V r. 1998 byla při záchranném archeologickém výzkumu objevena část palisádového žlebu, obepínajícího kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Lehce opevněný kruhový areál je rámcově kladen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na vyvýšenou plošinu „Zlatniska“
© Luděk Vláčil 07/2018
Poloha „Zlatniska“, jejíž bohaté pravěké osídlení je zmiňováno v archeologické literatuře již na počátku 20. století, lze v současnosti považovat za jednu z nejprozkoumanějších archeologických lokalit v této části Prostějovska. Výzkum zde probíhá v několika etapách již od roku 1995 v souvislosti s postupnou výstavbou průmyslového areálu. Při záchranném archeologickém výzkumu, během prodlužování výrobní haly č.1 průmyslového areálu v r. 1998, byla na mírné ostrožnovité plošině v prostoru polní trati „Zlatniska“ objevena část palisádového žlebu obepínající kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Zlomkovitý materiál z výplně žlebu ani dalších objektů neumožňuje přesnější datování. Palisádou ohrazený kruhový areál byl rámcově zařazen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové, tedy někdy do konce třetího a počátku druhého tisíciletí př. n. l. S osídlením ohrazené osady mohou souviset hromadné nálezy předmětů, domnělého obětiště, z levého břehu říčky Blaty pod úpatím návrší „Baba“ pocházející ze starší doby bronzové. V květnu 2014 proběhl výzkum vyvolaný další výstavbou skladovací haly v prostoru „Zlatniska“, při němž byl objeven liniový žlab, související zřejmě s osadou kultury zvoncovitých pohárů, který patrně představuje pozůstatek, možná pouze symbolického vymezení, pozdně eneolitického sídlištního areálu pokračujícího dále směrem k jihozápadu. Výklad liniového výkopu (žlabu) je však obtížný. Není znám jeho účel ani vztah k palisádovému ohrazení zkoumanému v roce 1998. Na tyto otázky může odpovědět až případný další průzkum na dosud nedotčené sousední ploše. Lokalita „Zlatniska“ dodnes vydala mnoho zajímavých a jedinečných nálezů dokládající obchodní styky s oblastí dnešního Kašmíru a Balkánu. Kromě množství pravěkých sídlištních objektů kultury zvoncovitých pohárů, klasické fáze středodunajské mohylové kultury střední…  číst dále
Luděk Vláčil - zdroj: https://is.muni.cz, http://arub.avcr.cz, www.uapp.cz, Olšany u Prostějova a další, 2.7. 2018

Půdorys místa

Odhad prostoru palisádou ohrazené lokality
©http://ags.cuzk.cz
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Olšany u Prostějova

Místa v okolí

 Obecní muzeum
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 kaple
 most přes Blatu
 vodní mlýn
 boží muka
 socha anděla
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Leonarda
 kaple
 boží muka
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 muzeum U veterána
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 boží muka
 Lázně Slatinice
 kamenný most
 Státní lom
 Čelechovice na Hané
 kaple sv. Floriána
 ústínský žudr
 boží muka
 cukrovar
 kaple sv. Anny
 Varhany
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Držovice
 boží muka
 fort XIII
 fort XI
 kaple sv. Markéty
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Lusthaus
 Plachý mlýn
 Vrahovice
 boží muka
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Ondřeje
 Arboretum Vrahovice
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 sousoší Piety
 kříž u Čechůvek
 boží muka
 Velký Kosíř
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kaple
 Akciový pivovar
 Drahanovice
 Drahanovice
 vila Neherových
 Kostelec na Hané
 Oděvní průmysl
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 fort XV
 sýpka
 automobilka Wikov
 boží muka
 fort Tafelberg
 kaple sv. Floriána
 evangelický kostel
 radnice
 mariánský sloup
 kamenný kříž
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 kaple Panny Marie
 Stařechovice
 Dubový kopec
 Bratrská škola
 Gabrielov
 krematorium
 Národní dům
 městské hradby
 Nové Sady-Povel
 boží muka
 Smetanovy sady
 Prostějov
 kaplička Panny Marie
 Nový dům
 Nová synagoga
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 boží muka
 židovský hřbitov
 Knížecí dům
 kaple
 stará radnice
 sokolovna
 nová radnice
 kaple sv. Floriána
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 socha T. G. Masaryka
 fort XVIII
 fort XVII
 dům U Goliáše
 Prostějov
 kaple sv. Martina
 socha Panny Marie
 židovský hřbitov
 pomník
 Kralice na Hané
 kaple sv. Rozálie
 Černý dvůr
 lázně
 Hraza
 Kralice na Hané
 Smetanovy sady
 fort Galgenberg
 Loučany
 fara
 vila Hanse Passingera
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 Lidová hvězdárna
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Bílovice
 kostel sv. Jiljí
 Terezská brána
 Litovelská brána
 synagoga
 kaple sv. Víta
 boží muka
 fort VIII
 Kamenný mlýn
 Pöttingeum
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 tržnice
 kaple sv. Markéty
 Ludéřov
 Salmův palác
 Blatecký mlýn
 kaple Panny Marie
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 boží muka
 radnice
 kostel sv. Blažeje
 Jupiterova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 olomoucké podzemí
 kostel sv. Mořice
 kaple sv. Isidora
 Krajinská lékárna
 Husův sbor
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Nový Hrádek
 Rakůsky
 Korunní pevnůstka
 socha Panny Marie
 Salzerova reduta II
 kaple
 vila Primavesi
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Josefa
 Židovská brána
 Náměšť na Hané
 fort XX
 městský hřbitov
 fort XIX
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Kašna Tritónů
 Keltská svatyně
 zvonice
 boží muka
 Podkova
 Čechovice
 socha selky
 kostel sv. Kunhuty
 Arcibiskupský palác
 židovský hřbitov
 kaple sv. Anny
 sochy Herkulů
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Urbana
 socha sv. Floriána
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 fort VII
 Toufarův mlýn
 Ševčíkův mlýn
 cukrovar
 kostel sv. Markéty
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaplička
 Hrubčice
 zvonice
 nádražní budova
 Senice na Hané
 kaple sv. Markéty
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 socha Ecce Homo
 dobytčí tržnice
 smírčí kříž
 kostel sv. Urbana
 boží muka
 Klášterní Hradisko
 panský dvůr
 kaple sv. Josefa
 obecní kaplička
 Grygov
 fort XXII Lazecký
 Stichovická kaple
 vojenský hřbitov
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 socha sv. Iva
 Lhotka
 Gloše
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 socha Panny Marie
 Plumlovská přehrada
 Vsisko
 Nebeský rybník
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Václava
 Skrbeň
 Hluchov
 Nenakonice
 Náměšť na Hané
 kaple
 žudr
 boží muka
 Hanácké skanzen
 žudr
 Ohrozim
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Mikuláše
 Horka
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 boží muka
 Zlechovský mlýn
 Skrbeň
 socha sv. Floriána
 fort Va
 Nový Dvůr
 Čubernice
 Bílovice
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 povodňové zídky
 Laškov
 Rakodavy
 Věrovany
 boží muka
 Husův sbor
 boží muka
 fort V
 kaple sv. Anny
 Velký Týnec
 fort IV
 kostel sv. Barbory
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 sousoší Piety
 socha sv. Libora
 Lysov
 Loupežník
 fort II
 výklenková kaple
 socha sv. Floriána
 kaple v parku
 Seloutky
 Náklo
 kaplička
 socha sv. Floriána
 sušárna chmele
 kaple
 červený kříž
 pivovar
 boží muka
 Majetín
 Plumlov
 mohyla Eduarda z Behru
 Podhradský mlýn
 kaple sv. Prokopa
 Určice
 kaple sv. Isidora
 Určice
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Zámeček
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Dubčany
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 vodní mlýn
 Krakovec
 kaple sv. Víta
 zvonice
 Viklický dvůr
 Křelová Lhota
 boží muka
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 Přemyslovice
 Unčovice
 kaple sv. Floriána
 Bernovský mlýn
 památník Osvobození
 Velký Týnec
 kostel sv. Martina
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Jiří
 zvonkohra
 Ptení
 Starý mlýn
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 minerální pramen
 Citov
 kaple sv. Floriána
 Hradecký rybník
 kaplička
 Skalička
 Mitrov
 kostel sv. Jiří
 lázně Skalka
 boží muka
 boží muka
 Vřesovice
 Hanácké muzeum
 Krumsín
 Hanácké muzeum
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 Dětkovice
 Žárovice
 starý hřbitov
 dům U Tří králů
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Kunhuty
 kostel sv. Barbory
 židovský hřbitov
 Tovačov
 Cholina
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kostel sv. Václava
 Moravská Loděnice
 Velká Bystřice
 kaple sv. Donáta
 radnice
 rybník Kolečko
 boží muka
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 zvonice
 cvičné bunkry S1, S2
 kaplička
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 Osina
 studánka Svatá voda
 dům Jiřího Wolkera
 fojtství
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kostel sv. Matouše
 Bohuslavice
 Dolany
 Křéba
 Cvrčovský mlýn
 Spálený kopec
 kostel sv. Markéty
 Myslejovice
 Troubky
 zaniklá kaple
Základní informace místa
ID místa: 13925
Typ místa: hradiště
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 6.7.2018
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama