Kaple Obětování Panny Marie tvoří hlavní architektonickou památku obce Čelechovice na Hané. Drobná stavba s patrovou vstupní věží v ose průčelí, ukončenou jehlancovou střechou. Nedaleko kaple se nachází výjev Poklona sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Čelechovice na Hané
Kaple, stojící uprostřed obce
© Ivo Rozehnal, 07/2006

Kaple v Čelelechovicích na Hané

V obci nikdy nestál kostel a nebyla farnost. Jediným svatostánkem se stala dnešní kaple Obětování sv. Panny Marie.
Asi 50 m od ní, je ve zdi cukrovaru poněkud zanedbaná památka, výklenková kaplička Poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko obce je naleziště trilobitů v lomu devonského vápence. Obec má dokonce trilobita ve svém znaku.
Ivo Rozehnal, E. Horáková, 14.9. 2006

  historie

  Kaple Obětování Panny Marie v Čelechovicích na Hané je v materiálech fary v Kostelci na Hané vedena jako stavba z roku 1820. Stáří stavby je však posunuto mnohem dříve. Svědčí o tom nejen letopočet 1776 na kříži při vstupu, ale i v oltářním stole dřevěná zásuvka s biskupskou pečetí a listem s datem 7.srpna 1782. Tehdy byla kaple zasvěcena sv. Floriánu. Součástí kapličky byl vždy zvon - první z r.1817 byl

  Ivo Rozehnal - zdroj web obce, 1.6. 2012
  Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Čelechovice na Hané

  Místa v okolí

   Čelechovice na Hané
   cukrovar
   boží muka
   Plachý mlýn
   boží muka
   socha oráče
   vodní mlýn a olejna
   Státní lom
   sýpka
   Kostelec na Hané
   radnice
   kaplička Panny Marie
   pomník
   Varhany
   Stařechovice
   kaple sv. Anny
   kaple sv. Floriána
   Bílovice
   vila Neherových
   kaple sv. Floriána
   kaple sv. Floriána
   Bílovice - žudr
   Držovice
   Velký Kosíř
   kaple Panny Marie
   kaple sv. Anny
   kaple sv. Martina
   Bratrská škola
   Součkův dům
   kaple sv. Floriána
   Městská knihovna
   sokolovna
   Prostějov
   Knížecí dům
   Smetanovy sady
   socha T. G. Masaryka
   boží muka
   Nový dům
   Národní dům
   městské hradby
   stará radnice
   nová radnice
   pramen sv. Jiří
   pramen sv. Víta
   muzeum U veterána
   Prostějov
   Gabrielov
   Betlém
   dům U měsíčka
   dům U Goliáše
   Lázně Slatinice
   Nová synagoga
   Kováříkova vila
   Akciový pivovar
   Lidová hvězdárna
   Olšany u Prostějova
   automobilka Wikov
   Věžka
   boží muka
   sousoší Piety
   zvonice
   kaple
   Černý dvůr
   boží muka
   Čechy pod Kosířem
   socha sv. Anny
   Obecní muzeum
   kostel sv. Josefa
   socha anděla
   kaple sv. Anny
   Prostějov
   židovský hřbitov
   fara
   Vrahovice
   Čechovice
   boží muka
   Arboretum Vrahovice
   kaple sv. Floriána
   hasičské muzeum
   kaple sv. Josefa
   kaple sv. Anny
   parní pila a mlýn
   Oděvní průmysl
   boží muka
   Toufarův mlýn
   Muzeum kočárů
   Hasičské muzeum
   Lusthaus
   Ševčíkův mlýn
   boží muka
   boží muka
   vodní mlýn
   Dubový kopec
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   panský dvůr
   socha sv. Floriána
   boží muka
   Stichovická kaple
   Lhotka
   socha sv. Floriána
   kaple sv. Rosalie
   kostel sv. Václava
   sousoší Piety
   Ohrozim
   kaple
   Plumlovská přehrada
   městský hřbitov
   Gloše
   Drahanovice
   Drahanovice
   Zlechovský mlýn
   zvonice
   Čubernice
   židovský hřbitov
   kříž u Čechůvek
   evangelický kostel
   kaple sv. Otýlie
   kaple sv. Floriána
   most přes Blatu
   Hraza
   Hluchov
   kaple sv. Barbory
   kaplička
   boží muka
   Ludéřov
   kaple sv. Anny
   Kloboučky
   Bílovice
   Rakůsky
   kaple v parku
   kaple
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   Loupežník
   kaple Panny Marie
   cukrovar
   pivovar
   Plumlov
   Podhradský mlýn
   Keltská svatyně
   lázně
   Kralice na Hané
   kaple Panny Marie
   červený kříž
   Kralice na Hané
   Nebeský rybník
   boží muka
   kostel sv. Leonarda
   kamenný most
   kaple sv. Floriána
   socha Panny Marie
   socha selky
   Seloutky
   kaple sv. Víta
   ústínský žudr
   Zámeček
   boží muka
   boží muka
   Náměšť na Hané
   boží muka
   kaple sv. Václava
   kaple sv. Floriána
   socha sv. Floriána
   Náměšť na Hané
   Loučany
   boží muka
   Určice
   cukrovar
   kostel sv. Martina
   Určice
   Náměšť na Hané
   Ptení
   Bernovský mlýn
   boží muka
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   socha sv. Libora
   kostel sv. Kunhuty
   Náměšť na Hané
   Žárovice
   hrobka rodu Kinských
   boží muka
   Laškov
   Krumsín
   boží muka
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   boží muka
   kostel sv. Floriána
   boží muka
   boží muka
   socha sv. Floriána
   zvonice sv. Václava
   Křelová Lhota
   starý hřbitov
   Přemyslovice
   kaplička
   kaple sv. Markéty
   kostel sv. Urbana
   Hrubčice
   kaple sv. Barbory
   kaple
   Přemyslovice
   boží muka
   kaplička
   kaple sv. Floriána
   kaplička Panny Marie
   Mitrov
   Ptenský Dvorek
   fort XIII
   cvičné bunkry S1, S2
   kostel sv. Prokopa
   socha sv. Linharta
   Dětkovice
   kaple sv. Anny
   Kruhovský mlýn
   fort XI
   socha sv. Floriána
   boží muka
   Vícov
   Přemyslovice
   boží muka
   boží muka
   boží muka
   kostel sv. Vavřince
   Výšovice
   kaple Panny Marie
   boží muka
   boží muka
   Nový Dvůr
   Osina
   Městisko
   kaple Na Zábraní
   Dětkovice
   boží muka
   kostel sv. Ondřeje
   kaple
   Krakovec
   Senice na Hané
   Oberská vrata
   Kožušany
   smírčí kříž
   socha Ecce Homo
   Biskoupka
   sloup s Pietou
   socha sv. Jiljí
   kaple sv. Martina
   boží muka
   kaple sv. Jana a Pavla
   kaple sv. Anny
   kostel sv. Markéty
   boží muka
   kaple sv. Prokopa
   kaple sv. Rozálie
   fort XVIII
   Stražisko
   fort XV
   kaple sv. Josefa
   kaple sv. Floriána
   Vilová kolonie
   Na Pohodlí
   kostel sv. Kunhuty
   boží muka
   fort XVII
   boží muka
   kamenný kříž
   fort Tafelberg
   minerální pramen
   Lysov
   krematorium
   kaple sv. Víta
   výklenková kaple
   zvonice
   židovský hřbitov
   Na skále
   Vřesovice
   Křéba
   povodňové zídky
   zvonice
   kaple sv. Bartoloměje
   Smilův hrad
   Hrázný mlýn
   kaple sv. Floriána
   Nové Sady-Povel
   kostel sv. Jiljí
   fara
   zvonice
   Spálený kopec
   kaple sv. Floriána
   socha Panny Marie
   fort Galgenberg
   Čertův hrádek
   Skalička
   zvonice
   Blatecký mlýn
   Myslejovice
   kaple sv. Markéty
   lázně Skalka
   kaplička Panny Marie
   Smetanovy sady
   boží muka
   sušárna chmele
   fort XIX
   vila Hanse Passingera
   vila Wilhelma Briesse
   vila Otto Zweiga
   Terezská brána
   kaple
   Litovelská brána
   synagoga
   fort VIII
   Pöttingeum
   boží muka
   Kamenný mlýn
   kaple sv. Markéty
   kaplička
   Salmův palác
   Moravské divadlo
   dům U Černého koně
   Arionova kašna
   Neptunova kašna
   Masné krámy
   Petrášův palác
   Hauenschildův palác
   fort XX
   socha sv. Iva
   tržnice
   kaple sv. Isidora
   radnice
   Starý Plumlov
   Kopaniny
   dům U Zlatého jelena
   kostel sv. Blažeje
   Krajinská lékárna
   olomoucké podzemí
   Jupiterova kašna
   Merkurova kašna
   Herkulova kašna
   Caesarova kašna
   Na Skalách
   Husův sbor
   Edelmannův palác
   Štátula
   kostel sv. Mořice
   kaple Panny Marie
   kaple
   boží muka
   Salzerova reduta II
   žudr
   Hanácké skanzen
   vila Primavesi
   kaple Panny Marie
   žudr
   sousoší Piety
   Nový Hrádek
   Nenakonice
   kaple sv. Isidora
   Raková
   Korunní pevnůstka
   Židovská brána
   Staré Hradisko
   hradiště Obrova noha
   vysílač Předina
   zvonice s přístavbou
   kaple sv. Anny
   Dubčany
   Suchdol
   Kašna Tritónů
   kaple sv. Anny
   boží muka
   Podkova
   boží muka
   sochy Herkulů
   Arcibiskupský palác
   Vilémov
   kostel sv. Kateřiny
   kostel sv. Floriána
   mohyla Eduarda z Behru
   Skrbeň
   Rakodavy
   kaple sv. Floriána
   kaple sv. Anny
   Věrovany
   studánka U Oběšence
   fort VII
   Bohuslavice
   Skrbeň
   Viklický dvůr
   Ochoz
   nádražní budova
   dobytčí tržnice
   kostel sv. Jiří
   kostel sv. Urbana
   fort XXII Lazecký
   Klášterní Hradisko
   Horka
   kostel sv. Mikuláše
   kaple Panny Marie
   obecní kaplička
   vojenský hřbitov
   zvonice
   větrný mlýn
   kaple sv. Gottharda
   kostel sv. Jiří
   Hradecký rybník
   socha Panny Marie
   kaple sv. Josefa
   Konice
   socha sv. Floriána
   Hanácké muzeum
   zvonice
   židovský hřbitov
   dům U Tří králů
   Paní dům
   kašna sv. Václava
   radnice
   Tovačov
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Václava
   Pilávka
   rybník Kolečko
   Březsko
   kaple sv. Anny
   kostel sv. Barbory
   Polkovice
   zvonice
   boží muka
   fort II
   kaplička
   boží muka
   kaple sv. Václava
   boží muka
   Cvrčovský mlýn
   kamenný kříž
   žudr
   Lobodice
   Odrážkův mlýn
   Průchodnice
  Základní informace místa
  ID místa: 4621
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kaple
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: volně přístupno
  Uveřejněno: 15.9.2006
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama