Dominikánský klášter s kostelem Obětování P. Marie byl r.1265 založen Přemyslem Otakarem II. Kostel je bazilikálním trojlodím,s táhlým pětibokým presbytářem se sakristií na jihu, severní strana příčné lodi s barokní předsíní, po severní straně barokní kaple. K jižní straně přiléhá klášter s ambitem.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled od řeky
© Jiří Cukr, 01/2006
Graficke pismenko Dominikánský klášter s kostelem Obětování P. Marie byl Přemyslem Otakarem II. založen roku 1265 současně s městem. Kolem roku 1300 byl dokončen závěr kostela východní zeď příčné lodi, ve 20. letech 14. století severní boční loď. Poté co přečkal několik požárů byl kostel ve druhé polovině 17. století přestavěn – m.j. kolem presbytáře přibyly barokní kaple, které byly při dalších úpravách roku 1865 zase zbořeny.
Kostel je bazilikálním trojlodím s nevystupující příčnou lodí, táhlým pětibokým presbytářem se sakristií na jihu. Po severní straně příčné lodi je barokní předsíň, po severní straně pak barokní kaple. K jižní straně kostela přiléhá klášter s ambitem
Zany, podle B. Samek: Umělecké památky Čech, díl 1. [A/J], Academia, Praha 1977, 15.12. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  České Budějovice