Kaple Obětování Panny Marie tvoří hlavní architektonickou památku obce Čelechovice na Hané. Drobná stavba s patrovou vstupní věží v ose průčelí, ukončenou jehlancovou střechou. Nedaleko kaple se nachází výjev Poklona sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Čelechovice na Hané
Kaple, stojící uprostřed obce
© Ivo Rozehnal, 07/2006

Kaple v Čelelechovicích na Hané

V obci nikdy nestál kostel a nebyla farnost. Jediným svatostánkem se stala dnešní kaple Obětování sv. Panny Marie. Asi 50 m od ní, je ve zdi cukrovaru poněkud zanedbaná památka, výklenková kaplička Poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko obce je naleziště trilobitů v lomu devonského vápence. Obec má dokonce trilobita ve svém znaku.
Ivo Rozehnal, E. Horáková, 14.9. 2006
historie

Kaple Obětování Panny Marie v Čelechovicích na Hané je v materiálech fary v Kostelci na Hané vedena jako stavba z roku 1820. Stáří stavby je však posunuto mnohem dříve. Svědčí o tom nejen letopočet 1776 na kříži při vstupu, ale i v oltářním stole dřevěná zásuvka s biskupskou pečetí a listem s datem 7.srpna 1782. Tehdy byla kaple zasvěcena sv. Floriánu. Součástí kapličky byl vždy zvon - první z r.1817 byl zrekvírován v době 1.sv.války a nahrazen r.1922. Ani tento zvon nepřežil válečné události a byl nahrazen r. 1946 poškozeným zvonem z r.1553, který se neznámo jak dostal do kaple až z Plané ze západních Čech. Roku 1992 byl nahrazen 63 kg zvonem Maria. Kaple byla několikrát opravována (v l. 1893, 1905, 1989)

Ivo Rozehnal - zdroj web obce, 1.6. 2012

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Čelechovice na Hané

Místa v okolí

 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 boží muka
 Plachý mlýn
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Státní lom
 sýpka
 Kostelec na Hané
 radnice
 kaplička Panny Marie
 pomník
 Varhany
 Stařechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 vila Neherových
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 kaple sv. Floriána
 Držovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Martina
 Bratrská škola
 Součkův dům
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Prostějov
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 boží muka
 Nový dům
 socha T. G. Masaryka
 Gabrielov
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Lázně Slatinice
 stará radnice
 nová radnice
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Prostějov
 Kováříkova vila
 Nová synagoga
 Lidová hvězdárna
 Olšany u Prostějova
 automobilka Wikov
 Akciový pivovar
 boží muka
 Věžka
 boží muka
 sousoší Piety
 zvonice
 kaple
 Černý dvůr
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 Čechy pod Kosířem
 kostel sv. Josefa
 socha anděla
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 boží muka
 Arboretum Vrahovice
 kaple sv. Floriána
 židovský hřbitov
 fara
 Vrahovice
 Čechovice
 hasičské muzeum
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Anny
 Oděvní průmysl
 Hasičské muzeum
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Muzeum kočárů
 parní pila a mlýn
 Ševčíkův mlýn
 Lusthaus
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 panský dvůr
 kaple sv. Floriána
 vodní mlýn
 Dubový kopec
 socha sv. Floriána
 Stichovická kaple
 Lhotka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Rosalie
 kostel sv. Václava
 sousoší Piety
 kaple
 Ohrozim
 Plumlovská přehrada
 městský hřbitov
 Gloše
 Drahanovice
 Zlechovský mlýn
 Drahanovice
 zvonice
 Čubernice
 židovský hřbitov
 kříž u Čechůvek
 evangelický kostel
 kaple sv. Otýlie
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 Hraza
 Hluchov
 kaple sv. Barbory
 kaplička
 boží muka
 Bílovice
 Ludéřov
 kaple sv. Anny
 Kloboučky
 kaple v parku
 Rakůsky
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Loupežník
 cukrovar
 pivovar
 kaple Panny Marie
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Keltská svatyně
 lázně
 kaple Panny Marie
 červený kříž
 Kralice na Hané
 Kralice na Hané
 Nebeský rybník
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 socha Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kamenný most
 socha selky
 Seloutky
 kaple sv. Víta
 Zámeček
 boží muka
 ústínský žudr
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Náměšť na Hané
 socha sv. Floriána
 Určice
 Loučany
 cukrovar
 kostel sv. Martina
 Určice
 Náměšť na Hané
 Ptení
 boží muka
 boží muka
 Bernovský mlýn
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Libora
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Žárovice
 hrobka rodu Kinských
 Laškov
 boží muka
 boží muka
 Krumsín
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 zvonice sv. Václava
 socha sv. Floriána
 starý hřbitov
 Přemyslovice
 Křelová Lhota
 kostel sv. Urbana
 kaplička
 kaple sv. Markéty
 Hrubčice
 Přemyslovice
 kaple sv. Barbory
 kaple
 kaplička
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 Mitrov
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Prokopa
 cvičné bunkry S1, S2
 Ptenský Dvorek
 fort XIII
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 socha sv. Linharta
 socha sv. Floriána
 Kruhovský mlýn
 fort XI
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Vícov
 Přemyslovice
 boží muka
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Nový Dvůr
 Osina
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 boží muka
 mariánský sloup
 boží muka
 kaple Na Zábraní
 Dětkovice
 Městisko
 kaple Panny Marie
 kaple
 kostel sv. Ondřeje
 Kožušany
 kaple
 boží muka
 smírčí kříž
 socha Ecce Homo
 Krakovec
 Senice na Hané
 Oberská vrata
 boží muka
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Martina
 boží muka
 Biskoupka
 kostel sv. Markéty
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Rozálie
 fort XVIII
 kaple sv. Josefa
 Stražisko
 fort XV
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Kunhuty
 Vilová kolonie
 Na Pohodlí
 boží muka
 boží muka
 fort XVII
 kaple sv. Víta
 kamenný kříž
 výklenková kaple
 Lysov
 fort Tafelberg
 minerální pramen
 krematorium
 zvonice
 židovský hřbitov
 zvonice
 Vřesovice
 Na skále
 kaple sv. Bartoloměje
 Křéba
 povodňové zídky
 Smilův hrad
 Hrázný mlýn
 Nové Sady-Povel
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiljí
 fara
 zvonice
 Spálený kopec
 socha Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Čertův hrádek
 zvonice
 fort Galgenberg
 Skalička
 Myslejovice
 kaple sv. Markéty
 lázně Skalka
 Blatecký mlýn
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 Smetanovy sady
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 sušárna chmele
 fort XIX
 Terezská brána
 Litovelská brána
 kaple
 synagoga
 boží muka
 Kamenný mlýn
 Pöttingeum
 fort VIII
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 fort XX
 socha sv. Iva
 kaple sv. Markéty
 kaplička
 Salmův palác
 tržnice
 kaple sv. Isidora
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Štátula
 radnice
 Starý Plumlov
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Na Skalách
 Kopaniny
 kaple
 kostel sv. Mořice
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple Panny Marie
 žudr
 sousoší Piety
 Hanácké skanzen
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Salzerova reduta II
 žudr
 hradiště Obrova noha
 vysílač Předina
 zvonice s přístavbou
 Nenakonice
 Židovská brána
 Staré Hradisko
 kaple sv. Isidora
 Raková
 Korunní pevnůstka
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 Dubčany
 Kašna Tritónů
 Suchdol
 boží muka
 Podkova
 boží muka
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 kostel sv. Floriána
 mohyla Eduarda z Behru
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 Skrbeň
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Věrovany
 Rakodavy
 studánka U Oběšence
 fort VII
 Bohuslavice
 Viklický dvůr
 Skrbeň
 nádražní budova
 Ochoz
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Urbana
 dobytčí tržnice
 Klášterní Hradisko
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Mikuláše
 Horka
 obecní kaplička
 vojenský hřbitov
 zvonice
 kaple Panny Marie
 větrný mlýn
 kaple sv. Gottharda
 kostel sv. Jiří
 socha Panny Marie
 kaple sv. Josefa
 Hradecký rybník
 Konice
 socha sv. Floriána
 Hanácké muzeum
 zvonice
 židovský hřbitov
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 Tovačov
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Václava
 Pilávka
 rybník Kolečko
 kaple sv. Anny
 Březsko
 kostel sv. Barbory
 Polkovice
 zvonice
 boží muka
 fort II
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Cvrčovský mlýn
 kamenný kříž
 žudr
 Lobodice
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
Základní informace místa
ID místa: 4621
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 15.9.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama