Plachý mlýn, původně Chudenský, je zmiňován v četných středověkých zápisech. Prvotní záznam pochází z r. 1315, kdy byl dán do zástavy Fridušovi z Linavy. Dnes po četných přestavbách slouží k bydlení.
Hlavní obrázek místa
Plachý mlýn - hlavní budova
© Ivo Rozehnal, 03/2014
Plachý mlýn se nachází mezi městem Kostelcem na Hané a obcí Čelechovice na Hané při Mlýnské strouze směřující do Českého potoka. Tato samota v polích má bohatou historii, která směřuje až do raného středověku. Tehdy se mlýn nazýval Chudenský a měl spojitost s Čelechovicemi. Ves bývala zeměpanským majetkem českých králů a z r. 1315 máme písemnou zmínku, že král Jan Lucemburský dal za 100 hřiven grošů do zástavy Fridušovi z Linavy sedm lánů Čelechovických a Chudenský mlýn. Následně mlýn r. 1321 vyplácí a získává Vok I. z Kravař, majitel plumlovského hradu. V r. 1446 držela mlýn jistá Uršula Frišmaulova a Jiří z Kravař a ze Strážnice mlýn dává za vojenské služby Janovi z Dřinového. Ten následně dědí bratr Petr. Další zmínka je z r. 1464, kdy mlýn i Čelechovický dvůr získává zápisem do zemských desek Ludmila z Lešan, která ho převádí Jindřichovi z Pěnčína. Následnými vlastníky jsou Jiří Nosek z Hostěhrádek a Anna z Puklic. Mlýn tak neustále střídá majitele. Přestože asi nepatřil mezi mimořádně výdělečné, svojí polohou byl žádaným zbožím. Dnes po četných přestavbách a změně katastru, kdy přešel pod Kostelec, je soukromým obydlím. Mlýnská strouha byla pozměněna a vedle mlýna vznikla r. 1882 železniční trať. Snad jen archeologický průzkum by mohl objasnit přesnější podobu Plachého či tehdy ještě Chudenského mlýna.
Ivo Rozehnal - zdroj web celechovice-na-hane a diplomová práce is.muni.cz, 1.4. 2014
pověsti

K roku 1758 se váže pověst o jednom z kosteleckých obyvatel. Tehdy pruská vojska plánovala noční přesun směrem k Olomouci, ale protože neznali zdejší kraj, potřebovali průvodce. Tehdy si vzali Frantu Znebejanka. Tomu před léty při prvním vpádu prusů na Moravu vydrancovali grunt. Franta se odvážil k pomstě, když celou noc vojsko vodil kolem městečka. Ráno Prusové lest prohlédli a Znebejanka pověsili na vrbě u Plachého mlýna.

4.8. 2015

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Kostelec na Hané

Místa v okolí

 cukrovar
 Čelechovice na Hané
 Kostelec na Hané
 sýpka
 radnice
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 kaplička Panny Marie
 Státní lom
 boží muka
 pomník
 Bílovice
 Stařechovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Varhany
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Martina
 boží muka
 vila Neherových
 Velký Kosíř
 kaple sv. Anny
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Bratrská škola
 Součkův dům
 Držovice
 Gabrielov
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Prostějov
 Věžka
 boží muka
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 kaple
 Betlém
 městské hradby
 nová radnice
 Čechy pod Kosířem
 fara
 boží muka
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Josefa
 Toufarův mlýn
 Prostějov
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Lidová hvězdárna
 Národní dům
 stará radnice
 Čechovice
 Lhotka
 panský dvůr
 kaple sv. Anny
 Muzeum kočárů
 Nová synagoga
 Hasičské muzeum
 kaple sv. Anny
 Ševčíkův mlýn
 Kováříkova vila
 kostel sv. Václava
 automobilka Wikov
 boží muka
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Černý dvůr
 Stichovická kaple
 Lázně Slatinice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 židovský hřbitov
 Akciový pivovar
 Ohrozim
 Prostějov
 boží muka
 sousoší Piety
 Plumlovská přehrada
 Dubový kopec
 Gloše
 Arboretum Vrahovice
 Čubernice
 Zlechovský mlýn
 Vrahovice
 Lusthaus
 Oděvní průmysl
 Olšany u Prostějova
 socha anděla
 socha sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 Obecní muzeum
 kaple sv. Anny
 Hluchov
 hasičské muzeum
 boží muka
 boží muka
 Bílovice
 parní pila a mlýn
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn
 městský hřbitov
 Drahanovice
 židovský hřbitov
 Drahanovice
 kaplička
 kaple v parku
 evangelický kostel
 boží muka
 pivovar
 Kloboučky
 kaple sv. Rosalie
 Loupežník
 kaple sv. Floriána
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 sousoší Piety
 kaple sv. Barbory
 Ludéřov
 zvonice
 červený kříž
 kaple
 kaple sv. Otýlie
 kříž u Čechůvek
 Hraza
 Keltská svatyně
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 Zámeček
 Rakůsky
 most přes Blatu
 Seloutky
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Martina
 Ptení
 kaple
 Bernovský mlýn
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Kralice na Hané
 cukrovar
 Žárovice
 lázně
 Určice
 socha sv. Floriána
 Určice
 kostel sv. Floriána
 socha Panny Marie
 Kralice na Hané
 socha selky
 Krumsín
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 starý hřbitov
 kaple sv. Víta
 socha sv. Libora
 kaplička
 Náměšť na Hané
 Přemyslovice
 Laškov
 Náměšť na Hané
 kamenný most
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Václava
 boží muka
 boží muka
 Loučany
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 cukrovar
 ústínský žudr
 Křelová Lhota
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 Ptenský Dvorek
 boží muka
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 Mitrov
 Vícov
 kaple sv. Floriána
 kaple Na Zábraní
 Přemyslovice
 Městisko
 Osina
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Oberská vrata
 Kruhovský mlýn
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 zvonice sv. Václava
 Hrdibořické rybníky
 Biskoupka
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Hrubčice
 boží muka
 kaple
 Dětkovice
 kostel sv. Prokopa
 Stražisko
 boží muka
 Na Pohodlí
 Krakovec
 Nový Dvůr
 socha sv. Floriána
 Vilová kolonie
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kaple
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Floriána
 fort XIII
 Smilův hrad
 smírčí kříž
 zvonice
 Senice na Hané
 socha sv. Linharta
 socha Ecce Homo
 kostel sv. Kunhuty
 fort XI
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 boží muka
 Křéba
 kaple sv. Prokopa
 Hrázný mlýn
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 zvonice
 kaple sv. Víta
 výklenková kaple
 boží muka
 mariánský sloup
 Lysov
 minerální pramen
 Čertův hrádek
 kaple Panny Marie
 Na skále
 Spálený kopec
 kostel sv. Ondřeje
 kostel sv. Markéty
 kaple sv. Bartoloměje
 Kožušany
 kaple
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 fort XVIII
 Vřesovice
 boží muka
 fort XV
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Anny
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 Myslejovice
 kaplička Panny Marie
 fara
 fort XVII
 Starý Plumlov
 boží muka
 fort Tafelberg
 krematorium
 kamenný kříž
 Staré Hradisko
 židovský hřbitov
 kaplička
 Skalička
 kaple Panny Marie
 Suchdol
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 kaple sv. Anny
 Nové Sady-Povel
 Kopaniny
 kostel sv. Jiljí
 zvonice s přístavbou
 sušárna chmele
 kaple
 Raková
 zvonice
 kaple sv. Anny
 hradiště Obrova noha
 Štátula
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Martina
 Na Skalách
 socha Panny Marie
 studánka U Oběšence
 fort Galgenberg
 zvonice
 zvonice sv. Floriána
 vysílač Předina
 fort XIX
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 boží muka
 Malé Hradisko
 Blatecký mlýn
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Isidora
 Malé Hradisko
 Smetanovy sady
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 Litovelská brána
 kaple Panny Marie
 Jednov
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 socha sv. Iva
 Kamenný mlýn
 Bohuslavice
 Pöttingeum
 Hanácké skanzen
 synagoga
 fort XX
 Terezská brána
 žudr
 kaple
 žudr
 sousoší Piety
 kaple sv. Isidora
 partyzánský bunkr
 Dubčany
 fort VIII
 Moravské divadlo
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 tržnice
 zvonice
 Ochoz
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 radnice
 Krajinská lékárna
 Caesarova kašna
 kostel sv. Mořice
 boží muka
 Nový Hrádek
 Nenakonice
 Salzerova reduta II
 vila Primavesi
 Korunní pevnůstka
 Židovská brána
 rozhledna Kopaninka
 kostel sv. Floriána
 Kašna Tritónů
 kaple Panny Marie
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 větrný mlýn
 Podkova
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 Skrbeň
 Věrovany
 kostel sv. Jiří
 Konice
 Skrbeň
 Viklický dvůr
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 nádražní budova
 dobytčí tržnice
 kostel sv. Mikuláše
 Horka
 Klášterní Hradisko
 kaple sv. Gottharda
 fort XXII Lazecký
 Březsko
 Pilávka
 vojenský hřbitov
 obecní kaplička
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Josefa
 Hanácké muzeum
 zvonice
 socha Panny Marie
 radnice
 židovský hřbitov
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Polkovice
 boží muka
 Ponikev
 křížek
 boží muka
 kamenný kříž
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
 boží muka
 venkovská usedlost
 kaple sv. Anny
Základní informace místa
ID místa: 11668
Typ místa: mlýn
Podkategorie: vodní
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 7.5.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama