Na Floriánského náměstí stávala původně menší barokní kaplička, v roce 1846 přestavěna. Za komunistického režimu r.1962 úplně zbytečně zbožena. Místo kaple dosud kopírují stromy v malém parčíku.
Hlavní obrázek místa
Prostějov - kaple sv. Floriána
Kolorovaný světlotisk z roku 1902 od A.Vinzourové/vložil IvoR - z knihy Prostějov na starých pohlednicích 2002

Kaple sv. Floriána.

Bývalá dominanta Floriánského náměstí v Prostějově. Původně zde stávala menší barokní kaplička. Ta byla v roce 1846 (dle info z knihy PV na st.pohlednicích) přestavěna. Osud završil komunistický režim roku 1962. Tehdy byla zbořena z důvodu zástavby městských lázní. Ty však byly nakonec postaveny několik desítek metrů stranou, takže kaple byla zničena naprosto zbytečně. Místo kaple dosud kopírují stromy v malém parčíku naproti tehdy moderní stavby. Pěkně je osud kaple popsán v Popisu okresního hejtmanství Prostějovského od Františka Faktora z r.1898 - "V Hliníkách stojí kaple sv. Floriana postavená r. 1843 na místě kaple dřevěné. Věž kaple pochází ze školní budovy Kralické, která jmenovaného právě roku byla na jedno poschodí zvýšena, při kteréž příležitosti věž ze školní budovy odstraněna a do Prostějova prodána. Dne 15. září r. 1891 odevzdány obci do správy hodiny, které na věž nákladem 400 zl. z příspěvků byly pořízeny." Kaple byla roku 1786 z nařízení císaře Josefa II. uzavřena, ale již v roce 1794 mohla být opět otevřena.
Ivo Rozehnal - podle knihy Prostějov na starých pohlednicích 2002 a Popis okresního hejtmanství Prostějovského od Františka Faktora z r.1898, 4.12. 2006
historie

Svatý Florián (Florián z Lorchu)

Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům. Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v Lauriaku – dnešní Lorch v okolí dnešního Lince, které tehdy patřilo k římské provincii Noricum. Tamní místodržitel Aquilinus dal r. 304, když císař Dioklecián vydal jeden z několika protikřesťanských ediktů, zavřít a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florián dozvěděl, spěchal jim na pomoc. Byl však chycen a mučen, aby se zřekl své víry. Když tak neučinil, byl bez ohledu na své zásluhy v armádě a bezúhonný život odsouzen k smrti. Dne 4. 5. roku 304 mu…  číst dále

http://cs.wikipedia.org, 21.8. 2012

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Městská knihovna
 sokolovna
 Prostějov
 Knížecí dům
 Bratrská škola
 Betlém
 nová radnice
 Nový dům
 socha T. G. Masaryka
 Součkův dům
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 městské hradby
 stará radnice
 Smetanovy sady
 Prostějov
 Národní dům
 Černý dvůr
 Nová synagoga
 Lidová hvězdárna
 židovský hřbitov
 vila Neherových
 Kováříkova vila
 Prostějov
 kaple sv. Anny
 automobilka Wikov
 kaple
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Akciový pivovar
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 kaple sv. Anny
 Čechovice
 Oděvní průmysl
 sousoší Piety
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Držovice
 Arboretum Vrahovice
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 Toufarův mlýn
 Vrahovice
 kaple sv. Floriána
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 socha sv. Floriána
 Rakůsky
 boží muka
 Hraza
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 zvonice
 Kloboučky
 Gloše
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 panský dvůr
 pomník
 cukrovar
 Čelechovice na Hané
 Stichovická kaple
 Plachý mlýn
 socha Panny Marie
 Plumlovská přehrada
 socha selky
 socha sv. Libora
 Seloutky
 lázně
 socha sv. Floriána
 Kralice na Hané
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 Kralice na Hané
 Určice
 cukrovar
 Určice
 Zlechovský mlýn
 kaple sv. Víta
 radnice
 sýpka
 Lhotka
 Kostelec na Hané
 kaplička Panny Marie
 Loupežník
 boží muka
 Čubernice
 Křelová Lhota
 Bílovice - žudr
 Bílovice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Státní lom
 zvonice
 kostel sv. Václava
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Prokopa
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Podhradský mlýn
 kaple v parku
 zvonice sv. Václava
 Plumlov
 pivovar
 socha sv. Floriána
 Hrubčice
 Mitrov
 socha sv. Floriána
 Ohrozim
 Dětkovice
 kostel sv. Urbana
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Kunhuty
 cukrovar
 socha sv. Anny
 minerální pramen
 Varhany
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Olšany u Prostějova
 Obecní muzeum
 kaple sv. Floriána
 Krumsín
 parní pila a mlýn
 boží muka
 hasičské muzeum
 kaple
 Vřesovice
 boží muka
 sousoší Piety
 boží muka
 kaple
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Na skále
 fara
 starý hřbitov
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Rosalie
 Velký Kosíř
 kaple sv. Floriána
 Žárovice
 most přes Blatu
 Skalička
 lázně Skalka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 socha anděla
 kaple
 kostel sv. Markéty
 Osina
 Křéba
 boží muka
 Štátula
 Věžka
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 Čechy pod Kosířem
 muzeum U veterána
 Na Skalách
 Gabrielov
 kaple Panny Marie
 Lázně Slatinice
 vodní mlýn
 fara
 kaple sv. Josefa
 vysílač Předina
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 Muzeum kočárů
 Kopaniny
 Spálený kopec
 Hasičské muzeum
 boží muka
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice
 Myslejovice
 hradiště Obrova noha
 Lusthaus
 kostel sv. Floriána
 Dubový kopec
 Hluchov
 červený kříž
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Jiří
 Ptení
 kostel sv. Martina
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Rozálie
 Brodek u Prostějova
 Vícov
 Drahanovice
 sousoší Piety
 Drahanovice
 boží muka
 Zámeček
 Oberská vrata
 socha sv. Linharta
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 evangelický kostel
 kaplička
 kostel sv. Leonarda
 Městisko
 kaple
 boží muka
 Bernovský mlýn
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 Biskoupka
 boží muka
 zvonice
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Markéty
 Ludéřov
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 kaple sv. Gottharda
 zvonice
 Smilův hrad
 socha sv. Iva
 kaple
 kaple Na Zábraní
 Nebeský rybník
 kostel Všech svatých
 boží muka
 Kožušany
 kaple Panny Marie
 kamenný most
 Nenakonice
 Dobromilice
 Keltská svatyně
 kaplička
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 kaple sv. Arnošta
 socha sv. Floriána
 Starý Plumlov
 kaple sv. Floriána
 Věrovany
 fort XI
 boží muka
 Rakodavy
 zvonice
 Ptenský Dvorek
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 fort XIII
 Přemyslovice
 kaple sv. Bartoloměje
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Barbory
 Doloplazy
 kostel sv. Ondřeje
 Na Pohodlí
 Hradecký rybník
 Hanácké muzeum
 synagoga
 židovský hřbitov
 boží muka
 boží muka
 Polkovice
 Náměšť na Hané
 zvonice
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 Želeč
 Přemyslovice
 boží muka
 Loučany
 kostel sv. Václava
 Laškov
 Tovačov
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Přemyslovice
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Čertův hrádek
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 rybník Kolečko
 Víceměřice
 Stražisko
 boží muka
 Vilová kolonie
 kaple sv. Floriána
 fort Tafelberg
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 fort XV
 socha Panny Marie
 Kruhovský mlýn
 kamenný kříž
 fort VIII
 Cvrčovský mlýn
 kamenný kříž
 krematorium
 Ferdinandsko
 žudr
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Lobodice
 boží muka
 židovský hřbitov
 fort XVIII
 kaple
 Hrázný mlýn
 Krakovec
 fort XVII
 mariánský sloup
 zvonice
 Smetanovy sady
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 Grygov
 vila Otto Zweiga
 synagoga
 fort Galgenberg
 boží muka
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 tržnice
 Litovelská brána
 Masné krámy
 fort VII
 Hauenschildův palác
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 radnice
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Salzerova reduta II
 Petrášův palác
 Krajinská lékárna
 kostel sv. Mořice
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Husův sbor
 Korunní pevnůstka
 Židovská brána
 kaple sv. Isidora
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 Kašna Tritónů
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Urbana
 boží muka
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Klášterní Hradisko
 Raková
 židovský hřbitov
 fort Va
 boží muka
 socha Panny Marie
 synagoga (Husův sbor)
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 radnice
 Ochoz
 městské opevnění
 fort IV
Základní informace místa
ID místa: 4810
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 4.12.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Cestování

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

Jak na Nový rok, tak po celý rok ..... a začínal rok vždy 1. lednem?

Hrady a zámky

Ještě pár hodin a zase budeme o rok starší. Vánoční svátky utekly jako voda a nás čeká loučení. Už brzy se rozloučíme s rokem starým rokem a přivítáme nový. Tato doba je už tradičně spojena s veselím. Bylo tomu tak ale odjakživa?

Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Zajímavosti

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

reklama