tvrz Lusthaus

Lusthós, Horní tvrz Drahanovice
Samota Lusthaus vznikla jako myslivna a hostinec v 2. pol. 17. stol. na místě asi původního tzv. Horního dvora, možná i středověké tvrze (doposud jsou spíše nejasnosti). Objekt zanikl při husitském tažení. Dějiny místa jsou spjaté s nedalekými Drahanovicemi.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 02/2016
Samota Lusthaus se nachází na východním svahu Velkého Kosíře, asi 1 km jihovýchodně od Drahanovic. Již od prvního pohledu je jasné, že se jedná o starobylou stavbu. Podle starších studií se uvažovalo o tom, že se jednalo o tzv. Horní drahanovickou tvrz. Zřejmě první, kdo tuto variantu písemně zveřejnil, byl v roce 1958 expert na středověkou architekturu Zdeněk Gardavský. Vše bylo asi zapříčiněno informací, že ve vesnici byla tvrz s dolním dvorem, a že tedy musel existovat i nějaký horní dvůr (časem však přibyl i další). O něm je první písemná zmínka roku 1353, kdy jej Bušek z Drahanovic postoupil své ženě Wichně. Právě na základě této transakce Z. Gardavský asi dvůr ztotožnil s Horní tvrzí. Přestavbu měl provést vladyka Vlček z Drahanovic a roku 1381 ji měl prodat Bohuši ze Slavoňova. Tento prodej tvrze je opravdu doložen. Pravděpodobně se však jednalo o tvrz v obci. Tento zmatek asi způsobila absence několika zápisů prodeje tvrze v Drahanovicích v Zemských deskách. Neví se totiž o způsobu, jak Vlček k tvrzi přišel. Poslední zapsaný majitel tvrze v Drahanovicích byl Bedřich z Opatovic a Janka z Říčan, kteří ji koupili roku 1379. Tehdy se zápisy prováděly i zpětně nebo vůbec ne. Zápis o prodeji od Vlčka se tak spíše vztahuje ke tvrzi v obci, ale stoprocentní jistotu zatím nemáme. Víc by napovědělo, komu následně zmiňovanou tvrz prodal kupující Bohuš ze Slavoňova. Zda tedy Lusthaus byl tvrzí již ve 14. století, s přesností nevíme, ani zda se jednalo o zmiňovaný Horní dvorec či jiný. Chybí totiž komplexní archeologický průzkum stavby, který by mohl problém nějak více osvětlit. Pokud však tvrz opravdu existovala, rozhodně nepřežila husitská tažení. Samotné Drahanovice a okolí byly totiž těžce poničeny. I přes absenci písemných zpráv však místo jistě patřilo některému z členů rozvětveného rodu vladyků píšících se…  číst dále
Ivo Rozehnal - zdroje: weby turistika.cz, cernavez.cz, GARDAVSKÝ, Zdeněk: Dvě význačné tvrze Olomouckého kraje. In: Sborník Krajského muzea v Olomouci, Oddíl B, společenské vědy, r. 4, 1958, s. 307–319. J.Šmíd 2004 Středomoravskámohylová pohřebiště KNP, 21.1. 2016

Půdorys místa

Objekt označený jako Jägerhaus (hájovna) na císařském povinném otisku map stabilního katastru Moravy a Slezska z r. 1833.
© zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Drahanovice

