Barokní kostel vznikl přestavbou pův. kostela (zmiň. r. 1394), provedenou r. 1772, z pův. stavby zachována jen věž (1. pol. 16. stol.). R. 1832 kostel vyhořel, při obnově zvýšena věž. R. 1898 přistavěna sakristie. Barok. vnitřní vybavení (J. M. Scherhauf, J. Korompay, J. K. Handke, J. I. Sattler).
Hlavní obrázek místa
Hněvotín - kostel sv. Leonarda
© Ivo Rozehnal, 05/2012
Barokní kostel je orientovanou jednolodní podélnou stavbou obdélníkového půdorysu, s odsazeným, půlkruhově ukončeným presbytářem. K presbytáři na severní straně přiléhá depozitář, na jižní sakristie. V ose západního průčelí se k lodi kostela přimyká hranolovitá věž s hodinami. Fasádu člení zdvojené lizény, okna jsou podlouhlá se segmentovým záklenkem. Věž má malá obdélníková okénka s kamenným ostěním, zvonicové patro věže je zdobené nárožními pilastry. Hlavní vchod do kostela vede pravoúhlým portálem ve věži, nad portálem je pamětní deska s textem o stavbě kostela roku 1772. Podvěží a 1. patro věže je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou, žebra jsou hruškového profilu, talířové svorníky, zdobené reliéfem pětilisté růže, dosedají na kamenné jehlancové konzoly, zdobené stejným motivem. Loď chrámu je zaklenuta pruskými klenbami, presbytář pruskou klenbou a konchou, depozitář má valenou klenbu, sakristie je plochostropá. Přízední polopilíře, na které dosedají klenební patky, vytvářejí mělké oltářní výklenky. V západní části lodi je hudební kruchta. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní. Bylo vytvořeno v sochařské dílně Jana Michaela Scherhaufa (oltáře, křtitelnice), malíře Josefa Korompaye (oltářní obrazy), starší obrazy jsou od malířů Jana Kryštofa Handke a Josefa Ignáce Sattlera. Hlavní oltář se zděným sloupovým retabulem s obrazem sv. Leonarda (2. polovina 19. století) má novobarokní menzu s tabernáklem, původní tabernákl je na bočním oltáři Panny Marie. V nástavci je původní obraz sv. Trojice (neznámý autor) s anděly. U pat bočních sloupů stojí původní sochy sv. Vavřince a Šebestiána. V lodi stojí dvě dvojice protějškových zděných oltářů, s pilastrovým retabulem a prolomeným nástavcem, s obrazy od J. Korompaye (v 19. století přemalované) – oltář sv. Anny (obraz vyobrazující smrt sv. Anny) a oltář Panny Marie (obraz Immaculaty), oltář sv.…  číst dále
E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, 24.9. 2012
historie

Obec Hněvotín patří v hanáckém kraji k nejstarším, první zmínka o ní se objevuje roku 1078 v darovací smlouvě knížete Oty I. Sličného majetku klášteru Hradisko u Olomouce. Dnešní barokní kostel sv. Leonarda pochází z roku 1772. Stojí na místě staršího kostela, zmiňovaného roku 1394, z něhož byla při přestavbě zachována jen původně gotická věž (1. polovina 16. století). V obecní kronice je zaznamenán zvláštní způsob stavby kostela – nové zdi byly vybudovány okolo starých. Po dokončení zbyla z původního kostela jenom věž. Hněvotín postihlo v průběhu 17. a 18. stol. několik velkých požárů, při požáru roku 1832 vyhořel i kostel a barokní fara z roku 1757, stojící vedle kostela. Po požáru byl kostel obnoven a věž byla zvýšena o zvonicové patro. Sakristie byla přistavěna roku 1898. Kostel je ohrazen kostelní zídkou s barokními vstupy a kříži. U kostela stojí kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem…  číst dále

Ivo Rozehnal, E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, www.hnevotin.cz, www.geocaching.com, 6.5. 2012

Další texty historie
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Hněvotín

Místa v okolí

 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 kamenný most
 vodní mlýn
 fort XIII
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 fort XV
 hřbitovní kaple
 socha anděla
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 krematorium
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 Obecní muzeum
 hasičské muzeum
 most přes Blatu
 kamenný kříž
 fort XI
 kostel sv. Ondřeje
 socha sv. Anny
 fort XVIII
 boží muka
 fort XVII
 židovský hřbitov
 sousoší Piety
 fort Tafelberg
 kaple
 boží muka
 kostel sv. Jiljí
 fort Galgenberg
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 vila Otto Zweiga
 boží muka
 Litovelská brána
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Isidora
 vila Wilhelma Briesse
 fort XIX
 Pöttingeum
 Smetanovy sady
 synagoga
 vila Hanse Passingera
 fort XX
 boží muka
 Kamenný mlýn
 Terezská brána
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 muzeum U veterána
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 radnice
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 socha Panny Marie
 tržnice
 Jupiterova kašna
 Caesarova kašna
 kostel sv. Mořice
 kostel sv. Blažeje
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 Židovská brána
 kaple
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 Kašna Tritónů
 Salzerova reduta II
 Kožušany
 kaple sv. Anny
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 socha sv. Linharta
 kaple sv. Anny
 Lusthaus
 kaplička
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 fort VIII
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 evangelický kostel
 fort XXII Lazecký
 cukrovar
 Klášterní Hradisko
 Loučany
 dobytčí tržnice
 kostel sv. Floriána
 nádražní budova
 vojenský hřbitov
 Varhany
 boží muka
 Skrbeň
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 boží muka
 Státní lom
 boží muka
 obecní kaplička
 socha Panny Marie
 boží muka
 kaple
 žudr
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Skrbeň
 fort VII
 boží muka
 Hanácké skanzen
 boží muka
 žudr
 mariánský sloup
 kostel sv. Urbana
 Čelechovice na Hané
 Dubový kopec
 kaple Panny Marie
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Senice na Hané
 Blatecký mlýn
 kaple sv. Floriána
 sloup s Pietou
 Velký Kosíř
 cukrovar
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 socha Ecce Homo
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Kunhuty
 kaple Panny Marie
 smírčí kříž
 boží muka
 hrobka rodu Kinských
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 boží muka
 socha oráče
 Gabrielov
 kaple sv. Anny
 Plachý mlýn
 Ludéřov
 kostel sv. Barbory
 Držovice
 kaple sv. Rozálie
 fort II
 socha sv. Floriána
 Náklo
 kaplička
 fort Va
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 fort IV
 Keltská svatyně
 Hrdibořické rybníky
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 Vsisko
 kaple
 Vrahovice
 boží muka
 Stařechovice
 fort V
 kaple sv. Martina
 Grygov
 fara
 Arboretum Vrahovice
 sýpka
 Kostelec na Hané
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 kříž u Čechůvek
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Muzeum kočárů
 radnice
 sousoší Piety
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 pomník Petra Bezruče
 Starý mlýn
 zvonice
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 kaplička Panny Marie
 Akciový pivovar
 kaple sv. Bartoloměje
 vila Neherových
 kaple sv. Isidora
 Oděvní průmysl
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Nový Dvůr
 sušárna chmele
 kaple
 Dubčany
 automobilka Wikov
 kostel sv. Barbory
 Unčovice
 pískovna
 zvonice
 Husův sbor
 Velký Týnec
 pomník
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 kaplička
 kaple Panny Marie
 Bratrská škola
 kaple sv. Anny
 dřevěná zvonička
 Lysov
 Náměšť na Hané
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 Kralice na Hané
 Bílovice
 Nový dům
 Knížecí dům
 Moravská Loděnice
 Nová synagoga
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 lázně
 Prostějov
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 výklenková kaple
 socha T. G. Masaryka
 Betlém
 dům U měsíčka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 stará radnice
 Kralice na Hané
 sokolovna
 nová radnice
 Hraza
 dům U Goliáše
 Prostějov
 kaple sv. Markéty
 židovský hřbitov
 boží muka
 Černý dvůr
 kaple sv. Víta
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 kostel sv. Vavřince
 boží muka
 kaplička
 kostel sv. Markéty
 Laškov
 kaple sv. Anny
 socha Panny Marie
 Hanácké muzeum
 zvonička
 socha sv. Iva
 kaple sv. Donáta
 památník Osvobození
 Rakůsky
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Velký Týnec
 Nenakonice
 kaple
 kostel sv. Urbana
 Velká Bystřice
 radnice
 kostel sv. Josefa
 dům Jiřího Wolkera
 socha selky
 socha sv. Floriána
 Majetín
 Cholina
 kostel sv. Matouše
 zvonice sv. Václava
 městský hřbitov
 Hluchov
 boží muka
 fojtství
 kaple sv. Víta
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Dolany
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 židovský hřbitov
 Cholinský dvorek
 kaple
 cukrovar
 Hrubčice
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Václava
 Krakovec
 Rakodavy
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 boží muka
 Věrovany
 kostel sv. Floriána
 Šargounský mlýn
 kaple Panny Marie
 Bílovice
 socha sv. Floriána
 panský dvůr
 studánka Svatá voda
 Lhotka
 kostel sv. Václava
 Stichovická kaple
 vodní mlýn
 kaple sv. Rocha
 zvonice
 Ohrozim
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 Gloše
 zvonkohra
 Plumlovská přehrada
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 sousoší Piety
 Haňovice
 Zlechovský mlýn
 kaple sv. Anny
 červený kříž
 Čubernice
 mohyla Eduarda z Behru
 Zámeček
 kostel sv. Jiří
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 městské opevnění
 Švédská deska
 vysílač Radíkov
 boží muka
 Husův sbor
 Citov
 Sochův dům
 morový sloup
 fort II Radíkov
 Langův dům
 radnice
 boží muka
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 kaple v parku
 Loupežník
 Kokory
 Chudobín
 pivovar
 trojiční sloup
 Hradecký rybník
 Plumlov
 Podhradský mlýn
 Seloutky
 boží muka
 Žárovice
 Krumsín
 boží muka
 kostel sv. Martina
 Mladečské jeskyně
 kostel sv. Martina
 starý hřbitov
 cvičné bunkry S1, S2
 Tepenec
 Osina
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Hněvotín
Hněvotín 102
783 47 Hněvotín
Tel: 585 944 820
http://www.ado.cz/farnost/1142/439
fahnevotin@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 10826
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.9.2012
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Hrady a zámky

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

reklama