Olšany u Prostějova

archeologické naleziště Zlatniska
V r. 1998 byla při záchranném archeologickém výzkumu objevena část palisádového žlebu, obepínajícího kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Lehce opevněný kruhový areál je rámcově kladen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na vyvýšenou plošinu „Zlatniska“
© Luděk Vláčil 07/2018
Poloha „Zlatniska“, jejíž bohaté pravěké osídlení je zmiňováno v archeologické literatuře již na počátku 20. století, lze v současnosti považovat za jednu z nejprozkoumanějších archeologických lokalit v této části Prostějovska. Výzkum zde probíhá v několika etapách již od roku 1995 v souvislosti s postupnou výstavbou průmyslového areálu. Při záchranném archeologickém výzkumu, během prodlužování výrobní haly č.1 průmyslového areálu v r. 1998, byla na mírné ostrožnovité plošině v prostoru polní trati „Zlatniska“ objevena část palisádového žlebu obepínající kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Zlomkovitý materiál z výplně žlebu ani dalších objektů neumožňuje přesnější datování. Palisádou ohrazený kruhový areál byl rámcově zařazen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové, tedy někdy do konce třetího a počátku druhého tisíciletí př. n. l. S osídlením ohrazené osady mohou souviset hromadné nálezy předmětů, domnělého obětiště, z levého břehu říčky Blaty pod úpatím návrší „Baba“ pocházející ze starší doby bronzové. V květnu 2014 proběhl výzkum vyvolaný další výstavbou skladovací haly v prostoru „Zlatniska“, při němž byl objeven liniový žlab, související zřejmě s osadou kultury zvoncovitých pohárů, který patrně představuje pozůstatek, možná pouze symbolického vymezení, pozdně eneolitického sídlištního areálu pokračujícího dále směrem k jihozápadu. Výklad liniového výkopu (žlabu) je však obtížný. Není znám jeho účel ani vztah k palisádovému ohrazení zkoumanému v roce 1998. Na tyto otázky může odpovědět až případný další průzkum na dosud nedotčené sousední ploše. Lokalita „Zlatniska“ dodnes vydala mnoho zajímavých a jedinečných nálezů dokládající obchodní styky s oblastí dnešního Kašmíru a Balkánu. Kromě množství pravěkých sídlištních objektů kultury zvoncovitých pohárů, klasické fáze středodunajské mohylové kultury střední…  číst dále
Luděk Vláčil - zdroj: https://is.muni.cz, http://arub.avcr.cz, www.uapp.cz, Olšany u Prostějova a další, 2.7. 2018

Půdorys místa

Odhad prostoru palisádou ohrazené lokality
©http://ags.cuzk.cz
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Olšany u Prostějova

