Kaple Obětování Panny Marie tvoří hlavní architektonickou památku obce Čelechovice na Hané. Drobná stavba s patrovou vstupní věží v ose průčelí, ukončenou jehlancovou střechou. Nedaleko kaple se nachází výjev Poklona sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Čelechovice na Hané
Kaple, stojící uprostřed obce
© Ivo Rozehnal, 07/2006

Kaple v Čelelechovicích na Hané

V obci nikdy nestál kostel a nebyla farnost. Jediným svatostánkem se stala dnešní kaple Obětování sv. Panny Marie. Asi 50 m od ní, je ve zdi cukrovaru poněkud zanedbaná památka, výklenková kaplička Poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko obce je naleziště trilobitů v lomu devonského vápence. Obec má dokonce trilobita ve svém znaku.
Ivo Rozehnal, E. Horáková, 14.9. 2006
historie

Kaple Obětování Panny Marie v Čelechovicích na Hané je v materiálech fary v Kostelci na Hané vedena jako stavba z roku 1820. Stáří stavby je však posunuto mnohem dříve. Svědčí o tom nejen letopočet 1776 na kříži při vstupu, ale i v oltářním stole dřevěná zásuvka s biskupskou pečetí a listem s datem 7.srpna 1782. Tehdy byla kaple zasvěcena sv. Floriánu. Součástí kapličky byl vždy zvon - první z r.1817 byl zrekvírován v době 1.sv.války a nahrazen r.1922. Ani tento zvon nepřežil válečné události a byl nahrazen r. 1946 poškozeným zvonem z r.1553, který se neznámo jak dostal do kaple až z Plané ze západních Čech. Roku 1992 byl nahrazen 63 kg zvonem Maria. Kaple byla několikrát opravována (v l. 1893, 1905, 1989)

Ivo Rozehnal - zdroj web obce, 1.6. 2012

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Čelechovice na Hané

Místa v okolí

 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 boží muka
 Plachý mlýn
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Státní lom
 sýpka
 Kostelec na Hané
 radnice
 kaplička Panny Marie
 pomník
 Varhany
 Stařechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 vila Neherových
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Držovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Martina
 Součkův dům
 Bratrská škola
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 Prostějov
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 sokolovna
 boží muka
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Národní dům
 městské hradby
 Gabrielov
 muzeum U veterána
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 Lázně Slatinice
 stará radnice
 nová radnice
 Nová synagoga
 Kováříkova vila
 Akciový pivovar
 Lidová hvězdárna
 Olšany u Prostějova
 automobilka Wikov
 Věžka
 kaple
 Černý dvůr
 boží muka
 sousoší Piety
 zvonice
 boží muka
 Čechy pod Kosířem
 kostel sv. Josefa
 Obecní muzeum
 kaple sv. Anny
 socha sv. Anny
 socha anděla
 Prostějov
 Vrahovice
 Čechovice
 boží muka
 Arboretum Vrahovice
 židovský hřbitov
 kaple sv. Floriána
 fara
 kaple sv. Anny
 hasičské muzeum
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 boží muka
 Toufarův mlýn
 parní pila a mlýn
 Oděvní průmysl
 Muzeum kočárů
 Ševčíkův mlýn
 Lusthaus
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 vodní mlýn
 panský dvůr
 Dubový kopec
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Lhotka
 Stichovická kaple
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Rosalie
 kostel sv. Václava
 sousoší Piety
 Ohrozim
 kaple
 Plumlovská přehrada
 městský hřbitov
 Gloše
 Drahanovice
 Zlechovský mlýn
 Drahanovice
 zvonice
 Čubernice
 židovský hřbitov
 kaple sv. Otýlie
 evangelický kostel
 kříž u Čechůvek
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 Hraza
 kaple sv. Barbory
 Hluchov
 kaplička
 kaple sv. Anny
 Kloboučky
 boží muka
 Bílovice
 Ludéřov
 Rakůsky
 kaple v parku
 kaple
 boží muka
 Loupežník
 kaple sv. Floriána
 pivovar
 cukrovar
 kaple Panny Marie
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Keltská svatyně
 lázně
 červený kříž
 kaple Panny Marie
 Kralice na Hané
 Nebeský rybník
 Kralice na Hané
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Floriána
 kamenný most
 socha Panny Marie
 socha selky
 Seloutky
 kaple sv. Víta
 ústínský žudr
 Zámeček
 boží muka
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 cukrovar
 Náměšť na Hané
 Určice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Loučany
 Určice
 kostel sv. Martina
 Náměšť na Hané
 Bernovský mlýn
 Ptení
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Libora
 Žárovice
 hrobka rodu Kinských
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Laškov
 boží muka
 boží muka
 Krumsín
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 Přemyslovice
 starý hřbitov
 Křelová Lhota
 kostel sv. Urbana
 kaplička
 kaple sv. Markéty
 Hrubčice
 Přemyslovice
 kaple sv. Barbory
 kaple
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 Mitrov
 fort XIII
 cvičné bunkry S1, S2
 Ptenský Dvorek
 kostel sv. Prokopa
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 socha sv. Linharta
 socha sv. Floriána
 Kruhovský mlýn
 fort XI
 boží muka
 boží muka
 Vícov
 Přemyslovice
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 boží muka
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Nový Dvůr
 Osina
 mariánský sloup
 kaple Na Zábraní
 Dětkovice
 boží muka
 Městisko
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Ondřeje
 kaple
 kaple
 boží muka
 smírčí kříž
 socha Ecce Homo
 Kožušany
 Senice na Hané
 Oberská vrata
 Krakovec
 boží muka
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Martina
 boží muka
 Biskoupka
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kostel sv. Markéty
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Prokopa
 kaple sv. Rozálie
 fort XVIII
 Stražisko
 kaple sv. Josefa
 fort XV
 kaple sv. Floriána
 Na Pohodlí
 kostel sv. Kunhuty
 Vilová kolonie
 fort XVII
 boží muka
 boží muka
 krematorium
 Lysov
 fort Tafelberg
 minerální pramen
 kaple sv. Víta
 výklenková kaple
 kamenný kříž
 zvonice
 židovský hřbitov
 Vřesovice
 kaple sv. Bartoloměje
 zvonice
 Na skále
 Křéba
 povodňové zídky
 Smilův hrad
 Hrázný mlýn
 Nové Sady-Povel
 kaple sv. Floriána
 fara
 zvonice
 kostel sv. Jiljí
 Spálený kopec
 kaple sv. Floriána
 socha Panny Marie
 Čertův hrádek
 fort Galgenberg
 zvonice
 Skalička
 lázně Skalka
 Blatecký mlýn
 Myslejovice
 kaple sv. Markéty
 Smetanovy sady
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 sušárna chmele
 fort XIX
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 Terezská brána
 synagoga
 Litovelská brána
 kaple
 Pöttingeum
 fort VIII
 boží muka
 Kamenný mlýn
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 Masné krámy
 kaple sv. Markéty
 fort XX
 kaplička
 Salmův palác
 socha sv. Iva
 tržnice
 kaple sv. Isidora
 radnice
 Starý Plumlov
 Husův sbor
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Edelmannův palác
 Caesarova kašna
 Na Skalách
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 Štátula
 Krajinská lékárna
 Kopaniny
 kostel sv. Mořice
 kaple
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple Panny Marie
 vila Primavesi
 žudr
 žudr
 Salzerova reduta II
 Hanácké skanzen
 sousoší Piety
 Nový Hrádek
 zvonice s přístavbou
 Židovská brána
 Staré Hradisko
 hradiště Obrova noha
 Korunní pevnůstka
 boží muka
 kaple sv. Isidora
 vysílač Předina
 Raková
 Nenakonice
 kaple sv. Anny
 Kašna Tritónů
 kaple sv. Anny
 Dubčany
 Suchdol
 boží muka
 Podkova
 boží muka
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 mohyla Eduarda z Behru
 kostel sv. Floriána
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 kaple sv. Floriána
 Rakodavy
 kaple sv. Anny
 Věrovany
 Skrbeň
 studánka U Oběšence
 fort VII
 Bohuslavice
 Viklický dvůr
 Skrbeň
 nádražní budova
 Ochoz
 dobytčí tržnice
 kostel sv. Urbana
 kostel sv. Jiří
 fort XXII Lazecký
 Klášterní Hradisko
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 vojenský hřbitov
 obecní kaplička
 kaple Panny Marie
 zvonice
 větrný mlýn
 kaple sv. Gottharda
 Hradecký rybník
 kostel sv. Jiří
 socha Panny Marie
 kaple sv. Josefa
 Konice
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Arnošta
 Hanácké muzeum
 zvonice
 synagoga
 dům U Tří králů
 židovský hřbitov
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 Tovačov
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Václava
 Pilávka
 rybník Kolečko
 kaple sv. Anny
 Březsko
 kostel sv. Barbory
 zvonice
 Polkovice
 boží muka
 fort II
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Cvrčovský mlýn
 kamenný kříž
 žudr
 Lobodice
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
Základní informace místa
ID místa: 4621
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 15.9.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

reklama