Existence nejstarší tvrze v Prostějově je jen logickou dedukcí z potvrzené několikadenní návštěvy krále Přemysla Otakara I. v Prostějově roku 1213. Stejně tak není doloženo, kde tvrz přesně stála.
Hlavní obrázek místa
Prostějov - tvrz
Kostel sv. Petra a Pavla, vlevo lokalita Na kopci. Zřejmě tady někde bývala první tvrz v Prostějově.
© Ivo Rozehnal 08/2006

Prostějov 1

V Prostějově kdysi stávaly pravděpodobně dvě tvrze. Starší z nich zaujímala zřejmě lokalitu u dnešního kostela sv. Petra a Pavla. Město Prostějov, jak se historici domnívají, založil rytíř Prostěj, či jeho blízký příbuzný. Osadu však pravděpodobně založil na již stojící či dřívější lokalitě. Se jménem Prostěje se setkáváme již r.1110 . Zmiňuje se o něm Kosmas ve vyprávění o sporu knížat Vladislava a Oty. Zajímavou zprávou je zmínka olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r.1131 v listině výčtu majetku proboštství sv.Václava v Olomouci. V listině je zmínka se jménem „Prosteiouicih tota“. Jde pravděpodobně o první písemný záznam o Prostějovu. Že zdejší osadu chránilo opevněné místo, potvrzuje i několikadenní pobyt krále Přemysla Otakara I. v r.1213, kdy zde vydal s markrabětem Jindřichem Vladislavem listiny určené johanitům. Pobyt značí, že tu musela být dobře opevněná tvrz , nebo dokonce hrad při zdejší trhové vsi. Zcela jistě nešlo o nějakou zaostalou vesnici. Je nemyslitelné, aby v nějakém málo chráněném sídle, nedaleko tehdy významné Olomouce, pobyl králův dvůr takový čas. Překvapivý je totiž i počet svědků události. U markraběte 36 a krále 37 svědků z řad nejvyšší šlechty a světské moci. V té době zde již byl určitě i kostel, jak je patrné z listiny z r.1255. Odborníci se domnívají, že šlo o stavbu v místech dnešního kostela sv.Pera a Pavla. Okolí bylo propletené vodními toky, rybníky a bažinami, zvlášť severně a východně. Kolem kostela totiž vede tzv. Mlýnský náhon, což je vlastně jedno rameno říčky Hloučely. Dnes se ztrácí u městského rybníka a dál vede schováno ve stokách města. Stavby byly asi dřevěné, jak bývalo do 12. století zvykem. Přesné místo tvrze nebylo dosud bohužel archeologicky potvrzeno. První písemně doloženou existenci tvrze známe ze 14. stol., kdy při koupi městečka Prostějova rodem…  číst dále
IvoR 08/2006 - podle knihy Prostějov a okolí –Dr.Mathon 2001 (1924),Prostějov (1989), 22.8. 2006
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 židovský hřbitov
 Nová synagoga
 Kováříkova vila
 Národní dům
 Černý dvůr
 Prostějov
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 městské hradby
 stará radnice
 Smetanovy sady
 Betlém
 nová radnice
 automobilka Wikov
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Prostějov
 Knížecí dům
 Městská knihovna
 sokolovna
 Bratrská škola
 Součkův dům
 kaple sv. Floriána
 Lidová hvězdárna
 Akciový pivovar
 městský hřbitov
 Oděvní průmysl
 vila Neherových
 kaple sv. Anny
 židovský hřbitov
 sousoší Piety
 Arboretum Vrahovice
 Vrahovice
 Držovice
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 kaple
 Rakůsky
 kaple sv. Anny
 Hraza
 socha sv. Floriána
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kříž u Čechůvek
 socha selky
 Toufarův mlýn
 socha Panny Marie
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 boží muka
 kaple sv. Václava
 lázně
 Kralice na Hané
 Kloboučky
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Kralice na Hané
 boží muka
 socha sv. Libora
 kaple sv. Víta
 Gloše
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 panský dvůr
 Seloutky
 cukrovar
 Čelechovice na Hané
 pomník
 Určice
 Stichovická kaple
 Plachý mlýn
 Určice
 kostel sv. Prokopa
 Plumlovská přehrada
 zvonice sv. Václava
 socha sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Hrubčice
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Křelová Lhota
 kostel sv. Urbana
 Zlechovský mlýn
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Loupežník
 radnice
 kaple sv. Prokopa
 Lhotka
 Kostelec na Hané
 sýpka
 kaplička Panny Marie
 Čubernice
 Dětkovice
 Mitrov
 minerální pramen
 Bílovice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Státní lom
 kostel sv. Kunhuty
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Vřesovice
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kaple v parku
 Podhradský mlýn
 kostel sv. Václava
 Plumlov
 zvonice
 pivovar
 fara
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Na skále
 socha sv. Anny
 kaple
 parní pila a mlýn
 Obecní muzeum
 sousoší Piety
 Olšany u Prostějova
 Skalička
 hasičské muzeum
 Ohrozim
 lázně Skalka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kostel sv. Markéty
 Varhany
 kaple sv. Rosalie
 Krumsín
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 most přes Blatu
 Na Skalách
 Štátula
 boží muka
 starý hřbitov
 kaple sv. Floriána
 vysílač Předina
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Velký Kosíř
 Křéba
 Žárovice
 socha anděla
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 Osina
 vodní mlýn
 pramen sv. Václava
 pramen sv. Víta
 Spálený kopec
 pramen sv. Jiří
 kaplička
 kaple sv. Anny
 muzeum U veterána
 Lázně Slatinice
 hradiště Obrova noha
 Věžka
 kostel sv. Jiří
 Gabrielov
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 sousoší Piety
 boží muka
 fara
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 Myslejovice
 cvičné bunkry S1, S2
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Rozálie
 mariánský sloup
 kaple sv. Floriána
 Hasičské muzeum
 kaple Panny Marie
 Muzeum kočárů
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice
 Brodek u Prostějova
 socha sv. Linharta
 Lusthaus
 boží muka
 mohyla Eduarda z Behru
 Dubový kopec
 Viklický dvůr
 kaple sv. Gottharda
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 socha sv. Iva
 boží muka
 zvonice
 kostel sv. Floriána
 Hluchov
 boží muka
 kaple
 červený kříž
 kaple Panny Marie
 Nenakonice
 kaple
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Leonarda
 kostel Všech svatých
 Drahanovice
 Dobromilice
 Drahanovice
 Ptení
 Věrovany
 zvonice
 kostel sv. Martina
 boží muka
 Rakodavy
 Kožušany
 Vícov
 evangelický kostel
 Oberská vrata
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 Zámeček
 boží muka
 Městisko
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 Hanácké muzeum
 Bernovský mlýn
 Hradecký rybník
 židovský hřbitov
 Biskoupka
 fort XI
 kamenný most
 kaplička
 zvonice
 Ludéřov
 dům U Tří králů
 kašna sv. Václava
 radnice
 Polkovice
 boží muka
 Doloplazy
 Smilův hrad
 kaple sv. Jana a Pavla
 Paní dům
 kostel sv. Václava
 Tovačov
 kaple sv. Floriána
 ústínský žudr
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 Blatecký mlýn
 kaple Na Zábraní
 boží muka
 fort XIII
 Nebeský rybník
 Keltská svatyně
 Želeč
 kostel sv. Ondřeje
 rybník Kolečko
 boží muka
 boží muka
 Starý Plumlov
 kaplička
 Víceměřice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kamenný kříž
 Ptenský Dvorek
 boží muka
 vodní mlýn
 Cvrčovský mlýn
 Přemyslovice
 Náměšť na Hané
 žudr
 kaple sv. Barbory
 Lobodice
 Loučany
 Náměšť na Hané
 Na Pohodlí
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Nové Sady-Povel
 kaple sv. Floriána
 fort Tafelberg
 kostel sv. Jiří
 Laškov
 Přemyslovice
 socha Panny Marie
 fort VIII
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 fort XV
 hrobka rodu Kinských
 zájezdní hostinec
 mariánský sloup
 Přemyslovice
 zvonice
 kamenný kříž
 krematorium
 Stražisko
 Vilová kolonie
 Melice
 židovský hřbitov
 Grygov
 Ferdinandsko
 Drysice
 Smetanovy sady
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 fort VII
 Kruhovský mlýn
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 vila Otto Zweiga
 synagoga
 tržnice
 fort Galgenberg
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Salzerova reduta II
 zvonice
 kostel sv. Blažeje
 Litovelská brána
 kaple sv. Markéty
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 radnice
 boží muka
 Vrchoslavice
 dům U Zlatého jelena
 Pöttingeum
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Arionova kašna
 Herkulova kašna
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Vsisko
 kostel sv. Mořice
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Matouše
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 Caesarova kašna
 Krakovec
 Nový Hrádek
 vila Primavesi
 Husův sbor
 Hrázný mlýn
 kaplička
 Židovská brána
 kostel sv. Urbana
 Kašna Tritónů
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 židovský hřbitov
 nádražní budova
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 fort Va
 hotel Pivovar
 synagoga (Husův sbor)
 Okresní dům
 radnice
 městské opevnění
 socha Panny Marie
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 fort V
 boží muka
 fort IV
 Kojetín
 kaple sv. Bartoloměje
 Ochoz
 boží muka
Kontaktní informace
.
Základní informace místa
ID místa: 4549
Typ místa: tvrz
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 6.8.2007
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

reklama