Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 956 záznamů, 1 / 64 stran, vyhledáno za 0.89 sec
 Adare
8.0 m. n.m.
Desmond Castle
hrad, zřícenina, v návštěvních hodinách, Irsko
Hrad založen Geoffreyem de Marisco na začátku 13. stol. u brodu přes řeku Maigue. V držení Fitzgeraldů od roku 1228 až do 17. stol. V roce 1657 pobořen na příkaz Olivera Cromwella. Od roku 1982 ve státní památkové péči.
 Agora
52.0 m. n.m.
Side
příroda, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Agora bývalo shromaždiště ve starověkém městě. Agora v Side sloužila nejen svému hlavnímu poslání, ale také jako trh s otroky. Agora v Side je poměrně rozsáhlá. Mnohé antické památky jsou dodnes velmi zachovalé.
 agora
archeologické naleziště
ostatní, zřícenina, v návštěvních hodinách, Řecko, Jižní Egeis
Agora v Kosu vznikla ve 3. až 4. století př. n. l. Ve středověku sloužila jako zdroj stavebního materiálu na výstavbu hradu rytířů Řádu sv. Jana a křesťanských chrámů. První archeologický výzkum provedli italští archeologové v roce 1933.
 akropolis
118.0 m. n.m.
Athény
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Attika
Nejznámější akropole na světě. Na návrší stával v polovině 2. tisíciletí př. n. l. mykénský hrad. Hlavní vstup na Akropoli vede od západu po schodech do Propylejí. V jihozápadním rohu jsou zbytky chrámu Athény Niké. Na vrcholu akropole stojí hlavní chrám Athény čili Parthenon. Při severní hraně plošiny stojí Erechtheion, a zbytky dalších staveb.
 Alfrédova chata
Alfrédka, Alfredhütte
zámek - lovecký, zřícenina, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Bývalý dřevěný lovecký zámeček na kamenném základu založil hr. Alfréd Harrach koncem 19. stol. Později turistická chata. R. 1954 vyhořela. V 70. l. 20. stol. obnovena v rekreační chatu. R. 2002 opětovně vyhořela a od té doby jen ruina základů.
 Altrathen
hrad, zřícenina, příležitostně, Německo, Sasko
Zříceniny menšího gotického hradu snad ze 13. století. R. 1426 dobyt Sasy, r. 1459 připadl Sasku. R. 1469 pobořen, poté pustl až do 19. století. R. 1898 byla do části hradu vestavěna výletní restaurace. Dochovány sklepy, torzo paláce a hradby.
 amfiteátr
45.0 m. n.m.
Bodrum
technická památka, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Stavba antického divadla spadá do 4. stol. př. n. l. Dokončení se uskutečnilo až ve 2. stol. př. n. l. Amfiteátr se skládá ze tří částí. Skládá se z jeviště, orchestřiště uprostřed a hlediště s kaskádovitými řadami. Během hlavní sezony zde můžeme zhlédnout hudební či jiná umělecká představení.
 An Dùn Beag
15.0 m. n.m.
Dunbeg Fort
hradiště, zřícenina, není známo, Irsko
Pevnost z konce doby bronzové, z 8.–6. stol. př. n. l., stojící na útesu nad mořem. Osídlena do 10 stol. n. l. Zachovala se hradba z kamene kladeného nasucho s branou, chráněná příkopy a valy. Uvnitř stojí kamenný klochán (9.–10. stol.). V souvislosti s erozí útesu hrozí postupný zánik pevnosti.
 Andělská Hora
hrad, zřícenina, volně přístupno, Karlovarský kraj, Andělská Hora
Zřícenina hradu z přelomu 14. a 15. století nad stejnojmenným městečkem, dříve také nazývaným Engelhaus. Začal chátrat po dobytí Švédy v roce 1635.
 Angelokastro
305.0 m. n.m.
Andělský hrad
hrad, zřícenina, v návštěvních hodinách, Řecko, Iónské ostrovy
Místo opevněno zřejmě již v 7. století. V 11.-12. století hraniční pevnost Byzance. Dnešní hrad založil na začátku 13. století Michael I. Komnenos Doukas nebo jeho syn. Neúspěšně obléhán Osmany v letech 1537, 1571 a 1716. V 19. století zcela opuštěn. V letech 1999-2009 probíhala rekonstrukce.
 Annín (Annaberg, zaniklá ves)
350.0 m. n.m.
ostatní, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou
Osadu založila v r. 1803 majitelka panství Kobylá, baronka Anna Marie ze Skal. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo vysídleno a do Annína přišli noví obyvatelé, kteří však byli v důsledku kolektivizace nuceni odlehlou ves opustit. Dodnes zůstaly jen ruiny domů a kaple sv. Josefa.
 antické ruiny Megalopolis
421.0 m. n.m.
Řecko
ostatní - palác, dům, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Peloponés
Megalopolis se starodávnými ruinami. Zahrnuje i starobylé divadlo pro 20 000 lidí postavené roku 370 př. n. l. Další památky Thersileon se 67 sloupy a chrám. Megalopolis z doby antiky byl objeven v letech 1890 a 1891.
 antický Korinthos
86.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Peloponés
Korint byl jedním z center v době mykénské kultury. Chrám zasvěcen bohyni lásky Afrodité. V 7. stol. př. n. l. raženy první mince. Korint patří k nejzajímavějším archeologickým nalezištím na Peloponésu. Zbytky Apollónova chrámu z r. 550 př. Kr. V archeologickém muzeu lze spatřit vykopané předměty.
 Antimachia
Andimáchia, Αντιμάχεια
hrad, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Jižní Egeis
Hrad se poprvé uvádí v r. 1418, ale postaven byl zřejmě již v předešlém století některým z velmistrů řádu rytířů sv. Jana. V polovině 15. stol. byl neůspěšně obléhán osmanskými Turky. Koncem 15. a počátkem 16. stol. bylo opraveno a zesíleno opevnění.
 Apollonův chrám
1120.0 m. n.m.
Bassai, Řecko
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, příležitostně, Řecko, Peloponés
Osada Bassai za antických dob součást Arkádie. Chrám Apollóna Epikúra postaven v 5. stol. př. n. l. Stavební materiál šedý vápenec, střecha, průčelí a sochařská výzdoba jsou z mramoru. Užity všechny tři základní styly řecké architektury. Od r. 1986 chrám zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.