Barokní kostel vznikl přestavbou pův. kostela (zmiň. r. 1394), provedenou r. 1772, z pův. stavby zachována jen věž (1. pol. 16. stol.). R. 1832 kostel vyhořel, při obnově zvýšena věž. R. 1898 přistavěna sakristie. Barok. vnitřní vybavení (J. M. Scherhauf, J. Korompay, J. K. Handke, J. I. Sattler).
Hlavní obrázek místa
Hněvotín - kostel sv. Leonarda
© Ivo Rozehnal, 05/2012
Barokní kostel je orientovanou jednolodní podélnou stavbou obdélníkového půdorysu, s odsazeným, půlkruhově ukončeným presbytářem. K presbytáři na severní straně přiléhá depozitář, na jižní sakristie. V ose západního průčelí se k lodi kostela přimyká hranolovitá věž s hodinami. Fasádu člení zdvojené lizény, okna jsou podlouhlá se segmentovým záklenkem. Věž má malá obdélníková okénka s kamenným ostěním, zvonicové patro věže je zdobené nárožními pilastry. Hlavní vchod do kostela vede pravoúhlým portálem ve věži, nad portálem je pamětní deska s textem o stavbě kostela roku 1772. Podvěží a 1. patro věže je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou, žebra jsou hruškového profilu, talířové svorníky, zdobené reliéfem pětilisté růže, dosedají na kamenné jehlancové konzoly, zdobené stejným motivem. Loď chrámu je zaklenuta pruskými klenbami, presbytář pruskou klenbou a konchou, depozitář má valenou klenbu, sakristie je plochostropá. Přízední polopilíře, na které dosedají klenební patky, vytvářejí mělké oltářní výklenky. V západní části lodi je hudební kruchta. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní. Bylo vytvořeno v sochařské dílně Jana Michaela Scherhaufa (oltáře, křtitelnice), malíře Josefa Korompaye (oltářní obrazy), starší obrazy jsou od malířů Jana Kryštofa Handke a Josefa Ignáce Sattlera. Hlavní oltář se zděným sloupovým retabulem s obrazem sv. Leonarda (2. polovina 19. století) má novobarokní menzu s tabernáklem, původní tabernákl je na bočním oltáři Panny Marie. V nástavci je původní obraz sv. Trojice (neznámý autor) s anděly. U pat bočních sloupů stojí původní sochy sv. Vavřince a Šebestiána. V lodi stojí dvě dvojice protějškových zděných oltářů, s pilastrovým retabulem a prolomeným nástavcem, s obrazy od J. Korompaye (v 19. století přemalované) – oltář sv. Anny (obraz vyobrazující smrt sv. Anny) a oltář Panny Marie (obraz Immaculaty), oltář sv.…  číst dále
E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, 24.9. 2012
historie

Obec Hněvotín patří v hanáckém kraji k nejstarším, první zmínka o ní se objevuje roku 1078 v darovací smlouvě knížete Oty I. Sličného majetku klášteru Hradisko u Olomouce. Dnešní barokní kostel sv. Leonarda pochází z roku 1772. Stojí na místě staršího kostela, zmiňovaného roku 1394, z něhož byla při přestavbě zachována jen původně gotická věž (1. polovina 16. století). V obecní kronice je zaznamenán zvláštní způsob stavby kostela – nové zdi byly vybudovány okolo starých. Po dokončení zbyla z původního kostela jenom věž. Hněvotín postihlo v průběhu 17. a 18. stol. několik velkých požárů, při požáru roku 1832 vyhořel i kostel a barokní fara z roku 1757, stojící vedle kostela. Po požáru byl kostel obnoven a věž byla zvýšena o zvonicové patro. Sakristie byla přistavěna roku 1898. Kostel je ohrazen kostelní zídkou s barokními vstupy a kříži. U kostela stojí kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem…  číst dále

Ivo Rozehnal, E. Horáková podle Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia, www.hnevotin.cz, www.geocaching.com, 6.5. 2012

Další texty historie
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Hněvotín

Místa v okolí

 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 ústínský žudr
 kamenný most
 vodní mlýn
 fort XIII
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 socha anděla
 fort XV
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 boží muka
 krematorium
 Olšany u Prostějova
 boží muka
 kamenný kříž
 parní pila a mlýn
 Obecní muzeum
 hasičské muzeum
 most přes Blatu
 kostel sv. Ondřeje
 fort XI
 socha sv. Anny
 boží muka
 fort XVII
 židovský hřbitov
 fort XVIII
 sousoší Piety
 fort Tafelberg
 kaple
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort Galgenberg
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Nové Sady-Povel
 vila Otto Zweiga
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 Litovelská brána
 vila Wilhelma Briesse
 fort XX
 Pöttingeum
 Smetanovy sady
 synagoga
 vila Hanse Passingera
 fort XIX
 Terezská brána
 boží muka
 Kamenný mlýn
 radnice
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 muzeum U veterána
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kostel sv. Mořice
 socha Panny Marie
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Caesarova kašna
 tržnice
 Lázně Slatinice
 pramen sv. Jiří
 kostel sv. Blažeje
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Židovská brána
 Korunní pevnůstka
 kaple
 Kožušany
 boží muka
 Kašna Tritónů
 kaple sv. Markéty
 Salzerova reduta II
 Podkova
 kaple sv. Anny
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 kaple sv. Anny
 socha sv. Linharta
 Lusthaus
 kaple
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 fort VIII
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 evangelický kostel
 Klášterní Hradisko
 fort XXII Lazecký
 cukrovar
 Loučany
 dobytčí tržnice
 vojenský hřbitov
 kostel sv. Floriána
 nádražní budova
 Varhany
 Skrbeň
 boží muka
 kostel sv. Mikuláše
 Státní lom
 Horka
 boží muka
 socha Panny Marie
 obecní kaplička
 kaple
 boží muka
 žudr
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Skrbeň
 boží muka
 boží muka
 Hanácké skanzen
 fort VII
 mariánský sloup
 kostel sv. Urbana
 žudr
 kaple Panny Marie
 socha sv. Jiljí
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Čelechovice na Hané
 Dubový kopec
 cukrovar
 boží muka
 Náměšť na Hané
 sloup s Pietou
 kaple sv. Floriána
 Senice na Hané
 Blatecký mlýn
 Velký Kosíř
 Náměšť na Hané
 socha Ecce Homo
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Kunhuty
 smírčí kříž
 kaple Panny Marie
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Gabrielov
 kaple sv. Anny
 Ludéřov
 kostel sv. Barbory
 Plachý mlýn
 Držovice
 kaple sv. Rozálie
 fort II
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 Náklo
 kaplička
 socha sv. Floriána
 fort Va
 fort IV
 Keltská svatyně
 Vsisko
 Hrdibořické rybníky
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 Stařechovice
 kaple
 Vrahovice
 boží muka
 fort V
 kaple sv. Martina
 sýpka
 Grygov
 fara
 Kostelec na Hané
 Arboretum Vrahovice
 kříž u Čechůvek
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 radnice
 kaple sv. Floriána
 Muzeum kočárů
 socha sv. Floriána
 sousoší Piety
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 pomník Petra Bezruče
 Starý mlýn
 zvonice
 kaple sv. Otýlie
 zvonice
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 Akciový pivovar
 kaple sv. Bartoloměje
 vila Neherových
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 Oděvní průmysl
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Nový Dvůr
 sušárna chmele
 kaple
 Dubčany
 Unčovice
 automobilka Wikov
 kostel sv. Barbory
 Velký Týnec
 pískovna
 zvonice
 Husův sbor
 Kováříkova vila
 pomník
 Součkův dům
 kaplička
 kaple Panny Marie
 Bratrská škola
 kaple sv. Anny
 dřevěná zvonička
 Národní dům
 městské hradby
 Smetanovy sady
 Lysov
 Náměšť na Hané
 Městská knihovna
 lázně
 Prostějov
 Nový dům
 Knížecí dům
 Nová synagoga
 Kralice na Hané
 Bílovice
 Moravská Loděnice
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U měsíčka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 stará radnice
 Kralice na Hané
 sokolovna
 nová radnice
 výklenková kaple
 kaple sv. Anny
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 dům U Goliáše
 Prostějov
 Hraza
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 židovský hřbitov
 kaple sv. Víta
 Černý dvůr
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Lidová hvězdárna
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Markéty
 Laškov
 boží muka
 kaplička
 kaple sv. Anny
 socha Panny Marie
 Rakůsky
 zvonička
 socha sv. Iva
 kaple sv. Donáta
 Hanácké muzeum
 památník Osvobození
 Nenakonice
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 Velký Týnec
 Velká Bystřice
 kaple
 kostel sv. Urbana
 radnice
 dům Jiřího Wolkera
 kostel sv. Josefa
 socha selky
 socha sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 městský hřbitov
 Hluchov
 Majetín
 Cholina
 kostel sv. Matouše
 fojtství
 kaple sv. Víta
 boží muka
 Dolany
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Čechovice
 židovský hřbitov
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Hrubčice
 Cholinský dvorek
 kaple
 cukrovar
 Krakovec
 boží muka
 kaple sv. Václava
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Ševčíkův mlýn
 Rakodavy
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Věrovany
 kostel sv. Floriána
 Šargounský mlýn
 kaple Panny Marie
 Bílovice
 panský dvůr
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Václava
 Stichovická kaple
 studánka Svatá voda
 Lhotka
 vodní mlýn
 kaple sv. Rocha
 Ohrozim
 zvonice
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 zvonkohra
 Plumlovská přehrada
 Gloše
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 sousoší Piety
 Haňovice
 Čubernice
 Zlechovský mlýn
 kaple sv. Anny
 červený kříž
 Zámeček
 mohyla Eduarda z Behru
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 kostel sv. Jiří
 Švédská deska
 městské opevnění
 vysílač Radíkov
 Citov
 Husův sbor
 boží muka
 fort II Radíkov
 Sochův dům
 morový sloup
 Langův dům
 radnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 vodní elektrárna
 Svatojánský most
 Kokory
 Chudobín
 Loupežník
 kaple v parku
 pivovar
 trojiční sloup
 Hradecký rybník
 Plumlov
 Podhradský mlýn
 Seloutky
 boží muka
 Žárovice
 kostel sv. Martina
 Krumsín
 boží muka
 Mladečské jeskyně
 kostel sv. Martina
 starý hřbitov
 cvičné bunkry S1, S2
 Tepenec
 Osina
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Hněvotín
Hněvotín 102
783 47 Hněvotín
Tel: 585 944 820
http://www.ado.cz/farnost/1142/439
fahnevotin@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 10826
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 24.9.2012
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Cestování

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

Jak na Nový rok, tak po celý rok ..... a začínal rok vždy 1. lednem?

Hrady a zámky

Ještě pár hodin a zase budeme o rok starší. Vánoční svátky utekly jako voda a nás čeká loučení. Už brzy se rozloučíme s rokem starým rokem a přivítáme nový. Tato doba je už tradičně spojena s veselím. Bylo tomu tak ale odjakživa?

Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Zajímavosti

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

reklama