Kaple Obětování Panny Marie tvoří hlavní architektonickou památku obce Čelechovice na Hané. Drobná stavba s patrovou vstupní věží v ose průčelí, ukončenou jehlancovou střechou. Nedaleko kaple se nachází výjev Poklona sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Čelechovice na Hané
Kaple, stojící uprostřed obce
© Ivo Rozehnal, 07/2006

Kaple v Čelelechovicích na Hané

V obci nikdy nestál kostel a nebyla farnost. Jediným svatostánkem se stala dnešní kaple Obětování sv. Panny Marie. Asi 50 m od ní, je ve zdi cukrovaru poněkud zanedbaná památka, výklenková kaplička Poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko obce je naleziště trilobitů v lomu devonského vápence. Obec má dokonce trilobita ve svém znaku.
Ivo Rozehnal, E. Horáková, 14.9. 2006
historie

Kaple Obětování Panny Marie v Čelechovicích na Hané je v materiálech fary v Kostelci na Hané vedena jako stavba z roku 1820. Stáří stavby je však posunuto mnohem dříve. Svědčí o tom nejen letopočet 1776 na kříži při vstupu, ale i v oltářním stole dřevěná zásuvka s biskupskou pečetí a listem s datem 7.srpna 1782. Tehdy byla kaple zasvěcena sv. Floriánu. Součástí kapličky byl vždy zvon - první z r.1817 byl zrekvírován v době 1.sv.války a nahrazen r.1922. Ani tento zvon nepřežil válečné události a byl nahrazen r. 1946 poškozeným zvonem z r.1553, který se neznámo jak dostal do kaple až z Plané ze západních Čech. Roku 1992 byl nahrazen 63 kg zvonem Maria. Kaple byla několikrát opravována (v l. 1893, 1905, 1989)

Ivo Rozehnal - zdroj web obce, 1.6. 2012

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Čelechovice na Hané

Místa v okolí

 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 boží muka
 Plachý mlýn
 boží muka
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 Státní lom
 Kostelec na Hané
 sýpka
 radnice
 kaplička Panny Marie
 pomník
 Varhany
 Stařechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Bílovice
 vila Neherových
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Držovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Martina
 Bratrská škola
 Součkův dům
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 sokolovna
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 boží muka
 Nový dům
 Národní dům
 městské hradby
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Prostějov
 Gabrielov
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Lázně Slatinice
 stará radnice
 nová radnice
 Nová synagoga
 Kováříkova vila
 automobilka Wikov
 Akciový pivovar
 Lidová hvězdárna
 Olšany u Prostějova
 boží muka
 sousoší Piety
 zvonice
 kaple
 Černý dvůr
 Věžka
 boží muka
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 kostel sv. Josefa
 socha anděla
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 Čechy pod Kosířem
 židovský hřbitov
 fara
 Vrahovice
 Čechovice
 boží muka
 Arboretum Vrahovice
 kaple sv. Floriána
 hasičské muzeum
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Anny
 parní pila a mlýn
 Oděvní průmysl
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 Lusthaus
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 boží muka
 vodní mlýn
 Dubový kopec
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 panský dvůr
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Stichovická kaple
 Lhotka
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Rosalie
 kostel sv. Václava
 sousoší Piety
 Ohrozim
 kaple
 Plumlovská přehrada
 Gloše
 městský hřbitov
 Drahanovice
 zvonice
 Drahanovice
 Zlechovský mlýn
 Čubernice
 židovský hřbitov
 evangelický kostel
 kaple sv. Otýlie
 kříž u Čechůvek
 kaple sv. Floriána
 most přes Blatu
 Hraza
 kaple sv. Barbory
 Hluchov
 kaplička
 boží muka
 Ludéřov
 kaple sv. Anny
 Kloboučky
 Bílovice
 kaple v parku
 kaple
 boží muka
 Rakůsky
 Loupežník
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 cukrovar
 pivovar
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Keltská svatyně
 lázně
 Kralice na Hané
 kaple Panny Marie
 červený kříž
 Nebeský rybník
 Kralice na Hané
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kamenný most
 kaple sv. Floriána
 socha Panny Marie
 socha selky
 Seloutky
 kaple sv. Víta
 ústínský žudr
 Zámeček
 boží muka
 boží muka
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Loučany
 boží muka
 Určice
 cukrovar
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Martina
 Určice
 Bernovský mlýn
 Náměšť na Hané
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Ptení
 socha sv. Libora
 kostel sv. Kunhuty
 Náměšť na Hané
 Žárovice
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 Laškov
 Krumsín
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 Křelová Lhota
 starý hřbitov
 Přemyslovice
 kaplička
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Urbana
 Hrubčice
 kaple sv. Barbory
 kaple
 Přemyslovice
 boží muka
 kaplička
 Mitrov
 kaple sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 Ptenský Dvorek
 fort XIII
 cvičné bunkry S1, S2
 kostel sv. Prokopa
 socha sv. Linharta
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Kruhovský mlýn
 fort XI
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Vícov
 Přemyslovice
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Nový Dvůr
 Osina
 Městisko
 kaple Na Zábraní
 Dětkovice
 mariánský sloup
 boží muka
 kostel sv. Ondřeje
 kaple Panny Marie
 kaple
 Senice na Hané
 Oberská vrata
 Kožušany
 kaple
 Krakovec
 boží muka
 smírčí kříž
 socha Ecce Homo
 Biskoupka
 boží muka
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Martina
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Markéty
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 fort XVIII
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Rozálie
 fort XV
 Stražisko
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Floriána
 Na Pohodlí
 kostel sv. Kunhuty
 Vilová kolonie
 boží muka
 fort XVII
 boží muka
 fort Tafelberg
 minerální pramen
 Lysov
 krematorium
 kamenný kříž
 kaple sv. Víta
 výklenková kaple
 zvonice
 židovský hřbitov
 Na skále
 Křéba
 povodňové zídky
 zvonice
 kaple sv. Bartoloměje
 Vřesovice
 Smilův hrad
 Nové Sady-Povel
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Hrázný mlýn
 fara
 zvonice
 kostel sv. Jiljí
 Spálený kopec
 kaple sv. Floriána
 socha Panny Marie
 fort Galgenberg
 Skalička
 zvonice
 Čertův hrádek
 Blatecký mlýn
 Myslejovice
 kaple sv. Markéty
 lázně Skalka
 kaplička Panny Marie
 Smetanovy sady
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 sušárna chmele
 fort XIX
 kaple
 Litovelská brána
 synagoga
 Terezská brána
 fort VIII
 Pöttingeum
 boží muka
 Kamenný mlýn
 kaple sv. Markéty
 kaplička
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 fort XX
 socha sv. Iva
 tržnice
 kaple sv. Isidora
 Kopaniny
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Na Skalách
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Štátula
 radnice
 Starý Plumlov
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Mořice
 kaple
 boží muka
 Nový Hrádek
 Salzerova reduta II
 žudr
 Hanácké skanzen
 vila Primavesi
 kaple Panny Marie
 žudr
 sousoší Piety
 boží muka
 kaple sv. Isidora
 Raková
 Korunní pevnůstka
 Židovská brána
 Staré Hradisko
 hradiště Obrova noha
 vysílač Předina
 Nenakonice
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 Dubčany
 Suchdol
 Kašna Tritónů
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Podkova
 boží muka
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 kostel sv. Floriána
 mohyla Eduarda z Behru
 Věrovany
 Rakodavy
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Skrbeň
 studánka U Oběšence
 fort VII
 Bohuslavice
 Skrbeň
 Viklický dvůr
 kaplička
 Ochoz
 nádražní budova
 dobytčí tržnice
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Urbana
 Klášterní Hradisko
 fort XXII Lazecký
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 kaple Panny Marie
 obecní kaplička
 vojenský hřbitov
 zvonice
 větrný mlýn
 kaple sv. Gottharda
 kostel sv. Jiří
 Hradecký rybník
 socha sv. Floriána
 socha Panny Marie
 kaple sv. Josefa
 socha sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Konice
 Hanácké muzeum
 kaple sv. Arnošta
 zvonice
 dům U Tří králů
 synagoga
 židovský hřbitov
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kaple Panny Marie
 Tovačov
 kostel sv. Václava
 Pilávka
 rybník Kolečko
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Březsko
 kostel sv. Barbory
 Polkovice
 zvonice
 fort II
 boží muka
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Cvrčovský mlýn
 kamenný kříž
 žudr
 Lobodice
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
Základní informace místa
ID místa: 4621
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 15.9.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

reklama