Zámek vybudoval v letech 1522 - 1526 Jan z Pernštejna. Úpravy zámku byly provedeny počátkem 20. století a fasáda získala sgrafitovou výzdobou. Dnes je zámek v majetku města Prostějov a spravován je odbor výstavby MěÚ.
Hlavní obrázek místa
jihozápadní nároží prostějovského zámku
© Jan P. Štěpánek 11/2009
Zámek je součástí historického jádra Prostějova. Najdete jej při západním okraji Smetanových sadů. Dnes je využívám jako archiv a asi jsou zde i byty. Zámek je jednopatrový, čtyřkřídlý s nevelkým obdélníkovým nádvořím. „ Nádvoří“ je volně přístupné.
Při návštěvě zámku určitě nepřehlédnete vstupní portál, patří mezi nejkrásnější na Moravě.
5.5. 2004

  historie

  Zámek vybudoval v letech 1522 - 1526 Jan z Pernštejna. Zámek byl součástí městských hradeb. Za Vratislav z Pernštejna, který byl nejvyšším kancléřem Království českého došlo v letech 1568 – 1572 k rozsáhlé renesanční přestavbě zámku. Byly vybudovány arkády, které však byly za třicetileté války zničeny a překrásný portál, který se dochoval dodnes. Na přelomu 16. a 17. stol. se panství stalo majetkem

  5.5. 2004

  Půdorys místa

  půdorys přízemí
  © P. Borský, D. Černoušková: Pernštejnský zámek v Prostějově (in Průzkumy památek 2002/I, Praha 2002)
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

  Místa v okolí

   Knížecí dům
   Městská knihovna
   sokolovna
   Bratrská škola
   Smetanovy sady
   Součkův dům
   kaple sv. Floriána
   Betlém
   nová radnice
   Nový dům
   socha T. G. Masaryka
   Prostějov
   dům U měsíčka
   dům U Goliáše
   městské hradby
   stará radnice
   Nová synagoga
   Národní dům
   Černý dvůr
   Kováříkova vila
   Prostějov
   židovský hřbitov
   Lidová hvězdárna
   vila Neherových
   kaple sv. Anny
   automobilka Wikov
   Akciový pivovar
   kaple
   městský hřbitov
   kostel sv. Josefa
   boží muka
   Oděvní průmysl
   židovský hřbitov
   sousoší Piety
   Čechovice
   kaple sv. Anny
   kaple sv. Anny
   Držovice
   boží muka
   Arboretum Vrahovice
   Vrahovice
   Ševčíkův mlýn
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   Toufarův mlýn
   socha oráče
   socha sv. Floriána
   vodní mlýn a olejna
   Rakůsky
   Hraza
   boží muka
   boží muka
   zvonice
   boží muka
   boží muka
   kaple sv. Otýlie
   Kloboučky
   kříž u Čechůvek
   Gloše
   boží muka
   panský dvůr
   pomník
   cukrovar
   socha selky
   Čelechovice na Hané
   socha Panny Marie
   Plachý mlýn
   Stichovická kaple
   kaple sv. Václava
   lázně
   Plumlovská přehrada
   Kralice na Hané
   socha sv. Libora
   Seloutky
   kaple sv. Floriána
   cukrovar
   Kralice na Hané
   socha sv. Floriána
   Určice
   kaple sv. Víta
   Určice
   sýpka
   boží muka
   radnice
   Zlechovský mlýn
   Kostelec na Hané
   Lhotka
   kaplička Panny Marie
   Loupežník
   Čubernice
   Křelová Lhota
   Bílovice
   kaple sv. Floriána
   Bílovice - žudr
   boží muka
   Státní lom
   boží muka
   socha sv. Floriána
   Dětkovice
   kostel sv. Prokopa
   zvonice sv. Václava
   socha sv. Floriána
   kaple sv. Anny
   kostel sv. Vavřince
   Výšovice
   zvonice
   kostel sv. Václava
   Hrubčice
   kaple v parku
   socha sv. Floriána
   Podhradský mlýn
   kostel sv. Urbana
   pivovar
   Mitrov
   Plumlov
   Dětkovice
   boží muka
   Ohrozim
   kaplička Panny Marie
   kaple sv. Prokopa
   kaple sv. Anny
   Stařechovice
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Kunhuty
   kaple sv. Floriána
   kaple sv. Floriána
   cukrovar
   minerální pramen
   socha sv. Anny
   Varhany
   Obecní muzeum
   Olšany u Prostějova
   parní pila a mlýn
   hasičské muzeum
   kaple
   sousoší Piety
   Vřesovice
   kaple sv. Floriána
   Krumsín
   kaple
   kaple sv. Floriána
   boží muka
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   Na skále
   boží muka
   fara
   kaple sv. Rosalie
   starý hřbitov
   kaple sv. Martina
   Velký Kosíř
   most přes Blatu
   kaple sv. Floriána
   Skalička
   Žárovice
   lázně Skalka
   kaple sv. Floriána
   kaple
   kostel sv. Markéty
   kaple sv. Anny
   socha anděla
   boží muka
   Na Skalách
   Štátula
   Křéba
   muzeum U veterána
   Osina
   Gabrielov
   Věžka
   pramen sv. Jiří
   pramen sv. Víta
   kaple Panny Marie
   Lázně Slatinice
   Čechy pod Kosířem
   vodní mlýn
   vysílač Předina
   kaple sv. Josefa
   fara
   Hasičské muzeum
   boží muka
   kaplička Panny Marie
   boží muka
   Muzeum kočárů
   Kopaniny
   cvičné bunkry S1, S2
   Spálený kopec
   kaple sv. Floriána
   kaplička
   boží muka
   Bílovice
   hradiště Obrova noha
   Myslejovice
   Lusthaus
   Dubový kopec
   kostel sv. Floriána
   Hluchov
   červený kříž
   kaple sv. Markéty
   kostel sv. Jiří
   kaple sv. Rozálie
   sousoší Piety
   Ptení
   kostel sv. Martina
   Brodek u Prostějova
   Drahanovice
   kaple sv. Floriána
   Drahanovice
   boží muka
   socha sv. Linharta
   kaple Panny Marie
   Zámeček
   Vícov
   evangelický kostel
   Oberská vrata
   kaplička
   boží muka
   kostel sv. Leonarda
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   Městisko
   boží muka
   Bernovský mlýn
   kaple
   kaple sv. Markéty
   zvonice
   socha sv. Iva
   mohyla Eduarda z Behru
   kaple sv. Barbory
   Viklický dvůr
   kaplička
   kaple sv. Gottharda
   zvonice
   Ludéřov
   Biskoupka
   Smilův hrad
   kaple Na Zábraní
   Kožušany
   Nenakonice
   kostel Všech svatých
   kamenný most
   boží muka
   Nebeský rybník
   kaple Panny Marie
   kaple sv. Anny
   Dobromilice
   Keltská svatyně
   boží muka
   socha sv. Floriána
   kaple sv. Jana a Pavla
   ústínský žudr
   Věrovany
   kaple sv. Floriána
   Rakodavy
   kaplička
   fort XI
   boží muka
   zvonice
   Starý Plumlov
   boží muka
   kaple sv. Jana a Pavla
   fort XIII
   boží muka
   boží muka
   Ptenský Dvorek
   kostel sv. Jiří
   Hradecký rybník
   kaple sv. Bartoloměje
   Hanácké muzeum
   Přemyslovice
   židovský hřbitov
   kostel sv. Ondřeje
   dům U Tří králů
   kašna sv. Václava
   radnice
   Doloplazy
   Blatecký mlýn
   Paní dům
   boží muka
   zvonice
   boží muka
   Polkovice
   kaple sv. Barbory
   Na Pohodlí
   boží muka
   kostel sv. Václava
   Náměšť na Hané
   Tovačov
   kaple sv. Floriána
   Loučany
   Želeč
   kaple sv. Anny
   Přemyslovice
   Náměšť na Hané
   boží muka
   boží muka
   Laškov
   Náměšť na Hané
   Náměšť na Hané
   rybník Kolečko
   boží muka
   hrobka rodu Kinských
   kostel sv. Kunhuty
   Přemyslovice
   Čertův hrádek
   Víceměřice
   boží muka
   Stražisko
   kaple sv. Floriána
   Vilová kolonie
   fort Tafelberg
   boží muka
   Nové Sady-Povel
   fort XV
   socha Panny Marie
   kamenný kříž
   fort VIII
   Cvrčovský mlýn
   kamenný kříž
   Kruhovský mlýn
   krematorium
   žudr
   Lobodice
   Ferdinandsko
   židovský hřbitov
   zvonice
   kaple Panny Marie
   boží muka
   fort XVIII
   fort XVII
   boží muka
   kaple
   Krakovec
   Hrázný mlýn
   mariánský sloup
   Smetanovy sady
   zvonice
   vila Hanse Passingera
   vila Wilhelma Briesse
   Grygov
   synagoga
   vila Otto Zweiga
   fort Galgenberg
   Kamenný mlýn
   tržnice
   Terezská brána
   fort VII
   Moravské divadlo
   dům U Černého koně
   Jupiterova kašna
   Masné krámy
   Hauenschildův palác
   kostel sv. Blažeje
   Litovelská brána
   olomoucké podzemí
   Arionova kašna
   Neptunova kašna
   Herkulova kašna
   Edelmannův palác
   Petrášův palác
   boží muka
   radnice
   dům U Zlatého jelena
   kaple sv. Markéty
   Pöttingeum
   Salmův palác
   Salzerova reduta II
   Merkurova kašna
   Caesarova kašna
   kostel sv. Mořice
   Krajinská lékárna
   vila Primavesi
   Nový Hrádek
   Husův sbor
   Korunní pevnůstka
   Židovská brána
   kaple sv. Isidora
   Vsisko
   Kašna Tritónů
   kaple sv. Matouše
   Arcibiskupský palác
   sochy Herkulů
   kostel sv. Urbana
   Podkova
   boží muka
   kaple sv. Anny
   nádražní budova
   kaple Panny Marie
   dobytčí tržnice
   obecní kaplička
   zvonice s přístavbou
   kaple sv. Anny
   kaple sv. Anny
   Klášterní Hradisko
   boží muka
   fort Va
   židovský hřbitov
   Raková
   socha Panny Marie
   synagoga (Husův sbor)
   hotel Pivovar
   Okresní dům
   radnice
   fort V
   městské opevnění
   Ochoz
   fort IV
  Kontaktní informace
  Zámek Prostějov
  Správce památky:
  Město Prostějov
  Odbor výstavby
  Školní 4
  796 01 Prostějov
  Tel: 582 329 111
  Základní informace místa
  ID místa: 1178
  Typ místa: zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: příležitostně
  Uveřejněno: 5.5.2004
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama