Držovická tvrz existovala před rokem 1368. Zanikla po husitských válkách. V průběhu své existence byla velmi žádaným zbožím, o čemž svědčí spousta písemných záznamů. Její přesná poloha a podoba však není známa.
Hlavní obrázek místa
Pohled od Romže na Držovice
© Ivo Rozehnal 06/2015
Jednou ze zaniklých tvrzí na Prostějovsku je tvrz v Držovicích. Hanácká vesnice je velmi stará, neboť první písemný pramen z r. 1141 se vztahuje k výčtu majetků patřících k olomouckému biskupství, kde jsou uvedeny dvě popluží v Držovicích. Zdejší tvrz vznikla jistě mnohem později, snad z hospodářského dvora či jako jeho opevnění. Jednou z nejstarších známých postav je nějaký Budislav, který vesnici vlastnil v roce 1365, kdy vstoupil ve spolek s Ješkem z Heroltic. Zda měl ves i s tvrzí však není známo. Tento rok je však zmiňován jistý Petřík z Držovic, který měl platební transakci s Archlebem ze Stařechovic, tehdy význačným šlechticem. Též víme, že Petřík měl bratra Janka. Zmínka o tvrzi je tak až k roku 1368, kdy ji Oneš z Držovic (měl syny Bolíka, Vicena a Řivína) prodal Lovkovi z Prus, který se po ní začal psát. Lovek však záhy majetek rozděluje své rodině, aby roku 1391 opět část majetku přepsal na svoji druhou ženu Bětku. Ta tak získává věnem dvorec, tvrz, mlýn a další majetky. Avšak již roku 1398 získává tvrz Ješek Puška z Kunštátu jako koupi dědictví po zemřelém Lovkovi. Majetek se záhy dostává Sulíkovi z Konice, aby však nakonec pro jeho dluhy připadl věřitelům, pánům z Kravař. Později však kunštátský rod získává sňatkem Johanky z Kravař s Janem Heraltem z Kunštátu roku 1466 celé plumlovské panství, takže zdejší tvrz se stává spíše nepotřebnou. Tou dobou se stává zajímavým zbožím jen pro několik nevýznamných šlechticů. Zaniká pravděpodobně po husitských válkách, snad v průběhu let 1447-1466. Přesné místo tvrze není známo. Původní vesnice stávala o něco blíž k říčce Romži a též zde protékal Český potok, který zásoboval vodou okolní mlýny. Dnes je jeho rameno zasypáno a vtéká před obcí do Romže. Je tak možné, že byla tvrz vodou z potoka bráněna. V průběhu staletí zde všude došlo k mnoha…  číst dále
Ivo Rozehnal - použité zdroje - web obce, Wikipedia.cz a Bc. V.Schmittová - Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 - 1500, 7.6. 2015

