Zaniklý hrádek vystavěn možná za účelem ochrany brodu přes Ostravici či šlo o zeměpanské hraniční opevnění. Existence panského sídla určena do období 13.–15. stol., s bližším vymezením do let 1281-1450. Archeologické nálezy středověké keramiky atp.
Hlavní obrázek místa
čelo hrádku
© Jan P. Štěpánek 04/2005
Vesnice Lubno, na jejímž katastru se hrádek nachází, se rozkládá na úpatí Beskyd, 10 km jižním směrem od Frýdku a jen 2 km severovýchodně od Frýdlantu nad Ostravicí, na pravém – slezském břehu řeky Ostravice. Na jejím jihovýchodním okraji katastru, nad pravým břehem řeky Ostravice, jen co by kamenem dohodil do Frýdlantu se nalézá trať s názvem „Zámčiska“. Právě zde, na nevysoké zalesněné terase pravého břehu řeky Ostravice (vzdálen 50–70 metrů), v nadmořské výšce cca 340 m se lokalita bývalého hrádku nalézá. Od paty hradního vrchu dnes vede lávka pro pěší do Frýdlantu, odkud je taky na lokalitu nejlepší přístup. Přejde se přes tzv. „houpací lavku“, zahne doleva a po deseti metrech doprava na cestu, která hradní vršek obtáčí a vede dále směrem k letišti. Samotné místo hrádku je tvořeno kopcovitým výběžkem z vysokého a členitého břehu říční terasy řeky Ostravice. S říční zvýšenou terasou je DSO spojena úzkou šíjí, která od zvýšeného čela hrádku mírně stoupá a napojuje se na ni. Jádro DSO je ze tří stran (západní, severní a jižní) obtékáno potokem, místními pojmenovaném Hrotek, někdy též nazývaným Lubenec. K tomuto potoku spadají prudce svahy hrádku. Ze strany západní a jihozápadní byla lokalita chráněna prudkými svahy k řece Ostravici. Bohužel právě tato strana je také nejvíce poškozena mohutnou erozí. Je možné říci, že takřka 1/3 až ½ plochy jádra je sesutá touto erozí a podobně je až z ½ erozí upadlé předhradí. Kopec hrádku ze tří stran obíhá lesní komunikace z Frýdlantu k letišti. Ta jde od vyústění lávky pro pěší kolem západní, severní a východní strany kopce, směřuje a stoupá po západní straně jádra i předhradí směrem k jihu, kde se zařezává do říční terasy, vystoupá na její hranu a pokračuje k letišti. Jádro hrádku zaujalo nejvyšší místo kopce. Opevnění má stávající maximální rozměry 28 x 19 metrů s tím, že celá severozápadní…  číst dále
J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Centa, Brno 2006, 29.6. 2006
historie

Archeologický výzkum a nálezy na lokalitě

Na povrchu neporušené části opevnění Boris sesbíral několik úlomků středověké keramiky. Spolu s R. Žáčkem, historikem OVM (muzea) ve Frýdku-Místku provedli následný zjišťovací archeologický průzkum této lokality. Zjišťovací sonda o rozměrech 60 x 20 x 20 cm obsahovala v hloubce 10–15 cm vrstvu šedohnědé zeminy, promísené úlomky pískovce načervenalé barvy, drobné uhlíky, zbytky mazanice, keramické úlomky a zlomky železného předmětu. Všechny tyto nálezy byly následně předány ke zpracování opavské expozituře AÚ ČSAV Brno, která je datovala do počátku 16. století a doporučila naleziště chránit a zařadit do seznamu památkových objektů. Bohužel zůstalo u pouhého návrhu. Kulturní vrstva je zde poměrně plytká a dosahuje mocnosti 5–15 cm. Byla zjištěna několika malými sondami na celé ploše opevnění, přičemž nikde se nepodařilo zachytit pozůstatky objektů nebo nějaké větší centrální stavby. Tato kulturní vrstva nasedá na sterilní žlutavou spraš…  číst dále

J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Centa, Brno 2006, 29.6. 2006

Další texty historie

Půdorys místa

, amatérský nákres půdorysu hrádku z první návštěvy místa v roce 1997-severka je o 90°otočená na východ :(
© Jan P. Štěpánek 03/2004
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

19.1.2010 13:10 Seep
Je tomu dávno pradávno co se dochovala legenda našeho rodu.
Jistý Římský občan setník a velitel Pretorianské gardy Zeepius Aurelius s rodu Vinicius při potřebě peněz se nechal naverbovat jako setník do legie která měla střídat posátu Wiena.Při nástupu do legie přišel o hodnosta placen byl jako prostý vojín.takto postižených bylo více.Rozhodli se pžejít do Mikulčic k Svatoplukovi,vycvičili mu celkem slušnou armádu 30 000 mužů.Zeepius přijal od Svatopluka nějakou příbuznou a začal se množi.My víme že těch kopijí bylo 14.Svatopluk si podmanil dnešní Němce a Zeep dostal funkce jako lokátor a výběrčí,administrátor.I jeho synové dostali funkce a tak bylo asi15 -17 generaci Seepů.Kolem roku 1050 se vydal rytíř Seep s pověření Oty Slyčného na křížovou výpravu a po 9 letech se vrátil a pomohl založit Olomouc.Zde se rod zdržoval určitě do 1241 kdy Olomuci hrozilo napadení Tatary.Seep Lembert odjel do Polska k Jaroslavovi a dovedl je do Šternberka .Společně Mongolce vytlačili.Lembert Seep po otci ,ručil Jaroslavovi Polskému,jako zemský markrabí a vůdce Moravské panské jednoty,Lokátor Horní země.V podstatě vše co se týlalo L na Slovensku založil on.Společně s biskupem Brunem dosídlili Moravu,Jeden se Seepů dovedl naSlezko Holasice z jihu a Hanáky.Jeden se Seepů - Georgius byl majitelem zámku na Zámčiskách blízko Lubna ,tvrz nebo zámek u rybníka pojmenoval ŠOCHOV jeho syn taktéš Jiří byl civilní správce Opatství Olomouckého.1571 mladší jiří vykoupil dědictví od otce za 12 000 kop zlatých.A v zápětí prodal německému rodu.Zbohatl a před rokem 1600 koupil od opatství zajímavé pozemky a statky.Otec ve 54 letech se odstěhoval do Prahy pořídil si mladou ženu udělal další čtyři děti koupil dům u tygra později známa jako Šochova kavárna.Dnes nás žije jen málo asi 25 rodin .Slovo Šoch vzniklo z Německého na kupě-kopci,jako přídomek k celým generacím Seepů.Vyznačovalo vždy vyžší postavení.Proto i tvrz v Lubně byla takto označována.
30.1.2010 14:50 Jan P. Štěpánek
Bohužel, toto všechno výše uvedené je jen pohádka, která se navíc ani k tomuto Lubnu nevztahuje. Historické souvislosti tvrze v Lubně byly historiky již dávno osvětleny a dost se liší od verze výše zmíněné.
22.2.2004 00:00
Lubenský hrádek je jeden ze 3 strážních hrádků na území města Frýdlant nad Ostravicí,ale skoro nikdo o nich neví.Bylo by dobré je alespoň touto cestou připomenout.
Moravskoslezský kraj,  Frýdek-Místek  (FM), Lubno

Místa v okolí

 kaple na Kamenci
 hamr č. VII
 radnice
 Harcovský most
 Alsternova vila
 Nová Ves
 Frýdlant
 kostel sv. Josefa
 Janovice
 kaple Panny Marie
 kaple Panny Marie
 vodopády Satiny
 Baška
 Hamerská kaple
 U Veličků
 kaple Při šefru
 Hodoňovice
 kostel sv. Václava
 Husův dům
 Kaple skalická
 vodní nádrž Baška
 kaple sv. Mauritia
 Vašendův kříž
 roubená zvonička
 kaple Za humny
 Skalický lom
 Ondrášovy díry
 boží muka
 boží muka
 vodní mlýn
 kaple Panny Marie
 Skalice
 kostel sv. Martina
 Gabrielina chata
 zvonička
 kaple Na Skotni
 Adámkova vila
 Eltzerova přádelna
 koryto potoka Mazák
 kostel sv. Josefa
 vodní dílo Olešná
 Lysá hora
 fojtství
 švédská mohyla
 kaple sv. Kříže
 Raškovice
 Šmiřákův mlýn
 Travné, Travný
 Dobrá
 Mohelnický vodopád
 kaple sv. Otýlie
 Myslík
 Neumannova přádelna
 Pražmo
 Kozlovice
 radnice Místek
 Podkostelní mlýn
 Měšťanský pivovar
 židovský hřbitov
 Panorama u Chlebovic
 Neumannova vila
 fojtství
 kostel sv. Jiří
 Rechle
 Málkovice
 roubený dům č.p. 5
 Munkovice
 Jamnice
 Štandl
 kaple sv. Anny
 socha sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 Zoopark
 kostel sv. Jošta
 Čeladná
 stará radnice
 radnice Frýdek
 Bezručova kaple
 Wolfínský palác
 Frýdek
 Koloredovský most
 Frýdberk
 městské hradby
 Frýdecká synagoga
 větrný mlýnek
 lesní zámeček
 zvonička Měrkovice
 Šance
 Hukvaldy
 Hukvaldská obora
 Frýdecká šibenice
 Leopoldova chata
 šance Řečice
 zvonice
 kostel sv. Maxmiliána
 Hukvaldy
 Hubertova chata
 Okrouhlá
 Okrouhlá
 klauz Vlaské
 Dobratice
 klauz Kyčerov
 kostel sv. Mikuláše
 větrný mlýn
 kaple Panny Marie
 zvonička u Polků
 Rychaltice
 Lískovec u Frýdku
 Greiffka
 šance na Obidové
 Bruzovice
 Neptunova kašna
 mariánský sloup
 Prochaskova vila
 Travertinová kaskáda
 kostel sv. Martina
 Morávka
 radnice
 kaple sv. Kříže
 Čertův stůl
 kostel Všech svatých
 Kocurovice
 evangelický kostel
 kostel Všech svatých
 mlýn Strážka
 kříž na Hutích
 Horní Domaslavice
 Skácelův kříž
 kostel sv. Stanislava
 Mořské oko
 Lom - Mořské oko
 Zvonička Pustevny
 Hájovský dvůr
 kříž na Vidíkově
 Dolní Domaslavice
 Dolní Tošanovice
 Horní Tošanovice
 Cyrilka
 kostel sv. Jindřicha
 dvůr Antonínov
 kříž na Samčance
 Kateřinice
 Kubartova kaple
 Raškův kámen
 socha Radegasta
 Bezručova vyhlídka
 Horní Soběšovice
 hrable Červík
 Blato klaus – Mohyla
 kostel sv. Jiří
 Brušperk
 kaple sv. Floriána
 socha Boha Otce
 Panský pivovar
 Dolní Soběšovice
 Paskov
 kostel sv. Vavřince
 Hnojník
 socha sv. Floriána
 Žermanický lom
 Hartisov
 Bílý Kříž
 Trnávka
 zvonička
 Třanovice
 kostel sv. Michala
 Vělopolí
 Horní Žukov
Základní informace místa
ID místa: 2235
Typ místa: hrad
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 19.2.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Děsím se co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Naposledy navštívené

reklama