Barokní kaple Panny Marie byla vybudována na návsi v Dobrovízi v polovině 18. stol. z iniciativy jezuitské koleje sv. Klimenta v Praze, zvané Klementinum. Statky kolem ní pocházejí z 19. stol. a tvoří od r. 1995 památkovou rezervaci.
Hlavní obrázek místa
Kaple Panny Marie v Dobrovízi
© Jiří Špaček, 09/2011
Obec Dobrovíz leží při západním okraji Prahy a sousedí se severozápadním cípem oploceného areálu mezinárodního Letiště Václava Havla. Po silnici je od hranic hlavního města vzdálena asi 6 km. Na historické návsi se stýkají silnice III. třídy přicházející z východu od Kněževsi, z jihozápadu od Jenče a ze severu od Hostouně a Bělok. Obcí procházejí dvě značené cyklotrasy, turisticky značené cesty se jí však vyhýbají. Při jižním okraji leží na regionální trati 121 Hostivice-Podlešín místní železniční zastávka. Osobní vlaky tu jezdí několikrát denně v úseku Hostivice-Středokluky v návaznosti na vybudování komerční zóny. Obec má také spojení příměstskými autobusy s Prahou a Kladnem. Existence Dobrovíze je prvně doložena r. 1238, kdy se stala majetkem kláštera křížovníků-Strážců Božího hrobu na Zderaze, tedy v místě, které se nyní nachází na území Nového Města pražského. Existence kláštera i jeho vlastnictví vsi skončily za husitských válek. Církevním majetkem se ves opět stala jako součást statku Středokluky až r. 1645, kdy byla připojena k jezuitskému panství Tuchoměřice. Jezuité z pražské koleje sv. Klimenta, známé jako Klementinum, také iniciovali kolem poloviny 18. stol. stavbu kaple Panny Marie na dobrovízské návsi. V r. 1773 však byl jejich řád Tovaryšstva Ježíšova papežem Klementem XIV. zrušen a majetek připadl náboženskému studijnímu fondu.
Jiří Špaček, 13.2. 2015
popis

Kaple Panny Marie je urbanisticky a architektonicky mimořádně cenný objekt. Památkově a architektonicky cenná barokní sakrální stavba, která spoluutváří charakter návsi. Kaple je drobná barokní stavba, k jejíž obdélné lodi přiléhá užší odsazené kněžiště. Fasády člení lizény a niky v průčelí se sochami sv. Anny a Panny Marie. Ne střeše, rámované štítem, je posazena hranolová věžička s cibulovitou bání s lucernou. Kaple má obdélnou loď zakončenou užším odsazeným presbytářem. Stavba má sedlovou střechu s volutovým štítem v hlavním průčelí. Presbytář je uvnitř pětiboký a má polokopulovitou klenbu. V presbytáři je barokní oltářík, na kterém je uprostřed zasklený výklenek se sochou představující Pannu Marii, jak drží Kristovo tělo na klíně. V lodi po straně stojí nízká kazatelna. Ve východním a západním průčelí lodi je po jednom okně s odsazeným záklenkem lemovaném šambránou s lištou. Fasáda má výraznou…  číst dále

Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz, 26.8. 2017

historie

Barokní kaple Panny Marie, někdy označovaná jako kaple Blahoslavené Panny Marie, byla vybudována uprostřed návsi kolem poloviny 18. stol. nákladem jezuitské koleje sv. Klimenta na Starém Městě pražském, jejímuž semináři sv. Václava, tehdy statek Středokluky, společně s Dobrovízí patřil. Budova kaple je vystavěna na obdélníkovém půdorysu, který se směrem k obdélnému trojboce zakončenému presbytáři prohnutě zužuje. Nad průčelím je barokní volutový štít a v bočních stěnách po jednom barokním okně. Po stranách vchodu jsou výklenky s velkými kamennými barokními sochami, představujícími Pannu Marii a její matku sv. Annu. Nad presbytářem se tyčí nevysoká čtyřboká věž s cibulovou bání. V presbytáři, který je uvnitř pětiboký, se nachází rokokový oltářík z 2. třetiny 18. století, v němž je uprostřed zasklený výklenek se sochou Piety, tedy Panny Marie držící na klíně tělo Ježíše Krista. Po straně lodi je nízká pozdně barokní kazatelna a v její…  číst dále

Jiří Špaček (s využitím webových stránek obce Dobrovíz a římskokatolické farnosti v Unhošti), 13.2. 2015

Středočeský kraj,  Praha-západ  (PZ), Dobrovíz

Místa v okolí

 Dobrovíz
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Prokopa
 Středokluky
 poštovní stanice
 zvonice
 kaplička
 zvonice
 Makotřasy
 kaple sv. Václava
 Kněževes
 kaple
 Památník Lidice
 Kalingerův mlýn
 Pavlov
 Hřebeč
 kaple sv. Václava
 Číčovický kamýk
 kostel sv. Vavřince
 Litovice
 Hostivice
 mariánský sloup
 fara
 kaple
 kaplička sv. Anny
 kaple sv. Prokopa
 Buštěhrad
 Buštěhrad
 Muzeum Oty Pavla
 kostel sv. Víta
 kříž
 Tuchoměřice
 Husův sbor
 kaple sv. Rozálie
 Červený Újezd
 Zoopark Zájezd
 Okoř
 Velké Přítočno
 kostel sv. Mikuláše
 socha vodníka
 socha sv. Václava
 Vrapice
 měšťanský dům
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Václava
 Stehelčeves
 Unhošť
 měšťanský dům
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Rodiny
 železniční most
 kostel sv. Lukáše
 kostel sv. Martina
 hřbitovní kaple
 kaplička Panny Marie
 Divoká Šárka
 Statenice
 boží muka
 hřbitovní kaple
 vápenné pece Kladno
 kaple sv. Gotharda
 toleranční hřbitov
 kaple
 Bílá hora
 špejchar
 Kožová hora
 kaple sv. Floriána
 Kyšice
 kostel sv. Michala
 Braškov
 letohrádek Hvězda
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Izidora
 kaple
 Okresní dům
 kaple Panny Marie
 Budeč
 Bachrova vila
 vodárna
 boží muka
 Poldihaus
 radnice
 Horoměřice
 mariánské sousoší
 synagoga
 vodní park Čabárna
 kaple sv. Floriána
 Janoutova parfumerie
 vila Libochvíle
 budova velkostatku
 arciděkanství
 dům U České koruny
 zvonička
 Koleč
 Kladno
 Hájčí dvůr
 Suchý mlýn
 Maltézský mlýn
 kaple
 Motol
 Hořelice
 Jenerálka
 Veleslavín
 kostel sv. Mikuláše
 Úholičky
 kaple
 Větrník
 skanzen Řepora
 Šafránka
 Malá Dobrá
 vodárenská věž
 kaple
 židovský hřbitov
 kaplička
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 Velká Dobrá
 Rothmayerova vila
 boží muka
 fara
 kostel sv. Václava
 důl Mayrau
 Cibulka
 kaple sv. Mikuláše
 zvonice
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Štěpána
 Cibulka
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Matěje
 kaple sv. Václava
 Brandejsův statek
 kostel sv. Václava
 evangelický kostel
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Prokopa
 Hanspaulka
 Kajetánka
 rozhledna Veselov
 Skalka
 kostel sv. Norberta
 kaple sv. Václava
 Spiritka
 Zámečnice
 Řivnáč
 Trunečkův mlýn
 Jinonický dvorec
 Slatina
 Požáry
 Klikovka
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel Všech svatých
 socha Ježíše Krista
 studánka Rusavka III
 Šmukýřka
 Zkamenělec
 Minice
 mariánský sloup
 Kuglvajt
 kaple
 Chrustenická šachta
 Vysoký vrch
 Turbová
 letohrádek Klamovka
 Baba
 kaple
 kostel sv. Rocha
 železniční viadukt
 Kučerův palác
 Kapucínský lazaret
 Horní Palata
 Černínský palác
 Černínská zahrada
 Šlikův palác
 kaple sv. Matouše
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Martina
 sprašová rokle
 kostel sv. Vavřince
 Zvoleněves
 Butovice
 kostel sv. Klimenta
 Dům pážat
 Martinický palác
 Martinický palác
 Bojiště
 Toskánský palác
 Levý Hradec
 dům Václava z Radče
 Hrzánský palác
 Vysoký Újezd
 kaple
 Gočárovy domky
 kaple Božího hrobu
 Arcibiskupský palác
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Prokopa
 Petřínská rozhledna
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kostel Panny Marie
 Hladová zeď
 socha sv. Václava
 Obora
 Lobkowiczký palác
 Staré proboštství
 kaple sv. Václava
 bunkr Drnov
 kaple Jezulátka
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 socha Radegasta
 fara
 Pražský hrad
 jezuitské gymnázium
 letohrádek Kinských
 Na Farkách
 kostel sv. Michala
 viničný sloup
 Bertramka
 palác Lažanských
 Ústav šlechtičen
 kostel sv. Mikuláše
 Grömlingovský palác
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 socha Jana Nerudy
 Thunovský palác
 kaple sv. Václava
 Turyňský rybník
 Vrtbovská zahrada
 Lannova vila
 Lobkowiczký palác
 kameny s kosmogramy
 palác Turbů
 Kounický palác
 Pálffyovský palác
 Kaisersteinský palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Škrábek
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 ZOO Praha
 Loděnice
 kostel sv. Vavřince
 Valdštejnský palác
 kaple
 hradiště Zámka
 kaple sv. Floriána
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 kostel sv. Gotharda
 Nostický palác
 Fürstenberský palác
 Cihelka
 kaple
 Biskupský dvůr
 kostel sv. Prokopa
 dům U Tří pštrosů
 mariánský sloup
 Bílkova vila
 kaple sv. Eliáše
 morový sloup
 Velkopřevorský mlýn
 kaple
 Lužický seminář
 dům U bílé kuželky
 palác Thurn-Taxisů
 Juditin most
 Roztoky
 kostel sv. Jiří
 Dívčí hrady
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 synagoga
 kaplička
 Mariánské hradby
 menhir
 Troja
 Hergetova cihelna
 Lužce
 Hanavský pavilon
 kaple sv. Kláry
 kostel Všech svatých
 Fata Morgana
 Strakova akademie
 Karlův most
 Mánesův most
 Národní dům
 Medvědí kašna
 Taslarův mlýn
 kamenný kruh
 pomník Karla IV.
 Liběhrad
 Rudolfinum
 kostel sv. Salvátora
 Klementinum
 Čechův most
 viniční sloup
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 mlýn U Veselých
 Bohnice
 Choteč
 kostel sv. Klimenta
 hřbitovní kříž
 Letenská vodárna
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Kalinův mlýn
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 Kazanka
 Brnky
 kostel sv. Vojtěcha
 hřbitovní kaple
 Vysoká synagoga
 Maiselova synagoga
 Betlémská kaple
 Rudolfova štola
 Tančící dům
 Hlubočepské jeskyně
 dům U Sladkých
 dům U zlatého rohu
 dům U Vejvodů
 kostel sv. Kateřiny
 pomník Franze Kafky
 Lhotka
 socha sv. Václava
 kostel sv. Ducha
 Španělská synagoga
 dům U Rotta
 Valterův palác
 kostel sv. Mikuláše
 kašna s delfíny
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 Pravý Hradec
 Wimmerova kašna
 mariánský sloup
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Salvátora
 hrádek na Zderaze
 hrobka Clam-Martiniců
 Staroměstská radnice
 Týnská škola
 palác Goltz-Kinských
 Hansfalkovský dvůr
 Diamant
 Platýz
 dům U modré růže
 Kovařovicova vila
 Stavovské divadlo
 Stará rychta
 lanovka na Letnou
 Můstek
 vodárenská věž
 kostel sv. Václava
 Děvín
 Karolinum
 kostel sv. Haštala
 Týn (Ungelt)
 Novoměstská radnice
 Raudnitzův dům
 kašna sv. Josefa
 Letenský kolotoč
 dům U zlatého úlu
 kaple Božího hrobu
 Kolovratský palác
 palác Sylva-Taroucca
 Haasův obchodní dům
 palác MacNevenův
 socha sv. Jiří
 Blahotice
 Nové proboštství
 sýpka
 Pražský Semmering
 Zlíchovský lihovar
 synagoga
 panská sýpka
 děkanství
 socha sv. Donáta
 Vyšehrad
 Čertův sloup
 kostel sv. Štěpána
 socha Promethea
 kaple sv. Barbory
 románský most
 Smečno
 kaplička
 kostel sv. Vavřince
 Slovanka
 socha Švejka
 Hostibejk
 panský pivovar
 kostel Všech svatých
 kaple sv. Longina
 kostel sv. Václava
 Lochkov
 pomník Georga Karse
 kaple sv. Víta
 krčma Jedová chýše
 boží muka
 kostel sv. Martina
 Klecany
 městské opevnění
 Kralupy nad Vltavou
 kostel sv. Gotharda
 kaple sv. Vojtěcha
 Solvayovy lomy
 děkanství
 Podolská vodárna
 lázně Malá Chuchle
 Nedvědovský dům
 Modletický dům
 piaristická kolej
 synagoga
 ozubené kolo
 Ungelt
 radnice
 Chvatěruby
 kašna
 Branický most
 židovský hřbitov
 socha sv. Bonaventury
 Drasty
 sýpka
 Městské divadlo
 Okresní dům
 Wiehlův dům
 Akciové ledárny
 obelisk
 kostel sv. Prokopa
 Dominikánský dvůr
 kaplička sv. Jiří
 Vodochody
 kaple sv. Bartoloměje
 Bílý Újezdec
 kaple
 mariánský sloup
 kaple
 Lidický Dvůr
 kaplička
 židovský hřbitov
 kamenný milník
 Řisuty
 kaple
 kostel sv. Klimenta
 kaplička
 Komořany
 kaple
 Odolena Voda
 Karlův stánek
 pivovar
 Zbraslav
 kaple sv. Václava
 kaple
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost v Unhošti
Lidická 7
273 51 Unhošť
Tel: 312 698 100, 602 834 232
http://www.farnost-unhost.cz
rijad@email.cz
Základní informace místa
ID místa: 12016
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.2.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Hrady a zámky

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

reklama