Vývoj hradištních valů po nedobytnou pevnost-citadelu-je dlouhý přes 1000 let. Na konci 19. st. byla Olomouc nedobytným městem. Před 1. sv. válkou byl systém rozebrán. Dochovány jsou části románského opevnění, středověkých hradeb, barokní pevnosti.
Hlavní obrázek místa
hradby a věžice na jz. obvodu města
© Jan P. Štěpánek 06/2005
Slavné olomoucké opevnění, vyvinuvší se od hradištních valů, předrománské a románské fortifikace, gotických hradeb přes renesančně-barokní fortifikaci, barokní bastionovou pevnost až po nedobytnou fortovou pevnost-citadelu, je jedinečným komplexem ukazujícím vývoj opevnění za dobu přes tisíc let dlouhou. Je neuvěřitelné při pohledu na dnešní město, že ještě na konci 19. století byla Olomouc nedobytným uzavřeným městem, pevností a citadelou, jejíž plocha fortifikací zabírala mnohé z dnešních předměstí samotného centra města. Opevnění bylo tvořeno důmyslným systémem hradeb, valů, bastionů, ravelinů, kurtin a redutových fortů doplněných hlubokými vodními příkopy napájenými řekou Moravou. Olomoucká pevnost se vyvinula v jedinečná areál zabírající území o poloměru 7 až 10 km! Rozvoji vojenských technik pevnost stačila až do konce 19. století. Bohužel moderní doba 40 let před 1. světovou válkou už takovouto monumentální pevnost nepotřebovala. A jak pevnost postupně a důmyslně mnohá staletí vznikala, tak byla během několika málo desetiletí rozebrána. Terénními úpravami bylo zarovnáno celé území fortové a bastionové pevnosti na jejímž místě postupně vyrůstala dnešní Olomouc, tak jak jí známe. Z olomouckého opevnění se zachovalo do dnešních dnů pouze toto: Z předrománského období byl na hradě zjištěn mohutný val, který patrně chránil i Předhradí. Románské opevnění se dochovalo také pouze na hradě a to jen v krátkém úseku jižně od d´mu, ve dvoře domu čp. 804. Středověké hradby se zachovaly v souvislých úsecích převážně na jižní straně Předhradí a na východní a severní straně kolem hradu. Jsou tvořeny jednoduchou hradbou s parkánem, se dvěma hranolovými věžemi a zazděnou Židovskou branou, kde je lze také vidět díky tomu, že celý prostor pod těmito hradbami je parkově upraven. Na severu pokračují opevněním hradu a zazděnou věžovitou branou Všech svatých zadní části domu čp. 814.…  číst dále
Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 21.6. 2005
historie

Předrománské a románské opevnění: Původní předrománské a románské osídlení na území dnešní Olomouce, dnešní Předhradí, bylo chráněno v rozsahu Petrského a Václavského návrší přírodními skalnatými srázy. Podobu opevnění, valu z 11. století, lze ukázat na archeologicky zjištěném valu na Václavském návrší. Pozdější románská hradba s Okrouhlou věží zajišťovala pouze hrad na Václavském návrší a vymezila hlubokým příkopem hrad od neopevněného Předhradí. Opevnění proti Předhradí zaniklo během 14. stol., kdy vznikla kolem obou návrší nová gotická hradba. Gotické opevnění: Město Olomouc bylo nejpozději koncem 13. století ohrazeno hradbami a příkopy, které se v úzké šíji na nynějším náměstí Republiky napojovaly na starší opevnění Předhradí. Na počátku 14. stol. už hradby ohrazovaly celý obvod města včetně severního pruhu města-Bělidel. Hradby byly na jižní, jihozápadní a severní straně dvojité, na východní, skalnatými srázy chráněné straně, jen…  číst dále

Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 21.6. 2005

Půdorys místa

stabilní katastr 1833
© Města a městečka (K. Kuča)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

Místa v okolí

 Nový Hrádek
 vila Primavesi
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Caesarova kašna
 kaple sv. Markéty
 Židovská brána
 Arionova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 radnice
 Korunní pevnůstka
 kostel sv. Blažeje
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Moravské divadlo
 Kašna Tritónů
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Kamenný mlýn
 kostel sv. Mořice
 Terezská brána
 tržnice
 Salmův palác
 synagoga
 Merkurova kašna
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 sochy Herkulů
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 Smetanovy sady
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Anny
 Husův sbor
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 Salzerova reduta II
 dobytčí tržnice
 fort Galgenberg
 nádražní budova
 Klášterní Hradisko
 Nové Sady-Povel
 fort Tafelberg
 socha Panny Marie
 vojenský hřbitov
 kaple sv. Isidora
 obecní kaplička
 kamenný kříž
 socha Panny Marie
 židovský hřbitov
 krematorium
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 fort XV
 kostel sv. Barbory
 fort XIII
 kostel sv. Urbana
 kaplička
 fort II
 fort XX
 boží muka
 boží muka
 fort IV
 fort VIII
 fort XI
 fort Va
 fort V
 fort VII
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort XVII
 fort XIX
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 fort XVIII
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Josefa
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Leonarda
 kostel sv. Mikuláše
 Horka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple
 kaplička
 kaple sv. Donáta
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 socha sv. Linharta
 Blatecký mlýn
 Velký Týnec
 dům Jiřího Wolkera
 Moravská Loděnice
 Grygov
 kaple sv. Markéty
 kamenný most
 Velká Bystřice
 Husův sbor
 boží muka
 fojtství
 radnice
 kaple Panny Marie
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Matouše
 Skrbeň
 Dolany
 most přes Blatu
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 boží muka
 Skrbeň
 sousoší Piety
 Velký Týnec
 vodní mlýn
 kaple
 kostel sv. Barbory
 kaple Panny Marie
 boží muka
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Floriána
 mariánský sloup
 hasičské muzeum
 boží muka
 kaple sv. Rocha
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 zvonice
 Olšany u Prostějova
 kaple
 Božka
 boží muka
 socha anděla
 vysílač Radíkov
 kaple
 boží muka
 žudr
 fort II Radíkov
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Floriána
 Hanácké skanzen
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 žudr
 cukrovar
 Starý mlýn
 Betlémská kaple
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Praxedy
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Náklo
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Majetín
 zvonice
 rychta
 boží muka
 pramen sv. Víta
 kaple
 pramen sv. Václava
 kostel sv. Václava
 muzeum U veterána
 Lázně Slatinice
 pramen sv. Jiří
 Hrdibořické rybníky
 dřevěná zvonička
 kaple sv. Markéty
 socha sv. Jiljí
 Loučany
 kaple sv. Floriana
 sloup s Pietou
 kaple sv. Floriána
 Lusthaus
 kaple sv. Jana a Pavla
 Otěhřiby
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 Senice na Hané
 socha Ecce Homo
 boží muka
 boží muka
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 Nenakonice
 Unčovice
 evangelický kostel
 socha sv. Iva
 zvonkohra
 boží muka
 boží muka
 Tršice
 kaple sv. Anny
 fara
 socha žáby
 Kokory
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Martina
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Kunhuty
 kaple sv. Kunhuty
 Varhany
 Státní lom
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 vodní mlýn
 boží muka
 Rakodavy
 hrobka rodu Kinských
 kaple sv. Isidora
 kříž u Čechůvek
 Tepenec
 Dubčany
 boží muka
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Kokory
 Věrovany
 Držovice
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 kostel sv. Markéty
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 Vrahovice
 kaple sv. Otýlie
 kostel sv. Jiří
 socha sv. Floriána
 zvonice
 socha oráče
 kaple
 kaple sv. Barbory
 Arboretum Vrahovice
 Velký Kosíř
 Penčičky
 Daskabát
 kaple sv. Marka
 sušárna chmele
 povodňové zídky
 vodní mlýn a olejna
 Citov
 Čekyně II
 Hluboký
 Žerotín
 kaple sv. Marty
 sousoší Piety
 Ludéřov
 sloup Ecce homo
 Gabrielov
 boží muka
 Kralice na Hané
 Expozice času
 Žeravice
 Kralice na Hané
 boží muka
 lázně
 Čekyně I
 Plachý mlýn
 kaple sv. Víta
 Akciový pivovar
 Oděvní průmysl
 Zákřov
 Šargounský mlýn
 kostel sv. Václava
 Pňovice
 boží muka
 sousoší Kalvárie
 Hraza
 Stařechovice
 automobilka Wikov
 vila Neherových
 Hanácké muzeum
 sýpka
 Kováříkova vila
 Kostelec na Hané
 Součkův dům
 radnice
 Čekyně
 kaple Panny Marie
 Smetanovy sady
 Národní dům
 Bratrská škola
 Nová synagoga
 Prostějov
 městské hradby
 kaple sv. Floriána
 pomník Petra Bezruče
 Prostějov
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 stará radnice
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Knížecí dům
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 Rokytnice
 kaplička Panny Marie
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 městské opevnění
 pomník
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 boží muka
 morový sloup
 Langův dům
 Lidová hvězdárna
 radnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 vodní elektrárna
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 trojiční sloup
 dvoupatrový most
 kaple
 Červenka
 kostel sv. Josefa
 kostel sv. Alfonse
 boží muka
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 pozorovatelna CO
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 boží muka
 Malý Rabštýn
 bratrská škola
 Gloše
 Korvínský dům
 městské opevnění
Základní informace místa
ID místa: 2830
Typ místa: pevnost, bunkr
Stav místa: zřícenina
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 21.6.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama