Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v dominantní poloze v Chuchelském háji byl vybudován r. 1729 nákladem blíže neznámého polského šlechtice jako výraz díků za uzdravení v místních lázních. Po vykradení r. 1793 zpustl, opraven v letech 1846-1849 a naposled zásadně obnoven v letech 1992-1993.
Hlavní obrázek místa
Kostel v Chuchelském háji
© Jiří Špaček, 07/2015
První historická zmínka o Chuchli pochází z roku 1135, kdy se zde přihodila nehoda pražskému biskupu Menhartovi. Některé prameny uvádějí jako rok první historické zmínky již rok 1132. Přemysl Otakar II. získal zdejší dvorec výměnou za jiné statky s biskupem Janem r. 1268 a přivtělil Chuchli ke svému loveckému zámku na Zbraslavi. Václav II. tyto statky poté daroval zbraslavskému klášteru cisterciáků, který nechal postavit. Roku 1304 to znovu potvrdil v darovací listině. Chuchle patřila klášteru až do jeho zrušení Josefem II. v roce 1785. Bývalé klášterní panství koupil roku 1825 kníže Bedřich z Oettingen-Wallerstein. Tento rod byl poslední chuchelskou vrchností. Kořeny rodu, který existuje dodnes, pocházejí ze západního Bavorska a z Würtemberska a sahají až do 12. století. Až do doby mezi dvěma světovými válkami se Chuchle nerozdělovala na Malou a Velkou, byla jen jedna. Později se užívalo označení Přední a Zadní Chuchle. Název Velká Chuchle se objevuje až roku 1923, tedy rok po připojení části obce, zvané Malá Chuchle, k tehdejší Velké Praze. Samotná Velká Chuchle se stala součástí Prahy až v roce 1968 jako součást obvodu Praha 5, nyní je samosprávnou městskou částí. Chuchle vstoupila v obecnou známost po r. 1906, kdy tu bylo vybudováno proslulé dostihové závodiště, na němž r. 1911 přistál Ing. Jan Kašpar se svým letadlem při legendárním letu z Pardubic. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven r. 1729 na rozlehlém zalesněném návrší zvaném Chuchelský háj, který je dnes součástí přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. V důsledku toho není stavba dostupná motorovými vozidly, výjimečně lze k ní dojet jen na základě povolení úřadu městské části. Od zastávky pražských městských autobusů Velká Chuchle ke kostelu stoupá žlutá turistická značka v délce asi 1,5 km. Samotný kostel se ukrývá za hřbitovem. Po téže značce lze ke kostelu dojít z opačné strany z Malé…  číst dále
19.10. 2015
historie

Barokní kostel, který pochází z r. 1729, nechal podle zbraslavské kroniky postavit bohatý, blíže neznámý polský šlechtic, který se léčil v malochuchelských lázních a často sem vycházel na vyhlídku. Jako výraz poděkování za uzdravení dal na tomto místě vystavět kostel. Když se pak dozvěděl, že kdysi tu vedla cesta z Pražského hradu na Zbraslav a podle pověsti po ní putovával i sv. Jan Nepomucký k obrazu Panny Marie Zbraslavské ve zbraslavském cisterciáckém klášteře, nechal ho zasvětit sv. Janu Nepomuckému. Ten byl totiž právě v březnu 1729 papežem kanonizován. Kostel byl vždy značně odlehlý, takže při něm trvale žili dva poustevníci vydržovaní zbraslavským klášterem. Jejich poustevna stávala na místě současné myslivny v Chuchelském háji. Poustevníci museli posluhovat při bohoslužbách a jeden z nich vyučoval i děti. Poslední dva z nich skončili tragicky. Podle vyprávění byl jeden zabit při přepadení kostela lupiči r. 1793…  číst dále

