Kostel vysvěcen v r.1251. V 15.stol. kostel přestavován. Po třicetileté válce poškozený kostel v letech 1673–1699 přestavěn ranně barokně. Vysvěcen v r.1707, o dva roky později i s klášterem vyhořel. Klášter v 19.st. přebudován na kněžský seminář.
Hlavní obrázek místa
kostel sv. Michala při klášteře dominikánů
pohled z věže kostela sv. Mořice
© Jan P. Štěpánek 05/2009
Mezi lety 1238 – 1240 se usadily na tzv. Michalském návrší, u starší kaple sv. Michala,v nově vzniklém královském městě, dominikáni, jeden z prvních žebravých mnišských řádů. Zřejmě hned po příchodu do města začali dominikáni stavět klášter a zároveň i nový kostel. Nejpozději k roku 1250 byla vybudována i část konventu s dormitářem, v roce 1251 byl nový, ještě nedokončený kostel vysvěcen. V průběhu 15. století došlo k dostavbě a úpravám ambitu i k přestavbě kostela, který byl nově zaklenut. Podle nápisu na kamenné desce ve zdivu západní hranolové věže je znám přesný počátek její stavby, rok 1482. Věž s nápisovou deskou je dnes spolu klenbou v sakristii jediným viditelným dokladem středověké podoby chrámu. Po třicetileté válce značně poškozený kostel sv. Michala byl v letech 1673 – 1699 ranně barokně přestavěn. Pro přestavbu svého chrámu byl vybrán císařského architekt a inženýr Giovanni Pietro Tencalla. Pro barokní kostel, prodloužený o 3 metry západním směrem, bylo využito obvodové zdivo někdejšího středověkého chrámu včetně sakristie. Vznikla jednolodní sálová stavba s postranními kaplemi. Bez charakteristické trojice tehdy vybudovaných barokních kupolí michalského kostela si panoráma města snad ani nelze představit. Nový kostel byl vysvěcen 1. ledna 1707, ale již o dva roky později spolu s klášterem vyhořel. Zcela musely být obnoveny střechy a od roku 1710 byl intenzivně doplňován nový barokní inventář, který se z větší části zachoval do dnešní doby. Dominikáni v klášteře sídlili do roku 1784. Tehdy byl konvent přesunut do Josefem II. zrušeného bernardinského kláštera v Olomouci - Bělidlech a kostel byl prohlášen za farní. Mezi lety 1892 – 1898, došlo k rozsáhlým úpravám interiéru michalského kostela. Projevily se zde tendence historizujícího romantismu. Objekt kláštera byl v 19. století přebudován pro účely kněžského semináře.…  číst dále
Pavel Vítek, 21.12. 2006
historie

Zajímavé věže

Místo kostela sv. Michala a kláštera dominikánů, podle zjištěných nálezů zaujalo již v minulosti dobře opevněný strategický vrcholek. Podle odborníků zde vznikl v dobách římských opevněný kvádský hrad, snad jménem Tarodun. Hovoří proto nejen zmínky z různých kronik, ale třeba i omezené nálezy PhDr. J.Bláhy. Nejzajímavějším nálezem se již v r.1932 stalo objevení šestiboké základové zdi v zahradě michalského kostela. S velkou pravděpodobností se jednalo o strážní věž v hradební zdi nad východním srázem. Později bylo zjištěno, že právě tudy procházela tehdejší hlavní komunikace. Vznik šestiboké věže vnáší dodnes otazníky. Je archeologicky již zjištěno, že u Olomouce stával římský tábor. Ve 2.pol. 4.století římané zřizovali severně od Dunaje tvrze s šestibokými strážními věžemi, tzv. Julium speculum a též vkládali do markomanských a kvádských pevností své posádky. Zda tak bylo i zde však není zatím nijak prokázáno.…  číst dále

Ivo Rozehnal - zdroj Objevovaná Olomouc / Vl.Gračka 2012 – nakl. V.Lukeš – Poznání, Olomouc, 13.7. 2014

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

Místa v okolí

 Nový Hrádek
 vila Primavesi
 Caesarova kašna
 radnice
 kaple sv. Markéty
 Krajinská lékárna
 Židovská brána
 olomoucké podzemí
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 kostel sv. Mořice
 kostel sv. Blažeje
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 tržnice
 Korunní pevnůstka
 synagoga
 Kašna Tritónů
 Merkurova kašna
 vila Wilhelma Briesse
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 vila Hanse Passingera
 vila Otto Zweiga
 sochy Herkulů
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 kaple sv. Anny
 Smetanovy sady
 Husův sbor
 Salzerova reduta II
 dobytčí tržnice
 fort Galgenberg
 Klášterní Hradisko
 nádražní budova
 fort Tafelberg
 Nové Sady-Povel
 socha Panny Marie
 kaple sv. Isidora
 vojenský hřbitov
 obecní kaplička
 kamenný kříž
 židovský hřbitov
 socha Panny Marie
 krematorium
 fort XXII Lazecký
 fort XV
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 fort XIII
 kostel sv. Barbory
 fort II
 kostel sv. Urbana
 kaplička
 fort XX
 boží muka
 boží muka
 fort XI
 fort IV
 fort VIII
 fort Va
 fort V
 fort VII
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort XVII
 fort XIX
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 fort XVIII
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Kožušany
 kostel sv. Leonarda
 Horka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Mikuláše
 kaple sv. Matouše
 Vsisko
 kaple
 kaplička
 kaple sv. Donáta
 ústínský žudr
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Linharta
 Moravská Loděnice
 Blatecký mlýn
 dům Jiřího Wolkera
 kaple sv. Markéty
 kamenný most
 Grygov
 boží muka
 Velký Týnec
 fojtství
 Husův sbor
 kaple Panny Marie
 Velká Bystřice
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 radnice
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Matouše
 Skrbeň
 most přes Blatu
 Dolany
 boží muka
 kaple sv. Rosalie
 Skrbeň
 boží muka
 sousoší Piety
 vodní mlýn
 kostel sv. Barbory
 Velký Týnec
 kaple
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Floriána
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 hasičské muzeum
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 boží muka
 Olšany u Prostějova
 kaple sv. Rocha
 zvonice
 kaple
 socha anděla
 kaple
 boží muka
 Božka
 boží muka
 žudr
 vysílač Radíkov
 fort II Radíkov
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Rozálie
 Hanácké skanzen
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 žudr
 kostel sv. Floriána
 cukrovar
 Starý mlýn
 boží muka
 boží muka
 zvonice
 Betlémská kaple
 Náklo
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Praxedy
 kaple sv. Floriána
 Náklo
 kaple sv. Floriána
 Majetín
 rychta
 pramen sv. Víta
 zvonice
 boží muka
 pramen sv. Václava
 kaple
 muzeum U veterána
 kostel sv. Václava
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 dřevěná zvonička
 Hrdibořické rybníky
 socha sv. Jiljí
 Loučany
 kaple sv. Markéty
 sloup s Pietou
 kaple sv. Floriana
 kaple sv. Josefa
 Senice na Hané
 Lusthaus
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Floriána
 socha Ecce Homo
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Otěhřiby
 Drahanovice
 smírčí kříž
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Unčovice
 evangelický kostel
 Nenakonice
 socha sv. Iva
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Anny
 fara
 Tršice
 zvonkohra
 Náměšť na Hané
 socha žáby
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Martina
 Varhany
 kostel sv. Kunhuty
 Kokory
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Kunhuty
 boží muka
 Státní lom
 kaple sv. Isidora
 vodní mlýn
 hrobka rodu Kinských
 Dubčany
 Rakodavy
 Tepenec
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kříž u Čechůvek
 Věrovany
 Držovice
 boží muka
 Čelechovice na Hané
 Dubový kopec
 Kokory
 kaple Panny Marie
 Vrahovice
 cukrovar
 kostel sv. Markéty
 kaple
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Otýlie
 socha oráče
 sušárna chmele
 kostel sv. Jiří
 povodňové zídky
 vodní mlýn a olejna
 Arboretum Vrahovice
 zvonice
 Velký Kosíř
 Daskabát
 kaple sv. Marka
 Penčičky
 Hluboký
 Čekyně II
 kaple sv. Marty
 Ludéřov
 sloup Ecce homo
 Žerotín
 Citov
 Expozice času
 sousoší Piety
 Kralice na Hané
 boží muka
 Gabrielov
 Žeravice
 Plachý mlýn
 lázně
 boží muka
 Kralice na Hané
 Čekyně I
 Šargounský mlýn
 Oděvní průmysl
 Akciový pivovar
 kaple sv. Víta
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 boží muka
 Zákřov
 sousoší Kalvárie
 Hraza
 automobilka Wikov
 Hanácké muzeum
 vila Neherových
 Stařechovice
 Kostelec na Hané
 sýpka
 Kováříkova vila
 Součkův dům
 radnice
 Národní dům
 Cholina
 kaple Panny Marie
 Bratrská škola
 Smetanovy sady
 městské hradby
 Čekyně
 Prostějov
 pomník Petra Bezruče
 Nová synagoga
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaplička Panny Marie
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 stará radnice
 židovský hřbitov
 kaple sv. Floriána
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 Rokytnice
 Černý dvůr
 městské opevnění
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 pomník
 boží muka
 morový sloup
 Langův dům
 radnice
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 Lidová hvězdárna
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 trojiční sloup
 kaple sv. Anny
 dvoupatrový most
 Červenka
 kaple
 kostel sv. Alfonse
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 pozorovatelna CO
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 boží muka
 Malý Rabštýn
 Gloše
 bratrská škola
 městské opevnění
Kontaktní informace
farnost sv. Michala
Tel: 585223915
svatymichal@volny.cz
Základní informace místa
ID místa: 4859
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 21.12.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

reklama