Držovická tvrz existovala před rokem 1368. Zanikla po husitských válkách. V průběhu své existence byla velmi žádaným zbožím, o čemž svědčí spousta písemných záznamů. Její přesná poloha a podoba však není známa.
Hlavní obrázek místa
Pohled od Romže na Držovice
© Ivo Rozehnal 06/2015
Jednou ze zaniklých tvrzí na Prostějovsku je tvrz v Držovicích. Hanácká vesnice je velmi stará, neboť první písemný pramen z r. 1141 se vztahuje k výčtu majetků patřících k olomouckému biskupství, kde jsou uvedeny dvě popluží v Držovicích. Zdejší tvrz vznikla jistě mnohem později, snad z hospodářského dvora či jako jeho opevnění. Jednou z nejstarších známých postav je nějaký Budislav, který vesnici vlastnil v roce 1365, kdy vstoupil ve spolek s Ješkem z Heroltic. Zda měl ves i s tvrzí však není známo. Tento rok je však zmiňován jistý Petřík z Držovic, který měl platební transakci s Archlebem ze Stařechovic, tehdy význačným šlechticem. Též víme, že Petřík měl bratra Janka. Zmínka o tvrzi je tak až k roku 1368, kdy ji Oneš z Držovic (měl syny Bolíka, Vicena a Řivína) prodal Lovkovi z Prus, který se po ní začal psát. Lovek však záhy majetek rozděluje své rodině, aby roku 1391 opět část majetku přepsal na svoji druhou ženu Bětku. Ta tak získává věnem dvorec, tvrz, mlýn a další majetky. Avšak již roku 1398 získává tvrz Ješek Puška z Kunštátu jako koupi dědictví po zemřelém Lovkovi. Majetek se záhy dostává Sulíkovi z Konice, aby však nakonec pro jeho dluhy připadl věřitelům, pánům z Kravař. Později však kunštátský rod získává sňatkem Johanky z Kravař s Janem Heraltem z Kunštátu roku 1466 celé plumlovské panství, takže zdejší tvrz se stává spíše nepotřebnou. Tou dobou se stává zajímavým zbožím jen pro několik nevýznamných šlechticů. Zaniká pravděpodobně po husitských válkách, snad v průběhu let 1447-1466. Přesné místo tvrze není známo. Původní vesnice stávala o něco blíž k říčce Romži a též zde protékal Český potok, který zásoboval vodou okolní mlýny. Dnes je jeho rameno zasypáno a vtéká před obcí do Romže. Je tak možné, že byla tvrz vodou z potoka bráněna. V průběhu staletí zde všude došlo k mnoha…  číst dále
Ivo Rozehnal - použité zdroje - web obce, Wikipedia.cz a Bc. V.Schmittová - Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 - 1500, 7.6. 2015
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Držovice

Místa v okolí

 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Akciový pivovar
 Vrahovice
 Arboretum Vrahovice
 sousoší Piety
 automobilka Wikov
 Oděvní průmysl
 Kováříkova vila
 boží muka
 vila Neherových
 socha sv. Floriána
 Národní dům
 Smetanovy sady
 Součkův dům
 městské hradby
 Nová synagoga
 Bratrská škola
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaple sv. Floriána
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 zvonice
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 boží muka
 socha oráče
 kaple sv. Otýlie
 vodní mlýn a olejna
 kříž u Čechůvek
 Lidová hvězdárna
 Hraza
 boží muka
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 Rakůsky
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 lázně
 židovský hřbitov
 kaple
 Kralice na Hané
 kostel sv. Josefa
 Kralice na Hané
 boží muka
 socha Panny Marie
 Plachý mlýn
 boží muka
 kaple sv. Víta
 socha selky
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Ševčíkův mlýn
 kaple sv. Václava
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 cukrovar
 boží muka
 pomník
 kaple
 Obecní muzeum
 Toufarův mlýn
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 Státní lom
 kaple
 boží muka
 Kostelec na Hané
 sýpka
 boží muka
 zvonice sv. Václava
 radnice
 kaple sv. Rosalie
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 kaplička Panny Marie
 Hrubčice
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 Kloboučky
 kaple sv. Floriána
 panský dvůr
 Gloše
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Prokopa
 Stichovická kaple
 Bílovice
 Varhany
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Plumlovská přehrada
 socha sv. Floriána
 socha sv. Libora
 kaple
 socha anděla
 Stařechovice
 Seloutky
 boží muka
 Lhotka
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn
 Zlechovský mlýn
 Určice
 zvonice
 kaple sv. Anny
 Určice
 Výšovice
 kostel sv. Markéty
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Vavřince
 socha sv. Floriána
 Velký Kosíř
 Čubernice
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Loupežník
 kaple sv. Prokopa
 pramen sv. Jiří
 kostel sv. Václava
 Lázně Slatinice
 Křelová Lhota
 kaple sv. Markéty
 kaple sv. Martina
 boží muka
 boží muka
 Ohrozim
 boží muka
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 mariánský sloup
 kaple v parku
 Podhradský mlýn
 kaple Panny Marie
 pivovar
 Gabrielov
 kaple sv. Rozálie
 Plumlov
 socha sv. Linharta
 boží muka
 minerální pramen
 boží muka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Věžka
 Lusthaus
 kaple sv. Floriána
 Dětkovice
 Vřesovice
 Čechy pod Kosířem
 Mitrov
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kostel sv. Kunhuty
 fara
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 boží muka
 Skalička
 kaplička Panny Marie
 fara
 Muzeum kočárů
 lázně Skalka
 kaple
 Dubový kopec
 zvonice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Kožušany
 boží muka
 boží muka
 Na skále
 kaple sv. Anny
 zvonice
 kaple sv. Markéty
 Na Skalách
 Drahanovice
 sousoší Piety
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Iva
 Krumsín
 fort XI
 boží muka
 kaple sv. Anny
 evangelický kostel
 kamenný most
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 ústínský žudr
 starý hřbitov
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 boží muka
 Nenakonice
 fort XIII
 Žárovice
 Štátula
 Bílovice
 boží muka
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Ondřeje
 Hluchov
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Viklický dvůr
 vysílač Předina
 Věrovany
 Rakodavy
 Blatecký mlýn
 kaple Panny Marie
 Ludéřov
 kaplička
 červený kříž
 hřbitovní kaple
 Osina
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Křéba
 kostel sv. Jiří
 Keltská svatyně
 cvičné bunkry S1, S2
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Gottharda
 kostel sv. Floriána
 Zámeček
 fort Tafelberg
 Spálený kopec
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Martina
 Hradecký rybník
 Ptení
 kaple sv. Arnošta
 Nové Sady-Povel
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 kaplička
 boží muka
 socha Panny Marie
 Hanácké muzeum
 zvonice
 hradiště Obrova noha
 fort VIII
 Loučany
 fort XV
 židovský hřbitov
 Náměšť na Hané
 synagoga
 Myslejovice
 Bernovský mlýn
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kamenný kříž
 boží muka
 krematorium
 Tovačov
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Václava
 Náměšť na Hané
 židovský hřbitov
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 kaple Panny Marie
 rybník Kolečko
 Vícov
 vodní mlýn
 Smetanovy sady
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 kaple sv. Anny
 fort XVIII
 Oberská vrata
 kaplička
 fort XVII
 vila Hanse Passingera
 Městisko
 Polkovice
 zvonice
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 Náměšť na Hané
 synagoga
 boží muka
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 fort Galgenberg
 Grygov
 kaplička
 Laškov
 tržnice
 fort VII
 Biskoupka
 Litovelská brána
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kaple sv. Bartoloměje
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 kostel Všech svatých
 Salmův palác
 Přemyslovice
 olomoucké podzemí
 kaple Na Zábraní
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 Citov
 radnice
 boží muka
 dům U Zlatého jelena
 kaple
 Merkurova kašna
 kostel sv. Mořice
 Dobromilice
 Majetín
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 vila Primavesi
 Husův sbor
 kostel sv. Jiljí
 Nový Hrádek
 kaple sv. Barbory
 Ptenský Dvorek
 Židovská brána
 Smilův hrad
 Přemyslovice
 boží muka
 Kašna Tritónů
 Vsisko
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Matouše
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 Arcibiskupský palác
 Cvrčovský mlýn
 Podkova
 sochy Herkulů
 zvonkohra
 kamenný kříž
 kaple sv. Anny
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 fort XX
 Přemyslovice
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 smírčí kříž
 žudr
 Lobodice
 fort XIX
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 kaple sv. Josefa
 Nový Dvůr
 nádražní budova
 Starý Plumlov
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Husův sbor
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 Krakovec
 Stražisko
 Velký Týnec
 kaplička
 Vilová kolonie
 boží muka
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 výklenková kaple
 socha Panny Marie
 Lysov
 vojenský hřbitov
 fort XXII Lazecký
 zvonice
 kaple sv. Víta
 boží muka
 fort V
 kaple sv. Floriána
 fort IV
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 kaplička
 kaple sv. Bartoloměje
 fort II
 Ferdinandsko
 kaple Panny Marie
 židovský hřbitov
 Raková
 boží muka
 boží muka
 hotel Pivovar
 synagoga (Husův sbor)
 Okresní dům
 Bohuslavice
 městské opevnění
 kaple Panny Marie
 větrný mlýn
 kaplička
Základní informace místa
ID místa: 12248
Typ místa: tvrz
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 9.6.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Hrady a zámky

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

reklama