Plachý mlýn, původně Chudenský, je zmiňován v četných středověkých zápisech. Prvotní záznam pochází z r. 1315, kdy byl dán do zástavy Fridušovi z Linavy. Dnes po četných přestavbách slouží k bydlení.
Hlavní obrázek místa
Plachý mlýn - hlavní budova
© Ivo Rozehnal, 03/2014
Plachý mlýn se nachází mezi městem Kostelcem na Hané a obcí Čelechovice na Hané při Mlýnské strouze směřující do Českého potoka. Tato samota v polích má bohatou historii, která směřuje až do raného středověku. Tehdy se mlýn nazýval Chudenský a měl spojitost s Čelechovicemi. Ves bývala zeměpanským majetkem českých králů a z r. 1315 máme písemnou zmínku, že král Jan Lucemburský dal za 100 hřiven grošů do zástavy Fridušovi z Linavy sedm lánů Čelechovických a Chudenský mlýn. Následně mlýn r. 1321 vyplácí a získává Vok I. z Kravař, majitel plumlovského hradu. V r. 1446 držela mlýn jistá Uršula Frišmaulova a Jiří z Kravař a ze Strážnice mlýn dává za vojenské služby Janovi z Dřinového. Ten následně dědí bratr Petr. Další zmínka je z r. 1464, kdy mlýn i Čelechovický dvůr získává zápisem do zemských desek Ludmila z Lešan, která ho převádí Jindřichovi z Pěnčína. Následnými vlastníky jsou Jiří Nosek z Hostěhrádek a Anna z Puklic. Mlýn tak neustále střídá majitele. Přestože asi nepatřil mezi mimořádně výdělečné, svojí polohou byl žádaným zbožím. Dnes po četných přestavbách a změně katastru, kdy přešel pod Kostelec, je soukromým obydlím. Mlýnská strouha byla pozměněna a vedle mlýna vznikla r. 1882 železniční trať. Snad jen archeologický průzkum by mohl objasnit přesnější podobu Plachého či tehdy ještě Chudenského mlýna.
Ivo Rozehnal - zdroj web celechovice-na-hane a diplomová práce is.muni.cz, 1.4. 2014
pověsti

K roku 1758 se váže pověst o jednom z kosteleckých obyvatel. Tehdy pruská vojska plánovala noční přesun směrem k Olomouci, ale protože neznali zdejší kraj, potřebovali průvodce. Tehdy si vzali Frantu Znebejanka. Tomu před léty při prvním vpádu prusů na Moravu vydrancovali grunt. Franta se odvážil k pomstě, když celou noc vojsko vodil kolem městečka. Ráno Prusové lest prohlédli a Znebejanka pověsili na vrbě u Plachého mlýna.

4.8. 2015

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Kostelec na Hané

Místa v okolí

 cukrovar
 Čelechovice na Hané
 sýpka
 Kostelec na Hané
 radnice
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 kaplička Panny Marie
 socha oráče
 Státní lom
 boží muka
 pomník
 Stařechovice
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Varhany
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 bývalé vinohrady
 kaple sv. Martina
 boží muka
 vila Neherových
 Velký Kosíř
 zvonice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Držovice
 Bratrská škola
 Součkův dům
 Gabrielov
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Prostějov
 Věžka
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 boží muka
 Nový dům
 kaple
 socha T. G. Masaryka
 fara
 Betlém
 městské hradby
 nová radnice
 Čechy pod Kosířem
 kostel sv. Josefa
 Toufarův mlýn
 Prostějov
 Čechovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Lidová hvězdárna
 kaple sv. Josefa
 Národní dům
 stará radnice
 kaple sv. Anny
 Muzeum kočárů
 Lhotka
 panský dvůr
 Nová synagoga
 Hasičské muzeum
 kaple sv. Anny
 Ševčíkův mlýn
 Kováříkova vila
 kostel sv. Václava
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Černý dvůr
 automobilka Wikov
 Stichovická kaple
 boží muka
 Lázně Slatinice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Akciový pivovar
 Ohrozim
 židovský hřbitov
 Prostějov
 boží muka
 sousoší Piety
 Dubový kopec
 Gloše
 Vrahovice
 Lusthaus
 Čubernice
 Arboretum Vrahovice
 Zlechovský mlýn
 Oděvní průmysl
 socha anděla
 Olšany u Prostějova
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 Obecní muzeum
 kaple sv. Anny
 hasičské muzeum
 Hluchov
 parní pila a mlýn
 boží muka
 boží muka
 Bílovice
 vodní mlýn
 socha sv. Floriána
 městský hřbitov
 Drahanovice
 židovský hřbitov
 Drahanovice
 kaplička
 kaple v parku
 pivovar
 Kloboučky
 evangelický kostel
 boží muka
 kaple sv. Rosalie
 Loupežník
 kaple sv. Floriána
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 Ludéřov
 sousoší Piety
 zvonice
 kaple sv. Barbory
 červený kříž
 kaple
 kaple sv. Otýlie
 kříž u Čechůvek
 Hraza
 Keltská svatyně
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 Zámeček
 Rakůsky
 most přes Blatu
 Seloutky
 boží muka
 kostel sv. Martina
 boží muka
 Ptení
 Bernovský mlýn
 kaple
 Ptení
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Žárovice
 Kralice na Hané
 lázně
 cukrovar
 Určice
 Určice
 kostel sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 socha Panny Marie
 Kralice na Hané
 socha selky
 Krumsín
 boží muka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Náměšť na Hané
 starý hřbitov
 kaple sv. Víta
 kostel sv. Leonarda
 Přemyslovice
 kaplička
 kamenný most
 socha sv. Libora
 Náměšť na Hané
 Laškov
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Václava
 boží muka
 kaplička
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Loučany
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 cukrovar
 ústínský žudr
 Přemyslovice
 Křelová Lhota
 kaple sv. Floriána
 Ptenský Dvorek
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 Mitrov
 Vícov
 kaple sv. Floriána
 kaple Na Zábraní
 Městisko
 Přemyslovice
 Osina
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Oberská vrata
 Kruhovský mlýn
 zvonice sv. Václava
 Hrdibořické rybníky
 Biskoupka
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Hrubčice
 boží muka
 kaple
 Dětkovice
 kostel sv. Prokopa
 Stražisko
 boží muka
 Na Pohodlí
 Krakovec
 Nový Dvůr
 kaple sv. Markéty
 socha sv. Floriána
 Vilová kolonie
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kaple
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Floriána
 fort XIII
 smírčí kříž
 Smilův hrad
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 socha sv. Linharta
 zvonice
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 fort XI
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 Křéba
 kaple sv. Prokopa
 Hrázný mlýn
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 zvonice
 kaple sv. Víta
 boží muka
 mariánský sloup
 výklenková kaple
 boží muka
 kaple Panny Marie
 minerální pramen
 Lysov
 Čertův hrádek
 kostel sv. Ondřeje
 Na skále
 Spálený kopec
 kostel sv. Markéty
 hřbitovní kaple
 kaple
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 Kožušany
 boží muka
 boží muka
 fort XVIII
 Vřesovice
 fort XV
 kaple sv. Anny
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Rozálie
 Myslejovice
 fort XVII
 kaplička Panny Marie
 fara
 Starý Plumlov
 boží muka
 krematorium
 fort Tafelberg
 kamenný kříž
 kaple sv. Anny
 Staré Hradisko
 kaplička
 židovský hřbitov
 kaple Panny Marie
 Skalička
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 Suchdol
 kaple sv. Anny
 boží muka
 zvonice s přístavbou
 Nové Sady-Povel
 Kopaniny
 kostel sv. Jiljí
 zvonice
 kaple sv. Anny
 sušárna chmele
 kaple
 Raková
 boží muka
 kaple Panny Marie
 hradiště Obrova noha
 Štátula
 kaple sv. Martina
 Na Skalách
 zvonice
 socha Panny Marie
 zvonice sv. Floriána
 fort Galgenberg
 studánka U Oběšence
 vysílač Předina
 kaple sv. Markéty
 fort XIX
 boží muka
 boží muka
 Malé Hradisko
 Blatecký mlýn
 Malé Hradisko
 Smetanovy sady
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Isidora
 kaple Panny Marie
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 Litovelská brána
 Jednov
 Pöttingeum
 Hanácké skanzen
 kříž
 kaple
 žudr
 socha sv. Iva
 Kamenný mlýn
 synagoga
 Bohuslavice
 žudr
 fort XX
 Terezská brána
 sousoší Piety
 kaple sv. Isidora
 Moravské divadlo
 partyzánský bunkr
 boží muka
 Dubčany
 fort VIII
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 tržnice
 zvonice
 olomoucké podzemí
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Ochoz
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 radnice
 Krajinská lékárna
 Caesarova kašna
 boží muka
 kostel sv. Mořice
 Nový Hrádek
 Nenakonice
 vila Primavesi
 Salzerova reduta II
 Korunní pevnůstka
 Židovská brána
 rozhledna Kopaninka
 Kašna Tritónů
 kostel sv. Floriána
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 Podkova
 sochy Herkulů
 socha sv. Floriána
 větrný mlýn
 Arcibiskupský palác
 Skrbeň
 kostel sv. Jiří
 socha sv. Floriána
 Věrovany
 Konice
 Viklický dvůr
 kaple sv. Anny
 Skrbeň
 kaplička
 kaple Panny Marie
 nádražní budova
 kostel sv. Mikuláše
 dobytčí tržnice
 Horka
 kaple sv. Gottharda
 Klášterní Hradisko
 fort XXII Lazecký
 Březsko
 vojenský hřbitov
 Pilávka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 obecní kaplička
 kaple sv. Arnošta
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Josefa
 Hanácké muzeum
 zvonice
 socha Panny Marie
 synagoga
 radnice
 židovský hřbitov
 zvonice
 kaple sv. Libora
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Polkovice
 boží muka
 křížek
 Ponikev
 boží muka
 kamenný kříž
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
 boží muka
 venkovská usedlost
 kaple sv. Anny
Základní informace místa
ID místa: 11668
Typ místa: mlýn
Podkategorie: vodní
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 7.5.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama