Komplex starého (1660–67, arch. P. Schiller) a nového (1721–24, arch. J. J. Kniebandl) jezuitského konviktu s kostelem P. Marie Sněžné (dnes farní). Po r. 1773 biskupským seminářem, po r. 1785 vojen. nemocnicí. Konvikt využíván Universitou Palackého.
Hlavní obrázek místa
Kostel Panny Marie Sněžné
Průčelí kostela
© Pavel Vítek 12/2006
Graficke pismenko Bývalý starý a nový jezuitský konvikt – jedna z mnoha staveb někdejšího rozlehlého jezuitského areálu v sedle mezi tzv. Michalským a Petrským návrším v centru Olomouce.
Někdejší honosné barokní budovy, které prošly v nedávné době citlivou rekonstrukcí, se rozkládají mezi Univerzitní ulicí a městskými hradbami. Dnes je areál využíván Uměleckým centrem University Palackého. Lze zde nalézt i příjemnou restauraci a kavárnu.
Návštěvníkům je přístupné nádvoří konviktu, kde lze v letních měsících využít venkovní zahrádku restaurace a průchozí opravenou tzv. Židovskou branou projít až do bývalého parkánu, který je velmi hezky upraven v klidovou zelenou zónu s vodotryskem.
Jan P. Štěpánek, 24.6. 2009

  historie

  Kostel Panny Marie Sněžné postavili jezuité jako univerzitní kostel na místě středověkého minoritského kostela. Nový chrám byl vybudován nad náměstím na terase se schodištěm a balustrádou. Autorem projektu jezuitského kostela v Olomouci je stavitel Michael Josef Klein z Nisy. Základní kámen ke stavbě kostela Panny Marie Sněžné byl položen 12. července 1712. Kostel byl vysvěcen 16. února 1716, ale stavební práce probíhaly až do v roku 1722.

  Pavel Vítek, 18.12. 2006
  Starý konvikt vybudovali jezuité v letech 1660–67 poté, co v roce 1660 vykoupili 12 starších domů. Architektem stavby byl P. Schiller. V letech 1721–24 vyrostl monumentální dvoupatrový objekt tzv. nového konviktu podle projektu arch. J. J. Kniebandla. Na stavbě je možné vysledovat tzv. hornoslezský vliv. V severní části stavby je zakomponována starší kaple Božího Těla. Nový konvikt byl stavebně napojen na starý konvikt a zevně byly budovy

  Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000, 24.6. 2009
  V prostoru podzemí bývalého jezuitského konviktu se nachází pod kaplí Božího těla zajímavá sídelní konstrukce. Podle odborníků by se mohlo jednat o pozůstatky oválného hradu s obalovou hradební zdí. Půdorys stavby daný dvěma kruhy připomíná typově hrady z Byzancie. Tloušťka zdiva činí až pět metrů. Stavba zde zaujala nejužší místo protáhlého hřbetu Michalského návrší. Pravděpodobně tato hradební stavba sloužila jako brána, či byla její součástí

  Ivo Rozehnal - zdroj Objevovaná Olomouc / Vl.Gračka 2012 – nakl. V.Lukeš – Poznání, Olomouc, 13.7. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Olomouc