrady
 socha sv. Bonaventury
 Portheimka
 synagoga
 Juditin most
 Kalinův mlýn
 židovský hřbitov
 kostel sv. Kateřiny
 křížový kámen
 kostel sv. Václava
 Národní dům
 Medvědí kašna
 socha sv. Václava
 synagoga
 Bílý Újezdec
 Hostibejk
 socha Promethea
 Hlubočepské jeskyně
 socha Švejka
 Pravý Hradec
 pomník Georga Karse
 Kralupy nad Vltavou
 Děvín
 Hansfalkovský dvůr
 ozubené kolo
 Raudnitzův dům
 kaple
 Pražský Semmering
 Chvatěruby
 kaple sv. Vojtěcha
 Lochkov
 kaplička sv. Jiří
 Slovanka
 lázně Malá Chuchle
 Hradečno
 Drasty
 kaplička
 Branický most
 Lidický Dvůr
 Akciové ledárny
 Vodochody
 kamenný milník
 Řisuty
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple
 kaplička
 mariánský sloup
 kaple
 kaple sv. Václava
 židovský hřbitov
 Nižbor
 Stradonice
 kaple
 Komořany
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost v Unhošti
Lidická 7
273 51 Unhošť
Tel: 312 698 100
http://www.farnost-unhost.cz
Základní informace místa
ID místa: 12025
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.2.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama