Na Floriánského náměstí stávala původně menší barokní kaplička, v roce 1846 přestavěna. Za komunistického režimu r.1962 úplně zbytečně zbožena. Místo kaple dosud kopírují stromy v malém parčíku.
Hlavní obrázek místa
Prostějov - kaple sv. Floriána
Kolorovaný světlotisk z roku 1902 od A.Vinzourové/vložil IvoR - z knihy Prostějov na starých pohlednicích 2002

Kaple sv. Floriána.

Bývalá dominanta Floriánského náměstí v Prostějově. Původně zde stávala menší barokní kaplička. Ta byla v roce 1846 (dle info z knihy PV na st.pohlednicích) přestavěna. Osud završil komunistický režim roku 1962. Tehdy byla zbořena z důvodu zástavby městských lázní. Ty však byly nakonec postaveny několik desítek metrů stranou, takže kaple byla zničena naprosto zbytečně. Místo kaple dosud kopírují stromy v malém parčíku naproti tehdy moderní stavby. Pěkně je osud kaple popsán v Popisu okresního hejtmanství Prostějovského od Františka Faktora z r.1898 - "V Hliníkách stojí kaple sv. Floriana postavená r. 1843 na místě kaple dřevěné. Věž kaple pochází ze školní budovy Kralické, která jmenovaného právě roku byla na jedno poschodí zvýšena, při kteréž příležitosti věž ze školní budovy odstraněna a do Prostějova prodána. Dne 15. září r. 1891 odevzdány obci do správy hodiny, které na věž nákladem 400 zl. z příspěvků byly pořízeny." Kaple byla roku 1786 z nařízení císaře Josefa II. uzavřena, ale již v roce 1794 mohla být opět otevřena.
Ivo Rozehnal - podle knihy Prostějov na starých pohlednicích 2002 a Popis okresního hejtmanství Prostějovského od Františka Faktora z r.1898, 4.12. 2006
historie

Svatý Florián (Florián z Lorchu)

Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům. Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v Lauriaku – dnešní Lorch v okolí dnešního Lince, které tehdy patřilo k římské provincii Noricum. Tamní místodržitel Aquilinus dal r. 304, když císař Dioklecián vydal jeden z několika protikřesťanských ediktů, zavřít a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florián dozvěděl, spěchal jim na pomoc. Byl však chycen a mučen, aby se zřekl své víry. Když tak neučinil, byl bez ohledu na své zásluhy v armádě a bezúhonný život odsouzen k smrti. Dne 4. 5. roku 304 mu…  číst dále

http://cs.wikipedia.org, 21.8. 2012

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 sokolovna
 Městská knihovna
 Prostějov
 Bratrská škola
 Knížecí dům
 nová radnice
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Součkův dům
 Betlém
 stará radnice
 Smetanovy sady
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 městské hradby
 Prostějov
 Černý dvůr
 Nová synagoga
 Národní dům
 Lidová hvězdárna
 židovský hřbitov
 vila Neherových
 Kováříkova vila
 Prostějov
 kaple sv. Anny
 automobilka Wikov
 kaple
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Akciový pivovar
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 Čechovice
 Oděvní průmysl
 kaple sv. Anny
 sousoší Piety
 boží muka
 Držovice
 kaple sv. Anny
 Arboretum Vrahovice
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 Vrahovice
 Toufarův mlýn
 kaple sv. Floriána
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 bývalé vinohrady
 socha sv. Floriána
 Rakůsky
 Hraza
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 zvonice
 Kloboučky
 Gloše
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 panský dvůr
 pomník
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 Plachý mlýn
 Stichovická kaple
 socha selky
 socha Panny Marie
 socha sv. Libora
 Seloutky
 socha sv. Floriána
 Kralice na Hané
 kaple sv. Václava
 lázně
 kaple sv. Floriána
 Kralice na Hané
 Určice
 cukrovar
 Určice
 Zlechovský mlýn
 Lhotka
 Kostelec na Hané
 sýpka
 kaple sv. Víta
 radnice
 kaplička Panny Marie
 Loupežník
 boží muka
 Čubernice
 Křelová Lhota
 Bílovice
 Bílovice - žudr
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Státní lom
 zvonice
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Václava
 kaple v parku
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Podhradský mlýn
 kostel sv. Prokopa
 Plumlov
 socha sv. Floriána
 pivovar
 zvonice sv. Václava
 Mitrov
 socha sv. Floriána
 Hrubčice
 Ohrozim
 Dětkovice
 kostel sv. Urbana
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Anny
 minerální pramen
 Varhany
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 Olšany u Prostějova
 Obecní muzeum
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Krumsín
 parní pila a mlýn
 boží muka
 hasičské muzeum
 Vřesovice
 boží muka
 kaple
 sousoší Piety
 boží muka
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Na skále
 kaple sv. Floriána
 fara
 starý hřbitov
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Martina
 Velký Kosíř
 kaple sv. Floriána
 Žárovice
 Skalička
 most přes Blatu
 lázně Skalka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 kaple
 socha anděla
 Osina
 Křéba
 kostel sv. Markéty
 Věžka
 boží muka
 Štátula
 Čechy pod Kosířem
 kaple Panny Marie
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Na Skalách
 Gabrielov
 vodní mlýn
 fara
 kaple sv. Josefa
 Lázně Slatinice
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 vysílač Předina
 Kopaniny
 Spálený kopec
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 Bílovice
 Myslejovice
 hradiště Obrova noha
 Lusthaus
 Dubový kopec
 kostel sv. Floriána
 Hluchov
 červený kříž
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Ptení
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Martina
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Rozálie
 Brodek u Prostějova
 Vícov
 Drahanovice
 sousoší Piety
 Drahanovice
 Ptení
 boží muka
 Oberská vrata
 socha sv. Linharta
 Zámeček
 boží muka
 evangelický kostel
 kaplička
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Městisko
 kostel sv. Leonarda
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple
 Bernovský mlýn
 Biskoupka
 boží muka
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 zvonice
 kaple sv. Markéty
 Ludéřov
 socha sv. Iva
 Smilův hrad
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 kaple sv. Gottharda
 zvonice
 kaple
 kaple Na Zábraní
 Nebeský rybník
 kostel Všech svatých
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kamenný most
 Kožušany
 Nenakonice
 Dobromilice
 Keltská svatyně
 kaplička
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 kaple sv. Arnošta
 socha sv. Floriána
 Starý Plumlov
 kaple sv. Floriána
 Věrovany
 fort XI
 boží muka
 Rakodavy
 zvonice
 Ptenský Dvorek
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 fort XIII
 kaple sv. Bartoloměje
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Přemyslovice
 kaple sv. Barbory
 Doloplazy
 Hanácké muzeum
 kostel sv. Ondřeje
 Na Pohodlí
 Hradecký rybník
 keltské sídliště
 synagoga
 boží muka
 boží muka
 židovský hřbitov
 Polkovice
 zvonice
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 Želeč
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 boží muka
 Přemyslovice
 Loučany
 kostel sv. Václava
 Laškov
 Tovačov
 Náměšť na Hané
 boží muka
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 hřbitovní kaple
 boží muka
 Přemyslovice
 kaple sv. Anny
 Čertův hrádek
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 rybník Kolečko
 boží muka
 Stražisko
 Víceměřice
 Vilová kolonie
 kaple sv. Floriána
 fort Tafelberg
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 fort XV
 socha Panny Marie
 Kruhovský mlýn
 kamenný kříž
 fort VIII
 Cvrčovský mlýn
 kamenný kříž
 žudr
 zvonice
 krematorium
 Ferdinandsko
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Lobodice
 boží muka
 židovský hřbitov
 fort XVIII
 kaple
 Hrázný mlýn
 Krakovec
 fort XVII
 mariánský sloup
 zvonice
 Smetanovy sady
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 Grygov
 vila Otto Zweiga
 fort Galgenberg
 synagoga
 boží muka
 Kamenný mlýn
 Terezská brána
 tržnice
 fort VII
 Litovelská brána
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 radnice
 Salzerova reduta II
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 kostel sv. Mořice
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 vila Primavesi
 Husův sbor
 Židovská brána
 kaple sv. Isidora
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 Kašna Tritónů
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 kaple sv. Anny
 Podkova
 kostel sv. Urbana
 boží muka
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Klášterní Hradisko
 Raková
 fort Va
 židovský hřbitov
 boží muka
 socha Panny Marie
 synagoga (Husův sbor)
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 radnice
 Ochoz
 městské opevnění
 fort IV
Základní informace místa
ID místa: 4810
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kaple
Stav místa: zaniklý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 4.12.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama