Šlechtická předměstská vila z 80. let 16. stol., která od r. 1624 patřila Michnům z Vacínova. R. 1644 manýristicky přestavěna, kolem r. 1656 upravena raně a roku 1777 pozdně barokně. Od r. 1921 patří České obci sokolské, stavebně upravena. Slouží především tělesné výchově, sály jsou pronajímány.
Hlavní obrázek místa
průčelí zadního traktu
© Milan Caha 04/2008
Areál paláce je v kontextu Malé Strany velmi rozsáhlý. Kromě renesanční budovy je tvořen předdvořím, rozlehlým dvorem, severním křídlem s tělocvičnou a starou zbrojnicí. Průčelí má pozdně barokní fasádu, na které se dochovaly zbytky renesančních sgrafit a chiaroscurových maleb. Fasádě zadního – zahradního – křídla dominuje rizalit s pilastry a bohatou štukovou výzdobou. V levé části ohradní zdi je grottová nika z 50 let 17. století. Na nádvoří se dochovaly sdružené arkády a rovněž zbytky sgrafit. V interiéru jsou pozdně renesanční a raně barokní klenby, v prvním patře s bohatou štukovou nástropní výzdobou a fragmenty renesančních maleb.
Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček edt., Umělecké památky Prahy - Malá Strana, Academia, Praha 1999), 19.4. 2008
historie

Palác, původně šlechtická předměstská vila, vznikl v 80. letech 16. století. Než jej v roce 1624 získali Michnové z Vacínova, kteří paláci dali jeho jméno, často měnil majitele; patřil mj. Kinským, Slavatům z Chlumu a Košumberka, Šternberkům či Thurnům. Za jeho autory jsou považováni stavitelé A. a B. de Barifis. Michnové realizovali kolem roku 1644 manýristickou přestavbu, posléze kolem roku 1656 doplněnou raně barokními úpravami F. Carattiho. Z důvodů finanční tísně Michnové palác prodali v roce 1684 Schwarzenbergům, kteří přistavěli konírny a udělali drobné úpravy v interiéru. Posléze získala objekty paláce armáda, která kolem roku 1777 upravila průčelí ve stylu pozdního baroka. V roce 1921 jej od armády zakoupila Česká obec sokolská, která jej vlastní po nucené přestávce i dnes. Sokolové mají na svědomí poslední úpravy, realizované ve 20. letech 20. století. Nejvýraznější z nich je dostavba severního křídla…  číst dále

Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček edt., Umělecké památky Prahy - Malá Strana, Academia, Praha 1999); doplněno redakcí dle http://www.michnuvpalac.cz, 19.4. 2008

Půdorys místa

půdorys paláce v úrovni 1. patra
© M. Pavlík (in Pavel Vlček a kol.: Umělecké památky Prahy 3 - Malá Strana, Academia, Praha 1999)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 1-Malá Strana

Místa v okolí

 Nostický palác
 kostel sv. Vavřince
 socha Jana Nerudy
 kostel sv. Prokopa
 palác Turbů
 Kounický palác
 kaple Jezulátka
 Vrtbovská zahrada
 Oettingenský palác
 Biskupský dvůr
 Juditin most
 kostel sv. Mikuláše
 Karlův most
 dům U Splavínů
 Lužický seminář
 Malostranská radnice
 dům U Schnellů
 jezuitské gymnázium
 Šternberský palác
 Hergetova cihelna
 kaple sv. Eliáše
 Thunovský palác
 Morzinský palác
 kostel sv. Michala
 Hladová zeď
 palác Lažanských
 Ledebourský palác
 kaple Božího hrobu
 kostel sv. Salvátora
 Valdštejnský palác
 pomník Karla IV.
 kostel sv. Vavřince
 viniční sloup
 Lobkowiczký palác
 Národní divadlo
 palác Lažanských
 Pálffyovský palác
 Kolovratský palác
 kaple sv. Kříže
 Staré proboštství
 kostel sv. Klimenta
 Klementinum
 kaple Všech svatých
 Pražský hrad
 socha sv. Václava
 Ústav šlechtičen
 palác Thurn-Taxisů
 Mánesův most
 Kohlova kašna
 Arcibiskupský palác
 letohrádek Kinských
 kostel sv. Vojtěcha
 kostel Panny Marie
 Betlémská kaple
 Lobkowiczký palác
 Valterův palác
 Martinický palác
 Martinický palác
 dům U Sladkých
 dům U Vejvodů
 Nová radnice
 kaple sv. Barbory
 Clam-Gallasův palác
 Rudolfinum
 Portheimka
 Toskánský palác
 Pinkasova synagoga
 Národní dům
 Hrzánský palác
 dům U tří stupňů
 dům U pěti korun
 dům U zlatého rohu
 dům U Minuty
 Rychtrův dům
 Wimmerova kašna
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Michala
 kostel sv. Václava
 Vysoká synagoga
 Klausová synagoga
 Maiselova synagoga
 kostel sv. Mikuláše
 Tančící dům
 Zpívající fontána
 dům U Rotta
 Platýz
 Medvědí kašna
 Dům pážat
 Strakova akademie
 kašna s delfíny
 Stará rychta
 Černínský palác
 Mariánské hradby
 hrádek na Zderaze
 Hanavský pavilon
 mariánský sloup
 Diamant
 Šlikův palác
 dům U modré růže
 Kapucínský lazaret
 Stavovské divadlo
 Týnská škola
 pomník Franze Kafky
 Můstek
 Karolinum
 kostel sv. Salvátora
 synagoga
 kostel sv. Rocha
 kostel sv. Ducha
 Španělská synagoga
 Novoměstská radnice
 kašna sv. Josefa
 Černínská zahrada
 dům U zlatého úlu
 palác MacNevenův
 Bílkova vila
 Kučerův palác
 Týn (Ungelt)
 Čechův most
 Kolovratský palác
 palác Sylva-Taroucca
 Horní Palata
 kostel sv. Štěpána
 kostel sv. Haštala
 kaple sv. Longina
 Vernierovský palác
 Bertramka
 Nová mincovna
 Obecní dům
 Králův dvůr
 Prašná brána
 Harrachovský palác
 socha sv. Václava
 Jindřišská věž
 kostel sv. Klimenta
 Jubilejní synagoga
 Vávrův dům
 kaple sv. Barbory
 Národní muzeum
 Kovařovicova vila
 lanovka na Letnou
 Letenský kolotoč
 Lannův palác
 Nové proboštství
 Letenský zámeček
 Letenská vodárna
 kostel sv. Norberta
 Lannova vila
 Masarykovo nádraží
 Banka čs. legií
 Kajetánská kaple
 městské opevnění
 Čertův sloup
 Kajetánka
 románský most
 Vyšehrad
 Spiritka
 letohrádek Klamovka
 kostel sv. Gotharda
 kostel sv. Vavřince
 evangelický kostel
 boží muka
 Vinohradské divadlo
 kostel sv. Ludmily
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Vojtěcha
 Národní dům
 kostel sv. Klimenta
 Folimanka
 Turbová
 Klikovka
 kostel sv. Antonína
 Rudolfova štola
 kostel sv. Václava
 synagoga
 kaple sv. Rodiny
 Kuglvajt
 Husův sbor
 Veletržní palác
 Negrelliho viadukt
 Skalka
 Podolská vodárna
 Zámečnice
 synagoga
 Průmyslový palác
 Hanspaulka
 Rothmayerova vila
 kostel sv. Prokopa
 Šmukýřka
 židovský hřbitov
 vinohradská vodárna
 Dolní Landhauska
 kostel sv. Pankráce
 Dryákova vila
 Kotěrova vila
 Šalounova vila
 Zlíchovský lihovar
 Ladronka
 kostel sv. Kříže
 rozhledna Šiška
 kostel sv. Václava
 Troja
 ZOO Praha
 kostel sv. Mikuláše
 Rangherka
 kostel sv. Matěje
 morový sloup
 kaple sv. Kláry
 Librova vila
 socha Radegasta
 Obora
 kostel sv. Rocha
 Cibulka
 Kazanka
 Větrník
 Trojský most
 Gočárovy domky
 Veleslavín
 litopunkturní stéla
 Děvín
 Baba
 kostel sv. Anny
 Cibulka
 Národní dům
 kamenný kruh
 Schückova vila
 Fata Morgana
 kostel sv. Václava
 Invalidovna
 Šafránka
 kameny s kosmogramy
 kaple sv. Václava
 Jenerálka
 boží muka