Místa v okolí

 Obecní muzeum
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 kaple
 most přes Blatu
 vodní mlýn
 boží muka
 socha anděla
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Leonarda
 kaple
 bývalé vinohrady
 boží muka
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 muzeum U veterána
 boží muka
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 kamenný most
 Lázně Slatinice
 Státní lom
 kaple sv. Floriána
 Čelechovice na Hané
 ústínský žudr
 boží muka
 cukrovar
 kaple sv. Anny
 socha oráče
 Varhany
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 Držovice
 boží muka
 fort XIII
 fort XI
 kaple sv. Markéty
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Lusthaus
 Plachý mlýn
 Vrahovice
 boží muka
 socha sv. Linharta
 Arboretum Vrahovice
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 hřbitovní kaple
 boží muka
 socha sv. Floriána
 sousoší Piety
 boží muka
 Kožušany
 kříž u Čechůvek
 Velký Kosíř
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Akciový pivovar
 kaple
 Drahanovice
 vila Neherových
 Drahanovice
 Kostelec na Hané
 Oděvní průmysl
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 fort XV
 sýpka
 automobilka Wikov
 fort Tafelberg
 kaple sv. Floriána
 evangelický kostel
 boží muka
 radnice
 mariánský sloup
 kamenný kříž
 Stařechovice
 Součkův dům
 kaple Panny Marie
 Kováříkova vila
 Dubový kopec
 Bratrská škola
 krematorium
 Gabrielov
 Nové Sady-Povel
 boží muka
 Národní dům
 městské hradby
 Smetanovy sady
 židovský hřbitov
 Městská knihovna
 kaplička Panny Marie
 Prostějov
 Nový dům
 Knížecí dům
 Nová synagoga
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 socha T. G. Masaryka
 fort XVIII
 kaple
 stará radnice
 sokolovna
 nová radnice
 kaple sv. Floriána
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 Prostějov
 kaple sv. Martina
 fort XVII
 dům U Goliáše
 socha Panny Marie
 židovský hřbitov
 pomník
 Hraza
 Kralice na Hané
 lázně
 kaple sv. Rozálie
 Černý dvůr
 Kralice na Hané
 fort Galgenberg
 Smetanovy sady
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Barbory
 Loučany
 fara
 Lidová hvězdárna
 boží muka
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 Bílovice
 kaple sv. Víta
 kostel sv. Jiljí
 Litovelská brána
 Terezská brána
 synagoga
 Kamenný mlýn
 fort VIII
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 kaple sv. Josefa
 Pöttingeum
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 boží muka
 tržnice
 kaple Panny Marie
 Blatecký mlýn
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Markéty
 Ludéřov
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kaple sv. Anny
 boží muka
 kostel sv. Blažeje
 radnice
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Mořice
 Krajinská lékárna
 kaple sv. Anny
 Husův sbor
 Nový Hrádek
 Salzerova reduta II
 Korunní pevnůstka
 socha Panny Marie
 Rakůsky
 kaple
 vila Primavesi
 kostel sv. Josefa
 Náměšť na Hané
 Židovská brána
 fort XIX
 městský hřbitov
 Náměšť na Hané
 fort XX
 Keltská svatyně
 boží muka
 Náměšť na Hané
 zvonice
 Kašna Tritónů
 boží muka
 socha selky
 Čechovice
 Podkova
 kostel sv. Kunhuty
 Arcibiskupský palác
 židovský hřbitov
 kaple sv. Anny
 sochy Herkulů
 boží muka
 hrobka rodu Kinských
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Urbana
 zvonice sv. Václava
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 fort VII
 kostel sv. Markéty
 Toufarův mlýn
 Ševčíkův mlýn
 cukrovar
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaplička
 Hrubčice
 nádražní budova
 zvonice
 kaplička
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 kaple sv. Markéty
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 smírčí kříž
 dobytčí tržnice
 kostel sv. Urbana
 boží muka
 Klášterní Hradisko
 kaple sv. Josefa
 panský dvůr
 obecní kaplička
 Grygov
 fort XXII Lazecký
 Stichovická kaple
 vojenský hřbitov
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 socha sv. Iva
 Lhotka
 Gloše
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 kříž
 boží muka
 socha Panny Marie
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Václava
 vodní nádrž Plumlov
 Vsisko
 Nebeský rybník
 kaple
 žudr
 Skrbeň
 Hluchov
 Nenakonice
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Hanácké skanzen
 žudr
 kostel sv. Prokopa
 Ohrozim
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 boží muka
 Skrbeň
 fort Va
 socha sv. Floriána
 Zlechovský mlýn
 Nový Dvůr
 Čubernice
 Bílovice
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 povodňové zídky
 Laškov
 Věrovany
 Rakodavy
 boží muka
 Husův sbor
 fort V
 boží muka
 kaple sv. Anny
 fort IV
 Velký Týnec
 kostel sv. Barbory
 sousoší Piety
 socha sv. Libora
 Lysov
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 Loupežník
 výklenková kaple
 fort II
 socha sv. Floriána
 kaple v parku
 Seloutky
 Náklo
 kaplička
 socha sv. Floriána
 sušárna chmele
 kaple
 červený kříž
 pivovar
 boží muka
 Majetín
 Plumlov
 mohyla Eduarda z Behru
 Podhradský mlýn
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Prokopa
 Určice
 Zámeček
 Určice
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Dubčany
 Kruhovský mlýn
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 vodní mlýn
 Krakovec
 kaple sv. Víta
 boží muka
 zvonice
 Křelová Lhota
 Viklický dvůr
 kaple sv. Floriána
 Přemyslovice
 Přemyslovice
 Unčovice
 kaple sv. Floriána
 Bernovský mlýn
 památník Osvobození
 Velký Týnec
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Anny
 boží muka
 kostel sv. Martina
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 zvonkohra
 Ptení
 Starý mlýn
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 minerální pramen
 Citov
 Hradecký rybník
 Ptení
 pískovna
 boží muka
 Mitrov
 kaplička
 Skalička
 kostel sv. Jiří
 lázně Skalka
 boží muka
 Hanácké muzeum
 Vřesovice
 Krumsín
 Hanácké muzeum
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 Žárovice
 Dětkovice
 kostel sv. Barbory
 starý hřbitov
 dům U Tří králů
 kostel sv. Floriána
 synagoga
 kostel sv. Kunhuty
 Cholina
 židovský hřbitov
 Tovačov
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kostel sv. Václava
 Moravská Loděnice
 Cholinský dvorek
 Velká Bystřice
 kaple sv. Donáta
 boží muka
 radnice
 rybník Kolečko
 kaple sv. Floriána
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 socha sv. Floriána
 zvonice
 cvičné bunkry S1, S2
 kaplička
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Arnošta
 kaple Panny Marie
 studánka Svatá voda
 Osina
 dům Jiřího Wolkera
 zvonička
 fojtství
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kostel sv. Matouše
 Bohuslavice
 Dolany
 Křéba
 Cvrčovský mlýn
 Spálený kopec
 kostel sv. Markéty
 Myslejovice
 Troubky
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Josefa
 zaniklá kaple
Základní informace místa
ID místa: 13925
Typ místa: hradiště
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 6.7.2018
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama