Držovická tvrz existovala před rokem 1368. Zanikla po husitských válkách. V průběhu své existence byla velmi žádaným zbožím, o čemž svědčí spousta písemných záznamů. Její přesná poloha a podoba však není známa.
Hlavní obrázek místa
Pohled od Romže na Držovice
© Ivo Rozehnal 06/2015
Jednou ze zaniklých tvrzí na Prostějovsku je tvrz v Držovicích. Hanácká vesnice je velmi stará, neboť první písemný pramen z r. 1141 se vztahuje k výčtu majetků patřících k olomouckému biskupství, kde jsou uvedeny dvě popluží v Držovicích. Zdejší tvrz vznikla jistě mnohem později, snad z hospodářského dvora či jako jeho opevnění. Jednou z nejstarších známých postav je nějaký Budislav, který vesnici vlastnil v roce 1365, kdy vstoupil ve spolek s Ješkem z Heroltic. Zda měl ves i s tvrzí však není známo. Tento rok je však zmiňován jistý Petřík z Držovic, který měl platební transakci s Archlebem ze Stařechovic, tehdy význačným šlechticem. Též víme, že Petřík měl bratra Janka. Zmínka o tvrzi je tak až k roku 1368, kdy ji Oneš z Držovic (měl syny Bolíka, Vicena a Řivína) prodal Lovkovi z Prus, který se po ní začal psát. Lovek však záhy majetek rozděluje své rodině, aby roku 1391 opět část majetku přepsal na svoji druhou ženu Bětku. Ta tak získává věnem dvorec, tvrz, mlýn a další majetky. Avšak již roku 1398 získává tvrz Ješek Puška z Kunštátu jako koupi dědictví po zemřelém Lovkovi. Majetek se záhy dostává Sulíkovi z Konice, aby však nakonec pro jeho dluhy připadl věřitelům, pánům z Kravař. Později však kunštátský rod získává sňatkem Johanky z Kravař s Janem Heraltem z Kunštátu roku 1466 celé plumlovské panství, takže zdejší tvrz se stává spíše nepotřebnou. Tou dobou se stává zajímavým zbožím jen pro několik nevýznamných šlechticů. Zaniká pravděpodobně po husitských válkách, snad v průběhu let 1447-1466. Přesné místo tvrze není známo. Původní vesnice stávala o něco blíž k říčce Romži a též zde protékal Český potok, který zásoboval vodou okolní mlýny. Dnes je jeho rameno zasypáno a vtéká před obcí do Romže. Je tak možné, že byla tvrz vodou z potoka bráněna. V průběhu staletí zde všude došlo k mnoha…  číst dále
Ivo Rozehnal - použité zdroje - web obce, Wikipedia.cz a Bc. V.Schmittová - Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 - 1500, 7.6. 2015

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Držovice

Místa v okolí

 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Akciový pivovar
 Arboretum Vrahovice
 sousoší Piety
 bývalé vinohrady
 Vrahovice
 automobilka Wikov
 Oděvní průmysl
 boží muka
 Kováříkova vila
 socha sv. Floriána
 vila Neherových
 Národní dům
 Smetanovy sady
 městské hradby
 Součkův dům
 Bratrská škola
 Nová synagoga
 Prostějov
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 Nový dům
 socha T. G. Masaryka
 Knížecí dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 sokolovna
 nová radnice
 kaple sv. Floriána
 dům U Goliáše
 zvonice
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 socha oráče
 boží muka
 kaple sv. Otýlie
 vodní mlýn a olejna
 kříž u Čechůvek
 Lidová hvězdárna
 Hraza
 boží muka
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 Rakůsky
 Čelechovice na Hané
 lázně
 židovský hřbitov
 cukrovar
 kaple
 Kralice na Hané
 kostel sv. Josefa
 Kralice na Hané
 boží muka
 boží muka
 socha Panny Marie
 Plachý mlýn
 kaple sv. Víta
 kaple sv. Anny
 socha selky
 Čechovice
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 socha sv. Anny
 kaple sv. Václava
 cukrovar
 pomník
 kaple
 Toufarův mlýn
 Obecní muzeum
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple
 boží muka
 Státní lom
 Kostelec na Hané
 sýpka
 boží muka
 zvonice sv. Václava
 radnice
 kaple sv. Rosalie
 socha sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Urbana
 Hrubčice
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 Kloboučky
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 panský dvůr
 Gloše
 kostel sv. Prokopa
 boží muka
 Stichovická kaple
 Bílovice
 Varhany
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 socha sv. Floriána
 socha sv. Libora
 kaple
 socha anděla
 Stařechovice
 Seloutky
 boží muka
 Lhotka
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn
 Zlechovský mlýn
 Určice
 kaple Panny Marie
 Určice
 kostel sv. Markéty
 zvonice
 kaple sv. Anny
 Výšovice
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Vavřince
 Čubernice
 pramen sv. Víta
 Velký Kosíř
 muzeum U veterána
 Loupežník
 kaple sv. Prokopa
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 kostel sv. Václava
 kaple sv. Martina
 Křelová Lhota
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Ohrozim
 mariánský sloup
 kaple v parku
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 Podhradský mlýn
 pivovar
 kaple sv. Rozálie
 Plumlov
 socha sv. Linharta
 Gabrielov
 boží muka
 minerální pramen
 boží muka
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Věžka
 Lusthaus
 Vřesovice
 Čechy pod Kosířem
 kostel sv. Leonarda
 Mitrov
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Dětkovice
 kaple sv. Josefa
 fara
 kostel sv. Kunhuty
 Hasičské muzeum
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 fara
 Muzeum kočárů
 Skalička
 kaple
 lázně Skalka
 Dubový kopec
 zvonice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Kožušany
 boží muka
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Markéty
 Na skále
 kaple sv. Anny
 Drahanovice
 Na Skalách
 sousoší Piety
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Iva
 Krumsín
 fort XI
 boží muka
 kaple sv. Anny
 evangelický kostel
 kamenný most
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 starý hřbitov
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 ústínský žudr
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 Nenakonice
 fort XIII
 Žárovice
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Štátula
 Bílovice
 Hluchov
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Viklický dvůr
 vysílač Předina
 Ludéřov
 Věrovany
 Rakodavy
 Blatecký mlýn
 kaple Panny Marie
 kaplička
 červený kříž
 Osina
 kaple Panny Marie
 hřbitovní kaple
 kostel sv. Jiří
 boží muka
 boží muka
 Křéba
 cvičné bunkry S1, S2
 Keltská svatyně
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Gottharda
 kostel sv. Floriána
 fort Tafelberg
 Spálený kopec
 socha sv. Floriána
 Zámeček
 Hradecký rybník
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Arnošta
 Nebeský rybník
 Ptení
 kaplička
 Nové Sady-Povel
 kostel sv. Martina
 boží muka
 socha Panny Marie
 Hanácké muzeum
 zvonice
 fort VIII
 Loučany
 fort XV
 Ptení
 hradiště Obrova noha
 Myslejovice
 synagoga
 židovský hřbitov
 Náměšť na Hané
 Bernovský mlýn
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 boží muka
 kamenný kříž
 krematorium
 Tovačov
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Václava
 Náměšť na Hané
 židovský hřbitov
 kaple Panny Marie
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 rybník Kolečko
 Vícov
 vodní mlýn
 Smetanovy sady
 boží muka
 Brodek u Prostějova
 kaplička
 kaple sv. Anny
 fort XVIII
 Oberská vrata
 vila Hanse Passingera
 Městisko
 fort XVII
 Náměšť na Hané
 zvonice
 Polkovice
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 synagoga
 Kamenný mlýn
 boží muka
 Terezská brána
 fort Galgenberg
 Grygov
 kaplička
 Laškov
 Litovelská brána
 tržnice
 fort VII
 Biskoupka
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 kostel Všech svatých
 kaple sv. Bartoloměje
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Jiří
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 Přemyslovice
 olomoucké podzemí
 kaple Na Zábraní
 dům U Zlatého jelena
 boží muka
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Citov
 radnice
 kaple
 Salmův palác
 Edelmannův palác
 Merkurova kašna
 kostel sv. Mořice
 Dobromilice
 Krajinská lékárna
 Majetín
 Korunní pevnůstka
 vila Primavesi
 kostel sv. Jiljí
 Nový Hrádek
 kaple sv. Barbory
 Ptenský Dvorek
 Husův sbor
 Přemyslovice
 Smilův hrad
 Židovská brána
 boží muka
 Kašna Tritónů
 Vsisko
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Matouše
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 Podkova
 sochy Herkulů
 Cvrčovský mlýn
 keltské sídliště
 Arcibiskupský palác
 zvonkohra
 kamenný kříž
 socha Ecce Homo
 kaple sv. Anny
 Senice na Hané
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 smírčí kříž
 Přemyslovice
 žudr
 Lobodice
 fort XIX
 fort XX
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 nádražní budova
 kaple sv. Josefa
 Nový Dvůr
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Starý Plumlov
 obecní kaplička
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Husův sbor
 dobytčí tržnice
 Krakovec
 Stražisko
 Velký Týnec
 kaplička
 boží muka
 Vilová kolonie
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 Lysov
 výklenková kaple
 socha Panny Marie
 vojenský hřbitov
 fort XXII Lazecký
 zvonice
 kaple sv. Víta
 boží muka
 fort V
 kaple sv. Floriána
 fort IV
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 kaplička
 kaple sv. Bartoloměje
 fort II
 Ferdinandsko
 kaple Panny Marie
 židovský hřbitov
 Raková
 boží muka
 boží muka
 hotel Pivovar
 synagoga (Husův sbor)
 Okresní dům
 Bohuslavice
 městské opevnění
 kaple Panny Marie
 větrný mlýn
 kaplička
Základní informace místa
ID místa: 12248
Typ místa: tvrz
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 9.6.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama