Farní chrám z l. 1232-63, gotic. přest. v 14. st., Karel IV. mu věnuje hlavu sv. Havla. Kázal zde Jan Milíč z Kroměříže, Jan Hus, Jan Nepomucký. Barok. přest. (Bayer, Orsi, Santini), sloučen s klášterem karmelitánů (zruš. 1786). Hrob Karla Škréty.
Hlavní obrázek místa
© Petr Turyna 03/2006
Někdejší farní chrám stejnojmenného německého kvartálu vznikl v rozmezí let 1232-63. Havelské město mívalo v rámci Starého Města pražského výsadní postavení – mohlo se chlubit řadou obchodních privilegií či např. vlastní soudní pravomocí. Další etapu kostel načal ve století 14., kdy se přeměnil ve vrcholně gotickou baziliku. Karel IV. mu věnoval cennou relikvii - hlavu sv. Havla! Tu získal z kláštera St. Gallen ve Švýcarsku. Jeden z nejzásadnějších chrámů své doby je později proslaven také působením kazatelů Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, ale i (r. 1404) Jana Husa. Farářem zde byl i sám Johánek z Pomuku. Barokní podobu získává po r. 1627, kdy jej darem od Ferdinanda II. získali karmelitáni, kteří si při něm vybudovali menší klášter. Přestavba svatyně proběhla dle projektu G. Orsiho (do r. 1704) a později P.I. Bayera, přičemž mohutně se vlnící vstupní průčelí (z dvacátých let 18. stol.) zdobené plastikami karmelitánských světců je pravděpodobně od Santiniho. Roku 1671 zde byl pohřben malíř Karel Škréta.
Mass, Turyna Petr, 2.3. 2004
popis

Z původního konventu se zachovala pouze část budovy na severovýchod od chrámu sv. Havla a obvodové zdi. Čtyři dvoupatrová křídla uzavírají malý obdélný dvůr. Pouze část fasád je raně barokních ze 17. století, větší část byla postavena později při novodobých úpravách. Dochováno je několik vrcholně barokních vstupních portálků. V křídle s refektářem se dochovaly původní klenby. V refektáří je štuková výzdoba a nástropní malby s biblickými náměty z let 1730 – 1740.

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček (edt.), Umělecké památky Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996), 8.12. 2007

historie

V roce 1627 daroval císař Ferdinand II. kostel sv. Havla, faru a školu obutým karmelitánům. Darované objekty byly pro karmelitány malé a proto se snažili koupit okolní objekty patřící obci – jednalo se o obecní kuchyně a chlebné kotce. Jednání za klášter vedl Carlo Lurago. Smlouvu o koupi se jim podařilo uzavřít až v roce 1664. Základní kámen nového kláštera slavnostně položil arcibiskup Matouš Sobek z Bílenberku v roce 1671. Autorem budovy je G. D. Orsi, Lurago v době zahájení stavby již v Praze nežil. Práce probíhaly velice pomalu, stavba byla dokončena až v roce 1704. V roce 1786, po zrušení řádu, přešly budovy kláštera do majetku náboženského fondu, byly přeměněny na krámy a později na manufakturu vyrábějící krajky. K radikální přestavbě došlo ve 30. letech 20. století. V druhé polovině 20. století v budově sídlilo sovětské kulturní středisko, sovětská prodejna Čajka a další podobné instituce.

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček (edt.), Umělecké památky Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996), 8.12. 2007

Půdorys místa

půdorys kostela
© Pavel Vlček, Ester Havlová: Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Libri, Praha 1998
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Staré Město

Místa v okolí

 Stavovské divadlo
 Kolovratský palác
 dům U modré růže
 dům U pěti korun
 Stará rychta
 Můstek
 Karolinum
 dům U zlatého úlu
 palác Sylva-Taroucca
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Týnská škola
 Rychtrův dům
 Wimmerova kašna
 kostel sv. Michala
 mariánský sloup
 dům U Rotta
 Vernierovský palác
 Platýz
 Nová mincovna
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U tří stupňů
 dům U Vejvodů
 Týn (Ungelt)
 kostel sv. Mikuláše
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 kostel sv. Salvátora
 Králův dvůr
 Maiselova synagoga
 Betlémská kaple
 Prašná brána
 Harrachovský palác
 palác MacNevenův
 Obecní dům
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Ducha
 Španělská synagoga
 Vysoká synagoga
 Jindřišská věž
 viniční sloup
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Haštala
 Klementinum
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Diamant
 Lannův palác
 Valterův palác
 Rudolfinum
 pomník Karla IV.
 Jubilejní synagoga
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Masarykovo nádraží
 Mánesův most
 socha sv. Václava
 kostel sv. Klimenta
 Novoměstská radnice
 Karlův most
 Vávrův dům
 kašna sv. Josefa
 Národní muzeum
 Hergetova cihelna
 Banka čs. legií
 kostel sv. Vojtěcha
 Čechův most
 kostel sv. Štěpána
 kaple sv. Longina
 Lužický seminář
 palác Thurn-Taxisů
 Strakova akademie
 kaple sv. Eliáše
 lanovka na Letnou
 Juditin most
 Hanavský pavilon
 Nostický palác
 Letenský zámeček
 Mariánské hradby
 hrádek na Zderaze
 Biskupský dvůr
 Letenský kolotoč
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 palác Turbů
 Kounický palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 Valdštejnský palác
 Tančící dům
 palác Lažanských
 Vinohradské divadlo
 kostel sv. Klimenta
 Pálffyovský palác
 jezuitské gymnázium
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 kostel sv. Vavřince
 Thunovský palác
 kostel sv. Mikuláše
 Vrtbovská zahrada
 Lobkowiczký palác
 Ústav šlechtičen
 Bílkova vila
 kostel sv. Ludmily
 socha Jana Nerudy
 Národní dům
 Negrelliho viadukt
 kaple Jezulátka
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 Letenská vodárna
 Pražský hrad
 Zpívající fontána
 kaple sv. Barbory
 Národní dům
 Medvědí kašna
 synagoga
 Staré proboštství
 kostel sv. Antonína
 socha sv. Václava
 Lobkowiczký palác
 synagoga
 Veletržní palác
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kostel Panny Marie
 kostel sv. Michala
 Husův sbor
 Arcibiskupský palác
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 Hladová zeď
 kaple sv. Rodiny
 kaple Božího hrobu
 letohrádek Kinských
 Toskánský palác
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Prokopa
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 městské opevnění
 Kovařovicova vila
 židovský hřbitov
 Folimanka
 synagoga
 Lannova vila
 Nové proboštství
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Kříže
 vinohradská vodárna
 Rudolfova štola
 boží muka
 kostel sv. Gotharda
 Průmyslový palác
 Čertův sloup
 kaple sv. Matouše
 Šlikův palác
 Kapucínský lazaret
 kostel sv. Vavřince
 Černínský palác
 kostel sv. Martina
 románský most
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Černínská zahrada
 Šalounova vila
 Kučerův palác
 kostel sv. Rocha
 Vyšehrad
 Bertramka
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Rocha
 litopunkturní stéla
 kostel sv. Mikuláše
 Librova vila
 Rangherka
 Národní dům
 kostel sv. Anny
 Horní Palata
 Invalidovna
 Podolská vodárna
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Pankráce
 Trojský most
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Norberta
 Kajetánská kaple
 Troja
 letohrádek Klamovka
 Kajetánka
 Kazanka
 Spiritka
 ZOO Praha
 morový sloup
 kaple sv. Kláry
 Schückova vila
 evangelický kostel
 Zlíchovský lihovar
 Sluncová
 kostel sv. Václava
 Turbová
 socha Radegasta
 Obora
 Klikovka
 kamenný kruh
 Hanspaulka
 Kuglvajt
 Fata Morgana
 Gočárovy domky
 Michelský dvůr
 Skalka
 Löwitův mlýn
 libeňský plynojem
 Zámečnice
 zámecký pivovar
 synagoga
 Libeň
 Michelská vodárna
 Valdštejnův sloup
 kostel sv. Vojtěcha
 kameny s kosmogramy
 kostel sv. Václava
 Baba
 Rothmayerova vila
 Šmukýřka
 kostel sv. Matěje
 Anglický pivovar
 Děvín
 kaple sv. Václava
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 Trmalova vila
 Na Farkách
 Veleslavín
 Cibulka
 kostel sv. Prokopa
 Slovanka
 Hansfalkovský dvůr
 Větrník
 Cibulka
 Raudnitzův dům
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Dominikánský dvůr
 Pražský Semmering
 Bohnice
 Šafránka
 kaple sv. Anny
 Jenerálka
 vodárenská věž
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Vavřince
 Dolní Krč
 Stará střelnice
 Akciové ledárny
 Jinonický dvorec
 Záběhlice
 Čimice
 kaple se zvoničkou
 Milíčova modlitebna
 výklenková kaple
 pivovar
 kostel sv. Václava
 Červenkova kaple
 kaple sv. Václava
 Záběhlice
 Malešice
 Zkamenělý slouha
 zvonička
 Branický most
 Butovice
 kostel sv. Prokopa
 hradiště Zámka
 kaplička Panny Marie
 Motol
 Brandejsův statek
 lázně Malá Chuchle
 letohrádek Hvězda
 Práče
 Knorův statek
 Maltézský mlýn
 Hvězdárna Ďáblice
 Bojiště
 Divoká Šárka
 toleranční hřbitov
 kaple sv. Václava
 Bílá hora
 hřbitovní kaple
 Brnky
 Chodovská tvrz
 Hájčí dvůr
 Horoměřice
 Ďáblice
 Toulcův dvůr
 Roztoky
 Nový hrad
 hřbitovní kaple
 Hloubětín
 kostel sv. Jiří
 Stará hospoda
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 socha sv. Václava
 Libuš
 kaple sv. Kříže
 Trunečkův mlýn
 Hostivař
 kostel sv. Martina
 Kunratice
 Přemyšlení
 Zdiby
 kostel sv. Rodiny
 sousoší Kosmonautů
 skanzen Řepora
 Pravý Hradec
 Statenice
 kostel sv. Klimenta
 Doubravka
 Levý Hradec
 Řivnáč
 Tryskovice
 Hostavice
 Klecany
 kostel sv. Remigia
 Čakovice
 Písnice
 Lochkov
 boží muka
 kaple se zvoničkou
 Úholičky
 kaple sv. Václava
 Komořany
 kaple sv. Rozálie
 obecní kříž
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Pakoměřice
 Dolní Počernice
 Husův sbor
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Víta
 Štít
 kříž
 Fantův mlýn
 Tuchoměřice
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kostel sv. Petra
 kaple sv. Václava
 Miškovice
 kaple sv. Anny
 fara
 Dubeček
 socha sv. Václava
 mariánský sloup
 Hostivice
 kaple Panny Marie
 pivovar
 kaple sv. Václava
 Zbraslav
 zvonice
 Kněževes
 Ctěnice
 Drasty
 kostel sv. Havla
 Cihelka
 kaple
 Taslarův mlýn
 kostel sv. Martina
 Chvaly
 Vinoř
 kostel sv. Ludmily
 Dubeč
 Dubeč
 vinořské hradiště
 Hodkovice
 Kalinův mlýn
 Vodochody
 kostel sv. Michala
 Vinoř
 zatopený důl Škroby
 kostel sv. Martina
 Baštěk
 Průhonice
 kaple
 Lítožnice
 Závist-Šance
 Litovice
 Dolní Břežany
 Liběhrad
 kaple
 židovský hřbitov
 vyhlídkový gloriet
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Vojtěcha
 kaple sv. Anny
 Panenské Břežany
 Stará pošta
 Měšice
 synagoga
 mlýn U Veselých
 boží muka
 kostel sv. Prokopa
 Panenské Břežany
 Zlatníky
 kostel Všech svatých
 Uhříněves
 Velenec
 Středokluky
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Prokopa
 poštovní stanice
 Choteč
 Okoř
 kaplička
 Kalingerův mlýn
 železniční most
 Vřesek
 Škrábek
 zvonice
 Radonice
 židovský hřbitov
 kostel sv. Kateřiny
 kaple sv. Václava
 kaple Panny Marie
 Dobrovíz
 Sluhy
 kostel sv. Vojtěcha
 Benice
 zvonice
 fara
 Jenštejn
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Třebotov
 Mratín
 kostel sv. Martina
 Dobřejovice
 kaple sv. Václava
 Makotřasy
 kaple
 socha vodníka
 kostel sv. Václava
 Brázdim
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Martina
 Minice
 Zoopark Zájezd
 kostel sv. Ondřeje
 Budeč
 studánka Rusavka III
 Dřevčice
 kaple
 Modletice
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 židovský hřbitov
 Koleč
 kaplička
 kostel sv. Stanislava
 Slatina
Základní informace místa
ID místa: 5824
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 8.12.2007
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama