Barokní kostel vznikl přestavbou pův. kostela (zmiň. r. 1394), provedenou r. 1772, z pův. stavby zachována jen věž (1. pol. 16. stol.). R. 1832 kostel vyhořel, při obnově zvýšena věž. R. 1898 přistavěna sakristie. Barok. vnitřní vybavení (J. M. Scherhauf, J. Korompay, J. K. Handke, J. I. Sattler).
Hlavní obrázek místa
Hněvotín - kostel sv. Leonarda
© Ivo Rozehnal, 05/2012
Barokní kostel je orientovanou jednolodní podélnou stavbou obdélníkového půdorysu, s odsazeným, půlkruhově ukončeným presbytářem. K presbytáři na severní straně přiléhá depozitář, na jižní sakristie. V ose západního průčelí se k lodi kostela přimyká hranolovitá věž s hodinami. Fasádu člení zdvojené lizény, okna jsou podlouhlá se segmentovým záklenkem. Věž má malá obdélníková okénka s kamenným ostěním, zvonicové patro věže je zdobené nárožními pilastry. Hlavní vchod do kostela vede pravoúhlým portálem ve věži, nad portálem je pamětní deska s textem o stavbě kostela roku 1772. Podvěží a 1. patro věže je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou, žebra jsou hruškového profilu, talířové svorníky, zdobené reliéfem pětilisté růže, dosedají na kamenné jehlancové konzoly, zdobené stejným motivem. Loď chrámu je zaklenuta pruskými klenbami, presbytář pruskou klenbou a konchou, depozitář má valenou klenbu, sakristie je plochostropá. Přízední polopilíře, na které dosedají klenební patky, vytvářejí mělké oltářní výklenky. V západní části lodi je hudební kruchta. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní. Bylo vytvořeno v sochařské dílně Jana Michaela Scherhaufa (oltáře, křtitelnice), malíře Josefa Korompaye (oltářní obrazy), starší obrazy jsou od malířů Jana Kryštofa Handke a Josefa Ignáce Sattlera. Hlavní oltář se zděným sloupovým retabulem s obrazem sv. Leonarda (2. polovina 19. století) má novobarokní menzu s tabernáklem, původní tabernákl je na bočním oltáři Panny Marie. V nástavci je původní obraz sv. Trojice (neznámý autor) s anděly. U pat bočních sloupů stojí původní sochy sv. Vavřince a Šebestiána. V lodi stojí dvě dvojice protějškových zděných oltářů, s pilastrovým retabulem a prolomeným nástavcem, s obrazy od J. Korompaye (v 19. století přemalované) – oltář sv. Anny (obraz vyobrazující smrt sv. Anny) a oltář Panny Marie (obraz Immaculaty), oltář sv.…  číst dále
E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, 24.9. 2012
historie

Obec Hněvotín patří v hanáckém kraji k nejstarším, první zmínka o ní se objevuje roku 1078 v darovací smlouvě knížete Oty I. Sličného majetku klášteru Hradisko u Olomouce. Dnešní barokní kostel sv. Leonarda pochází z roku 1772. Stojí na místě staršího kostela, zmiňovaného roku 1394, z něhož byla při přestavbě zachována jen původně gotická věž (1. polovina 16. století). V obecní kronice je zaznamenán zvláštní způsob stavby kostela – nové zdi byly vybudovány okolo starých. Po dokončení zbyla z původního kostela jenom věž. Hněvotín postihlo v průběhu 17. a 18. stol. několik velkých požárů, při požáru roku 1832 vyhořel i kostel a barokní fara z roku 1757, stojící vedle kostela. Po požáru byl kostel obnoven a věž byla zvýšena o zvonicové patro. Sakristie byla přistavěna roku 1898. Kostel je ohrazen kostelní zídkou s barokními vstupy a kříži. U kostela stojí kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem…  číst dále

Ivo Rozehnal, E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, www.hnevotin.cz, www.geocaching.com, 6.5. 2012

Další texty historie
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Hněvotín

Místa v okolí

 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 kamenný most
 vodní mlýn
 fort XIII
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 socha anděla
 kaple sv. Rosalie
 fort XV
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 krematorium
 Olšany u Prostějova
 most přes Blatu
 kamenný kříž
 parní pila a mlýn
 Obecní muzeum
 hasičské muzeum
 kostel sv. Ondřeje
 socha sv. Anny
 fort XI
 fort XVII
 boží muka
 židovský hřbitov
 fort XVIII
 sousoší Piety
 fort Tafelberg
 kaple
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort Galgenberg
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 vila Otto Zweiga
 boží muka
 Litovelská brána
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Isidora
 vila Wilhelma Briesse
 Pöttingeum
 Smetanovy sady
 synagoga
 fort XX
 vila Hanse Passingera
 fort XIX
 Terezská brána
 boží muka
 Kamenný mlýn
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 muzeum U veterána
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 radnice
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Caesarova kašna
 kostel sv. Mořice
 socha Panny Marie
 tržnice
 kostel sv. Blažeje
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Židovská brána
 Korunní pevnůstka
 kaple
 Kašna Tritónů
 Kožušany
 boží muka
 Salzerova reduta II
 kaple sv. Markéty
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 kaple sv. Anny
 sochy Herkulů
 kaple sv. Anny
 socha sv. Linharta
 Lusthaus
 kaple
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Drahanovice
 fort VIII
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Klášterní Hradisko
 evangelický kostel
 fort XXII Lazecký
 dobytčí tržnice
 Loučany
 vojenský hřbitov
 kostel sv. Floriána
 nádražní budova
 Varhany
 Skrbeň
 kostel sv. Mikuláše
 Státní lom
 boží muka
 Horka
 boží muka
 socha Panny Marie
 obecní kaplička
 boží muka
 kaple
 žudr
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Skrbeň
 Hanácké skanzen
 boží muka
 boží muka
 fort VII
 kostel sv. Urbana
 mariánský sloup
 žudr
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 socha sv. Jiljí
 boží muka
 Čelechovice na Hané
 Dubový kopec
 kaple sv. Floriána
 Velký Kosíř
 cukrovar
 boží muka
 sloup s Pietou
 Náměšť na Hané
 Senice na Hané
 Blatecký mlýn
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 socha Ecce Homo
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 smírčí kříž
 kaple Panny Marie
 hrobka rodu Kinských
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 Gabrielov
 boží muka
 socha oráče
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Anny
 Ludéřov
 kostel sv. Barbory
 Plachý mlýn
 Držovice
 kaple sv. Rozálie
 fort II
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 Náklo
 kaplička
 fort Va
 socha sv. Floriána
 Keltská svatyně
 fort IV
 Vsisko
 Hrdibořické rybníky
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 Stařechovice
 fort V
 kaple
 Vrahovice
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Arboretum Vrahovice
 sýpka
 Kostelec na Hané
 Grygov
 fara
 kříž u Čechůvek
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 Muzeum kočárů
 radnice
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 sousoší Piety
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 kaple sv. Floriána
 pomník Petra Bezruče
 Starý mlýn
 zvonice
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 povodňové zídky
 kaplička Panny Marie
 Akciový pivovar
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple sv. Isidora
 vila Neherových
 boží muka
 Oděvní průmysl
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Nový Dvůr
 sušárna chmele
 kaple
 Dubčany
 Unčovice
 automobilka Wikov
 kostel sv. Barbory
 zvonice
 Velký Týnec
 pískovna
 Husův sbor
 pomník
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 kaple sv. Anny
 dřevěná zvonička
 kaplička
 kaple Panny Marie
 Bratrská škola
 Lysov
 Náměšť na Hané
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 Nový dům
 Knížecí dům
 Nová synagoga
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 lázně
 Prostějov
 Moravská Loděnice
 Kralice na Hané
 Bílovice
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 stará radnice
 Kralice na Hané
 sokolovna
 nová radnice
 výklenková kaple
 socha T. G. Masaryka
 dům U Goliáše
 Prostějov
 Hraza
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 kaple sv. Víta
 Nebeský rybník
 boží muka
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Lidová hvězdárna
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 kaplička
 kostel sv. Markéty
 Laškov
 boží muka
 kaple sv. Anny
 socha Panny Marie
 Rakůsky
 socha sv. Iva
 kaple sv. Donáta
 památník Osvobození
 Hanácké muzeum
 boží muka
 Nenakonice
 boží muka
 Velký Týnec
 kostel sv. Floriána
 kaple
 kostel sv. Urbana
 Velká Bystřice
 kostel sv. Josefa
 radnice
 dům Jiřího Wolkera
 socha selky
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Matouše
 zvonice sv. Václava
 městský hřbitov
 Hluchov
 Majetín
 Cholina
 boží muka
 fojtství
 kaple sv. Víta
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Dolany
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 Čechovice
 kaple sv. Floriána
 židovský hřbitov
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 cukrovar
 Hrubčice
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Václava
 Krakovec
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Ševčíkův mlýn
 Rakodavy
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Věrovany
 kostel sv. Floriána
 Šargounský mlýn
 kaple Panny Marie
 Bílovice
 panský dvůr
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Václava
 Stichovická kaple
 studánka Svatá voda
 Lhotka
 vodní mlýn
 kaple sv. Rocha
 Ohrozim
 zvonice
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 zvonkohra
 Plumlovská přehrada
 Gloše
 boží muka
 Haňovice
 sousoší Piety
 kaple sv. Anny
 červený kříž
 Čubernice
 Zlechovský mlýn
 mohyla Eduarda z Behru
 Zámeček
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 kostel sv. Jiří
 Švédská deska
 vysílač Radíkov
 městské opevnění
 Husův sbor
 Citov
 boží muka
 Sochův dům
 morový sloup
 fort II Radíkov
 Langův dům
 radnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 boží muka
 vodní elektrárna
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 Loupežník
 Kokory
 Chudobín
 kaple v parku
 pivovar
 trojiční sloup
 Hradecký rybník
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Seloutky
 boží muka
 Žárovice
 kostel sv. Martina
 Krumsín
 boží muka
 Mladečské jeskyně
 starý hřbitov
 kostel sv. Martina
 cvičné bunkry S1, S2
 Tepenec
 Osina
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Hněvotín
Hněvotín 102
783 47 Hněvotín
Tel: 585 944 820
http://www.ado.cz/farnost/1142/439
fahnevotin@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 10826
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.9.2012
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

reklama