Tvrz asi z přelomu 14. a 15. stol. za husitství zanikla. Novou renes. tvrz založil v letech 1556–1563 Jan Sekerka. Po r. 1623 zpustla, r. 1680 se uvádí jako rozbořená. Jezuity byla přestavěna na barokní trojkřídlý zámek a podobu již nezměnila. Nyní v soukromém vlastnictví a rekonstrukci.
Hlavní obrázek místa
Zámek v Odolena Vodě po částečné rekonstrukci v roce 2017
© Pavel Vítek 01/2018
Odolena Voda leží 18 km severně od Prahy. Jako ves se prvně připomíná r. 1352, kdy patřila kapitule sv. Víta na Pražském hradě, která ji vlastnila až do počátku husitských válek. Po r. 1419 Odolenu Vodu zabralo Staré Město pražské. Roku 1547 však v souvislosti s účastí na povstání proti Ferdinandovi I. ves ztratilo a ta byla prodána Fabiánovi, Janovi a Benešovi Sekerkům ze Sedčic. Sekerkové se kolem r. 1556 rozdělili o majetek a Odolenu Vodu získal Jan. Po jeho smrti ji držel synovec Ladislav, pro jehož účast ve stavovském povstání v letech 1618–1620 byla Odolena Voda konfiskována a r. 1623 prodána Lobkovicům. Od nich ji r. 1671 koupila jezuitská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě pražském, která Odolenu Vodu držela až do svého zrušení r. 1773. Ta poté tvořila součást nově vytvořeného zboží Odolena Voda – Panenské Břežany, v jehož držení se vystřídalo ...
4.6. 2006

  historie

  Ves Odolena Voda, dříve též Vodolina Voda, Odolena Vodis či prostě Odolka či Vodolka byla založena poměrně záhy. Lokalita osídlená již od mladší doby kamenné je situována v malé nadmořské výšce a má mírné klima. První zápis však pochází až z roku 1352, a to ze zápisu o majetku kapituly při sv. Vítu na Pražském hradě. Zápisy hovoří o kostelu sv. Klimenta, faráři či vikáři. Roku 1374 je pak zmiňován

  Richard Kodym/J. Ulovec/M. Rykl: Tvrz a zámek Odolena Voda ,1997, 16.4. 2014

  Půdorys místa

  půdorys přízemí, křížkovaně předpokládané renesanční zdivo, šrafovaně barokní
  © M. Rykl a J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl [K-R], ARGO, Praha 2000)
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

  Vývoj událostí místa

  • 1352

   První zápis o tvrzi ze zápisu o majetku kapituly při sv. Vítu na Pražském hradě.

  • 1374

   Je zmiňován rytíř Jan Laclík z Odoleny Vody

  • po roce 1547

   Po povstání měšťanů proti Ferdinandovi I. Habsburkému byl majetek Starého Města zkonfiskován a stal se na krátkou dobu královským majetkem, posléze byl pak prodán za 750 kop českých grošů Sekerkům ze Sedčic. Odolena Voda byla nejprve ve společném držení Fabiána, Jana a Beneše Sekerků společně s Lobkovicemi, Mlékojedy a Neratovicemi.

  • 1622

   Byl celý majetek zkonfiskován a ihned prodán Polyxeně z Lobkowicz za 9 000 zlatých.

  • 1656

   Došlo k rozdělení majetku.

  • 1671

   Syn Polyxeny Václav z Lobkowicz směnil Odolenu Vodu a Červenou Lhotu za vesnici Ctiněves s jezuitskou kolejí.

  • 1773

   Po zrušení jezuitského řádu je majetek převeden na studijní fond, prameny v této době tvrz nezmiňují, poněvadž hrála pouze podřadnou roli obytného objektu pro poplužní dvůr.

  • 1811

   Přešel majetek panství do rukou náboženského fondu a ten ho dále pronajímal.

  • 1816

   Byl nájemce August z Ledebouru, který ves i se sousedními Břežany roku 1820 odkoupil.

  • 1823

   Koupil majetek Jan ze Somssich

  • 1828

   Koupil majetek Matyáš Friedrich z Riesse. Jeho syn Adolf pak držel statek až do konce 19. století, kdy ho odprodal Hospodářské kreditní bance.

  • 1910

   Hospodářská kreditní banka odprodala statek Ferdinandu Blochovi–Bauerovi. Tomu patřil až do 2. světové války, kdy byl přiřazena k majetku německého státu. Po válce byl nakrátko vrácen rodině Blochů, ale následně znárodněn a přičleněn ke Státnímu statku Ďáblice.

  • 1967

   Došlo k vytvoření Státního statku Odolena Voda. Objekt tvrze byl využíván k bytovým čelům, postupně zchátral.

  • po roce 1989

   Po revoluci byl spekulativně odprodán firmě Kenvelo, zbylí obyvatelé vystěhováni a objekt dále chátral.

  • 2006

   Zakoupil objekt pan Kodym, který ho postupně rekonstruje.

  Středočeský kraj,  Praha-východ  (PH), Odolena Voda

  Místa v okolí

   kostel sv. Klimenta
   kaple
   židovský hřbitov
   kaple
   mariánský sloup
   Panenské Břežany
   Panenské Břežany
   kaple sv. Anny
   Vodochody
   kostel sv. Vavřince
   kaple sv. Vojtěcha
   kaple sv. Jána
   kaple
   Drasty
   kaple
   Baštěk
   Liběhrad
   kaplička
   Chvatěruby
   socha sv. Václava
   kaple Panny Marie
   Cihelka
   kaple
   kaplička
   Klecany
   kaple
   morový sloup
   kaple sv. Václava
   Pravý Hradec
   Chlumín
   barokní brána
   kostel sv. Víta
   fara
   socha Promethea
   hřbitovní kaple
   Kralupy nad Vltavou
   Přemyšlení
   kaple sv. Václava
   hřbitovní kříž
   ozubené kolo
   socha Švejka
   Levý Hradec
   kaple sv. Vojtěcha
   synagoga
   kostel sv. Martina
   Pakoměřice
   kostel sv. Klimenta
   Veltrusy
   Hostibejk
   kaplička sv. Jiří
   Zdiby
   kaple sv. Václava
   evangelický kostel
   kostel sv. Martina
   kaple sv. Ondřeje
   kaple Panny Marie
   fara
   kostel sv. Mikuláše
   Řivnáč
   socha sv. Markéty
   morový sloup
   Roztoky
   vodárenská věž
   Obříství
   kostel sv. Ondřeje
   Brnky
   Nelahozeves
   zdymadlo Obříství
   zdymadlo Lobkovice
   mariánský sloup
   Štěpánský most
   železniční most
   Minice
   Libiš
   Měšice
   studánka Rusavka III
   kaple sv. Jana
   kaple
   Knorův statek
   kostel sv. Jiljí
   Lobkovice
   hradiště Zámka
   Úholičky
   kaplička Panny Marie
   Kozly
   Čimice
   Zoopark Zelčín
   kostel Všech svatých
   Zkamenělý slouha
   kaple sv. Václava
   viničný sloup
   kaple sv. Václava
   kaple sv. Prokopa
   Mratín
   sprašová rokle
   Jiřice
   vodárenská věž
   kaple Panny Marie
   Ďáblice
   kostel sv. Václava
   Brandejsův statek
   Bohnice
   Tryskovice
   kostel sv. Michala
   špejchar
   Hvězdárna Ďáblice
   kaple sv. Gotharda
   kostel sv. Vojtěcha
   Na Farkách
   Uhy
   zvonice
   Sluhy
   fara
   boží muka
   Stará střelnice
   Sazená
   kamenný most
   Čakovice
   kaple sv. Václava
   kameny s kosmogramy
   mlýn
   kostel sv. Remigia
   Statenice
   kaple
   Velenec
   Fata Morgana
   židovský hřbitov
   kostel sv. Klimenta
   kaple se zvoničkou
   Horoměřice
   Radovič
   zdymadlo Hadík
   kamenný kruh
   kaple
   Miškovice
   Jenišovice
   Gočárovy domky
   železniční most
   Valdštejnův sloup
   socha Radegasta
   Obora
   morový sloup
   Schückova vila
   kostel sv. Víta
   ZOO Praha
   kaple sv. Kláry
   Baba
   socha sv. Anny
   Budeč
   kaple sv. Kříže
   radnice
   kaple sv. Izidora
   Kostelec nad Labem
   Kazanka
   Hořín
   Troja
   boží muka
   kostel sv. Martina
   židovský hřbitov
   myslivna
   kaple se zvoničkou
   Valdštejnský lis
   kaplička
   Trojský most
   Jevín
   kostel sv. Matěje
   Stará škola
   boží muka
   kaple
   socha Karla IV.
   synagoga
   evangelický kostel
   kostel sv. Jiří
   Mělník
   vila Karola
   kostel sv. Ludmily
   Pražská brána
   Pražská brána
   Okoř
   brána u domu
   městský dům Reduta
   Brázdim
   radnice
   Slatina
   mariánský sloup
   Hláska
   Panská hospoda
   děkanství
   kostel sv. Vojtěcha
   kaple
   kaplička
   Průmyslový palác
   kostel sv. Václava
   Rudolfova štola
   kaple sv. Rozálie
   kostel Všech svatých
   socha vodníka
   kostel sv. Gotharda
   Hanspaulka
   Koleč
   Lannova vila
   kostel sv. Vojtěcha
   Ctěnice
   kříž
   hřbitovní kaple
   zámecký pivovar
   Löwitův mlýn
   kostel sv. Václava
   kostel sv. Víta
   Libeň
   Tuchoměřice
   Horní Beřkovice
   kostel sv. Vojtěcha
   kaple sv. Jana V Trní
   Anglický pivovar
   Veletržní palác
   Jenerálka
   Letenská vodárna
   židovský hřbitov
   kaple sv. Michala
   Husův sbor
   kaplička
   socha sv. Václava
   synagoga
   kostel sv. Antonína
   Letenský kolotoč
   kostel sv. Klimenta
   kostel sv. Vavřince
   kostel sv. Václava
   Neuberk
   libeňský plynojem
   Liblice
   pivovar
   kostel sv. Václava
   Zoopark Zájezd
   kaple sv. Václava
   kaplička Panny Marie
   Sluncová
   Vinoř
   Vinoř
   kostel sv. Václava
   Kalingerův mlýn
   kaple sv. Petra Pavla
   kostel sv. Havla
   Kněževes
   vinořské hradiště
   kaple sv. Václava
   zvonice
   Stará hospoda
   kaple sv. Anny
   Středokluky
   kostel sv. Prokopa
   Byšice
   Vřesek
   kostel sv. Jiří
   Hloubětín
   Jenštejn
   Makotřasy
   kaple
   Radonice
   kaple sv. Floriána
   Doubravka
   kostel sv. Václava
   kostel sv. Ludmily
   Chvaly
   Dobrovíz
   kaple Panny Marie
  Kontaktní informace
  zámek Odolena Voda
  Dolní Náměstí 1
  Tel: +420604982095
  http://www.wodolka.cz
  sys@neutral.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 4261
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: původní tvrz
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: příležitostně
  Uveřejněno: 23.5.2006
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?

  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.


  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.

  Úchvatné přírodní scenérie, historické skvosty a milí lidé. Olomoucký kraj nabídne pro každého něco

  Cestování

  Výčet zajímavých míst je téměř nekonečný. Samotná metropole Hané – město Olomouc, všemi milovaná olomoucká zoologická zahrada na Svatém Kopečku, krásná příroda Jeseníků, hrady, zámky, krasové oblasti i nejhlubší propast v ČR. Nezáleží na tom, zda jste milovníci hor, cykloturistiky nebo historických a přírodních památek, Olomoucký kraj dokáže uspokojit i ty nejnáročnější návštěvníky.


  reklama