Výšinné sídliště z doby bronzové (2000–800 př. n. l.) na ostrožně Kamenná věž. Místo bylo známé do poloviny 90. let 20. století jen jako místo zbytků vrcholně středověkého hrádku z 13. století, z něhož jsou dodnes patrné čtyři příčné valy lemované příkopy.
Hlavní obrázek místa
Pahorek jádra hradu
© Martin Kabeláč, 07/2009
Graficke pismenko Kamenná věž severně od Velešína byla do poloviny 90. let 20. století známá jen jako místo zbytků vrcholně středověkého hrádku ze 13. století, který se nacházel na výrazné protáhlé ostrožně nad soutokem Malše a Velešínského potoka. Jeho existenci i chronologické zařazení potvrdil archeologický výzkum Antonína Hejny v roce 1976. Do 13. století můžeme s největší pravděpodobností klást i čtyři příčné valy lemované příkopy, které jsou v terénu dodnes patrné. První doklady pravěkého osídlení na Kamenné věži přinesl až povrchový průzkum Jiřího Valenty z Velešína, uskutečněný v letech 1995–1996. V souvislosti s poklesem hladiny římovské přehrady ...
JC podle http://www.pratelevelesina.cz, 14.4. 2011

  Časová osa

  1976
  Archeologický výzkum Antonína Hejna potvrdil existenci bývalého hradu.
  1995 - 1996
  Průzkum Jiřího Valenty z Velešína a doklady o pravěkém osídlení věže.
  koncem 20. století
  Kamenná věž známá jen jako místo zbytků vrcholně středověkého hrádku ze 13. století.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  terénní náznaky
  není známo
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Velešín