Plachý mlýn, původně Chudenský, je zmiňován v četných středověkých zápisech. Prvotní záznam pochází z r. 1315, kdy byl dán do zástavy Fridušovi z Linavy. Dnes po četných přestavbách slouží k bydlení.
Hlavní obrázek místa
Plachý mlýn - hlavní budova
© Ivo Rozehnal, 03/2014
Plachý mlýn se nachází mezi městem Kostelcem na Hané a obcí Čelechovice na Hané při Mlýnské strouze směřující do Českého potoka. Tato samota v polích má bohatou historii, která směřuje až do raného středověku. Tehdy se mlýn nazýval Chudenský a měl spojitost s Čelechovicemi. Ves bývala zeměpanským majetkem českých králů a z r. 1315 máme písemnou zmínku, že král Jan Lucemburský dal za 100 hřiven grošů do zástavy Fridušovi z Linavy sedm lánů Čelechovických a Chudenský mlýn. Následně mlýn r. 1321 vyplácí a získává Vok I. z Kravař, majitel plumlovského hradu. V r. 1446 držela mlýn jistá Uršula Frišmaulova a Jiří z Kravař a ze Strážnice mlýn dává za vojenské služby Janovi z Dřinového. Ten následně dědí bratr Petr. Další zmínka je z r. 1464, kdy mlýn i Čelechovický dvůr získává zápisem do zemských desek Ludmila z Lešan, která ho převádí Jindřichovi z Pěnčína. Následnými vlastníky jsou Jiří Nosek z Hostěhrádek a Anna z Puklic. Mlýn tak neustále střídá majitele. Přestože asi nepatřil mezi mimořádně výdělečné, svojí polohou byl žádaným zbožím. Dnes po četných přestavbách a změně katastru, kdy přešel pod Kostelec, je soukromým obydlím. Mlýnská strouha byla pozměněna a vedle mlýna vznikla r. 1882 železniční trať. Snad jen archeologický průzkum by mohl objasnit přesnější podobu Plachého či tehdy ještě Chudenského mlýna.
Ivo Rozehnal - zdroj web celechovice-na-hane a diplomová práce is.muni.cz, 1.4. 2014
pověsti

K roku 1758 se váže pověst o jednom z kosteleckých obyvatel. Tehdy pruská vojska plánovala noční přesun směrem k Olomouci, ale protože neznali zdejší kraj, potřebovali průvodce. Tehdy si vzali Frantu Znebejanka. Tomu před léty při prvním vpádu prusů na Moravu vydrancovali grunt. Franta se odvážil k pomstě, když celou noc vojsko vodil kolem městečka. Ráno Prusové lest prohlédli a Znebejanka pověsili na vrbě u Plachého mlýna.

4.8. 2015

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Kostelec na Hané

Místa v okolí

 cukrovar
 Čelechovice na Hané
 sýpka
 Kostelec na Hané
 radnice
 boží muka
 vodní mlýn a olejna
 kaplička Panny Marie
 socha oráče
 Státní lom
 boží muka
 pomník
 Stařechovice
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Varhany
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Martina
 boží muka
 Velký Kosíř
 vila Neherových
 kaple sv. Anny
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Součkův dům
 Držovice
 Bratrská škola
 Gabrielov
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Prostějov
 Věžka
 Smetanovy sady
 boží muka
 Knížecí dům
 Betlém
 fara
 městské hradby
 Nový dům
 nová radnice
 kaple
 Čechy pod Kosířem
 socha T. G. Masaryka
 Prostějov
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Čechovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Lidová hvězdárna
 kaple sv. Josefa
 Národní dům
 kostel sv. Josefa
 Toufarův mlýn
 stará radnice
 Nová synagoga
 Hasičské muzeum
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 Muzeum kočárů
 Lhotka
 panský dvůr
 Kováříkova vila
 kostel sv. Václava
 Ševčíkův mlýn
 muzeum U veterána
 Černý dvůr
 Stichovická kaple
 Lázně Slatinice
 boží muka
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Víta
 automobilka Wikov
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Akciový pivovar
 Ohrozim
 Prostějov
 židovský hřbitov
 sousoší Piety
 Plumlovská přehrada
 boží muka
 Dubový kopec
 Čubernice
 Vrahovice
 Lusthaus
 Arboretum Vrahovice
 Zlechovský mlýn
 Gloše
 Oděvní průmysl
 socha anděla
 Olšany u Prostějova
 Obecní muzeum
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 Hluchov
 kaple sv. Anny
 Bílovice
 parní pila a mlýn
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 městský hřbitov
 vodní mlýn
 židovský hřbitov
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaplička
 kaple v parku
 pivovar
 Kloboučky
 boží muka
 evangelický kostel
 Loupežník
 kaple sv. Rosalie
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 kaple sv. Floriána
 zvonice
 Ludéřov
 sousoší Piety
 kaple sv. Barbory
 červený kříž
 kaple
 kaple sv. Otýlie
 kříž u Čechůvek
 Hraza
 Nebeský rybník
 Keltská svatyně
 kaple Panny Marie
 Zámeček
 Rakůsky
 most přes Blatu
 Seloutky
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Martina
 Ptení
 Bernovský mlýn
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Žárovice
 Kralice na Hané
 cukrovar
 lázně
 Určice
 Určice
 kostel sv. Floriána
 socha Panny Marie
 Kralice na Hané
 socha sv. Floriána
 Krumsín
 socha selky
 boží muka
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Víta
 kostel sv. Leonarda
 starý hřbitov
 kamenný most
 socha sv. Libora
 Náměšť na Hané
 Laškov
 Přemyslovice
 Náměšť na Hané
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Václava
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Loučany
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 cukrovar
 ústínský žudr
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Přemyslovice
 Křelová Lhota
 kaple sv. Floriána
 Ptenský Dvorek
 boží muka
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Vícov
 Mitrov
 kaple sv. Floriána
 Městisko
 kaple Na Zábraní
 Přemyslovice
 boží muka
 Osina
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Kruhovský mlýn
 zvonice sv. Václava
 Hrdibořické rybníky
 socha sv. Floriána
 Oberská vrata
 Biskoupka
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Hrubčice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Dětkovice
 kostel sv. Prokopa
 kaple
 Stražisko
 Krakovec
 boží muka
 Na Pohodlí
 kaple sv. Markéty
 socha sv. Floriána
 Vilová kolonie
 Nový Dvůr
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kaple
 boží muka
 boží muka
 fort XIII
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 Smilův hrad
 socha sv. Linharta
 zvonice
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 kostel sv. Kunhuty
 fort XI
 sloup s Pietou
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Prokopa
 Hrázný mlýn
 boží muka
 Křéba
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 zvonice
 kaple sv. Víta
 boží muka
 mariánský sloup
 boží muka
 výklenková kaple
 kaple Panny Marie
 Lysov
 Čertův hrádek
 minerální pramen
 kostel sv. Markéty
 kostel sv. Ondřeje
 Na skále
 Spálený kopec
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple
 boží muka
 Kožušany
 boží muka
 boží muka
 Vřesovice
 boží muka
 fort XVIII
 kaple sv. Anny
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Rozálie
 fort XV
 Myslejovice
 fort XVII
 kaplička Panny Marie
 fara
 Starý Plumlov
 boží muka
 krematorium
 kamenný kříž
 fort Tafelberg
 Staré Hradisko
 kaplička
 židovský hřbitov
 Skalička
 kaple Panny Marie
 lázně Skalka
 kaple sv. Anny
 Suchdol
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiljí
 zvonice s přístavbou
 Nové Sady-Povel
 Kopaniny
 Raková
 kaple sv. Anny
 zvonice
 sušárna chmele
 kaple
 hradiště Obrova noha
 Štátula
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Na Skalách
 studánka U Oběšence
 vysílač Předina
 zvonice
 zvonice sv. Floriána
 socha Panny Marie
 fort Galgenberg
 kaple sv. Markéty
 fort XIX
 Blatecký mlýn
 boží muka
 Malé Hradisko
 boží muka
 Smetanovy sady
 Malé Hradisko
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Isidora
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 Litovelská brána
 kaple Panny Marie
 Jednov
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 synagoga
 fort XX
 Bohuslavice
 žudr
 Pöttingeum
 Hanácké skanzen
 Terezská brána
 kaple
 žudr
 socha sv. Iva
 Kamenný mlýn
 Moravské divadlo
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 sousoší Piety
 kaple sv. Isidora
 partyzánský bunkr
 boží muka
 Dubčany
 fort VIII
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Masné krámy
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 Ochoz
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 radnice
 olomoucké podzemí
 tržnice
 zvonice
 Caesarova kašna
 boží muka
 Krajinská lékárna
 kostel sv. Mořice
 Nenakonice
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 vila Primavesi
 Salzerova reduta II
 Židovská brána
 Kašna Tritónů
 kostel sv. Floriána
 rozhledna Kopaninka
 mohyla Eduarda z Behru
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 větrný mlýn
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 sochy Herkulů
 Skrbeň
 kostel sv. Jiří
 Konice
 Věrovany
 Viklický dvůr
 kaple sv. Anny
 Skrbeň
 kaple Panny Marie
 nádražní budova
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 dobytčí tržnice
 fort XXII Lazecký
 kaple sv. Gottharda
 Klášterní Hradisko
 Březsko
 vojenský hřbitov
 Pilávka
 socha sv. Floriána
 obecní kaplička
 kaple sv. Arnošta
 kostel sv. Jiří
 Hanácké muzeum
 zvonice
 kaple sv. Josefa
 socha Panny Marie
 radnice
 židovský hřbitov
 boží muka
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Anny
 Polkovice
 zvonice
 boží muka
 křížek
 Ponikev
 boží muka
 kamenný kříž
 Odrážkův mlýn
 Průchodnice
 boží muka
 venkovská usedlost
 kaple sv. Anny
Základní informace místa
ID místa: 11668
Typ místa: mlýn
Podkategorie: vodní
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 7.5.2015
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

reklama