Jiří Špaček (s využitím informací farnosti u sv. Filipa a Jakuba), 16.10. 2015

Komentáře

Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 5-Velká Chuchle

Místa v okolí

 lázně Malá Chuchle
 Branický most
 Akciové ledárny
 Pražský Semmering
 Raudnitzův dům
 Slovanka
 Hansfalkovský dvůr
 Dominikánský dvůr
 kostel sv. Prokopa
 Bojiště
 Lochkov
 Butovice
 Děvín
 Komořany
 kostel sv. Vavřince
 Dívčí hrady
 Zlíchovský lihovar
 kaple sv. Anny
 pivovar
 Trunečkův mlýn
 Jinonický dvorec
 Zbraslav
 Požáry
 kostel sv. Prokopa
 Karlův stánek
 kostel sv. Havla
 Dolní Krč
 Podolská vodárna
 Šmukýřka
 kostel sv. Pankráce
 Vyšehrad
 Kuglvajt
 Libuš
 kostel sv. Vavřince
 Michelská vodárna
 románský most
 boží muka
 Turbová
 Čertův sloup
 kostel sv. Martina
 Cibulka
 Kovařovicova vila
 Nové proboštství
 Bertramka
 Cibulka
 Zámečnice
 letohrádek Klamovka
 městské opevnění
 synagoga
 Klikovka
 Taslarův mlýn
 Písnice
 Nový hrad
 Závist
 Michelský dvůr
 kaple sv. Barbory
 Skalka
 kostel sv. Václava
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 boží muka
 Národní dům
 Medvědí kašna
 skanzen Řepora
 Folimanka
 Závist-Šance
 Horní Palata
 Kalinův mlýn
 letohrádek Kinských
 kaple sv. Rodiny
 Tančící dům
 hrádek na Zderaze
 Spiritka
 Maltézský mlýn
 Hájčí dvůr
 kostel sv. Michala
 Motol
 kostel sv. Vojtěcha
 Kunratice
 kašna sv. Josefa
 Šafránka
 Ladronka
 Dolní Landhauska
 rozhledna Šiška
 kostel sv. Štěpána
 Novoměstská radnice
 kaple sv. Longina
 Diamant
 Hladová zeď
 Valterův palác
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 kaple Božího hrobu
 socha Jana Nerudy
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Ludmily
 synagoga
 Národní dům
 Vinohradské divadlo
 kostel sv. Mikuláše
 Rangherka
 Národní muzeum
 palác MacNevenův
 kaple Jezulátka
 socha sv. Václava
 kostel sv. Vavřince
 Šalounova vila
 Platýz
 zvonička
 Nostický palác
 kostel sv. Rocha
 Vrtbovská zahrada
 Lobkowiczký palác
 kostel sv. Václava
 palác Turbů
 dům U Sladkých
 dům U tří stupňů
 dům U Vejvodů
 Wimmerova kašna
 kostel sv. Prokopa
 Betlémská kaple
 Kotěrova vila
 viniční sloup
 dům U zlatého úlu
 mlýn U Veselých
 Šlikův palác
 Hrzánský palác
 Kučerův palác
 Kounický palác
 Stará rychta
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Matouše
 Kajetánka
 Můstek
 kostel sv. Salvátora
 pomník Karla IV.
 Černínský palác
 vinohradská vodárna
 Biskupský dvůr
 Juditin most
 Karlův most
 Dryákova vila
 dům U Splavínů
 socha sv. Václava
 Lužický seminář
 Malostranská radnice
 Harrachovský palác
 palác Sylva-Taroucca
 dům U modré růže
 Martinický palác
 dům U pěti korun
 Rychtrův dům
 Oettingenský palác
 kaple sv. Eliáše
 Clam-Gallasův palác
 Dolní Břežany
 kostel sv. Klimenta
 Toskánský palác
 Klementinum
 Morzinský palác
 Librova vila
 kostel sv. Mikuláše
 Černínská zahrada
 Kolovratský palác
 dům U Rotta
 palác Lažanských
 Dům pážat
 Martinický palác
 dům U Schnellů
 jezuitské gymnázium
 židovský hřbitov
 Šternberský palác
 Hergetova cihelna
 Kapucínský lazaret
 Stavovské divadlo
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Nová radnice
 Arcibiskupský palác
 Karolinum
 kostel sv. Michala
 Thunovský palác
 Vernierovský palác
 palác Thurn-Taxisů
 Ledebourský palác
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 Kohlova kašna
 kašna s delfíny
 Týnská škola
 mariánský sloup
 Valdštejnský palác
 kaple Všech svatých
 kostel Panny Marie
 Jubilejní synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 Jindřišská věž
 Pražský hrad
 Zvolská homole
 Nová mincovna
 Ústav šlechtičen
 Mánesův most
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 Rudolfinum
 Týn (Ungelt)
 Záběhlice
 Pinkasova synagoga
 Vysoká synagoga
 Klausová synagoga
 Maiselova synagoga
 Prašná brána
 Větrník
 evangelický kostel
 kostel sv. Norberta
 Lobkowiczký palác
 Obecní dům
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Ducha
 Králův dvůr
 Bílá hora
 Rothmayerova vila
 Lannův palác
 Masarykovo nádraží
 Strakova akademie
 Choteč
 pomník Franze Kafky
 Španělská synagoga
 Chodovská tvrz
 Kazín
 židovský hřbitov
 toleranční hřbitov
 letohrádek Hvězda
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Kateřiny
 Banka čs. legií
 Hanavský pavilon
 kostel sv. Kříže
 kostel sv. Haštala
 Čechův most
 Mariánské hradby
 Hodkovice
 kostel sv. Martina
 hřbitovní kaple
 Bílkova vila
 Humenská
