Farní chrám z l. 1232-63, gotic. přest. v 14. st., Karel IV. mu věnuje hlavu sv. Havla. Kázal zde Jan Milíč z Kroměříže, Jan Hus, Jan Nepomucký. Barok. přest. (Bayer, Orsi, Santini), sloučen s klášterem karmelitánů (zruš. 1786). Hrob Karla Škréty.
Hlavní obrázek místa
© Petr Turyna 03/2006
Někdejší farní chrám stejnojmenného německého kvartálu vznikl v rozmezí let 1232-63. Havelské město mívalo v rámci Starého Města pražského výsadní postavení – mohlo se chlubit řadou obchodních privilegií či např. vlastní soudní pravomocí. Další etapu kostel načal ve století 14., kdy se přeměnil ve vrcholně gotickou baziliku. Karel IV. mu věnoval cennou relikvii - hlavu sv. Havla! Tu získal z kláštera St. Gallen ve Švýcarsku. Jeden z nejzásadnějších chrámů své doby je později proslaven také působením kazatelů Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, ale i (r. 1404) Jana Husa. Farářem zde byl i sám Johánek z Pomuku. Barokní podobu získává po r. 1627, kdy jej darem od Ferdinanda II. získali karmelitáni, kteří si při něm vybudovali menší klášter. Přestavba svatyně proběhla dle projektu G. Orsiho (do r. 1704) a později P.I. Bayera, přičemž mohutně se vlnící vstupní průčelí (z dvacátých let 18. stol.) zdobené plastikami karmelitánských světců je pravděpodobně od Santiniho. Roku 1671 zde byl pohřben malíř Karel Škréta.
Mass, Turyna Petr, 2.3. 2004
popis

Z původního konventu se zachovala pouze část budovy na severovýchod od chrámu sv. Havla a obvodové zdi. Čtyři dvoupatrová křídla uzavírají malý obdélný dvůr. Pouze část fasád je raně barokních ze 17. století, větší část byla postavena později při novodobých úpravách. Dochováno je několik vrcholně barokních vstupních portálků. V křídle s refektářem se dochovaly původní klenby. V refektáří je štuková výzdoba a nástropní malby s biblickými náměty z let 1730 – 1740.

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček (edt.), Umělecké památky Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996), 8.12. 2007

historie

V roce 1627 daroval císař Ferdinand II. kostel sv. Havla, faru a školu obutým karmelitánům. Darované objekty byly pro karmelitány malé a proto se snažili koupit okolní objekty patřící obci – jednalo se o obecní kuchyně a chlebné kotce. Jednání za klášter vedl Carlo Lurago. Smlouvu o koupi se jim podařilo uzavřít až v roce 1664. Základní kámen nového kláštera slavnostně položil arcibiskup Matouš Sobek z Bílenberku v roce 1671. Autorem budovy je G. D. Orsi, Lurago v době zahájení stavby již v Praze nežil. Práce probíhaly velice pomalu, stavba byla dokončena až v roce 1704. V roce 1786, po zrušení řádu, přešly budovy kláštera do majetku náboženského fondu, byly přeměněny na krámy a později na manufakturu vyrábějící krajky. K radikální přestavbě došlo ve 30. letech 20. století. V druhé polovině 20. století v budově sídlilo sovětské kulturní středisko, sovětská prodejna Čajka a další podobné instituce.

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček (edt.), Umělecké památky Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996), 8.12. 2007

Půdorys místa

půdorys kostela
© Pavel Vlček, Ester Havlová: Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Libri, Praha 1998
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Staré Město

Místa v okolí

 Stavovské divadlo
 Můstek
 Karolinum
 dům U modré růže
 dům U pěti korun
 Stará rychta
 Kolovratský palác
 kostel sv. Michala
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Týnská škola
 Rychtrův dům
 Wimmerova kašna
 mariánský sloup
 dům U zlatého úlu
 palác Sylva-Taroucca
 Týn (Ungelt)
 kašna s delfíny
 dům U Sladkých
 dům U tří stupňů
 dům U Vejvodů
 kostel sv. Mikuláše
 dům U Rotta
 Vernierovský palác
 Platýz
 Nová mincovna
 kostel sv. Salvátora
 Nová radnice
 Clam-Gallasův palác
 Králův dvůr
 Maiselova synagoga
 Betlémská kaple
 Prašná brána
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Ducha
 Obecní dům
 pomník Franze Kafky
 Španělská synagoga
 Vysoká synagoga
 Jindřišská věž
 Harrachovský palác
 palác MacNevenův
 kostel sv. Salvátora
 kostel sv. Haštala
 Klementinum
 viniční sloup
 Pinkasova synagoga
 Klausová synagoga
 Rudolfinum
 pomník Karla IV.
 Jubilejní synagoga
 Diamant
 Lannův palác
 Valterův palác
 Mánesův most
 kostel sv. Klimenta
 socha sv. Václava
 kašna sv. Josefa
 Novoměstská radnice
 Karlův most
 Vávrův dům
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Masarykovo nádraží
 kostel sv. Vojtěcha
 Hergetova cihelna
 Banka čs. legií
 Čechův most
 Národní muzeum
 kostel sv. Štěpána
 kaple sv. Longina
 kaple sv. Eliáše
 Lužický seminář
 Juditin most
 Hanavský pavilon
 lanovka na Letnou
 palác Thurn-Taxisů
 Strakova akademie
 Mariánské hradby
 Nostický palác
 Letenský kolotoč
 hrádek na Zderaze
 Biskupský dvůr
 Letenský zámeček
 palác Turbů
 Valdštejnský palác
 Kounický palác
 dům U Schnellů
 Kolovratský palác
 Oettingenský palác
 kostel sv. Prokopa
 dům U Splavínů
 Malostranská radnice
 Tančící dům
 kostel sv. Vavřince
 Thunovský palác
 Pálffyovský palác
 jezuitské gymnázium
 Ledebourský palác
 Šternberský palác
 Vrtbovská zahrada
 kostel sv. Mikuláše
 palác Lažanských
 Vinohradské divadlo
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Ludmily
 socha Jana Nerudy
 Lobkowiczký palác
 Ústav šlechtičen
 Bílkova vila
 Pražský hrad
 kaple Všech svatých
 Morzinský palác
 Letenská vodárna
 kaple Jezulátka
 Národní dům
 Negrelliho viadukt
 synagoga
 kostel sv. Antonína
 Staré proboštství
 kaple sv. Barbory
 Národní dům
 Medvědí kašna
 kostel Panny Marie
 kaple sv. Kříže
 Kohlova kašna
 socha sv. Václava
 kostel sv. Michala
 Husův sbor
 Lobkowiczký palác
 synagoga
 Veletržní palác
 Portheimka
 kostel sv. Václava
 Arcibiskupský palác
 Hladová zeď
 Toskánský palác
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Prokopa
 kaple Božího hrobu
 letohrádek Kinských
 kaple sv. Rodiny
 synagoga
 Martinický palác
 Martinický palác
 městské opevnění
 Kovařovicova vila
 židovský hřbitov
 Dům pážat
 Hrzánský palác
 Folimanka
 Nové proboštství
 kaple sv. Barbory
 vinohradská vodárna
 Lannova vila
 Rudolfova štola
 kostel sv. Kříže
 Průmyslový palác
 Čertův sloup
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 kostel sv. Gotharda
 kostel sv. Vavřince
 Černínský palác
 Kapucínský lazaret
 Černínská zahrada
 Šalounova vila
 kostel sv. Martina
 románský most
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Šlikův palác
 Kučerův palác
 Vyšehrad
 kostel sv. Rocha
 Bertramka
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Rocha
 kostel sv. Mikuláše
 Rangherka
 Librova vila
 litopunkturní stéla
 kostel sv. Anny
 Národní dům
 Horní Palata
 kostel sv. Václava
 Podolská vodárna
 Invalidovna
 kostel sv. Pankráce
 Trojský most
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Norberta
 Troja
 Kajetánská kaple
 Kazanka
 Kajetánka
 letohrádek Klamovka
 kaple sv. Kláry
 evangelický kostel
 Schückova vila
 ZOO Praha
 Spiritka
 morový sloup
 Zlíchovský lihovar
 kostel sv. Václava
 Sluncová
 socha Radegasta
 Turbová
 kamenný kruh
 Hanspaulka
 Obora
 Klikovka
 Kuglvajt
 Fata Morgana
 Gočárovy domky
 Löwitův mlýn
 libeňský plynojem
 Michelský dvůr
 Skalka
 Libeň
 Michelská vodárna
 zámecký pivovar
 synagoga
 Valdštejnův sloup
 Zámečnice
 kostel sv. Václava
 kameny s kosmogramy
 Baba
 Rothmayerova vila
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel sv. Matěje
 Dívčí hrady
 Šmukýřka
 Děvín
 kaple sv. Václava
 Anglický pivovar
 Ladronka
 rozhledna Šiška
 Trmalova vila
 Na Farkách
 kostel sv. Prokopa
 Veleslavín
 Slovanka
 Hansfalkovský dvůr
 Větrník
 Cibulka
 Cibulka
 Raudnitzův dům
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Dominikánský dvůr
 Bohnice
 Pražský Semmering
 vodárenská věž
 kaple se zvoničkou
 Šafránka
 kaple sv. Anny
 Jenerálka
 kostel sv. Vavřince
 Dolní Krč
 Stará střelnice
 Jinonický dvorec
 Akciové ledárny
 Záběhlice
 Čimice
 kaple se zvoničkou
 Milíčova modlitebna
 výklenková kaple
 pivovar
 Červenkova kaple
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Václava
 Záběhlice
 Malešice
 Zkamenělý slouha
 Branický most
 Butovice
 zvonička
 hradiště Zámka
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Prokopa
 Motol
 Brandejsův statek
 lázně Malá Chuchle
 letohrádek Hvězda
 Knorův statek
 Práče
 Hvězdárna Ďáblice
 Maltézský mlýn
 Bojiště
 Divoká Šárka
 kaple sv. Václava
 toleranční hřbitov
 Bílá hora
 hřbitovní kaple
 Brnky
 Chodovská tvrz
 Horoměřice
 Hájčí dvůr
 Nový hrad
 Toulcův dvůr
 Roztoky
 Ďáblice
 Hloubětín
 hřbitovní kaple
 kostel sv. Jiří
 Dolejší mlýn
 Stará hospoda
 Švehlův mlýn
 socha sv. Václava
 kaple sv. Kříže
 Libuš
 Trunečkův mlýn
 kostel sv. Martina
 Hostivař
 Kyjský rybník
 Přemyšlení
 Kunratice
 Zdiby
 Požáry
 kostel sv. Rodiny
 sousoší Kosmonautů
 skanzen Řepora
 Pravý Hradec
 Statenice
 Levý Hradec
 kostel sv. Klimenta
 Doubravka
 Řivnáč
 Tryskovice
 Hostavice
 Klecany
 kostel sv. Remigia
 Čakovice
 Písnice
 Lochkov
 kaple se zvoničkou
 Úholičky
 boží muka
 kaple sv. Václava
 V Pískovně
 Komořany
 kaple sv. Rozálie
 obecní kříž
 geologická zahrada
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Pakoměřice
 kaple Panny Marie
 Husův sbor
 Dolní Počernice
 Počernický rybník
 Štít
 kostel sv. Víta
 kříž
 Fantův mlýn
 Tuchoměřice
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kaple sv. Václava
 kostel sv. Petra
 Miškovice
 Dubeček
 fara
 socha sv. Václava
 kaple sv. Anny
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 Hostivice
 Zbraslav
 pivovar
 zvonice
 Kněževes
 kaple sv. Václava
 Karlův stánek
 Ctěnice
 Drasty
 kostel sv. Havla
 Cihelka
 kaple
 Chvaly
 Vinoř
 kostel sv. Ludmily
 kostel sv. Martina
 Taslarův mlýn
 Dubeč
 Dubeč
 vinořské hradiště
 Hodkovice
 kostel sv. Michala
 Vodochody
 Kalinův mlýn
 Vinoř
 kostel sv. Martina
 kaple
 Baštěk
 zatopený důl Škroby
 Průhonice
 Litovice
 Lítožnice
 Závist
 Závist-Šance
 Liběhrad
 kaple
 Dolní Břežany
 židovský hřbitov
 kaple sv. Vojtěcha
 kostel sv. Vavřince
 vyhlídkový gloriet
 kaple sv. Anny
 Panenské Břežany
 Měšice
 Stará pošta
 Číčovický kamýk
 boží muka
 synagoga
 mlýn U Veselých
 Panenské Břežany
 kostel sv. Prokopa
 Velenec
 Středokluky
 Zlatníky
 kostel Všech svatých
 Uhříněves
 kostel sv. Jiří
 poštovní stanice
 kostel sv. Prokopa
 Okoř
 Choteč
 železniční most
 Vřesek
 kaplička
 Kalingerův mlýn
 Škrábek
 zvonice
 Radonice
 židovský hřbitov
 kostel sv. Kateřiny
 kaple sv. Václava
 kaple Panny Marie
 Sluhy
 kostel sv. Vojtěcha
 Dobrovíz
 zvonice
 fara
 Benice
 Jenštejn
 kaple sv. Floriána
 kaple
 Třebotov
 Mratín
 kostel sv. Martina
 Dobřejovice
 kaple sv. Václava
 Makotřasy
 kaple
 socha vodníka
 kostel sv. Václava
 Brázdim
 kaple sv. Izidora
 kostel sv. Martina
 Minice
 Zoopark Zájezd
 kostel sv. Ondřeje
 Budeč
 studánka Rusavka III
 Dřevčice
 kaple
 Modletice
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 Koleč
 židovský hřbitov
 kaplička
 Slatina
 kostel sv. Stanislava
Základní informace místa
ID místa: 5824
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 8.12.2007
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

reklama