Držovická tvrz existovala před rokem 1368. Zanikla po husitských válkách. V průběhu své existence byla velmi žádaným zbožím, o čemž svědčí spousta písemných záznamů. Její přesná poloha a podoba však není známa.
Hlavní obrázek místa
Pohled od Romže na Držovice
© Ivo Rozehnal 06/2015
Jednou ze zaniklých tvrzí na Prostějovsku je tvrz v Držovicích. Hanácká vesnice je velmi stará, neboť první písemný pramen z r. 1141 se vztahuje k výčtu majetků patřících k olomouckému biskupství, kde jsou uvedeny dvě popluží v Držovicích. Zdejší tvrz vznikla jistě mnohem později, snad z hospodářského dvora či jako jeho opevnění. Jednou z nejstarších známých postav je nějaký Budislav, který vesnici vlastnil v roce 1365, kdy vstoupil ve spolek s Ješkem z Heroltic. Zda měl ves i s tvrzí však není známo. Tento rok je však zmiňován jistý Petřík z Držovic, který měl platební transakci s Archlebem ze Stařechovic, tehdy význačným šlechticem. Též víme, že Petřík měl bratra Janka. Zmínka o tvrzi je tak až k roku 1368, kdy ji Oneš z Držovic (měl syny Bolíka, Vicena a Řivína) prodal Lovkovi z Prus, který se po ní začal psát. Lovek však záhy majetek rozděluje své rodině, aby roku 1391 opět část majetku přepsal na svoji druhou ženu Bětku. Ta tak získává věnem dvorec, tvrz, mlýn a další majetky. Avšak již roku 1398 získává tvrz Ješek Puška z Kunštátu jako koupi dědictví po zemřelém Lovkovi. Majetek se záhy dostává Sulíkovi z Konice, aby však nakonec pro jeho dluhy připadl věřitelům, pánům z Kravař. Později však kunštátský rod získává sňatkem Johanky z Kravař s Janem Heraltem z Kunštátu roku 1466 celé plumlovské panství, takže zdejší tvrz se stává spíše nepotřebnou. Tou dobou se stává zajímavým zbožím jen pro několik nevýznamných šlechticů. Zaniká pravděpodobně po husitských válkách, snad v průběhu let 1447-1466. Přesné místo tvrze není známo. Původní vesnice stávala o něco blíž k říčce Romži a též zde protékal Český potok, který zásoboval vodou okolní mlýny. Dnes je jeho rameno zasypáno a vtéká před obcí do Romže. Je tak možné, že byla tvrz vodou z potoka bráněna. V průběhu staletí zde všude došlo k mnoha…  číst dále
Ivo Rozehnal - použité zdroje - web obce, Wikipedia.cz a Bc. V.Schmittová - Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 - 1500, 7.6. 2015
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Držovice

Místa v okolí

 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Vrahovice
 Arboretum Vrahovice
 sousoší Piety
 Akciový pivovar
 Oděvní průmysl
 automobilka Wikov
 boží muka
 Kováříkova vila
 vila Neherových
 socha sv. Floriána
 Národní dům
 Smetanovy sady
 Součkův dům
 městské hradby
 Bratrská škola
 Nová synagoga
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaple sv. Floriána
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 zvonice
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 boží muka
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 kříž u Čechůvek
 Lidová hvězdárna
 Hraza
 boží muka
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 Rakůsky
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 lázně
 židovský hřbitov
 kaple
 Kralice na Hané
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Kralice na Hané
 Plachý mlýn
 boží muka
 socha Panny Marie
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Víta
 socha selky
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Václava
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 Toufarův mlýn
 pomník
 kaple
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 Olšany u Prostějova
 kaple
 boží muka
 Státní lom
 Kostelec na Hané
 boží muka
 sýpka
 zvonice sv. Václava
 radnice
 kaple sv. Rosalie
 socha sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Urbana
 most přes Blatu
 Hrubčice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Kloboučky
 kaple sv. Floriána
 panský dvůr
 Gloše
 kostel sv. Prokopa
 Bílovice
 Varhany
 boží muka
 Stichovická kaple
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 socha sv. Floriána
 socha sv. Libora
 Plumlovská přehrada
 kaple
 socha anděla
 Stařechovice
 boží muka
 Seloutky
 Lhotka
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn
 Zlechovský mlýn
 Určice
 kaple Panny Marie
 zvonice
 kaple sv. Anny
 Určice
 Výšovice
 kostel sv. Markéty
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Vavřince
 pramen sv. Víta
 Velký Kosíř
 Čubernice
 pramen sv. Jiří
 muzeum U veterána
 Loupežník
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Václava
 Lázně Slatinice
 kaple sv. Markéty
 kaple sv. Martina
 Křelová Lhota
 boží muka
 boží muka
 Ohrozim
 boží muka
 kaple v parku
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 mariánský sloup
 Podhradský mlýn
 kaple Panny Marie
 socha sv. Linharta
 pivovar
 Gabrielov
 kaple sv. Rozálie
 Plumlov
 boží muka
 minerální pramen
 boží muka
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Lusthaus
 Věžka
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Floriána
 Dětkovice
 Vřesovice
 Čechy pod Kosířem
 Mitrov
 boží muka
 fara
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Kunhuty
 Hasičské muzeum
 Skalička
 kaplička Panny Marie
 fara
 Muzeum kočárů
 Dubový kopec
 lázně Skalka
 kaple
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Kožušany
 kaple sv. Anny
 zvonice
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 boží muka
 Na skále
 boží muka
 boží muka
 Na Skalách
 Drahanovice
 sousoší Piety
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Krumsín
 fort XI
 boží muka
 socha sv. Iva
 kamenný most
 kaple sv. Anny
 evangelický kostel
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 ústínský žudr
 starý hřbitov
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 fort XIII
 Nenakonice
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 Žárovice
 Štátula
 Bílovice
 boží muka
 kostel sv. Ondřeje
 Hluchov
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Viklický dvůr
 Blatecký mlýn
 kaple Panny Marie
 Ludéřov
 vysílač Předina
 Věrovany
 Rakodavy
 kaplička
 červený kříž
 Osina
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Jiří
 boží muka
 boží muka
 Křéba
 cvičné bunkry S1, S2
 Keltská svatyně
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Gottharda
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Floriána
 Zámeček
 fort Tafelberg
 Spálený kopec
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 kaplička
 kostel sv. Martina
 Hradecký rybník
 Ptení
 kaple sv. Arnošta
 Nové Sady-Povel
 Hanácké muzeum
 zvonice
 boží muka
 socha Panny Marie
 hradiště Obrova noha
 fort VIII
 Loučany
 fort XV
 Myslejovice
 židovský hřbitov
 Náměšť na Hané
 Bernovský mlýn
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kamenný kříž
 boží muka
 krematorium
 Tovačov
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Václava
 Náměšť na Hané
 židovský hřbitov
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 rybník Kolečko
 Vícov
 vodní mlýn
 kaplička
 Smetanovy sady
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 kaple sv. Anny
 fort XVIII
 Oberská vrata
 Městisko
 fort XVII
 vila Hanse Passingera
 Náměšť na Hané
 Polkovice
 zvonice
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 synagoga
 boží muka
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 fort Galgenberg
 Grygov
 kaplička
 Litovelská brána
 Laškov
 tržnice
 fort VII
 Biskoupka
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 kostel Všech svatých
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kaple sv. Bartoloměje
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Jiří
 dům U Zlatého jelena
 kaple
 Salmův palác
 Přemyslovice
 olomoucké podzemí
 kaple Na Zábraní
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 Citov
 radnice
 boží muka
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 kostel sv. Mořice
 Dobromilice
 Majetín
 vila Primavesi
 Husův sbor
 kostel sv. Jiljí
 Nový Hrádek
 kaple sv. Barbory
 Ptenský Dvorek
 Židovská brána
 Smilův hrad
 Přemyslovice
 boží muka
 Kašna Tritónů
 Vsisko
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Matouše
 kaple sv. Floriána
 Podkova
 sochy Herkulů
 kostel sv. Urbana
 Arcibiskupský palác
 Cvrčovský mlýn
 zvonkohra
 kamenný kříž
 kaple sv. Anny
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 fort XX
 Přemyslovice
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 smírčí kříž
 žudr
 Lobodice
 fort XIX
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 nádražní budova
 kaple sv. Josefa
 Nový Dvůr
 Starý Plumlov
 kaple Panny Marie
 boží muka
 obecní kaplička
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Husův sbor
 dobytčí tržnice
 Krakovec
 Stražisko
 Velký Týnec
 Vilová kolonie
 boží muka
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 Lysov
 výklenková kaple
 socha Panny Marie
 vojenský hřbitov
 fort XXII Lazecký
 zvonice
 kaple sv. Víta
 kaple sv. Floriána
 fort V
 fort IV
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 kaplička
 kaple sv. Bartoloměje
 fort II
 Ferdinandsko
 kaple Panny Marie
 židovský hřbitov
 Raková
 boží muka
 hotel Pivovar
 synagoga (Husův sbor)
 Okresní dům
 Bohuslavice
 městské opevnění
 kaple Panny Marie
 větrný mlýn
 kaplička
Základní informace místa
ID místa: 12248
Typ místa: tvrz
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 9.6.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

reklama