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Prokopa
 Záběhlice
 Třebotov
 Veleslavín
 Vávrův dům
 kostel sv. Rodiny
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Rocha
 Škrábek
 kostel sv. Václava
 lanovka na Letnou
 Letenský kolotoč
 Negrelliho viadukt
 Letenský zámeček
 synagoga
 litopunkturní stéla
 kostel sv. Vojtěcha
 Zvole (Pod Věží)
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Markéty
 Zlatníky
 Letenská vodárna
 Lannova vila
 kostel sv. Václava
 Práče
 kostel sv. Gotharda
 Trmalova vila
 kostel sv. Antonína
 Husův sbor
 Veletržní palác
 Hanspaulka
 Divoká Šárka
 Národní dům
 Rudolfova štola
 Invalidovna
 kaple sv. Jana V Trní
 Jenerálka
 Průmyslový palác
 Toulcův dvůr
 sousoší Kosmonautů
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Matěje
 Sluncová
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 Červenkova kaple
 Hostivař
 Trojský most
 Troja
 ZOO Praha
 Baba
 Gočárovy domky
 socha Radegasta
 Obora
 morový sloup
 kaple sv. Kláry
 Kazanka
 boží muka
 libeňský plynojem
 kostel sv. Jiří
 synagoga
 Trnová
 Löwitův mlýn
 hřbitovní kaple
 Schückova vila
 kostel sv. Ducha
 kamenný kruh
 Všenory
 zámecký pivovar
 Libeň
 Milíčova modlitebna
 výklenková kaple
 Fata Morgana
 Anglický pivovar
 kostel sv. Vojtěcha
 fara
 mariánský sloup
 kaple sv. Václava
 Malešice
 kaple sv. Václava
 kameny s kosmogramy
 Hostivice
 kaple se zvoničkou
 socha sv. Václava
 Valdštejnův sloup
 Štít
 kostel sv. Václava
 Na Farkách
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 kostel sv. Jiljí
 Průhonice
 Karlík
 vyhlídkový gloriet
 Hořelice
 Litovice
 Fantův mlýn
 Korunka
 pivovar
 Dobřichovice
 Bohnice
 Černolické skály
 kostel sv. Václava
 Horoměřice
 Vysoký Újezd
 kaple se zvoničkou
 vodárenská věž
 Brandejsův statek
 kostel sv. Václava
 kaple se zvoničkou
 obecní kříž
 Stará střelnice
 synagoga
 Čimice
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Radlík
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 hradiště Zámka
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Stanislava
 kaple sv. Václava
 poštovní stanice
 zvonice
 Kněževes
 Stará hospoda
 Lužce
 Zkamenělý slouha
 zvonice
 kaplička
 Dobřejovice
 kaple sv. Rozálie
 kostel sv. Petra
 Brandejsova hrobka
 Kyjský rybník
 kaple sv. Václava
 Statenice
 kaplička Panny Marie
 synagoga
 lom Velká Amerika
 Dubeček
 parní motorový mlýn
 židovský hřbitov
 Husův sbor
 Knorův statek
 kostel Všech svatých
 Řitka
 Hostavice
 Hvězdárna Ďáblice
 kostel Božího Těla
 zvonice
 kostel sv. Víta
 kříž
 Doubravka
 Tuchoměřice
 radnice
 V Pískovně
 Modletice
 rozhledna na Pepři
 geologická zahrada
 Sulice
 Ďáblice
 Dolní Počernice
 kaple Panny Marie
 Počernický rybník
 Dobrovíz
 kaple sv. Kříže
 kostel sv. Prokopa
 Mandava
 Středokluky
 Karlštejn
 kostel sv. Vavřince
 Číčovický kamýk
 Budňanská skála
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Palmácia
 kaple sv. Floriána
 Kalingerův mlýn
 kostel sv. Remigia
 Čakovice
 Skalsko
 kaple sv. Anny
 Na Pišťáku
 Chvaly
 kostel sv. Ludmily
 Makotřasy
 Ringhofferova hrobka
 kaple
 Vinoř
 Ctěnice
 Kamenice
 vinořské hradiště
 Památník Lidice
 Vinoř
 Svinaře
 kaplička sv. Anny
 Buštěhrad
 Buštěhrad
 kaple sv. Prokopa
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba
Na Zlíchově 221/8
152 00 Praha 5-Hlubočepy
Tel: 252 544 833
http://www.centrumbarrandov.cz
mail@CentrumBarrandov.cz
Základní informace místa
ID místa: 12520
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 21.10.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Trnava bývá nazývána „slovenským Římem“ a podíváme se na klasicistní zámek Dolná Krupá

Hrady a zámky

Trnava je nejstarším svobodným královským městem na Slovensku. Dnešní krajské město Trnava je významným centrem bohatého regionu mezi Malými Karpatami a Povážským Inovcem. Je to město baroka, jeho největší stavební rozkvět nastal v 17. a 18. století a je do značné míry spojen se založením univerzity a přítomností arcibiskupství. Ve městě stojí barokní paláce, univerzitní a církevní stavby a je zde taky několik kostelů. Zámek Dolná Krupá je krásné klasicistní šlechtické sídlo a je proslulý tím, že zde pobýval světově proslulý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Na zámku má sídlo Muzeum hudby.

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Naposledy navštívené

reklama