Gotický kostel přestavěný v 1. třetině 18. stol. barokně, do r. 2008 farní. Orientovaná stavba s obdélnou plochostropou lodí se zaoblenými nárožími, odsazeným půlkruhem zakončeným presbytářem (uvnitř trojboký), osmibokou sakristií a hranolovou věží v průčelí. Mobiliář různorodý z 18. a 19. století.
Hlavní obrázek místa
Východní průčelí kostela sv. Bartoloměje v Hostouni
© Jiří Špaček, 08/2008
Obec Hostouň, která má dnes přes tisíc obyvatel, je prvně zmiňována r. 1294 a od středověku byla rozdělena na dva díly. Jeden díl byl původně majetkem pražského purkrabství, od něhož ho za vlády Jana Lucemburského r. 1320 získalo proboštství u sv. Víta na Pražském hradě. Druhá část byla vladycká a v jejím držení se střídali pražští měšťané s drobnou šlechtou. Každý díl byl spravován z jedné ze dvou středověkých tvrzí. Tvrz proboštská byla pro zchátralost zbořena již počátkem 19. století, dodnes však zůstaly zachovány objekty jejího hospodářského dvora. Tvrz ve vladycké části byla v 18. stol. nahrazena prostým barokním zámečkem zvaným Šafránov, který z rozhodnutí obce podlehl demolici po r. 1978. Centrum Hostouně leží v údolí Sulovického potoka, který dodnes nese jméno vsi Sulovice nebo též Sulevice, zaniklé za třicetileté války a ležící na levém břehu výše proti toku nedaleko od pramene. Ve stráni nad protějším břehem jsou dochovány dva židovské hřbitovy. Hostouňská náves v údolí potoka byla významnou křižovatkou cest a dodnes se tu protínají silnice III. třídy ze šesti směrů: od Dolan, Hřebče, Bělok, Dobrovíze, Jenče a od Pavlova. Obcí prochází cyklotrasa spojující Kladno s oblastí Okoře, turisticky značené cesty však tudy nevedou. Asi půl kilometru jižně od obce se na regionální trati 121 Hostivice-Podlešín nachází železniční zastávka Hostouň u Prahy. Na této trati je však udržován pouze víkendový rekreační provoz dvěma páry vlaků v období letního času. V těsné blízkosti zastávky leží obří skladový areál v komerční zóně Dobrovíz. Obec však má časté spojení příměstskými autobusy s Prahou a Kladnem. Ve stráni nad pravým břehem potoka se v centru obce nachází barokní kostel sv. Bartoloměje a proti němu historická budova školy, která slouží svému účelu již od r. 1847.
Jiří Špaček, 20.2. 2015
historie

Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni je prvně připomínán r. 1352, a to i s farou, což dokládá významnost vsi již ve 14. století. Gotická stavba sloužila střídavě jako katolická i utrakvistická svatyně až do počátku 18. století, kdy byla zásluhou svatovítského probošta Daniela Josefa Mayera z Mayernu (1656-1733) změněna na jednoduchou stavbu barokní. Probošt Mayer vykonával funkci v letech 1701-1731 a jeho znak je umístěn uprostřed vítězného oblouku. V roce 1773 přibyla k západnímu průčelí orientovaného kostela barokní věž krytá typickou cibulovou střechou s lucernou. Věž nahradila dřevěnou zvonici, která stávala v sousedství kostela a nesla až čtyři zvony. Barokní stavba má presbytář zvenku zaoblený a uvnitř trojboký, rovněž loď má uvnitř zaoblené rohy. Presbytář je zaklenut plackou, jeho závěr konchou, loď je plochostropá. Na hlavním oltáři je obraz sv. Bartoloměje, jednoho z Ježíšových učedníků, který zahynul…  číst dále

Jiří Špaček (s využitím webových stránek OÚ Hostouň, římskokatolické farnosti v Unhošti a kapituly svatovítské a publikace Umělecké památky Čech A-J, vydané r. 1977 nakladatelstvím Academia), 20.2. 2015

