Barokní kaple Panny Marie byla vybudována na návsi v Dobrovízi v polovině 18. stol. z iniciativy jezuitské koleje sv. Klimenta v Praze, zvané Klementinum. Statky kolem ní pocházejí z 19. stol. a tvoří od r. 1995 památkovou rezervaci.
Hlavní obrázek místa
Kaple Panny Marie v Dobrovízi
© Jiří Špaček, 09/2011
Obec Dobrovíz leží při západním okraji Prahy a sousedí se severozápadním cípem oploceného areálu mezinárodního Letiště Václava Havla. Po silnici je od hranic hlavního města vzdálena asi 6 km. Na historické návsi se stýkají silnice III. třídy přicházející z východu od Kněževsi, z jihozápadu od Jenče a ze severu od Hostouně a Bělok. Obcí procházejí dvě značené cyklotrasy, turisticky značené cesty se jí však vyhýbají. Při jižním okraji leží na regionální trati 121 Hostivice-Podlešín místní železniční zastávka. Osobní vlaky tu jezdí několikrát denně v úseku Hostivice-Středokluky v návaznosti na vybudování komerční zóny. Obec má také spojení příměstskými autobusy s Prahou a Kladnem. Existence Dobrovíze je prvně doložena r. 1238, kdy se stala majetkem kláštera křížovníků-Strážců Božího hrobu na Zderaze, tedy v místě, které se nyní nachází na území Nového Města pražského. Existence kláštera i jeho vlastnictví vsi skončily za husitských válek. Církevním majetkem se ves opět stala jako součást statku Středokluky až r. 1645, kdy byla připojena k jezuitskému panství Tuchoměřice. Jezuité z pražské koleje sv. Klimenta, známé jako Klementinum, také iniciovali kolem poloviny 18. stol. stavbu kaple Panny Marie na dobrovízské návsi. V r. 1773 však byl jejich řád Tovaryšstva Ježíšova papežem Klementem XIV. zrušen a majetek připadl náboženskému studijnímu fondu.
Jiří Špaček, 13.2. 2015
popis

Kaple Panny Marie je urbanisticky a architektonicky mimořádně cenný objekt. Památkově a architektonicky cenná barokní sakrální stavba, která spoluutváří charakter návsi. Kaple je drobná barokní stavba, k jejíž obdélné lodi přiléhá užší odsazené kněžiště. Fasády člení lizény a niky v průčelí se sochami sv. Anny a Panny Marie. Ne střeše, rámované štítem, je posazena hranolová věžička s cibulovitou bání s lucernou. Kaple má obdélnou loď zakončenou užším odsazeným presbytářem. Stavba má sedlovou střechu s volutovým štítem v hlavním průčelí. Presbytář je uvnitř pětiboký a má polokopulovitou klenbu. V presbytáři je barokní oltářík, na kterém je uprostřed zasklený výklenek se sochou představující Pannu Marii, jak drží Kristovo tělo na klíně. V lodi po straně stojí nízká kazatelna. Ve východním a západním průčelí lodi je po jednom okně s odsazeným záklenkem lemovaném šambránou s lištou. Fasáda má výraznou…  číst dále

Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz, 26.8. 2017

historie

Barokní kaple Panny Marie, někdy označovaná jako kaple Blahoslavené Panny Marie, byla vybudována uprostřed návsi kolem poloviny 18. stol. nákladem jezuitské koleje sv. Klimenta na Starém Městě pražském, jejímuž semináři sv. Václava, tehdy statek Středokluky, společně s Dobrovízí patřil. Budova kaple je vystavěna na obdélníkovém půdorysu, který se směrem k obdélnému trojboce zakončenému presbytáři prohnutě zužuje. Nad průčelím je barokní volutový štít a v bočních stěnách po jednom barokním okně. Po stranách vchodu jsou výklenky s velkými kamennými barokními sochami, představujícími Pannu Marii a její matku sv. Annu. Nad presbytářem se tyčí nevysoká čtyřboká věž s cibulovou bání. V presbytáři, který je uvnitř pětiboký, se nachází rokokový oltářík z 2. třetiny 18. století, v němž je uprostřed zasklený výklenek se sochou Piety, tedy Panny Marie držící na klíně tělo Ježíše Krista. Po straně lodi je nízká pozdně barokní kazatelna a v její…  číst dále

Jiří Špaček (s využitím webových stránek obce Dobrovíz a římskokatolické farnosti v Unhošti), 13.2. 2015

Komentáře

Středočeský kraj,  Praha-západ  (PZ), Dobrovíz

Místa v okolí

 Dobrovíz
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Prokopa
 Středokluky
 poštovní stanice
 zvonice
 kaplička
 zvonice
 Makotřasy
 kaple sv. Václava
 Kněževes
 kaple
 Kalingerův mlýn
 Památník Lidice
 Pavlov
 Hřebeč
 kaple sv. Václava
 Číčovický kamýk
 Litovice
 kostel sv. Vavřince
 Hostivice
 mariánský sloup
 fara
 kaple
 kaplička sv. Anny
 Buštěhrad
 kaple sv. Prokopa
 Buštěhrad
 kříž
 Muzeum Oty Pavla
 kostel sv. Víta
 Tuchoměřice
 Husův sbor
 kaple sv. Rozálie
 Červený Újezd
 Zoopark Zájezd
 Okoř
 Velké Přítočno
 socha vodníka
 socha sv. Václava
 Vrapice
 kostel sv. Mikuláše
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 Stehelčeves
 měšťanský dům
 Unhošť
 kostel sv. Rodiny
 železniční most
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Lukáše
 kostel sv. Martina
 hřbitovní kaple
 Divoká Šárka
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 hřbitovní kaple
 Statenice
 kaple sv. Gotharda
 vápenné pece Kladno
 Bílá hora
 Kožová hora
 kaple
 špejchar
 toleranční hřbitov
 kaple sv. Floriána
 Kyšice
 kostel sv. Michala
 letohrádek Hvězda
 kostel sv. Jiří
 Braškov
 kaple
 kaple sv. Izidora
 Okresní dům
 kaple Panny Marie
 Budeč
 Bachrova vila
 boží muka
 Poldihaus
 vodárna
 mariánské sousoší
 synagoga
 vodní park Čabárna
 radnice
 Horoměřice
 Janoutova parfumerie
 vila Libochvíle
 budova velkostatku
 arciděkanství
 dům U České koruny
 zvonička
 kaple sv. Floriána
 Hájčí dvůr
 Koleč
 Kladno
 Suchý mlýn
 Maltézský mlýn
 kaple
 Motol
 Hořelice
 Jenerálka
 kostel sv. Mikuláše
 Veleslavín
 Úholičky
 Větrník
 kaple
 Šafránka
 Malá Dobrá
 vodárenská věž
 skanzen Řepora
 kaple
 židovský hřbitov
 kaplička
 rozhledna Šiška
 Velká Dobrá
 Ladronka
 Rothmayerova vila
 boží muka
 fara
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Mikuláše
 důl Mayrau
 Cibulka
 Cibulka
 kostel sv. Štěpána
 zvonice
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Václava
 evangelický kostel
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Matěje
 kaple sv. Václava
 Brandejsův statek
 rozhledna Veselov
 Hanspaulka
 Kajetánka
 Skalka
 kostel sv. Norberta
 kaple sv. Václava
 Spiritka
 Zámečnice
 Řivnáč
 Trunečkův mlýn
 Jinonický dvorec
 Požáry
 Klikovka
 Slatina
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel Všech svatých
 socha Ježíše Krista
 studánka Rusavka III
 Šmukýřka
 mariánský sloup
 Kuglvajt
 Zkamenělec
 Minice
 Baba
 kaple
 Chrustenická šachta
 Vysoký vrch
 Turbová
 letohrádek Klamovka
 kaple
 železniční viadukt
 Kučerův palác
 kostel sv. Rocha
 Černínská zahrada
 Šlikův palác
 Kapucínský lazaret
 Horní Palata
 Černínský palác
 kaple sv. Matouše
 Butovice
 kostel sv. Klimenta
 Dům pážat
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Martina
 sprašová rokle
 kostel sv. Vavřince
 Zvoleněves
 Levý Hradec
 dům Václava z Radče
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 Bojiště
 Toskánský palác
 kaple
 Gočárovy domky
 Vysoký Újezd
 Petřínská rozhledna
 kostel sv. Prokopa
 kaple Božího hrobu
 Arcibiskupský palác
 kostel sv. Vavřince
 Hladová zeď
 socha sv. Václava
 Obora
 Lobkowiczký palác
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kostel Panny Marie
 kaple sv. Václava
 bunkr Drnov
 Staré proboštství
 Pražský hrad
 socha Radegasta
 fara
 kaple Jezulátka
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 Na Farkách
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Mikuláše
 viničný sloup
 Bertramka
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 jezuitské gymnázium
 letohrádek Kinských
 socha Jana Nerudy
 kaple sv. Václava
 Turyňský rybník
 Vrtbovská zahrada
 Lannova vila
 Lobkowiczký palác
 Grömlingovský palác
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Thunovský palác
 hradiště Zámka
 kaple
 kaple sv. Floriána
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 kostel sv. Gotharda
 Tři bohyně
 palác Turbů
 Kounický palác
 Pálffyovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Škrábek
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 ZOO Praha
 Loděnice
 kostel sv. Vavřince
 Valdštejnský palác
 Biskupský dvůr
 Cihelka
 kaple
 kostel sv. Prokopa
 dům U Tří pštrosů
 mariánský sloup
 Bílkova vila
 Nostický palác
 Fürstenberský palác
 Juditin most
 Roztoky
 kaple
 Lužický seminář
 dům U bílé kuželky
 palác Thurn-Taxisů
 kaple sv. Eliáše
 morový sloup
 Velkopřevorský mlýn
 Dívčí hrady
 kaplička
 Troja
 menhir
 kostel sv. Jiří
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 synagoga
 Mariánské hradby
 Karlův most
 Hanavský pavilon
 Fata Morgana
 Strakova akademie
 Hergetova cihelna
 Lužce
 kaple sv. Kláry
 kostel Všech svatých
 Národní dům
 Medvědí kašna
 Taslarův mlýn
 Mánesův most
 Liběhrad
 kamenný kruh
 pomník Karla IV.
 Bohnice
 Čechův most
 viniční sloup
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 mlýn U Veselých
 Rudolfinum
 kostel sv. Salvátora
 Klementinum
 Letenská vodárna
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 hřbitovní kříž
 Kalinův mlýn
 Choteč
 kostel sv. Klimenta
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 Betlémská kaple
 Rudolfova štola
 hřbitovní kaple
 Tančící dům
 Hlubočepské jeskyně
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 Kazanka
 Brnky
 kostel sv. Vojtěcha
 Španělská synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 socha sv. Václava
 dům U Rotta
 Valterův palác
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 kostel sv. Kateřiny
 pomník Franze Kafky
 Lhotka
 kostel sv. Ducha
 hrádek na Zderaze
 Staroměstská radnice
 mariánský sloup
 hrobka Clam-Martiniců
 kašna s delfíny
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 Pravý Hradec
 Wimmerova kašna
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 Hansfalkovský dvůr
 Diamant
 Platýz
 Týnská škola
 palác Goltz-Kinských
 Novoměstská radnice
 kostel sv. Lazara
 Raudnitzův dům
 kašna sv. Josefa
 Letenský kolotoč
 dům U zlatého úlu
 dům U modré růže
 Kovařovicova vila
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 lanovka na Letnou
 Můstek
 vodárenská věž
 kostel sv. Václava
 Děvín
 Karolinum
 kostel sv. Haštala
 Týn (Ungelt)
 Blahotice
 Kolovratský palác
 palác Sylva-Taroucca
 Haasův obchodní dům
 palác MacNevenův
 socha sv. Jiří
 kaple Božího hrobu
 Pražský Semmering
 sýpka
 Vyšehrad
 Zlíchovský lihovar
 synagoga
 panská sýpka
 děkanství
 socha sv. Donáta
 Nové proboštství
 románský most
 Smečno
 socha Promethea
 kaple sv. Barbory
 Čertův sloup
 kostel sv. Štěpána
 Slovanka
 kaple sv. Longina
 kaplička
 socha Švejka
 Hostibejk
 panský pivovar
 kostel Všech svatých
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Martina
 pomník Georga Karse
 kaple sv. Víta
 Klecany
 krčma Jedová chýše
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Lochkov
 kostel sv. Gotharda
 kaple sv. Vojtěcha
 Solvayovy lomy
 děkanství
 městské opevnění
 Kralupy nad Vltavou
 Nedvědovský dům
 Modletický dům
 Podolská vodárna
 lázně Malá Chuchle
 ozubené kolo
 Ungelt
 Chvatěruby
 radnice
 piaristická kolej
 synagoga
 kašna
 Branický most
 socha sv. Bonaventury
 Drasty
 sýpka
 Městské divadlo
 Okresní dům
 Wiehlův dům
 židovský hřbitov
 Akciové ledárny
 obelisk
 kaplička sv. Jiří
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 Vodochody
 kaple sv. Bartoloměje
 Bílý Újezdec
 kaple
 mariánský sloup
 kaple
 Lidický Dvůr
 kaplička
 židovský hřbitov
 kamenný milník
 kaple
 Řisuty
 kaplička
 kostel sv. Klimenta
 Komořany
 kaple
 Odolena Voda
 Karlův stánek
 Zbraslav
 pivovar
 kaple sv. Václava
 kaple
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost v Unhošti
Lidická 7
273 51 Unhošť
Tel: 312 698 100, 602 834 232
http://www.farnost-unhost.cz
rijad@email.cz
Základní informace místa
ID místa: 12016
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.2.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Hrady, které v roce 2023 stojí za návštěvu

Reklamní sdělení

Česká republika je plná krásných a historických památek, ale hrady nepochybně patří mezi ty nejvíce fascinující. V tomto článku si přiblížíme tři hrady, které podle nás i v roce 2023 jednoznačně stojí za návštěvu. A to i pokud jste je už navštívili.

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Naposledy navštívené

reklama