Kostel vysvěcen v r.1251. V 15.stol. kostel přestavován. Po třicetileté válce poškozený kostel v letech 1673–1699 přestavěn ranně barokně. Vysvěcen v r.1707, o dva roky později i s klášterem vyhořel. Klášter v 19.st. přebudován na kněžský seminář.
Hlavní obrázek místa
kostel sv. Michala při klášteře dominikánů
pohled z věže kostela sv. Mořice
© Jan P. Štěpánek 05/2009
Mezi lety 1238 – 1240 se usadily na tzv. Michalském návrší, u starší kaple sv. Michala,v nově vzniklém královském městě, dominikáni, jeden z prvních žebravých mnišských řádů. Zřejmě hned po příchodu do města začali dominikáni stavět klášter a zároveň i nový kostel. Nejpozději k roku 1250 byla vybudována i část konventu s dormitářem, v roce 1251 byl nový, ještě nedokončený kostel vysvěcen. V průběhu 15. století došlo k dostavbě a úpravám ambitu i k přestavbě kostela, který byl nově zaklenut. Podle nápisu na kamenné desce ve zdivu západní hranolové věže je znám přesný počátek její stavby, rok 1482. Věž s nápisovou deskou je dnes spolu klenbou v sakristii jediným viditelným dokladem středověké podoby chrámu. Po třicetileté válce značně poškozený kostel sv. Michala byl v letech 1673 – 1699 ranně barokně přestavěn. Pro přestavbu svého chrámu byl vybrán císařského architekt a inženýr Giovanni Pietro Tencalla. Pro barokní kostel, prodloužený o 3 metry západním směrem, bylo využito obvodové zdivo někdejšího středověkého chrámu včetně sakristie. Vznikla jednolodní sálová stavba s postranními kaplemi. Bez charakteristické trojice tehdy vybudovaných barokních kupolí michalského kostela si panoráma města snad ani nelze představit. Nový kostel byl vysvěcen 1. ledna 1707, ale již o dva roky později spolu s klášterem vyhořel. Zcela musely být obnoveny střechy a od roku 1710 byl intenzivně doplňován nový barokní inventář, který se z větší části zachoval do dnešní doby. Dominikáni v klášteře sídlili do roku 1784. Tehdy byl konvent přesunut do Josefem II. zrušeného bernardinského kláštera v Olomouci - Bělidlech a kostel byl prohlášen za farní. Mezi lety 1892 – 1898, došlo k rozsáhlým úpravám interiéru michalského kostela. Projevily se zde tendence historizujícího romantismu. Objekt kláštera byl v 19. století přebudován pro účely kněžského semináře.…  číst dále
Pavel Vítek, 21.12. 2006
historie

Zajímavé věže

Místo kostela sv. Michala a kláštera dominikánů, podle zjištěných nálezů zaujalo již v minulosti dobře opevněný strategický vrcholek. Podle odborníků zde vznikl v dobách římských opevněný kvádský hrad, snad jménem Tarodun. Hovoří proto nejen zmínky z různých kronik, ale třeba i omezené nálezy PhDr. J.Bláhy. Nejzajímavějším nálezem se již v r.1932 stalo objevení šestiboké základové zdi v zahradě michalského kostela. S velkou pravděpodobností se jednalo o strážní věž v hradební zdi nad východním srázem. Později bylo zjištěno, že právě tudy procházela tehdejší hlavní komunikace. Vznik šestiboké věže vnáší dodnes otazníky. Je archeologicky již zjištěno, že u Olomouce stával římský tábor. Ve 2.pol. 4.století římané zřizovali severně od Dunaje tvrze s šestibokými strážními věžemi, tzv. Julium speculum a též vkládali do markomanských a kvádských pevností své posádky. Zda tak bylo i zde však není zatím nijak prokázáno.…  číst dále

Ivo Rozehnal - zdroj Objevovaná Olomouc / Vl.Gračka 2012 – nakl. V.Lukeš – Poznání, Olomouc, 13.7. 2014

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc

Místa v okolí

 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Caesarova kašna
 radnice
 kaple sv. Markéty
 Krajinská lékárna
 Hauenschildův palác
 Židovská brána
 olomoucké podzemí
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 kostel sv. Mořice
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 kostel sv. Blažeje
 Terezská brána
 Korunní pevnůstka
 tržnice
 synagoga
 Kašna Tritónů
 Merkurova kašna
 Kamenný mlýn
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 vila Wilhelma Briesse
 sochy Herkulů
 vila Hanse Passingera
 vila Otto Zweiga
 Pöttingeum
 kaple sv. Anny
 Smetanovy sady
 Litovelská brána
 Husův sbor
 Salzerova reduta II
 dobytčí tržnice
 fort Galgenberg
 nádražní budova
 Klášterní Hradisko
 fort Tafelberg
 Nové Sady-Povel
 socha Panny Marie
 vojenský hřbitov
 kaple sv. Isidora
 obecní kaplička
 kamenný kříž
 židovský hřbitov
 socha Panny Marie
 krematorium
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Ondřeje
 fort XV
 boží muka
 fort XIII
 kostel sv. Barbory
 kostel sv. Urbana
 fort II
 fort XX
 kaplička
 boží muka
 fort IV
 fort XI
 boží muka
 fort VIII
 fort VII
 kostel sv. Jiljí
 fort Va
 fort V
 boží muka
 fort XVII
 fort XIX
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 fort XVIII
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Josefa
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Leonarda
 kostel sv. Mikuláše
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Horka
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 kaple
 kaplička
 ústínský žudr
 kaple sv. Donáta
 boží muka
 socha sv. Linharta
 boží muka
 Moravská Loděnice
 Blatecký mlýn
 kamenný most
 kaple sv. Markéty
 dům Jiřího Wolkera
 Velký Týnec
 Grygov
 boží muka
 Velká Bystřice
 kaple Panny Marie
 Husův sbor
 fojtství
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 radnice
 kostel sv. Floriána
 Skrbeň
 kostel sv. Matouše
 most přes Blatu
 Dolany
 boží muka
 kaple sv. Rosalie
 Skrbeň
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 sousoší Piety
 vodní mlýn
 kaple
 Velký Týnec
 kaple sv. Floriána
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 kaple sv. Rocha
 Olšany u Prostějova
 boží muka
 zvonice
 kaple
 socha anděla
 Božka
 boží muka
 kaple
 boží muka
 vysílač Radíkov
 žudr
 fort II Radíkov
 kaple Panny Marie
 Hanácké skanzen
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rozálie
 kostel sv. Vavřince
 žudr
 boží muka
 Starý mlýn
 cukrovar
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 zvonice
 Betlémská kaple
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 Náklo
 kaple sv. Praxedy
 Náklo
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Majetín
 pramen sv. Víta
 zvonice
 rychta
 pramen sv. Václava
 boží muka
 muzeum U veterána
 kaple
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 kostel sv. Václava
 dřevěná zvonička
 Hrdibořické rybníky
 pískovna
 kaple sv. Markéty
 Loučany
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Floriana
 sloup s Pietou
 kaple sv. Jana a Pavla
 Senice na Hané
 Lusthaus
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Floriána
 socha Ecce Homo
 boží muka
 Otěhřiby
 boží muka
 boží muka
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 Unčovice
 evangelický kostel
 Nenakonice
 kaple sv. Anny
 socha sv. Iva
 boží muka
 boží muka
 fara
 Tršice
 zvonkohra
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Martina
 socha žáby
 Kokory
 kostel sv. Kunhuty
 Varhany
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Kunhuty
 Státní lom
 boží muka
 vodní mlýn
 hrobka rodu Kinských
 kaple sv. Isidora
 Dubčany
 Rakodavy
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 Tepenec
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Věrovany
 Držovice
 Kokory
 Čelechovice na Hané
 Dubový kopec
 kaple Panny Marie
 cukrovar
 kostel sv. Markéty
 Vrahovice
 kaple sv. Otýlie
 kaple
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 zvonice
 Velký Kosíř
 socha oráče
 sušárna chmele
 vodní mlýn a olejna
 Arboretum Vrahovice
 povodňové zídky
 Penčičky
 Daskabát
 kaple sv. Marka
 kaple sv. Marty
 Ludéřov
 Žerotín
 sloup Ecce homo
 Citov
 Hluboký
 Čekyně II
 Expozice času
 sousoší Piety
 boží muka
 Gabrielov
 Kralice na Hané
 Plachý mlýn
 lázně
 boží muka
 Kralice na Hané
 Žeravice
 Čekyně I
 kaple sv. Víta
 Oděvní průmysl
 Šargounský mlýn
 Akciový pivovar
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 Zákřov
 boží muka
 sousoší Kalvárie
 Hraza
 vila Neherových
 automobilka Wikov
 Stařechovice
 Hanácké muzeum
 sýpka
 Kostelec na Hané
 Kováříkova vila
 radnice
 Národní dům
 Součkův dům
 kaple Panny Marie
 Bratrská škola
 městské hradby
 Čekyně
 Smetanovy sady
 Cholina
 Prostějov
 pomník Petra Bezruče
 Prostějov
 Nová synagoga
 kaplička Panny Marie
 Betlém
 dům U měsíčka
 Městská knihovna
 Knížecí dům
 Nový dům
 stará radnice
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaple sv. Floriána
 dům U Goliáše
 sokolovna
 nová radnice
 židovský hřbitov
 Rokytnice
 Černý dvůr
 městské opevnění
 Husův sbor
 Sochův dům
 Švédská deska
 pomník
 morový sloup
 Langův dům
 boží muka
 radnice
 kaple sv. Jiří
 kaple sv. Josefa
 Lidová hvězdárna
 Svatojánský most
 kostel sv. Marka
 vodní elektrárna
 kaple sv. Anny
 trojiční sloup
 dvoupatrový most
 Červenka
 kaple
 kostel sv. Alfonse
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 pozorovatelna CO
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 boží muka
 Malý Rabštýn
 bratrská škola
 Gloše
 městské opevnění
Kontaktní informace
farnost sv. Michala
Tel: 585223915
svatymichal@volny.cz
Základní informace místa
ID místa: 4859
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 21.12.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

reklama