Součást věnce pevností kolem olomoucké citadely, postaven v l. 1850–54. Nikdy nebyla vystavena útoku nepřítele. Sloužila jako kasárna, muniční sklad, dělostřelecká laboratoř i vězení. Objekt v soukromém vlastnictví v současné době prochází náročnou rekonstrukcí, připravuje se instalace muzea.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2015
Pevnost Fort XIII najdeme na západním konci olomoucké čtvrti Nová ulice. Leží na západním konci ulice I. P. Pavlova. Na této ulici je i konečná stanice tramvajových linek 1, 4 a 6. Od nich je pevnost vzdálena asi 1,2 km. Odbočka k pevnosti je proti Aquaparku.
Pavel Vítek, 1.12. 2014
popis

Fort XIII se svým tvarem a konstrukčním provedením nelišil od současně budovaných fortů XI, XV a XVII. Pětiúhelníkové jádro pevnosti tvořil podkovovitý kasárenský objekt, nazývaný reduit s nádvořím. Součástí reduitu z režného zdiva byly tehdy a jsou dodnes hodnotné architektonické prvky jako pískovcová ostění, cimbuří, arkýře či krakorce. Uvnitř val, který obklopuje pevnost, a v něm byly kasematy a jeho vnější armovaná zeď tvořila eskarpu, což je stěna obvodového příkopu obrácená k nepříteli. V eskarpě umístěny pěchotní střílny. V části kontreskarpy, což je stěna odvrácená od nepřítele se nacházela střelecká galerie s pěchotními střílnami. Nad celou kontreskarpou byl navršen zemní val, aby kryl zděné části fortu a chránil je před přímou palbou nepřítele. Do pevnosti se vstupovalo neogotickou vjezdovou branou s padacím mostem. Brána byla umístěna v šíjové hradební zdi. Fort XIII nebyl ani v roce 1866 ani později…  číst dále

Pavel Vítek - zdroj: http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/fort-xiii-na-nove-ulici/, 1.12. 2014

historie

Výstavba pevnosti XIII v provizorním provedení byla zahájena roku 1850. Stavbu prováděla soukromá stavební společnost bratří Kleinů pod dozorem pevnostního inženýra nadporučíka Juliana Krynického. Na podzim roku 1850 probíhaly v celé pevnosti přípravy na obranu před hrozícím pruským útokem. Pevnost měla tehdy podobu mohutného valu s příkopem. V létě 1851 došlo k uklidnění mezinárodněpolitické situace a na fortu XIII se rozběhly zednické práce. Do konce roku 1853 byla pevnost po stavební stránce dokončena. Dodělávky v interiéru a terénní úpravy byly ukončeny roku 1854. Tehdy byl fort také vybaven telegrafem. Celkové náklady na výstavbu fortu XIII dosáhly 272 000 zlatých. Kasematy uvnitř pevnosti sloužily především k ubytovacím účelům a k umístění děl. Další děla se nacházela na reduitu a na mohutném obvodovém zemním valu. V době vojenského nebezpečí byla pevnost osazena 26 děly a sloužilo zde 410 mužů. Za normálního stavu…  číst dále

Pavel Vítek - zdroj: http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/fort-xiii-na-nove-ulici/, 1.12. 2014

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

Místa v okolí

 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Ondřeje
 fort Tafelberg
 fort XI
 kamenný kříž
 fort XV
 krematorium
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 židovský hřbitov
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kaple Panny Marie
 Smetanovy sady
 boží muka
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 fort Galgenberg
 synagoga
 kaple sv. Floriána
 Litovelská brána
 Kamenný mlýn
 Terezská brána
 Pöttingeum
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Masné krámy
 socha Panny Marie
 tržnice
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kaple sv. Markéty
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 radnice
 kostel sv. Blažeje
 Husův sbor
 kostel sv. Mořice
 Krajinská lékárna
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Židovská brána
 Salzerova reduta II
 Korunní pevnůstka
 boží muka
 kaple sv. Isidora
 Kašna Tritónů
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 fort XVII
 kaple sv. Anny
 boží muka
 ústínský žudr
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort VIII
 fort XX
 Kožušany
 kamenný most
 kaplička
 fort XVIII
 kaple sv. Anny
 most přes Blatu
 nádražní budova
 dobytčí tržnice
 kaple sv. Rosalie
 Klášterní Hradisko
 kaple
 fort XIX
 vojenský hřbitov
 kaple sv. Markéty
 sousoší Piety
 vodní mlýn
 socha sv. Linharta
 fort XXII Lazecký
 obecní kaplička
 kaple
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Floriána
 socha Panny Marie
 boží muka
 hasičské muzeum
 kostel sv. Urbana
 fort VII
 Obecní muzeum
 Olšany u Prostějova
 socha sv. Anny
 boží muka
 socha anděla
 kaple
 boží muka
 Blatecký mlýn
 kostel sv. Barbory
 fort Va
 fort II
 kaplička
 Horka
 fort IV
 kostel sv. Mikuláše
 fort V
 kaple sv. Floriána
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 cukrovar
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Skrbeň
 Grygov
 pramen sv. Víta
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Rozálie
 muzeum U veterána
 kaple sv. Floriána
 Skrbeň
 pramen sv. Jiří
 Husův sbor
 Lázně Slatinice
 Velký Týnec
 boží muka
 boží muka
 kaple
 žudr
 Hanácké skanzen
 boží muka
 žudr
 Lusthaus
 zvonice
 kaple
 boží muka
 Drahanovice
 Drahanovice
 Loučany
 boží muka
 Moravská Loděnice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Donáta
 evangelický kostel
 kaplička
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 památník Osvobození
 Velký Týnec
 Velká Bystřice
 kaple sv. Floriána
 Varhany
 boží muka
 Státní lom
 kostel sv. Barbory
 radnice
 kaple Panny Marie
 Náklo
 socha sv. Jiljí
 kostel sv. Jiří
 sloup s Pietou
 Náklo
 socha sv. Floriána
 zvonička
 dům Jiřího Wolkera
 boží muka
 Senice na Hané
 Starý mlýn
 socha Ecce Homo
 kaple sv. Josefa
 fojtství
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Čelechovice na Hané
 Držovice
 kaple sv. Markéty
 smírčí kříž
 boží muka
 cukrovar
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 boží muka
 kostel sv. Matouše
 Náměšť na Hané
 socha oráče
 kříž u Čechůvek
 Dolany
 Náměšť na Hané
 Vrahovice
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Dubový kopec
 Velký Kosíř
 Majetín
 hrobka rodu Kinských
 socha sv. Floriána
 Arboretum Vrahovice
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 kaple Panny Marie
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Barbory
 Plachý mlýn
 kostel sv. Vavřince
 sousoší Piety
 socha sv. Iva
 Gabrielov
 Nenakonice
 kaple sv. Rocha
 boží muka
 zvonice
 pískovna
 dřevěná zvonička
 Ludéřov
 Akciový pivovar
 Kralice na Hané
 Oděvní průmysl
 Božka
 kostel sv. Markéty
 lázně
 Kralice na Hané
 Unčovice
 Keltská svatyně
 boží muka
 Stařechovice
 kaple sv. Víta
 sýpka
 Kostelec na Hané
 automobilka Wikov
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Anny
 Betlémská kaple
 vila Neherových
 Dubčany
 Rakodavy
 povodňové zídky
 kaple sv. Praxedy
 kaple sv. Martina
 Hraza
 Kováříkova vila
 Věrovany
 kaple
 radnice
 fara
 sušárna chmele
 kostel sv. Floriána
 vysílač Radíkov
 Součkův dům
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 pomník Petra Bezruče
 Smetanovy sady
 kaple sv. Floriána
 vodní mlýn
 Hasičské muzeum
 zvonkohra
 Národní dům
 fort II Radíkov
 kostel sv. Václava
 Bratrská škola
 Muzeum kočárů
 Nová synagoga
 městské hradby
 Prostějov
 kaple sv. Josefa
 kaplička Panny Marie
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 kaple sv. Martina
 boží muka
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 kaple sv. Floriána
 Nový Dvůr
 socha sv. Floriána
 židovský hřbitov
 socha Panny Marie
 Černý dvůr
 zvonice sv. Václava
 pomník
 Lysov
 socha selky
 kostel sv. Jiří
 Hrubčice
 Rakůsky
 kaple sv. Floriana
 výklenková kaple
 Lidová hvězdárna
 Kokory
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Citov
 Bílovice
 kaplička
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Anny
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Václava
 sousoší Piety
 mohyla Eduarda z Behru
 rychta
 městský hřbitov
 kaple sv. Floriána
 Hanácké muzeum
 kaple
 Kokory
 židovský hřbitov
 kostel sv. Josefa
 Šargounský mlýn
 Cholina
 boží muka
 boží muka
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Kunhuty
 kaple sv. Marka
 boží muka
 Hradecký rybník
 Cholinský dvorek
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 zvonice
 Žeravice
 boží muka
 Čekyně II
 Penčičky
 Čekyně I
 boží muka
 studánka Svatá voda
 panský dvůr
 kostel sv. Martina
 Stichovická kaple
 socha sv. Floriána
 městské opevnění
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 Lhotka
 Haňovice
 boží muka
 morový sloup
 Gloše
 kostel sv. Václava
 Langův dům
 radnice
 Plumlovská přehrada
 Rokytnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 Ohrozim
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 Tepenec
 trojiční sloup
 Zlechovský mlýn
 Čubernice
 Chudobín
 boží muka
 Seloutky
 Loupežník
 kaple v parku
 pivovar
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 sousoší Kalvárie
 pozorovatelna CO
 Mladečské jeskyně
 Čertův most
 jeskyně Podkova
Kontaktní informace
I.P.Pavlova
772 00 Olomouc
kontaktní osoba: Ivo Juráš
Tel: 603 217 611
juras.ivo@seznam.cz
Základní informace místa
ID místa: 11946
Typ místa: pevnost, bunkr
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 1.12.2014
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

reklama