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Držovice

Místa v okolí

 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Vrahovice
 Arboretum Vrahovice
 sousoší Piety
 bývalé vinohrady
 Akciový pivovar
 automobilka Wikov
 Oděvní průmysl
 boží muka
 Kováříkova vila
 vila Neherových
 socha sv. Floriána
 Národní dům
 Smetanovy sady
 Součkův dům
 městské hradby
 Bratrská škola
 Nová synagoga
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 kaple sv. Floriána
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 židovský hřbitov
 zvonice
 socha oráče
 Černý dvůr
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 kříž u Čechůvek
 Hraza
 Lidová hvězdárna
 boží muka
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 Rakůsky
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 lázně
 židovský hřbitov
 Kralice na Hané
 kaple
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Kralice na Hané
 Plachý mlýn
 boží muka
 socha Panny Marie
 socha selky
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Víta
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Václava
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 Obecní muzeum
 Toufarův mlýn
 pomník
 kaple
 sousoší Piety
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple sv. Floriána
 kaple
 boží muka
 Státní lom
 Kostelec na Hané
 boží muka
 sýpka
 kaple sv. Rosalie
 socha sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 radnice
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Urbana
 most přes Blatu
 Hrubčice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Kloboučky
 panský dvůr
 Gloše
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Prokopa
 Bílovice
 Varhany
 boží muka
 Stichovická kaple
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 socha sv. Floriána
 socha sv. Libora
 kaple
 socha anděla
 Stařechovice
 boží muka
 Seloutky
 Lhotka
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn
 Zlechovský mlýn
 Určice
 kaple Panny Marie
 zvonice
 kaple sv. Anny
 Určice
 Výšovice
 kostel sv. Markéty
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Vavřince
 pramen sv. Víta
 Velký Kosíř
 Čubernice
 pramen sv. Jiří
 muzeum U veterána
 Loupežník
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Václava
 Lázně Slatinice
 Křelová Lhota
 kaple sv. Markéty
 kaple sv. Martina
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Ohrozim
 mariánský sloup
 kaple v parku
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 Podhradský mlýn
 socha sv. Linharta
 pivovar
 Gabrielov
 kaple sv. Rozálie
 Plumlov
 boží muka
 minerální pramen
 boží muka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Lusthaus
 Věžka
 Mitrov
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Floriána
 Dětkovice
 Vřesovice
 Čechy pod Kosířem
 fara
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Kunhuty
 Hasičské muzeum
 boží muka
 Skalička
 kaplička Panny Marie
 fara
 Muzeum kočárů
 kaple
 Dubový kopec
 lázně Skalka
 zvonice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Kožušany
 boží muka
 boží muka
 Na skále
 kaple sv. Anny
 zvonice
 kaple sv. Markéty
 sousoší Piety
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Na Skalách
 Drahanovice
 socha sv. Iva
 Krumsín
 fort XI
 boží muka
 evangelický kostel
 kamenný most
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 ústínský žudr
 starý hřbitov
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 fort XIII
 Nenakonice
 boží muka
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 Žárovice
 Štátula
 Bílovice
 kostel sv. Ondřeje
 Hluchov
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Viklický dvůr
 Věrovany
 Rakodavy
 Blatecký mlýn
 kaple Panny Marie
 Ludéřov
 vysílač Předina
 kaplička
 červený kříž
 hřbitovní kaple
 Osina
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Křéba
 kostel sv. Jiří
 Keltská svatyně
 cvičné bunkry S1, S2
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Gottharda
 fort Tafelberg
 Spálený kopec
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Floriána
 Zámeček
 kaple sv. Arnošta
 Nové Sady-Povel
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 kaplička
 kostel sv. Martina
 Hradecký rybník
 Ptení
 boží muka
 socha Panny Marie
 Hanácké muzeum
 zvonice
 Ptení
 fort VIII
 Loučany
 fort XV
 hradiště Obrova noha
 synagoga
 Myslejovice
 židovský hřbitov
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Bernovský mlýn
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kamenný kříž
 krematorium
 Tovačov
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Václava
 Náměšť na Hané
 židovský hřbitov
 socha Ježíše Krista
 kaple Panny Marie
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 vodní mlýn
 rybník Kolečko
 Vícov
 boží muka
 kaple sv. Anny
 fort XVIII
 Oberská vrata
 kaplička
 Smetanovy sady
 Brodek u Prostějova
 vila Hanse Passingera
 Městisko
 fort XVII
 zvonice
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 Náměšť na Hané
 Polkovice
 Kamenný mlýn
 fort Galgenberg
 Grygov
 kaplička
 synagoga
 boží muka
 Terezská brána
 tržnice
 fort VII
 Biskoupka
 Litovelská brána
 Laškov
 kaple sv. Bartoloměje
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 kostel Všech svatých
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 boží muka
 dům U Zlatého jelena
 kaple
 Salmův palác
 Přemyslovice
 olomoucké podzemí
 kaple Na Zábraní
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 Citov
 radnice
 Majetín
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 kostel sv. Mořice
 Dobromilice
 Nový Hrádek
 kaple sv. Barbory
 Ptenský Dvorek
 vila Primavesi
 Husův sbor
 kostel sv. Jiljí
 Přemyslovice
 Židovská brána
 Smilův hrad
 boží muka
 Hanácká kasárna
 kaple sv. Isidora
 kaple sv. Matouše
 kaple sv. Floriána
 Kašna Tritónů
 Vsisko
 kříž
 kadetní škola
 keltské sídliště
 Cvrčovský mlýn
 Podkova
 sochy Herkulů
 kostel sv. Urbana
 Arcibiskupský palác
 kamenný kříž
 zvonkohra
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 kaple sv. Anny
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 smírčí kříž
 žudr
 Lobodice
 fort XIX
 fort XX
 Přemyslovice
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 kaple sv. Josefa
 Nový Dvůr
 nádražní budova
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Starý Plumlov
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Husův sbor
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 Krakovec
 Stražisko
 kaplička
 Velký Týnec
 boží muka
 Vilová kolonie
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 výklenková kaple
 socha Panny Marie
 Lysov
 vojenský hřbitov
 fort XXII Lazecký
 zvonice
 kaple sv. Víta
 boží muka
 fort V
 kaple sv. Floriána
 fort IV
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 kaplička
 kaple sv. Bartoloměje
 fort II
 Ferdinandsko
 kaple Panny Marie
 Raková
 židovský hřbitov
 boží muka
 boží muka
 hotel Pivovar
 synagoga (Husův sbor)
 Bohuslavice
 Okresní dům
 městské opevnění
 kaple Panny Marie
 větrný mlýn
 kaple sv.Anny
Základní informace místa
ID místa: 12248
Typ místa: tvrz
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 9.6.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Návštěvnické centrum Kvilda, výběh rysů a jelenů

Zajímavosti

Návštěvnické centrum na Kvildě prezentuje život rysů a jelenů v jejich přirozeném prostředí. V blízkosti budovy centra se nachází dva výběhy - jeden pro rysy a druhý pro jeleny.

Rumcajsova ševcovna v pohádkovém městě Jičíně

Zajímavosti

V malebné uličce Pod Koštofránkem stojí malý domek, kde můžete nahlédnout do domácnosti ševce Rumcajse v době, než se stal loupežníkem. Kromě ševcovské dílny můžete vidět také Mančinu bylinkovou zahrádku.

Obří sud Javorník - po jeho návštěvě určitě nebudete mít hlad

Zajímavosti

Obří sud Javorník je hotel a restaurace, zároveň také zajímavý tip na výlet. Najdete ho pár kilometrů od Liberce. V jeho blízkosti najdete sjezdovku, která je vhodná i pro začínající lyžaře.

Zámecká zahrada v Teplicích se zajímavými stavbami

Zajímavosti

Teplická zámecká zahrada je přírodní park, který byl založen již v 16. století. Nachází se v centru lázeňského města. Díky tomu se stal častým cílem procházek místních i lázeňských hostů.

Staropražská pověst o kovolijci Lochmarovi a jeho zvonu

Historie

Za novoměstským farním kostelem svatého Štěpána býval hřbitov a na něm odedávna stála zvonice, protože kostelní věž zvony neunesla. Rozložitá, pozdně gotická zvonice tu stojí dosud a tam se to stalo

Spící panna nabídne výhled do Máchova kraje

Zajímavosti

Vrchol Lysá skála, který je označován jako Spící panna se nachází na Českolipsku zhruba 1,5 kilometru od obce s názvem Provodín. Je z ní výhled na část Máchova kraje.

Naposledy navštívené

reklama