 Michelská vodárna
 Hansfalkovský dvůr
 Raudnitzův dům
 Michelský dvůr
 kostel sv. Vavřince
 Jinonický dvorec
 Slovanka
 Pražský Semmering
 kostel sv. Prokopa
 Na Farkách
 Sluncová
 kaple se zvoničkou
 Dominikánský dvůr
 Valdštejnův sloup
 Löwitův mlýn
 zámecký pivovar
 synagoga
 Libeň
 libeňský plynojem
 zvonička
 kostel sv. Vojtěcha
 Motol
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Prokopa
 Akciové ledárny
 Butovice
 letohrádek Hvězda
 Bohnice
 Anglický pivovar
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Anny
 vodárenská věž
 Maltézský mlýn
 Trmalova vila
 toleranční hřbitov
 Dolní Krč
 Divoká Šárka
 Branický most
 Bílá hora
 Bojiště
 Čimice
 lázně Malá Chuchle
 Brandejsův statek
 hřbitovní kaple
 Záběhlice
 Stará střelnice
 Hájčí dvůr
 hradiště Zámka
 hřbitovní kaple
 kaple sv. Václava
 kaple se zvoničkou
 Zkamenělý slouha
 Horoměřice
 Milíčova modlitebna
 Záběhlice
 výklenková kaple
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Václava
 pivovar
 socha sv. Václava
 Červenkova kaple
 kaple sv. Václava
 Malešice
 kostel sv. Martina
 Knorův statek
 Trunečkův mlýn
 Brnky
 Práče
 kostel sv. Rodiny
 Hvězdárna Ďáblice
 Roztoky
 skanzen Řepora
 Nový hrad
 Chodovská tvrz
 Statenice
 Libuš
 Ďáblice
 Toulcův dvůr
 Hloubětín
 Přemyšlení
 Dolejší mlýn
 Švehlův mlýn
 kostel sv. Jiří
 Kunratice
 kostel sv. Klimenta
 Řivnáč
 Lochkov
 Levý Hradec
 Stará hospoda
 Zdiby
 Pravý Hradec
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Kříže
 Hostivař
 Úholičky
 Klecany
 Husův sbor
 Komořany
 kaple sv. Václava
 sousoší Kosmonautů
 fara
 Písnice
 kaple Panny Marie
 mariánský sloup
 kostel sv. Víta
 kaple sv. Václava
 Tuchoměřice
 kříž
 Hostivice
 boží muka
 zvonice
 Tryskovice
 Kněževes
 špejchar
 kaple sv. Gotharda
 kaple sv. Václava
 Doubravka
 Čakovice
 Hostavice
 kostel sv. Remigia
 kaple se zvoničkou
 Zbraslav
 pivovar
 Taslarův mlýn
 kostel sv. Havla
 socha sv. Václava
 Pakoměřice
 kostel sv. Jakuba
 Petrovice
 Litovice
 obecní kříž
 zatopený důl Škroby
 Cihelka
 Kalinův mlýn
 Drasty
 kostel sv. Michala
 Štít
 Dolní Počernice
 Fantův mlýn
 kostel sv. Vavřince
 kaple Panny Marie
 Miškovice
 kostel sv. Martina
 Dubeček
 kaple
 kostel sv. Petra
 kaple sv. Anny
 Závist-Šance
 kostel sv. Prokopa
 mlýn U Veselých
 Středokluky
 Hodkovice
 Vodochody
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Martina
 Ctěnice
 poštovní stanice
 kaplička
 Liběhrad
 boží muka
 zvonice
 Dolní Břežany
 Choteč
 Kalingerův mlýn
 kaple sv. Vojtěcha
 Škrábek
 Baštěk
 Okoř
 kaple Panny Marie
 Dubeč
 Dubeč
 Chvaly
 Vinoř
 Dobrovíz
 kostel sv. Ludmily
 kaple
 železniční most
 kostel sv. Kateřiny
 židovský hřbitov
 Průhonice
 kaple
 vinořské hradiště
 Panenské Břežany
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Vinoř
 Zlatníky
 vyhlídkový gloriet
 Panenské Břežany
 Lítožnice
 kaple
 Třebotov
 kostel sv. Martina
 židovský hřbitov
 Měšice
 Makotřasy
 Hořelice
 kaple
 synagoga
 Uhříněves
 Velenec
 kostel Všech svatých
 socha vodníka
 kostel sv. Prokopa
 Kazín
 kaple sv. Václava
 Zoopark Zájezd
 Vřesek
 kaple sv. Izidora
 Sluhy
 kostel sv. Vojtěcha
 Památník Lidice
 Benice
 Radonice
 zvonice
 fara
 Minice
 Budeč
 kaple
 Dobřejovice
 Jenštejn
 studánka Rusavka III
 Mratín
 kostel sv. Václava
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 Vysoký Újezd
 kostel sv. Václava
 Brázdim
 kaplička Panny Marie
 Koleč
 židovský hřbitov
 Modletice
 kaplička
 zvonice
 lom Velká Amerika
 kostel sv. Stanislava
 židovský hřbitov
 synagoga
Kontaktní informace
Michnův palác
Újezd 450/40
Praha 1

kontakt:
Blue & Green Catering Production, spol. s r.o.
K Červenému Dvoru 16/750
100 00 Praha 10
Tel: +420 274 781 420
http://www.michnuvpalac.cz
info@blueandgreen.cz
Základní informace místa
ID místa: 6191
Typ místa: ostatní
Podkategorie: palác, dům
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 19.4.2008
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama