Vývoj hradištních valů po nedobytnou pevnost-citadelu-je dlouhý přes 1000 let. Na konci 19. st. byla Olomouc nedobytným městem. Před 1. sv. válkou byl systém rozebrán. Dochovány jsou části románského opevnění, středověkých hradeb, barokní pevnosti.
Hlavní obrázek místa
hradby a věžice na jz. obvodu města
© Jan P. Štěpánek 06/2005
Slavné olomoucké opevnění, vyvinuvší se od hradištních valů, předrománské a románské fortifikace, gotických hradeb přes renesančně-barokní fortifikaci, barokní bastionovou pevnost až po nedobytnou fortovou pevnost-citadelu, je jedinečným komplexem ukazujícím vývoj opevnění za dobu přes tisíc let dlouhou. Je neuvěřitelné při pohledu na dnešní město, že ještě na konci 19. století byla Olomouc nedobytným uzavřeným městem, pevností a citadelou, jejíž plocha fortifikací zabírala mnohé z dnešních předměstí samotného centra města. Opevnění bylo tvořeno důmyslným systémem hradeb, valů, bastionů, ravelinů, kurtin a redutových fortů doplněných hlubokými vodními příkopy napájenými řekou Moravou. Olomoucká pevnost se vyvinula v jedinečná areál zabírající území o poloměru 7 až 10 km! Rozvoji vojenských technik pevnost stačila až do konce 19. století. Bohužel moderní doba 40 let před 1. světovou válkou už takovouto monumentální pevnost nepotřebovala. A jak pevnost postupně a důmyslně mnohá staletí vznikala, tak byla během několika málo desetiletí rozebrána. Terénními úpravami bylo zarovnáno celé území fortové a bastionové pevnosti na jejímž místě postupně vyrůstala dnešní Olomouc, tak jak jí známe. Z olomouckého opevnění se zachovalo do dnešních dnů pouze toto: Z předrománského období byl na hradě zjištěn mohutný val, který patrně chránil i Předhradí. Románské opevnění se dochovalo také pouze na hradě a to jen v krátkém úseku jižně od d´mu, ve dvoře domu čp. 804. Středověké hradby se zachovaly v souvislých úsecích převážně na jižní straně Předhradí a na východní a severní straně kolem hradu. Jsou tvořeny jednoduchou hradbou s parkánem, se dvěma hranolovými věžemi a zazděnou Židovskou branou, kde je lze také vidět díky tomu, že celý prostor pod těmito hradbami je parkově upraven. Na severu pokračují opevněním hradu a zazděnou věžovitou branou Všech svatých zadní části domu čp. 814.…  číst dále
Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 21.6. 2005
historie

Předrománské a románské opevnění: Původní předrománské a románské osídlení na území dnešní Olomouce, dnešní Předhradí, bylo chráněno v rozsahu Petrského a Václavského návrší přírodními skalnatými srázy. Podobu opevnění, valu z 11. století, lze ukázat na archeologicky zjištěném valu na Václavském návrší. Pozdější románská hradba s Okrouhlou věží zajišťovala pouze hrad na Václavském návrší a vymezila hlubokým příkopem hrad od neopevněného Předhradí. Opevnění proti Předhradí zaniklo během 14. stol., kdy vznikla kolem obou návrší nová gotická hradba. Gotické opevnění: Město Olomouc bylo nejpozději koncem 13. století ohrazeno hradbami a příkopy, které se v úzké šíji na nynějším náměstí Republiky napojovaly na starší opevnění Předhradí. Na počátku 14. stol. už hradby ohrazovaly celý obvod města včetně severního pruhu města-Bělidel. Hradby byly na jižní, jihozápadní a severní straně dvojité, na východní, skalnatými srázy chráněné straně, jen…  číst dále

Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 21.6. 2005

Půdorys místa

stabilní katastr 1833
© Města a městečka (K. Kuča)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

Místa v okolí

 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 kaple sv. Markéty
 Židovská brána
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Caesarova kašna
 Korunní pevnůstka
 kostel sv. Blažeje
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Arionova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 radnice
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 Kašna Tritónů
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Kamenný mlýn
 tržnice
 kostel sv. Mořice
 Terezská brána
 Podkova
 sochy Herkulů
 synagoga
 Merkurova kašna
 Arcibiskupský palác
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Anny
 Smetanovy sady
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 Husův sbor
 Salzerova reduta II
 dobytčí tržnice
 fort Galgenberg
 nádražní budova
 Klášterní Hradisko
 fort Tafelberg
 Nové Sady-Povel
 kaplička
 socha Panny Marie
 vojenský hřbitov
 obecní kaplička
 kaple sv. Isidora
 kamenný kříž
 židovský hřbitov
 socha Panny Marie
 hřbitovní kaple
 boží muka
 fort XXII Lazecký
 krematorium
 kostel sv. Ondřeje
 fort XV
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 fort XIII
 kostel sv. Urbana
 fort II
 kaplička
 boží muka
 fort IV
 fort XX
 boží muka
 fort VIII
 fort XI
 fort Va
 fort V
 fort VII
 boží muka
 kostel sv. Jiljí
 fort XVII
 fort XIX
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 fort XVIII
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Kožušany
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Leonarda
 kostel sv. Mikuláše
 Vsisko
 Horka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple
 kaplička
 kaple sv. Donáta
 boží muka
 ústínský žudr
 boží muka
 socha sv. Linharta
 Blatecký mlýn
 Moravská Loděnice
 Grygov
 kaple sv. Markéty
 kamenný most
 dům Jiřího Wolkera
 Velký Týnec
 Husův sbor
 boží muka
 Velká Bystřice
 kaple Panny Marie
 zvonička
 fojtství
 radnice
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Matouše
 Skrbeň
 most přes Blatu
 Dolany
 boží muka
 kaple sv. Rosalie
 Skrbeň
 boží muka
 Velký Týnec
 vodní mlýn
 sousoší Piety
 kostel sv. Barbory
 kaple
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 boží muka
 hasičské muzeum
 mariánský sloup
 kaple sv. Rocha
 boží muka
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 zvonice
 kaple
 kříž
 Olšany u Prostějova
 Božka
 boží muka
 socha anděla
 vysílač Radíkov
 kaple
 boží muka
 kaple Panny Marie
 žudr
 fort II Radíkov
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Floriána
 Hanácké skanzen
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 žudr
 cukrovar
 boží muka
 Starý mlýn
 boží muka
 zvonice
 Betlémská kaple
 kaple sv. Praxedy
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Náklo
 Majetín
 zvonice
 boží muka
 rychta
 pramen sv. Víta
 boží muka
 kaple
 pramen sv. Václava
 kostel sv. Václava
 muzeum U veterána
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 dřevěná zvonička
 Hrdibořické rybníky
 kaple sv. Markéty
 pískovna
 Loučany
 kaple sv. Floriana
 socha sv. Jiljí
 Lipňany
 Lusthaus
 kaple sv. Jana a Pavla
 sloup s Pietou
 kaple sv. Floriána
 Senice na Hané
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 Otěhřiby
 socha Ecce Homo
 boží muka
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Drahanovice
 smírčí kříž
 evangelický kostel
 Nenakonice
 Unčovice
 socha sv. Iva
 kaple sv. Anny
 boží muka
 boží muka
 zvonkohra
 Tršice
 fara
 socha žáby
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Martina
 bývalé vinohrady
 Kokory
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Kunhuty
 Varhany
 kostel sv. Kunhuty
 vodní mlýn
 boží muka
 Státní lom
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 Rakodavy
 kaple sv. Isidora
 hrobka rodu Kinských
 Dubčany
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kříž u Čechůvek
 Tepenec
 Věrovany
 Držovice
 boží muka
 Kokory
 Čelechovice na Hané
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 Vrahovice
 cukrovar
 kostel sv. Markéty
 kostel sv. Jiří
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Otýlie
 socha oráče
 kaple
 kaple sv. Barbory
 Arboretum Vrahovice
 zvonice
 kaple sv. Marka
 sušárna chmele
 povodňové zídky
 vodní mlýn a olejna
 Velký Kosíř
 Penčičky
 Daskabát
 Čekyně II
 Citov
 Hluboký
 kaple sv. Marty
 sousoší Piety
 Ludéřov
 sloup Ecce homo
 Žerotín
 Žeravice
 Kralice na Hané
 boží muka
 Gabrielov
 boží muka
 Kralice na Hané
 Expozice času
 Čekyně I
 Plachý mlýn
 lázně
 kaple sv. Víta
 Oděvní průmysl
 Akciový pivovar
 Šargounský mlýn
 Zákřov
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 boží muka
 sousoší Kalvárie
 Hraza
 automobilka Wikov
 vila Neherových
 Stařechovice
 Hanácké muzeum
 sýpka
 Kostelec na Hané
 Kováříkova vila
 kaple Panny Marie
 Součkův dům
 radnice
 Čekyně
 Bratrská škola
 Smetanovy sady
 Národní dům
 kaple sv. Floriána
 pomník Petra Bezruče
 Nová synagoga
 Prostějov
 městské hradby
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 stará radnice
 Prostějov
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 Rokytnice
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 městské opevnění
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 pomník
 boží muka
 morový sloup
 Langův dům
 radnice
 Lidová hvězdárna
 Svatojánský most
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 kaple sv. Anny
 trojiční sloup
 městský hřbitov
 dvoupatrový most
 kaple
 Červenka
 kostel sv. Josefa
 kostel sv. Alfonse
 boží muka
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 pozorovatelna CO
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 boží muka
 Malý Rabštýn
 bratrská škola
 Gloše
 Korvínský dům
 městské opevnění
 Nový Dvůr
Základní informace místa
ID místa: 2830
Typ místa: pevnost, bunkr
Stav místa: zřícenina
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 21.6.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama