Kaple Obětování Panny Marie tvoří hlavní architektonickou památku obce Čelechovice na Hané. Drobná stavba s patrovou vstupní věží v ose průčelí, ukončenou jehlancovou střechou. Nedaleko kaple se nachází výjev Poklona sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Čelechovice na Hané
Kaple, stojící uprostřed obce
© Ivo Rozehnal, 07/2006

Kaple v Čelelechovicích na Hané

V obci nikdy nestál kostel a nebyla farnost. Jediným svatostánkem se stala dnešní kaple Obětování sv. Panny Marie. Asi 50 m od ní, je ve zdi cukrovaru poněkud zanedbaná památka, výklenková kaplička Poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko obce je naleziště trilobitů v lomu devonského vápence. Obec má dokonce trilobita ve svém znaku.
Ivo Rozehnal, E. Horáková, 14.9. 2006
historie

Kaple Obětování Panny Marie v Čelechovicích na Hané je v materiálech fary v Kostelci na Hané vedena jako stavba z roku 1820. Stáří stavby je však posunuto mnohem dříve. Svědčí o tom nejen letopočet 1776 na kříži při vstupu, ale i v oltářním stole dřevěná zásuvka s biskupskou pečetí a listem s datem 7.srpna 1782. Tehdy byla kaple zasvěcena sv. Floriánu. Součástí kapličky byl vždy zvon - první z r.1817 byl zrekvírován v době 1.sv.války a nahrazen r.1922. Ani tento zvon nepřežil válečné události a byl nahrazen r. 1946 poškozeným zvonem z r.1553, který se neznámo jak dostal do kaple až z Plané ze západních Čech. Roku 1992 byl nahrazen 63 kg zvonem Maria. Kaple byla několikrát opravována (v l. 1893, 1905, 1989)

Ivo Rozehnal - zdroj web obce, 1.6. 2012

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Čelechovice na Hané

Místa v okolí

 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 boží muka
 Plachý mlýn
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Státní lom
 sýpka
 Kostelec na Hané
 radnice
 bývalé vinohrady
 kaplička Panny Marie
 pomník
 Varhany
 Stařechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Bílovice
 vila Neherových
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 kaple sv. Floriána
 Držovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Martina
 Bratrská škola
 Součkův dům
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 Knížecí dům
 sokolovna
 Prostějov
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 Nový dům
 socha T. G. Masaryka
 boží muka
 Lázně Slatinice
 stará radnice
 muzeum U veterána
 nová radnice
 Prostějov
 Gabrielov
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 Nová synagoga
 Kováříkova vila
 Akciový pivovar
 Lidová hvězdárna
 Olšany u Prostějova
 automobilka Wikov
 zvonice
 kaple
 Věžka
 boží muka
 Černý dvůr
 boží muka
 sousoší Piety
 Obecní muzeum
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 socha sv. Anny
 kostel sv. Josefa
 socha anděla
 Čechy pod Kosířem
 fara
 Vrahovice
 Čechovice
 boží muka
 Arboretum Vrahovice
 židovský hřbitov
 kaple sv. Floriána
 hasičské muzeum
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Anny
 Muzeum kočárů
 parní pila a mlýn
 Oděvní průmysl
 Hasičské muzeum
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Lusthaus
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 boží muka
 Dubový kopec
 boží muka
 panský dvůr
 kaple sv. Floriána
 vodní mlýn
 Stichovická kaple
 socha sv. Floriána
 Lhotka
 boží muka
 kaple sv. Rosalie
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Václava
 sousoší Piety
 kaple
 Ohrozim
 městský hřbitov
 Gloše
 Drahanovice
 zvonice
 Drahanovice
 Zlechovský mlýn
 židovský hřbitov
 Čubernice
 kříž u Čechůvek
 kaple sv. Otýlie
 evangelický kostel
 kaple sv. Floriána
 most přes Blatu
 Hraza
 Hluchov
 kaple sv. Barbory
 kaplička
 Ludéřov
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Kloboučky
 Bílovice
 Rakůsky
 kaple v parku
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Loupežník
 pivovar
 cukrovar
 kaple Panny Marie
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Keltská svatyně
 lázně
 červený kříž
 kaple Panny Marie
 Kralice na Hané
 Kralice na Hané
 Nebeský rybník
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Floriána
 kamenný most
 socha Panny Marie
 Seloutky
 socha selky
 kaple sv. Víta
 boží muka
 ústínský žudr
 Zámeček
 boží muka
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Určice
 cukrovar
 socha sv. Floriána
 Loučany
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Martina
 Určice
 Bernovský mlýn
 Náměšť na Hané
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Ptení
 kostel sv. Kunhuty
 Ptení
 socha sv. Libora
 Žárovice
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Laškov
 boží muka
 boží muka
 Krumsín
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 socha sv. Floriána
 Přemyslovice
 Křelová Lhota
 starý hřbitov
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Urbana
 kaplička
 Hrubčice
 kaple
 Přemyslovice
 kaple sv. Barbory
 kaplička
 boží muka
 Mitrov
 kaple sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 fort XIII
 kostel sv. Prokopa
 cvičné bunkry S1, S2
 Ptenský Dvorek
 socha sv. Linharta
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 fort XI
 socha sv. Floriána
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 Vícov
 Přemyslovice
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Nový Dvůr
 Osina
 kaple Na Zábraní
 Městisko
 Dětkovice
 mariánský sloup
 boží muka
 kostel sv. Ondřeje
 kaple Panny Marie
 kaple
 Krakovec
 Kožušany
 kaple
 boží muka
 smírčí kříž
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 Oberská vrata
 hřbitovní kaple
 boží muka
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Martina
 boží muka
 Biskoupka
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Jana a Pavla
 kostel sv. Markéty
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 fort XVIII
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Josefa
 fort XV
 Stražisko
 kaple sv. Floriána
 Na Pohodlí
 Vilová kolonie
 kostel sv. Kunhuty
 fort XVII
 boží muka
 boží muka
 kamenný kříž
 krematorium
 kaple sv. Víta
 výklenková kaple
 Lysov
 fort Tafelberg
 minerální pramen
 zvonice
 židovský hřbitov
 povodňové zídky
 zvonice
 Vřesovice
 kaple sv. Bartoloměje
 Na skále
 Křéba
 socha Panny Marie
 Smilův hrad
 kaple sv. Floriána
 kříž
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 Hrázný mlýn
 kostel sv. Jiljí
 zvonice
 fara
 Spálený kopec
 kaple sv. Floriána
 socha Panny Marie
 zvonice
 Skalička
 fort Galgenberg
 Čertův hrádek
 kaple sv. Markéty
 Blatecký mlýn
 lázně Skalka
 Myslejovice
 kaplička Panny Marie
 Smetanovy sady
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 sušárna chmele
 fort XIX
 Terezská brána
 synagoga
 kaple
 Litovelská brána
 smírčí kříž
 boží muka
 Kamenný mlýn
 fort VIII
 Pöttingeum
 kaplička
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 fort XX
 socha sv. Iva
 tržnice
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Markéty
 olomoucké podzemí
 radnice
 Starý Plumlov
 Jupiterova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Na Skalách
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Štátula
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 Kopaniny
 Krajinská lékárna
 kostel sv. Mořice
 kaple Panny Marie
 kříž
 kaple sv. Anny
 kaple
 boží muka
 Hanácké skanzen
 vila Primavesi
 žudr
 kaple Panny Marie
 žudr
 sousoší Piety
 Nový Hrádek
 Salzerova reduta II
 vysílač Předina
 Židovská brána
 Staré Hradisko
 Nenakonice
 Korunní pevnůstka
 hradiště Obrova noha
 zvonice s přístavbou
 boží muka
 kaple sv. Isidora
 Raková
 kaple sv. Anny
 Kašna Tritónů
 kaple sv. Anny
 Dubčany
 Suchdol
 boží muka
 kříž
 Hanácká kasárna
 kadetní škola
 boží muka
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 kostel sv. Floriána
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Anny
 Skrbeň
 Věrovany
 Rakodavy
 kaple sv. Floriána
 studánka U Oběšence
 fort VII
 Bohuslavice
 kaplička
 Skrbeň
 Viklický dvůr
 nádražní budova
 Ochoz
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Urbana
 dobytčí tržnice
 fort XXII Lazecký
 Klášterní Hradisko
 kostel sv. Mikuláše
 Horka
 vojenský hřbitov
 obecní kaplička
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 větrný mlýn
 kaple sv. Gottharda
 Hradecký rybník
 socha sv. Floriána
 socha Panny Marie
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Jiří
 Konice
 socha sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Hanácké muzeum
 kaple sv. Arnošta
 zvonice
 židovský hřbitov
 dům U Tří králů
 synagoga
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 Tovačov
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Václava
 Pilávka
 rybník Kolečko
 kaple Panny Marie
 Březsko
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Barbory
 Polkovice
 zvonice
 boží muka
 fort II
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Cvrčovský mlýn
 kamenný kříž
 žudr
 Lobodice
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
Základní informace místa
ID místa: 4621
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 15.9.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jezerní slať - nejnavštěvovanější slať na Šumavě

Zajímavosti

Jezerní slať se nachází mezi obcemi Kvilda a Horská Kvilda v nadmořské výšce 1058-1075 metrů nad mořem. Její součástí je i dřevěná vyhlídková věž a naučná stezka.

Po stopách kolonád v Mariánských Lázních

Zajímavosti

Nejznámější dominantou Mariánských Lázní je hlavní kolonáda. Nese jméno po ruském spisovateli Maximu Gorkém. Kousek od ní se nachází Kolonáda Karolinina a Rudolfova pramene. Dále je zde ještě Kolonáda Křížového pramene a Kolonád Ferdinandova pramene.

Životní osudy venkovského sládka ze Sadové u Hradce Králové

Historie

Venkovský sládek František Smetana se životem musel těžce protloukat, několikrát musel začínat od začátku. Dvakrát ovdověl, měl 18 dětí, ale nic ho nezlomilo. Dnes ho připomíná jediná pamětní deska. Jeho přirozené nadání zdědil první syn, proslulý jako zakladatel české národní hudby

Kamenná Prachnerova Terezka ošizená o dědictví

Historie

Jeden z příběhů, odehrávajících se v uličkách a náměstích Starého Města pražského, je věnován známému sochařskému dílu. Dívčí postava představující Vltavu tu sídlí přes 200 let

Návštěvnické centrum Kvilda, výběh rysů a jelenů

Zajímavosti

Návštěvnické centrum na Kvildě prezentuje život rysů a jelenů v jejich přirozeném prostředí. V blízkosti budovy centra se nachází dva výběhy - jeden pro rysy a druhý pro jeleny.

Rumcajsova ševcovna v pohádkovém městě Jičíně

Zajímavosti

V malebné uličce Pod Koštofránkem stojí malý domek, kde můžete nahlédnout do domácnosti ševce Rumcajse v době, než se stal loupežníkem. Kromě ševcovské dílny můžete vidět také Mančinu bylinkovou zahrádku.

Naposledy navštívené

reklama