Místecký mlýnský náhon

příkopa, strouha, Mühlbach, Mühlgraben
Zaniklý mlýnský vodní náhon města Místku, zřízený patrně spolu s městem na přelomu 14. a 15. stol. Poháněl kola 3 místeckých a 1 koloredovského mlýna, později několika valch a textilek. Od 40. let 20. stol. částečně zakryt, na přelomu 60. a 70. let zanikl při velké asanaci historického Místku.
Hlavní obrázek místa
Mlýnská ulice kolem roku 1938 ještě s otevřeným náhonem. V pozadí vlevo kopule kavárny Avion, vpravo štít místecké spořitelny a radnice.
© Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
Graficke pismenko Zaniklý starý vodní náhon je označován jako Místecký, Mlýnský či prostě jen jako příkopa či strouha. Ačkoliv je první zmínka o mlýnech v moravském Místku, tedy i existenci náhonu, činěna až ve 2. polovině 16. století, lze předpokládat, že již od středověku tvořil nedílnou součást městečka a poháněl několik městských mlýnů a valch nejen v samotném městě, ale později i v sousední nově založené osadě Koloredov. Náhon až do přelomu 60. a 70. let 20. století vytvářel funkční technické dílo, které v mnoha místech Místku kouzlilo hezká romantická zákoutí. S celkovou asanací historické zástavby Místku, která byla zahájena na počátku 60. let 20. ...
Jan P. Štěpánek, 19.1. 2017

  historie

  Historie místeckého mlýnského náhonu je stará takřka jako vlastní městečko Místek. To bylo zcela nově vysazeno patrně na samém konci 14. století jako náhrada za nedalekou trhovou osadu Friedeberg s tvrzí (lokalita Lipina u Místku), vysazenou olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu před rokem 1267 a zaniklou patrně v důsledku domácích válek v letech 1386-1400. Po roce 1402 můžeme hovořit o nově vysazeném městečku Newenstetil, Miestec, Miestko,

  Jan P. Štěpánek dle Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku, 2005, Fr. Linhart: Kniha o Místku, 1929, 19.1. 2017

  popis

  Z pohledu nedávné minulosti, kdy náhon ještě v 60. letech 20. století fungoval a městem protékal, než byla zahájena brutální devastace starého Místku a většina staré zástavby včetně náhonu zlikvidována, bychom mohli průběh starého místeckého náhonu popsat takto: jak bylo výše uvedeno, náhon začínal stavidly a vtokem na starém říčním jezu na řece Ostravici v úrovni současného velkého sila na rozhraní Starého Města a Bašky. Protekl dnešní

  Jan P. Štěpánek, 19.1. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  technická památka
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Místek