Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého ze 30.- 40. let 18. stol. Patrně z dílny rodiny Weissmannů. Jedna ze souboru 3 soch na tzv. dolním předměstí. Před r. 1978 přesunuta na deponii v rámci asanace Frýdku. V 90. l. vyzvednuta a zrestaurována V. Kocychem. Dnes umístěna druhotně před farou.
Hlavní obrázek místa
sv. Jan Nepomucký druhotně umístěný před frýdecký farní úřad
© Jan P. Štěpánek 2015
Graficke pismenko Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého umístěná druhotně před vstupem do sídla frýdecké římskokatolické farnosti, bývalém exercičním domě, ve Frýdku-Místku na Mariánském námětí. Jde o jednu ze souboru tří barokních kamenných skulptur nacházejících se původně na bývalém dolním, Lískoveckém předměstí historického jádra města Frýdku. Zástavba tzv. dolního předměstí se zformovala v pozdním středověku až raném novověku kolem cesty pokračující od městské dolní (Lískovecké, Leskovecké) brány až ke křižovatce cest na západ do Místku a na sever do Lískovce. Tato cesta, vytvářející nástupní koridor k městské bráně, v sobě zahrnovala jistou funkci menší návsi. Teprve později se ...
Jan P. Štěpánek, David Byn, 1.7. 2020

  historie

  Samotná socha sv. Jana Nepomuckého vznikla neznámo kdy. Předpokládá se vznik ve 30. - 40. letech 18. století opět v dílně rodu Weissmannů. Původně stávala na křížení ulice Hluboké (dolní část zcela zanikla), U tří prutků (Drei Pruttek Strasse, dnes Revoluční avšak pouze krátký úsek sleduje původní trasu) a Mariánské (ta zanikla zcela), která obloukem stoupala k návrší s kostelem a dále směřovala k Lískovci. Uvádí se neurčitě, že "stávala u

  Jan P. Štěpánek s podekováním Tomáši Kocychovi, 1.7. 2020
  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Frýdek