Tvrz asi z přelomu 14. a 15. stol. za husitství zanikla. Novou renes. tvrz založil v letech 1556–1563 Jan Sekerka. Po r. 1623 zpustla, r. 1680 se uvádí jako rozbořená. Jezuity byla přestavěna na barokní trojkřídlý zámek a podobu již nezměnila. Nyní v soukromém vlastnictví a rekonstrukci.
Hlavní obrázek místa
© Iva Spurná 21.2.2008
Odolena Voda leží 18 km severně od Prahy. Jako ves se prvně připomíná r. 1352, kdy patřila kapitule sv. Víta na Pražském hradě, která ji vlastnila až do počátku husitských válek. Po r. 1419 Odolenu Vodu zabralo Staré Město pražské. Roku 1547 však v souvislosti s účastí na povstání proti Ferdinandovi I. ves ztratilo a ta byla prodána Fabiánovi, Janovi a Benešovi Sekerkům ze Sedčic. Sekerkové se kolem r. 1556 rozdělili o majetek a Odolenu Vodu získal Jan. Po jeho smrti ji držel synovec Ladislav, pro jehož účast ve stavovském povstání v letech 1618–1620 byla Odolena Voda konfiskována a r. 1623 prodána Lobkovicům. Od nich ji r. 1671 koupila jezuitská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě pražském, která Odolenu Vodu držela až do svého zrušení r. 1773. Ta poté tvořila součást nově vytvořeného zboží Odolena Voda – Panenské Břežany, v jehož držení se vystřídalo několik majitelů. Budova bývalé tvrze a zámku dnes patří obci. Je možné, že v Odoleně Vodě existovala tvrz již na přelomu 14. a 15. stol. Snad v souvislosti se zpustošením poplužního dvora za husitské revoluce zanikla, po r. 1477 byl obnoven pouze poplužní dvůr. Novou tvrz založil ve vsi mezi léty 1556–1563 až Jan Sekerka. Jednalo se o renesanční patrovou budovu na půdorysu písmene „L". Později, snad kolem r. 1600, byla před dvorní průčelí obou křídel přistavěna patrová arkáda o sedmi obloucích. Po r. 1623 tvrz přestala být majiteli využívána a částečně zpustla, takže se r. 1680 uvádí jako rozbořená. K její opravě došlo přičiněním jezuitské koleje. Byla obnovena obě křídla a k jihu přistavěno třetí křídlo s přízemím zaklenutým styčnými výsečemi a s arkýřovou kaplí v patře. Tvrz přestavěná na barokní trojkřídlý zámek poté podobu již nezměnila. Dnes je v zuboženém stavu a od r. 2006 nový soukromý vlastník provádí záchranné práce. Obec Odolena Voda se rozrostla díky sídlišti pro pracovníky blízké…  číst dále
4.6. 2006
historie

Ves Odolena Voda, dříve též Vodolina Voda, Odolena Vodis či prostě Odolka či Vodolka byla založena poměrně záhy. Lokalita osídlená již od mladší doby kamenné je situována v malé nadmořské výšce a má mírné klima. První zápis však pochází až z roku 1352, a to ze zápisu o majetku kapituly při sv. Vítu na Pražském hradě. Zápisy hovoří o kostelu sv. Klimenta, faráři či vikáři. Roku 1374 je pak zmiňován Jan Laclík z Odoleny Vody, rytíř. Existence panského sídla ve vsi se týká zápis z roku 1407, v kterém se rektor kostela svatého Mikuláše na Novém Městě pražském pře s paní Bětkou o tzv. nápravu. Jednalo se o doživotní pronájem nějakého panství za určité služby. Prakticky vždy bylo součástí nápravy sídlo, někdy však jen poplužní dvůr. Odolena Voda zůstala v držení kapituly až do počátku husitského hnutí. Díky následné sekularizaci získalo ves Staré Město pražské, kterému patřila více než sto let. Postupně panství pronajímalo za…  číst dále

Richard Kodym/J. Ulovec/M. Rykl: Tvrz a zámek Odolena Voda ,1997, 16.4. 2014

Půdorys místa

půdorys přízemí, křížkovaně předpokládané renesanční zdivo, šrafovaně barokní
© M. Rykl a J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl [K-R], ARGO, Praha 2000)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Vývoj událostí místa

 • 1352

  První zápis o tvrzi ze zápisu o majetku kapituly při sv. Vítu na Pražském hradě.

