Impozantní barokní chrám nedaleko centra Frýdku. Od pol. 17. stol. se zde k soše P. Marie konaly poutě. Později nad sochou vztyčena kaple. V l. 1740-59 vystavěn kostel dle projektu B. Wittnera. R. 1777 dokončeny věže. Od r. 2001 basilika minor.
Hlavní obrázek místa
Mariánský kostel
© Jan P. Štěpánek 05/2016
Graficke pismenko Mají-li Čechy svou Svatou Horu, Morava svůj Svatý Hostýn, má i Slezsko své Lurdy, jak je Frýdek také někdy nazýván. Na severozápad od centra města, na mírném návrší zvaném kdysi Vápenky, stojí velkolepá pozdně barokní dvojvežová stavba monumentálního chrámu. Vstoupíme-li hlavním portálem do chrámu, upoutá nás na hlavním oltáři tajemná socha. Asi 1m vysoká, tmavošedá, z pískovce vytesaná socha Panny Marie Frýdecké opředená mnoha pověstmi a bájemi. Chrám je 47,25 m dlouhý, 25,25 m široký a 22,75 m vysoký po klenbu. Dvojvěží je vysoké 60m. Po stranách lodi je 6 protilehlých kaplí s oltáři, na nichž jsou obrazy značné umělecké hodnoty. Nejcennější je hlavní oltář ...
Jan P. Štěpánek podle Poutní chrám P. Marie ve Frýdku, Praha 1994, 11.3. 2004

  historie

  Historie poutního chrámu
  Právě kvůli zázračným skutkům kamenné sochy Panny Marie se zde scházeli poutníci již od poloviny 17. století. Její původ není jasný. Jeden pramen uvádí, že byla vytesána na popud hraběte Františka Eusebia z Oppersdorfu a umístěna na kopec naproti zámku. Druhá pověst vypráví, že byla nalezena v těchto místech v zemi. Lidé se k ní scházeli pod širým nebem. V roce 1706 nad kamennou sochou byla vztyčena dřevěná kaple zasvěcená Panně Marii Sněžné.

  Jan P. Štěpánek podle Poutní chrám P. Marie ve Frýdku, Praha 1994, 23.3. 2004

  pověsti

  původ sochy P. Marie
  Podle jedné pověsti našli temnou plastiku P. Marie v jámě dělníci, kteří zde lámali vápenec. Sochu vyzdvihli a přenesli do farního kostela, v noci se vrátila zpět na Vápenky. Stejně tak v dalších dnech, když ji přenesli do Růžencové kaple na náměstí a do kaple sv. Barbory na frýdecký zámek. Z toho usoudili, že jim Bohorodička dává znamení, kde mají sochu uctívat. Údajně se místo na Vápenkách zalíbilo Jiřímu hraběti z Oppersdorfu kolem roku 1650

  mgr. Jaromír Polášek, 12.1. 2005
  socha v plamenech
  Na Sv. Kopečku u Olomouce na svátek Nejsvětější P. Marie shořeli v jednom z poutních domů všichni lidé příjdoucí sem z Frýdku na pouť. Na noc byli uzamčeni a pomoc došla pozdě, až se už na jejich záchranu nedalo nic podniknout. Ještě tu noc přibyly jejich duše procesím do Frýdku a jejich zpěv bylo slyšet na mnoha místech. Pak byly kolem sochy vidět z města plameny, které zmizely při přiblížení lidí. Jen malé a hodné děti je mohly zblízka spatřit.

  mgr. Jaromír Polášek, 12.1. 2005
  zázračné uzdravení tovačovské hraběnky
  Tovačovská hraběnka trpěla dlouhý čas úpornou chorobou. Ve snách se jí zjevila P. Maria, která jí slíbila dokonalé zdraví, když podnikne pouť do Frýdku. Protože nemohla sama učinit jediný krok, nechala se do Frýdku donést na nosítkách. S úžasem pozorovala sochu známou z nočních vidění a po svatém přijímání se jí vrátila hybnost do celého těla. Každoročně pak nechala do Frýdku k P. Marii vypravit velké procesí. Také mnoho dalších poutníků zbavila

  mgr. Jaromír Polášek, 12.1. 2005
  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Frýdek