Původně románský kostel postavený před rokem 1187 v osadě, rozdělené ve 13. století staroměstskými hradbami. Ty se těsně přimkly ke kostelu, což mu dalo přízvisko. Ve II. polovině 15. století přistavěny boční lodi, po zrušení 1784 přestavěn na obytný dům. Obnoven pro evangelíky K. Hilbertem 1905–06.
Hlavní obrázek místa
© Karel Husák, 08/2011
Kostel se nalézá v Martinské ulici nedaleko Národní třídy.
20.1. 2004

  turistické

  Tmavý, původně románský kostelíček se krčí v ohybu Martinské ulice. Je zajímavý především tím, že ještě před sto lety byl přestavěný ve skladiště, byty atd. Ne každou památku se podaří takto zachránit. Dnes jsou zde časté koncerty, svatby apod.
  Mass, Turyna Petr, 18.1. 2004

  historie

  Martin ve zdi
  Původně byl vystavěn v rozmezí let 1178 až 1187 jako románský kostel při vsi Újezd Svatého Martina. Při opevňování Starého Města byl Újezd rozdělen na dvě části a kostel se ocitl v bezprostřední blízkosti hradeb, čímž získal svůj zvláštní název. Původně se jednalo o jednolodní stavbu s panskou tribunou. Ta byla později goticky (asi 1350) upravena, později jsou přistavěny boční lodi a během 16. století i věž. Roku 1678 vyhořel a horní část věže

  Mass, Turyna Petr, 18.1. 2004
  Kostel sv. Martina, původně románský, již r. 1178 známý, byl při stavbě hradeb městských kolem Starého města pražského v letech 1249 až 1253 pojat do opevnění a proto jmenován "ve zdi". V polovici století 14. pobořena absida, loď prodloužena, zvýšena a nově překlenuta, věž a presbytář přistavěny. Ku sklonku století 15. kostel rozšířen o pravou loď a severní přístavbu. Roku 1414 stala se památná událost, že počala se též zde po prvé podávati

  Deska na kostele, 20.1. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Hl.m.Praha
   Hl.m.Praha  (AB)
  Praha 1-Staré Město
  Načítám seznam míst