Komentáře

Středočeský kraj,  Kladno  (KL), Hostouň

Místa v okolí

 Dobrovíz
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Pavlov
 Hřebeč
 poštovní stanice
 zvonice
 kaplička
 Památník Lidice
 Makotřasy
 kostel sv. Prokopa
 Středokluky
 kaple
 kaple
 Kalingerův mlýn
 kaplička sv. Anny
 kaple sv. Prokopa
 Buštěhrad
 zvonice
 kaple sv. Václava
 Buštěhrad
 Kněževes
 Muzeum Oty Pavla
 Číčovický kamýk
 kostel sv. Vavřince
 Litovice
 kaple sv. Václava
 Červený Újezd
 Velké Přítočno
 Hostivice
 fara
 mariánský sloup
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 Zoopark Zájezd
 Vrapice
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 kříž
 měšťanský dům
 Unhošť
 Husův sbor
 Stehelčeves
 kaple sv. Rozálie
 Okoř
 kostel sv. Lukáše
 socha vodníka
 vápenné pece Kladno
 Kožová hora
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 Braškov
 Kyšice
 Okresní dům
 kaplička Panny Marie
 Bachrova vila
 kaple
 Poldihaus
 synagoga
 železniční most
 socha sv. Václava
 Janoutova parfumerie
 vila Libochvíle
 budova velkostatku
 arciděkanství
 mariánské sousoší
 radnice
 kaple sv. Floriána
 dům U České koruny
 Kladno
 vodní park Čabárna
 vodárna
 kostel sv. Rodiny
 boží muka
 Suchý mlýn
 kaple
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Mikuláše
 hřbitovní kaple
 vodárenská věž
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Gotharda
 Malá Dobrá
 Statenice
 boží muka
 Budeč
 Divoká Šárka
 hřbitovní kaple
 špejchar
 kostel sv. Michala
 Koleč
 kaple
 toleranční hřbitov
 Bílá hora
 kaple
 Velká Dobrá
 kaple Panny Marie
 kaple
 letohrádek Hvězda
 fara
 kostel sv. Václava
 Hořelice
 kaple sv. Mikuláše
 důl Mayrau
 Horoměřice
 Hájčí dvůr
 zvonička
 rozhledna Veselov
 kostel sv. Štěpána
 zatopený důl Škroby
 židovský hřbitov
 Maltézský mlýn
 kaplička
 Motol
 zvonice
 Úholičky
 Jenerálka
 kaple sv. Jana V Trní
 Veleslavín
 skanzen Řepora
 socha Ježíše Krista
 Zkamenělec
 Větrník
 mariánský sloup
 Šafránka
 kostel Všech svatých
 kaple
 Vysoký vrch
 kaple
 kaple sv. Prokopa
 Slatina
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 kaple
 železniční viadukt
 kostel sv. Vojtěcha
 Rothmayerova vila
 kostel sv. Prokopa
 boží muka
 kostel sv. Martina
 Turyňský rybník
 Chrustenická šachta
 Cibulka
 Cibulka
 kostel sv. Martina
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Prokopa
 Zvoleněves
 kaple sv. Václava
 Brandejsův statek
 studánka Rusavka III
 kostel sv. Václava
 evangelický kostel
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Matěje
 Řivnáč
 bunkr Drnov
 Minice
 Hanspaulka
 Kajetánka
 kaple
 kaple
 Skalka
 kostel sv. Jiří
 Trunečkův mlýn
 kostel sv. Norberta
 Požáry
 Zámečnice
 kaple sv. Floriána
 Spiritka
 sprašová rokle
 Jinonický dvorec
 kostel sv. Prokopa
 Klikovka
 Vysoký Újezd
 kostel sv. Vojtěcha
 Šmukýřka
 Kuglvajt
 Turbová
 letohrádek Klamovka
 Loděnice
 Baba
 kaple
 kaplička
 viničný sloup
 hrobka Clam-Martiniců
 kostel sv. Rocha
 menhir
 Černínská zahrada
 fara
 Šlikův palác
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 Černínský palác
 kostel sv. Klimenta
 Levý Hradec
 kaple sv. Matouše
 Horní Palata
 kostel sv. Vavřince
 Butovice
 děkanství
 socha sv. Jiří
 kaple sv. Barbory
 Bojiště
 panská sýpka
 socha sv. Donáta
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 sýpka
 kaple sv. Václava
 Gočárovy domky
 mariánský sloup
 dům Václava z Radče
 Martinický palác
 kaple Božího hrobu
 Lužce
 Toskánský palác
 Smečno
 panský pivovar
 Škrábek
 kaple Božího hrobu
 Lhotka
 Arcibiskupský palác
 Petřínská rozhledna
 kaplička
 socha sv. Václava
 Obora
 kostel Všech svatých
 Lobkowiczký palác
 Kohlova kašna
 kostel sv. Vavřince
 kostel Panny Marie
 Hladová zeď
 Blahotice
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 Cihelka
 socha Radegasta
 kaple Jezulátka
 Morzinský palác
 Pražský hrad
 Bertramka
 Ústav šlechtičen
 kostel sv. Václava
 letohrádek Kinských
 kaple Všech svatých
 Na Farkách
 kostel sv. Michala
 socha Jana Nerudy
 děkanství
 Modletický dům
 Vrtbovská zahrada
 Lannova vila
 Lobkowiczký palác
 palác Lažanských
 Grömlingovský palác
 jezuitské gymnázium
 Thunovský palác
 kostel sv. Gotharda
 kostel sv. Mikuláše
 kaple sv. Víta
 hřbitovní kříž
 Ungelt
 Nedvědovský dům
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 kostel sv. Gotharda
 radnice
 Taslarův mlýn
 Tři bohyně
 palác Turbů
 piaristická kolej
 synagoga
 Kounický palác
 Pálffyovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Vavřince
 Valdštejnský palác
 hradiště Zámka
 hřbitovní kaple
 Bílkova vila
 kašna
 Nostický palác
 Kolovratský palác
 Fürstenberský palác
 Roztoky
 Městské divadlo
 Okresní dům
 Wiehlův dům
 Lužický seminář
 dům U Tří pštrosů
 dům U bílé kuželky
 mlýn U Veselých
 Choteč
 kaple sv. Eliáše
 kostel Všech svatých
 Velkopřevorský mlýn
 Biskupský dvůr
 Liběhrad
 obelisk
 socha sv. Bonaventury
 sýpka
 Kalinův mlýn
 židovský hřbitov
 Portheimka
 synagoga
 Juditin most
 Dívčí hrady
 křížový kámen
 kostel sv. Kateřiny
 kostel sv. Václava
 Národní dům
 Medvědí kašna
 socha sv. Václava
 synagoga
 Bílý Újezdec
 socha Promethea
 Hostibejk
 Hlubočepské jeskyně
 socha Švejka
 Pravý Hradec
 pomník Georga Karse
 Kralupy nad Vltavou
 Děvín
 Hansfalkovský dvůr
 ozubené kolo
 Raudnitzův dům
 kaple
 Pražský Semmering
 Chvatěruby
 kaple sv. Vojtěcha
 Lochkov
 kaplička sv. Jiří
 Slovanka
 lázně Malá Chuchle
 Hradečno
 Drasty
 kaplička
 Branický most
 Lidický Dvůr
 Akciové ledárny
 Vodochody
 kamenný milník
 Řisuty
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple
 kaplička
 mariánský sloup
 kaple
 kaple sv. Václava
 židovský hřbitov
 Nižbor
 Stradonice
 kaple
 Beyerovka
 Komořany
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost v Unhošti
Lidická 7
273 51 Unhošť
Tel: 312 698 100
http://www.farnost-unhost.cz
Základní informace místa
ID místa: 12025
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.2.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Návštěvnické centrum Kvilda, výběh rysů a jelenů

Zajímavosti

Návštěvnické centrum na Kvildě prezentuje život rysů a jelenů v jejich přirozeném prostředí. V blízkosti budovy centra se nachází dva výběhy - jeden pro rysy a druhý pro jeleny.

Rumcajsova ševcovna v pohádkovém městě Jičíně

Zajímavosti

V malebné uličce Pod Koštofránkem stojí malý domek, kde můžete nahlédnout do domácnosti ševce Rumcajse v době, než se stal loupežníkem. Kromě ševcovské dílny můžete vidět také Mančinu bylinkovou zahrádku.

Obří sud Javorník - po jeho návštěvě určitě nebudete mít hlad

Zajímavosti

Obří sud Javorník je hotel a restaurace, zároveň také zajímavý tip na výlet. Najdete ho pár kilometrů od Liberce. V jeho blízkosti najdete sjezdovku, která je vhodná i pro začínající lyžaře.

Zámecká zahrada v Teplicích se zajímavými stavbami

Zajímavosti

Teplická zámecká zahrada je přírodní park, který byl založen již v 16. století. Nachází se v centru lázeňského města. Díky tomu se stal častým cílem procházek místních i lázeňských hostů.

Staropražská pověst o kovolijci Lochmarovi a jeho zvonu

Historie

Za novoměstským farním kostelem svatého Štěpána býval hřbitov a na něm odedávna stála zvonice, protože kostelní věž zvony neunesla. Rozložitá, pozdně gotická zvonice tu stojí dosud a tam se to stalo

Spící panna nabídne výhled do Máchova kraje

Zajímavosti

Vrchol Lysá skála, který je označován jako Spící panna se nachází na Českolipsku zhruba 1,5 kilometru od obce s názvem Provodín. Je z ní výhled na část Máchova kraje.

Naposledy navštívené

reklama