Barokní kostel vznikl přestavbou pův. kostela (zmiň. r. 1394), provedenou r. 1772, z pův. stavby zachována jen věž (1. pol. 16. stol.). R. 1832 kostel vyhořel, při obnově zvýšena věž. R. 1898 přistavěna sakristie. Barok. vnitřní vybavení (J. M. Scherhauf, J. Korompay, J. K. Handke, J. I. Sattler).
Hlavní obrázek místa
Hněvotín - kostel sv. Leonarda
© Ivo Rozehnal, 05/2012
Barokní kostel je orientovanou jednolodní podélnou stavbou obdélníkového půdorysu, s odsazeným, půlkruhově ukončeným presbytářem. K presbytáři na severní straně přiléhá depozitář, na jižní sakristie. V ose západního průčelí se k lodi kostela přimyká hranolovitá věž s hodinami. Fasádu člení zdvojené lizény, okna jsou podlouhlá se segmentovým záklenkem. Věž má malá obdélníková okénka s kamenným ostěním, zvonicové patro věže je zdobené nárožními pilastry. Hlavní vchod do kostela vede pravoúhlým portálem ve věži, nad portálem je pamětní deska s textem o stavbě kostela roku 1772. Podvěží a 1. patro věže je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou, žebra jsou hruškového profilu, talířové svorníky, zdobené reliéfem pětilisté růže, dosedají na kamenné jehlancové konzoly, zdobené stejným motivem. Loď chrámu je zaklenuta pruskými klenbami, presbytář pruskou klenbou a konchou, depozitář má valenou klenbu, sakristie je plochostropá. Přízední polopilíře, na které dosedají klenební patky, vytvářejí mělké oltářní výklenky. V západní části lodi je hudební kruchta. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní. Bylo vytvořeno v sochařské dílně Jana Michaela Scherhaufa (oltáře, křtitelnice), malíře Josefa Korompaye (oltářní obrazy), starší obrazy jsou od malířů Jana Kryštofa Handke a Josefa Ignáce Sattlera. Hlavní oltář se zděným sloupovým retabulem s obrazem sv. Leonarda (2. polovina 19. století) má novobarokní menzu s tabernáklem, původní tabernákl je na bočním oltáři Panny Marie. V nástavci je původní obraz sv. Trojice (neznámý autor) s anděly. U pat bočních sloupů stojí původní sochy sv. Vavřince a Šebestiána. V lodi stojí dvě dvojice protějškových zděných oltářů, s pilastrovým retabulem a prolomeným nástavcem, s obrazy od J. Korompaye (v 19. století přemalované) – oltář sv. Anny (obraz vyobrazující smrt sv. Anny) a oltář Panny Marie (obraz Immaculaty), oltář sv.…  číst dále
E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, 24.9. 2012
historie

Obec Hněvotín patří v hanáckém kraji k nejstarším, první zmínka o ní se objevuje roku 1078 v darovací smlouvě knížete Oty I. Sličného majetku klášteru Hradisko u Olomouce. Dnešní barokní kostel sv. Leonarda pochází z roku 1772. Stojí na místě staršího kostela, zmiňovaného roku 1394, z něhož byla při přestavbě zachována jen původně gotická věž (1. polovina 16. století). V obecní kronice je zaznamenán zvláštní způsob stavby kostela – nové zdi byly vybudovány okolo starých. Po dokončení zbyla z původního kostela jenom věž. Hněvotín postihlo v průběhu 17. a 18. stol. několik velkých požárů, při požáru roku 1832 vyhořel i kostel a barokní fara z roku 1757, stojící vedle kostela. Po požáru byl kostel obnoven a věž byla zvýšena o zvonicové patro. Sakristie byla přistavěna roku 1898. Kostel je ohrazen kostelní zídkou s barokními vstupy a kříži. U kostela stojí kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem…  číst dále

Ivo Rozehnal, E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, www.hnevotin.cz, www.geocaching.com, 6.5. 2012

Další texty historie
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Hněvotín

Místa v okolí

 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 kamenný most
 vodní mlýn
 fort XIII
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 fort XV
 socha anděla
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 krematorium
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 Obecní muzeum
 hasičské muzeum
 most přes Blatu
 kamenný kříž
 fort XI
 kostel sv. Ondřeje
 socha sv. Anny
 fort XVIII
 fort XVII
 boží muka
 židovský hřbitov
 sousoší Piety
 fort Tafelberg
 kaple
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort Galgenberg
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 vila Otto Zweiga
 boží muka
 Litovelská brána
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Isidora
 vila Wilhelma Briesse
 fort XIX
 Pöttingeum
 Smetanovy sady
 synagoga
 fort XX
 vila Hanse Passingera
 boží muka
 Kamenný mlýn
 Terezská brána
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 muzeum U veterána
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 radnice
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Caesarova kašna
 socha Panny Marie
 tržnice
 kostel sv. Mořice
 kostel sv. Blažeje
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 Židovská brána
 kaple
 kaple sv. Markéty
 Kašna Tritónů
 Kožušany
 boží muka
 Salzerova reduta II
 kaple sv. Anny
 Podkova
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 socha sv. Linharta
 kaple sv. Anny
 Lusthaus
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 fort VIII
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Drahanovice
 evangelický kostel
 fort XXII Lazecký
 cukrovar
 Klášterní Hradisko
 Loučany
 dobytčí tržnice
 kostel sv. Floriána
 nádražní budova
 vojenský hřbitov
 Varhany
 Skrbeň
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 Státní lom
 boží muka
 boží muka
 obecní kaplička
 socha Panny Marie
 boží muka
 kaple
 žudr
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Skrbeň
 fort VII
 Hanácké skanzen
 boží muka
 boží muka
 žudr
 kostel sv. Urbana
 mariánský sloup
 Čelechovice na Hané
 Dubový kopec
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 socha sv. Jiljí
 boží muka
 Senice na Hané
 Blatecký mlýn
 kaple sv. Floriána
 Velký Kosíř
 cukrovar
 boží muka
 sloup s Pietou
 Náměšť na Hané
 socha Ecce Homo
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 kaple Panny Marie
 smírčí kříž
 boží muka
 hrobka rodu Kinských
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 Gabrielov
 boží muka
 socha oráče
 kaple sv. Anny
 Plachý mlýn
 Ludéřov
 kostel sv. Barbory
 Držovice
 fort II
 kaple sv. Rozálie
 socha sv. Floriána
 Náklo
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 kaplička
 fort Va
 fort IV
 Keltská svatyně
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 Hrdibořické rybníky
 kaple
 Vrahovice
 boží muka
 Stařechovice
 fort V
 kaple sv. Martina
 Grygov
 fara
 Arboretum Vrahovice
 sýpka
 Kostelec na Hané
 kříž u Čechůvek
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 socha sv. Floriána
 Muzeum kočárů
 radnice
 kaple sv. Floriána
 sousoší Piety
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 pomník Petra Bezruče
 Starý mlýn
 zvonice
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 kaplička Panny Marie
 Akciový pivovar
 kaple sv. Bartoloměje
 vila Neherových
 kaple sv. Isidora
 Oděvní průmysl
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Nový Dvůr
 sušárna chmele
 kaple
 Dubčany
 automobilka Wikov
 kostel sv. Barbory
 Unčovice
 zvonice
 Velký Týnec
 Husův sbor
 pomník
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 kaplička
 kaple Panny Marie
 Bratrská škola
 kaple sv. Anny
 dřevěná zvonička
 Lysov
 Náměšť na Hané
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 Kralice na Hané
 Bílovice
 Nový dům
 Knížecí dům
 Nová synagoga
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 lázně
 Moravská Loděnice
 Prostějov
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 stará radnice
 Kralice na Hané
 sokolovna
 nová radnice
 výklenková kaple
 socha T. G. Masaryka
 dům U Goliáše
 Prostějov
 Hraza
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 kaple sv. Víta
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 kaplička
 kostel sv. Markéty
 boží muka
 Laškov
 kaple sv. Anny
 socha Panny Marie
 Hanácké muzeum
 socha sv. Iva
 kaple sv. Donáta
 památník Osvobození
 Rakůsky
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 Nenakonice
 boží muka
 Velký Týnec
 kaple
 kostel sv. Urbana
 Velká Bystřice
 kostel sv. Josefa
 dům Jiřího Wolkera
 socha selky
 socha sv. Floriána
 radnice
 Majetín
 Cholina
 kostel sv. Matouše
 zvonice sv. Václava
 městský hřbitov
 Hluchov
 boží muka
 fojtství
 kaple sv. Víta
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Dolany
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kaple sv. Floriána
 židovský hřbitov
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 cukrovar
 Hrubčice
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Krakovec
 Rakodavy
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 Věrovany
 Šargounský mlýn
 kaple Panny Marie
 Bílovice
 socha sv. Floriána
 panský dvůr
 kostel sv. Václava
 Stichovická kaple
 studánka Svatá voda
 Lhotka
 vodní mlýn
 kaple sv. Rocha
 zvonice
 Ohrozim
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 zvonkohra
 Plumlovská přehrada
 Gloše
 boží muka
 Haňovice
 sousoší Piety
 kaple sv. Anny
 červený kříž
 Čubernice
 Zlechovský mlýn
 mohyla Eduarda z Behru
 Zámeček
 kostel sv. Jiří
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 městské opevnění
 Švédská deska
 vysílač Radíkov
 boží muka
 Husův sbor
 Citov
 Sochův dům
 morový sloup
 fort II Radíkov
 Langův dům
 radnice
 boží muka
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 kaple v parku
 Loupežník
 Kokory
 Chudobín
 pivovar
 trojiční sloup
 Hradecký rybník
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Seloutky
 boží muka
 Žárovice
 Krumsín
 boží muka
 kostel sv. Martina
 Mladečské jeskyně
 kostel sv. Martina
 starý hřbitov
 cvičné bunkry S1, S2
 Tepenec
 Osina
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Hněvotín
Hněvotín 102
783 47 Hněvotín
Tel: 585 944 820
http://www.ado.cz/farnost/1142/439
fahnevotin@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 10826
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.9.2012
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

reklama