Farní chrám z l. 1232-63, gotic. přest. v 14. st., Karel IV. mu věnuje hlavu sv. Havla. Kázal zde Jan Milíč z Kroměříže, Jan Hus, Jan Nepomucký. Barok. přest. (Bayer, Orsi, Santini), sloučen s klášterem karmelitánů (zruš. 1786). Hrob Karla Škréty.
Hlavní obrázek místa
klášter z Rytířské ulice
© Milan Caha 10/2008
Někdejší farní chrám stejnojmenného německého kvartálu vznikl v rozmezí let 1232-63. Havelské město mívalo v rámci Starého Města pražského výsadní postavení – mohlo se chlubit řadou obchodních privilegií či např. vlastní soudní pravomocí. Další etapu kostel načal ve století 14., kdy se přeměnil ve vrcholně gotickou baziliku. Karel IV. mu věnoval cennou relikvii - hlavu sv. Havla! Tu získal z kláštera St. Gallen ve Švýcarsku. Jeden z nejzásadnějších chrámů své doby je později proslaven také působením kazatelů Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, ale i (r. 1404) Jana Husa. Farářem zde byl i sám Johánek z Pomuku. Barokní podobu získává po r. 1627, kdy jej darem od Ferdinanda II. získali karmelitáni, kteří si při něm vybudovali menší klášter. Přestavba svatyně proběhla dle projektu G. Orsiho (do r. 1704) a později P.I. Bayera, přičemž mohutně se vlnící vstupní průčelí (z dvacátých let 18. stol.) zdobené plastikami karmelitánských světců je pravděpodobně od Santiniho. Roku 1671 zde byl pohřben malíř Karel Škréta.
Mass, Turyna Petr, 2.3. 2004
popis

Z původního konventu se zachovala pouze část budovy na severovýchod od chrámu sv. Havla a obvodové zdi. Čtyři dvoupatrová křídla uzavírají malý obdélný dvůr. Pouze část fasád je raně barokních ze 17. století, větší část byla postavena později při novodobých úpravách. Dochováno je několik vrcholně barokních vstupních portálků. V křídle s refektářem se dochovaly původní klenby. V refektáří je štuková výzdoba a nástropní malby s biblickými náměty z let 1730 – 1740.

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček (edt.), Umělecké památky Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996), 8.12. 2007

historie

V roce 1627 daroval císař Ferdinand II. kostel sv. Havla, faru a školu obutým karmelitánům. Darované objekty byly pro karmelitány malé a proto se snažili koupit okolní objekty patřící obci – jednalo se o obecní kuchyně a chlebné kotce. Jednání za klášter vedl Carlo Lurago. Smlouvu o koupi se jim podařilo uzavřít až v roce 1664. Základní kámen nového kláštera slavnostně položil arcibiskup Matouš Sobek z Bílenberku v roce 1671. Autorem budovy je G. D. Orsi, Lurago v době zahájení stavby již v Praze nežil. Práce probíhaly velice pomalu, stavba byla dokončena až v roce 1704. V roce 1786, po zrušení řádu, přešly budovy kláštera do majetku náboženského fondu, byly přeměněny na krámy a později na manufakturu vyrábějící krajky. K radikální přestavbě došlo ve 30. letech 20. století. V druhé polovině 20. století v budově sídlilo sovětské kulturní středisko, sovětská prodejna Čajka a další podobné instituce.

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček (edt.), Umělecké památky Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996), 8.12. 2007

Půdorys místa

půdorys kostela
© Pavel Vlček, Ester Havlová: Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Libri, Praha 1998
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Staré Město

Místa v okolí

 Stavovské divadlo
 Kolovratský palác
 dům U modré růže
 dům U pěti korun
 Stará rychta
 Můstek
 Karolinum
 mariánský sloup
 dům U zlatého úlu
 palác Sylva-Taroucca
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Týnská škola
 Rychtrův dům
 Wimmerova kašna
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Mikuláše
 dům U Rotta
 Vernierovský palác
 Platýz
 Nová mincovna
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U tří stupňů
 dům U Vejvodů
 Týn (Ungelt)
 Prašná brána
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 kostel sv. Salvátora
 Králův dvůr
 Maiselova synagoga
 Betlémská kaple
 Jindřišská věž
 Harrachovský palác
 palác MacNevenův
 Obecní dům
 pomník Franze Kafky
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Ducha
 Španělská synagoga
 Vysoká synagoga
 viniční sloup
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Haštala
 Klementinum
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Diamant
 Lannův palác
 Valterův palác
 Rudolfinum
 pomník Karla IV.
 Jubilejní synagoga
 Karlův most
 Vávrův dům
 kašna sv. Josefa
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Masarykovo nádraží
 Mánesův most
 socha sv. Václava
 kostel sv. Klimenta
 Novoměstská radnice
 Čechův most
 Národní muzeum
 Hergetova cihelna
 Banka čs. legií
 kostel sv. Vojtěcha
 kaple sv. Longina
 kostel sv. Štěpána
 Hanavský pavilon
 Juditin most
 Lužický seminář
 palác Thurn-Taxisů
 Strakova akademie
 kaple sv. Eliáše
 lanovka na Letnou
 Letenský kolotoč
 Nostický palác
 Letenský zámeček
 Mariánské hradby
 hrádek na Zderaze
 Biskupský dvůr
 Tančící dům
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 palác Turbů
 Kounický palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 Valdštejnský palác
 kostel sv. Mikuláše
 Vrtbovská zahrada
 palác Lažanských
 Vinohradské divadlo
 kostel sv. Klimenta
 Pálffyovský palác
 jezuitské gymnázium
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 kostel sv. Vavřince
 Thunovský palác
 socha Jana Nerudy
 Lobkowiczký palác
 Ústav šlechtičen
 Bílkova vila
 kostel sv. Ludmily
 Pražský hrad
 Zpívající fontána
 Národní dům
 Negrelliho viadukt
 kaple Jezulátka
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 Letenská vodárna
 kaple sv. Barbory
 Národní dům
 Medvědí kašna
 synagoga
 Staré proboštství
 kostel sv. Antonína
 Husův sbor
 socha sv. Václava
 Lobkowiczký palác
 synagoga
 Veletržní palác
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 kostel Panny Marie
 kostel sv. Michala
 Arcibiskupský palác
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 Hladová zeď
 kaple sv. Rodiny
 kaple Božího hrobu
 letohrádek Kinských
 Toskánský palác
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Prokopa
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 městské opevnění
 Kovařovicova vila
 židovský hřbitov
 Folimanka
 synagoga
 Lannova vila
 Nové proboštství
 kaple sv. Barbory
 kostel sv. Kříže
 vinohradská vodárna
 Rudolfova štola
 boží muka
 kostel sv. Gotharda
 Průmyslový palác
 Čertův sloup
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Martina
 románský most
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Černínská zahrada
 Šalounova vila
 Šlikův palác
 Kapucínský lazaret
 kostel sv. Vavřince
 Černínský palác
 Vyšehrad
 Kučerův palác
 kostel sv. Rocha
 Bertramka
 Dolní Landhauska
 Librova vila
 Rangherka
 kostel sv. Rocha
 litopunkturní stéla
 kostel sv. Mikuláše
 Národní dům
 kostel sv. Anny
 Horní Palata
 Invalidovna
 Podolská vodárna
 kostel sv. Václava
 Trojský most
 kostel sv. Pankráce
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Norberta
 Troja
 Kajetánská kaple
 letohrádek Klamovka
 Kajetánka
 Kazanka
 Schückova vila
 evangelický kostel
 Spiritka
 ZOO Praha
 morový sloup
 kaple sv. Kláry
 kostel sv. Václava
 Zlíchovský lihovar
 Sluncová
 socha Radegasta
 Turbová
 Obora
 Klikovka
 kamenný kruh
 Hanspaulka
 Kuglvajt
 Fata Morgana
 Gočárovy domky
 libeňský plynojem
 Michelský dvůr
 Skalka
 Löwitův mlýn
 Valdštejnův sloup
 Zámečnice
 zámecký pivovar
 synagoga
 Libeň
 Michelská vodárna
 Baba
 Rothmayerova vila
 kostel sv. Vojtěcha
 kameny s kosmogramy
 kostel sv. Václava
 Šmukýřka
 kostel sv. Matěje
 kaple sv. Václava
 Anglický pivovar
 Děvín
 rozhledna Šiška
 Ladronka
 Trmalova vila
 Na Farkách
 Větrník
 Veleslavín
 Cibulka
 kostel sv. Prokopa
 Slovanka
 Hansfalkovský dvůr
 Cibulka
 Raudnitzův dům
 boží muka
 Bohnice
 kostel sv. Václava
 Dominikánský dvůr
 Pražský Semmering
 Šafránka
 kaple sv. Anny
 Jenerálka
 vodárenská věž
 kaple se zvoničkou
 kostel sv. Vavřince
 Stará střelnice
 Dolní Krč
 Akciové ledárny
 Jinonický dvorec
 Záběhlice
 Čimice
 kaple se zvoničkou
 výklenková kaple
 Milíčova modlitebna
 pivovar
 Červenkova kaple
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Václava
 Záběhlice
 Malešice
 Zkamenělý slouha
 zvonička
 Branický most
 Butovice
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Prokopa
 hradiště Zámka
 Motol
 Brandejsův statek
 lázně Malá Chuchle
 letohrádek Hvězda
 Knorův statek
 Práče
 Hvězdárna Ďáblice
 Maltézský mlýn
 Bojiště
 Divoká Šárka
 toleranční hřbitov
 kaple sv. Václava
 Bílá hora
 hřbitovní kaple
 Chodovská tvrz
 Brnky
 Hájčí dvůr
 Horoměřice
 Roztoky
 Nový hrad
 Ďáblice
 Toulcův dvůr
 hřbitovní kaple
 Hloubětín
 kostel sv. Jiří
 Dolejší mlýn
 Stará hospoda
 Švehlův mlýn
 socha sv. Václava
 kaple sv. Kříže
 Libuš
 Kyjský rybník
 Hostivař
 kostel sv. Martina
 Trunečkův mlýn
 Přemyšlení
 Kunratice
 Zdiby
 kostel sv. Rodiny
 sousoší Kosmonautů
 skanzen Řepora
 Pravý Hradec
 Doubravka
 Levý Hradec
 Statenice
 kostel sv. Klimenta
 Řivnáč
 Tryskovice
 Hostavice
 Klecany
 kostel sv. Remigia
 Čakovice
 Písnice
 Lochkov
 Úholičky
 boží muka
 kaple se zvoničkou
 V Pískovně
 kaple sv. Václava
 Komořany
 kaple sv. Rozálie
 geologická zahrada
 obecní kříž
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Pakoměřice
 Husův sbor
 Dolní Počernice
 kaple Panny Marie
 Počernický rybník
 kříž
 kostel sv. Víta
 Štít
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 Fantův mlýn
 Tuchoměřice
 Miškovice
 kostel sv. Petra
 kaple sv. Václava
 socha sv. Václava
 kaple sv. Anny
 fara
 Dubeček
 kaple Panny Marie
 mariánský sloup
 Hostivice
 zvonice
 Zbraslav
 Kněževes
 pivovar
 kaple sv. Václava
 Drasty
 Ctěnice
 kostel sv. Havla
 Cihelka
 kaple
 kostel sv. Ludmily
 Taslarův mlýn
 kostel sv. Martina
 Chvaly
 Vinoř
 Dubeč
 Dubeč
 vinořské hradiště
 Hodkovice
 Vodochody
 kostel sv. Michala
 Kalinův mlýn
 Vinoř
 Průhonice
 kaple
 zatopený důl Škroby
 kostel sv. Martina
 Baštěk
 Litovice
 Lítožnice
 Závist-Šance
 Liběhrad
 kaple
 Dolní Břežany
 židovský hřbitov
 kaple sv. Vojtěcha
 vyhlídkový gloriet
 kostel sv. Vavřince
 Panenské Břežany
 kaple sv. Anny
 Stará pošta
 Měšice
 boží muka
 synagoga
 mlýn U Veselých
 kostel sv. Prokopa
 Panenské Břežany
 Velenec
 Středokluky
 Zlatníky
 kostel Všech svatých
 Uhříněves
 kostel sv. Jiří
 poštovní stanice
 kostel sv. Prokopa
 kaplička
 Kalingerův mlýn
 Okoř
 železniční most
 Vřesek
 Choteč
 zvonice
 Škrábek
 Radonice
 kaple sv. Václava
 kaple Panny Marie
 židovský hřbitov
 kostel sv. Kateřiny
 Dobrovíz
 Sluhy
 kostel sv. Vojtěcha
 Benice
 zvonice
 fara
 kaple
 Jenštejn
 kaple sv. Floriána
 Mratín
 Třebotov
 kostel sv. Martina
 Dobřejovice
 kaple sv. Václava
 Makotřasy
 socha vodníka
 kaple
 kostel sv. Václava
 Brázdim
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Martina
 Minice
 Zoopark Zájezd
 kostel sv. Ondřeje
 Budeč
 studánka Rusavka III
 Dřevčice
 kaple
 Modletice
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 židovský hřbitov
 Koleč
 kaplička
 kostel sv. Stanislava
 Slatina
Základní informace místa
ID místa: 5824
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 8.12.2007
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

reklama