 • 1374

  Je zmiňován rytíř Jan Laclík z Odoleny Vody

 • po roce 1547

  Po povstání měšťanů proti Ferdinandovi I. Habsburkému byl majetek Starého Města zkonfiskován a stal se na krátkou dobu královským majetkem, posléze byl pak prodán za 750 kop českých grošů Sekerkům ze Sedčic. Odolena Voda byla nejprve ve společném držení Fabiána, Jana a Beneše Sekerků společně s Lobkovicemi, Mlékojedy a Neratovicemi.

 • 1622

  Byl celý majetek zkonfiskován a ihned prodán Polyxeně z Lobkowicz za 9 000 zlatých.

 • 1656

  Došlo k rozdělení majetku.

 • 1671

  Syn Polyxeny Václav z Lobkowicz směnil Odolenu Vodu a Červenou Lhotu za vesnici Ctiněves s jezuitskou kolejí.

 • 1773

  Po zrušení jezuitského řádu je majetek převeden na studijní fond, prameny v této době tvrz nezmiňují, poněvadž hrála pouze podřadnou roli obytného objektu pro poplužní dvůr.

 • 1811

  Přešel majetek panství do rukou náboženského fondu a ten ho dále pronajímal.

 • 1816

  Byl nájemce August z Ledebouru, který ves i se sousedními Břežany roku 1820 odkoupil.

 • 1823

  Koupil majetek Jan ze Somssich

 • 1828

  Koupil majetek Matyáš Friedrich z Riesse. Jeho syn Adolf pak držel statek až do konce 19. století, kdy ho odprodal Hospodářské kreditní bance.

 • 1910

  Hospodářská kreditní banka odprodala statek Ferdinandu Blochovi–Bauerovi. Tomu patřil až do 2. světové války, kdy byl přiřazena k majetku německého státu. Po válce byl nakrátko vrácen rodině Blochů, ale následně znárodněn a přičleněn ke Státnímu statku Ďáblice.

 • 1967

  Došlo k vytvoření Státního statku Odolena Voda. Objekt tvrze byl využíván k bytovým čelům, postupně zchátral.

 • po roce 1989

  Po revoluci byl spekulativně odprodán firmě Kenvelo, zbylí obyvatelé vystěhováni a objekt dále chátral.

 • 2006

  Zakoupil objekt pan Kodym, který ho postupně rekonstruje.

Komentáře

Středočeský kraj,  Praha-východ  (PH), Odolena Voda

Místa v okolí

 kostel sv. Klimenta
 kaple
 židovský hřbitov
 kaple
 mariánský sloup
 Panenské Břežany
 Panenské Břežany
 kaple sv. Anny
 Vodochody
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Vojtěcha
 kaple sv. Jána
 socha Krista
 kaple
 Drasty
 kaple
 Baštěk
 Liběhrad
 socha sv. Václava
 kaplička
 Chvatěruby
 Cihelka
 kaple Panny Marie
 kaple
 kaplička
 Klecany
 kaple
 morový sloup
 kaple sv. Václava
 Pravý Hradec
 Chlumín
 barokní brána
 fara
 kostel sv. Víta
 socha Promethea
 pomník Georga Karse
 kaple sv. Václava
 hřbitovní kaple
 Kralupy nad Vltavou
 Přemyšlení
 hřbitovní kříž
 ozubené kolo
 socha Švejka
 Levý Hradec
 kaple sv. Vojtěcha
 synagoga
 kostel sv. Martina
 Pakoměřice
 kostel sv. Klimenta
 Veltrusy
 Hostibejk
 kaplička sv. Jiří
 Zdiby
 kaple sv. Václava
 evangelický kostel
 kostel sv. Martina
 kaple sv. Ondřeje
 kaple Panny Marie
 Řivnáč
 fara
 kostel sv. Mikuláše
 socha sv. Markéty
 morový sloup
 Roztoky
 vodárenská věž
 Obříství
 kostel sv. Ondřeje
 Brnky
 Nelahozeves
 zdymadlo Obříství
 zdymadlo Lobkovice
 mariánský sloup
 Štěpánský most
 železniční most
 Minice
 Libiš
 Měšice
 studánka Rusavka III
 kaple sv. Jana
 kaple
 Knorův statek
 kostel sv. Jiljí
 Lobkovice
 hradiště Zámka
 Úholičky
 kaplička Panny Marie
 kaplička sv. Anny
 Kozly
 Čimice
 Zoopark Zelčín
 kostel Všech svatých
 Zkamenělý slouha
 kaple sv. Václava
 viničný sloup
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Prokopa
 Mratín
 sprašová rokle
 Jiřice
 vodárenská věž
 kaple Panny Marie
 Ďáblice
 kostel sv. Václava
 Brandejsův statek
 Bohnice
 Tryskovice
 kostel sv. Michala
 špejchar
 Hvězdárna Ďáblice
 kaple sv. Gotharda
 zvonička
 kostel sv. Vojtěcha
 Na Farkách
 Uhy
 zvonice
 Sluhy
 fara
 boží muka
 Stará střelnice
 Sazená
 kamenný most
 Čakovice
 kaple sv. Václava
 Tři bohyně
 Sazená
 kaple
 mlýn
 kostel sv. Remigia
 Statenice
 Radovič
 Velenec
 Fata Morgana
 židovský hřbitov
 kostel sv. Klimenta
 kaple se zvoničkou
 Horoměřice
 zdymadlo Hadík
 kamenný kruh
 kaple
 židovský hřbitov
 Miškovice
 Jenišovice
 Gočárovy domky
 železniční most
 Valdštejnův sloup
 socha Radegasta
 Obora
 morový sloup
 socha sv. Anny
 Schückova vila
 kostel sv. Víta
 ZOO Praha
 kaple sv. Kláry
 Baba
 Budeč
 kaple sv. Kříže
 radnice
 kaple sv. Izidora
 Kostelec nad Labem
 Kazanka
 Hořín
 Troja
 myslivna
 boží muka
 kostel sv. Martina
 židovský hřbitov
 kaplička
 kaple se zvoničkou
 Valdštejnský lis
 boží muka
 Trojský most
 Jevín
 kostel sv. Matěje
 Stará škola
 kaple
 socha Karla IV.
 synagoga
 evangelický kostel
 kostel sv. Jiří
 Mělník
 brána u domu
 vila Karola
 kostel sv. Ludmily
 Pražská brána
 Pražská brána
 Okoř
 městský dům Reduta
 Brázdim
 radnice
 Slatina
 mariánský sloup
 Hláska
 Panská hospoda
 děkanství
 kostel sv. Vojtěcha
 kaple
 kaplička
 Průmyslový palác
 kostel sv. Václava
 Rudolfova štola
 kaple sv. Rozálie
 kostel Všech svatých
 socha vodníka
 Husův sbor
 kostel sv. Gotharda
 Hanspaulka
 Koleč
 kříž
 Lannova vila
 kostel sv. Vojtěcha
 Ctěnice
 hřbitovní kaple
 zámecký pivovar
 Löwitův mlýn
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Víta
 Libeň
 Tuchoměřice
 Horní Beřkovice
 kaple sv. Jana V Trní
 kostel sv. Vojtěcha
 Anglický pivovar
 Veletržní palác
 Jenerálka
 Letenská vodárna
 židovský hřbitov
 Husův sbor
 kaplička
 socha sv. Václava
 synagoga
 kostel sv. Antonína
 Letenský kolotoč
 kostel sv. Klimenta
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Václava
 Neuberk
 Číčovický kamýk
 libeňský plynojem
 Liblice
 pivovar
 kostel sv. Václava
 Zoopark Zájezd
 kaple sv. Václava
 kaplička Panny Marie
 Sluncová
 Vinoř
 Vinoř
 Kalingerův mlýn
 vodní nádrž Džbán
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Petra Pavla
 kostel sv. Havla
 Kněževes
 zvonice
 vinořské hradiště
 kaple sv. Václava
 Stará hospoda
 kaple sv. Anny
 Středokluky
 kostel sv. Prokopa
 Byšice
 Vřesek
 kostel sv. Jiří
 Hloubětín
 Jenštejn
 Makotřasy
 kaple
 Kyjský rybník
 Radonice
 kaple sv. Floriána
 Doubravka
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Ludmily
 Chvaly
 Dobrovíz
 kaple Panny Marie
Kontaktní informace
zámek Odolena Voda
Dolní Náměstí 1
Tel: +420604982095
http://www.wodolka.cz
sys@neutral.cz
Základní informace místa
ID místa: 4261
Typ místa: zámek
Podkategorie: původní tvrz
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 23.5.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Hrady, které v roce 2023 stojí za návštěvu

Reklamní sdělení

Česká republika je plná krásných a historických památek, ale hrady nepochybně patří mezi ty nejvíce fascinující. V tomto článku si přiblížíme tři hrady, které podle nás i v roce 2023 jednoznačně stojí za návštěvu. A to i pokud jste je už navštívili.

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Naposledy navštívené

reklama