Místa v okolí

 Drahanovice
 Drahanovice
 Lázně Slatinice
 pramen sv. Jiří
 boží muka
 evangelický kostel
 muzeum U veterána
 kaple sv. Floriána
 pramen sv. Víta
 Dubový kopec
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Ludéřov
 Gabrielov
 Velký Kosíř
 Varhany
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Keltská svatyně
 Náměšť na Hané
 Loučany
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 socha anděla
 boží muka
 fara
 Čechy pod Kosířem
 kostel sv. Kunhuty
 Věžka
 Muzeum kočárů
 hrobka rodu Kinských
 Státní lom
 Hasičské muzeum
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Martina
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 vodní mlýn
 Stařechovice
 kaplička
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 kamenný most
 Nebeský rybník
 ústínský žudr
 Čelechovice na Hané
 Senice na Hané
 sýpka
 smírčí kříž
 socha Ecce Homo
 boží muka
 Kostelec na Hané
 cukrovar
 Plachý mlýn
 sloup s Pietou
 Nový Dvůr
 radnice
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 kaple Panny Marie
 Laškov
 Olšany u Prostějova
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Martina
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Obecní muzeum
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Leonarda
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 Hluchov
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Bílovice
 povodňové zídky
 parní pila a mlýn
 Lysov
 boží muka
 výklenková kaple
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 socha oráče
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 Krakovec
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 pomník
 kaple sv. Víta
 zvonice
 sousoší Piety
 sušárna chmele
 kaple
 kaple
 Bílovice
 fort XVIII
 boží muka
 most přes Blatu
 boží muka
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 zvonice
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 Přemyslovice
 boží muka
 fort XVII
 boží muka
 Dubčany
 kaple sv. Anny
 Zámeček
 žudr
 Hanácké skanzen
 červený kříž
 kaple
 žudr
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 Držovice
 kaple sv. Floriána
 fort XIII
 boží muka
 fort XV
 vila Neherových
 kostel sv. Jiljí
 kaple sv. Anny
 Vilémov
 kostel sv. Kateřiny
 Hanácké muzeum
 Náklo
 Přemyslovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Ohrozim
 boží muka
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Jiří
 Bernovský mlýn
 krematorium
 Náklo
 fort XIX
 Cholina
 kaple
 kamenný kříž
 kaplička
 kostel sv. Floriána
 Bratrská škola
 Součkův dům
 židovský hřbitov
 Skrbeň
 Prostějov
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Lhotka
 Městská knihovna
 Raková
 Vrahovice
 sokolovna
 Unčovice
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 Skrbeň
 Ptenský Dvorek
 Bohuslavice
 fort XI
 boží muka
 Arboretum Vrahovice
 sousoší Piety
 Národní dům
 městské hradby
 Nový dům
 Akciový pivovar
 socha T. G. Masaryka
 stará radnice
 kaple sv. Floriána
 nová radnice
 kostel sv. Martina
 Prostějov
 Nová synagoga
 Kováříkova vila
 Betlém
 dům U měsíčka
 fort XX
 dům U Goliáše
 studánka Svatá voda
 automobilka Wikov
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Ondřeje
 fort Tafelberg
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 cukrovar
 Stichovická kaple
 Ptení
 kaple
 panský dvůr
 kostel sv. Josefa
 Toufarův mlýn
 Černý dvůr
 Čechovice
 Oděvní průmysl
 Prostějov
 kaple sv. Anny
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 Čubernice
 fort Galgenberg
 židovský hřbitov
 boží muka
 boží muka
 Stražisko
 Plumlovská přehrada
 Zlechovský mlýn
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 Vilová kolonie
 kaple Panny Marie
 boží muka
 zvonice s přístavbou
 zvonice
 kříž u Čechůvek
 Hrázný mlýn
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Markéty
 Litovelská brána
 kaple sv. Jana a Pavla
 zvonice
 Gloše
 Nové Sady-Povel
 kaple Panny Marie
 Horka
 boží muka
 Pöttingeum
 kostel sv. Mikuláše
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 vila Otto Zweiga
 kaple sv. Floriána
 vila Wilhelma Briesse
 kaple v parku
 Terezská brána
 Smetanovy sady
 synagoga
 Husův sbor
 vila Hanse Passingera
 větrný mlýn
 kaplička
 Salmův palác
 pivovar
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Merkurova kašna
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 Kamenný mlýn
 socha sv. Linharta
 dům U Zlatého jelena
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Mořice
 radnice
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 dům U Černého koně
 Neptunova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 městský hřbitov
 kostel sv. Floriána
 Jupiterova kašna
 boží muka
 tržnice
 Kožušany
 dřevěná zvonička
 Ochoz
 kostel sv. Blažeje
 Plumlov
 vila Primavesi
 Podhradský mlýn
 Haňovice
 boží muka
 Nový Hrádek
 kaple sv. Anny
 židovský hřbitov
 Židovská brána
 socha Panny Marie
 kaple sv. Josefa
 Hraza
 boží muka
 Korunní pevnůstka
 kaple
 Podkova
 Starý mlýn
 Kašna Tritónů
 Loupežník
 sochy Herkulů
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 Arcibiskupský palác
 Salzerova reduta II
 fort XXII Lazecký
 kaple sv. Anny
 Šargounský mlýn
 Pilávka
 Kralice na Hané
 lázně
 Rakůsky
 Na Pohodlí
 kaple Na Zábraní
 boží muka
 Chudobín
 Kralice na Hané
 Hrdibořické rybníky
 boží muka
 vojenský hřbitov
 mariánský sloup
 Klášterní Hradisko
 Suchdol
 Žárovice
 kaple Panny Marie
 fort VIII
 Městisko
 studánka U Oběšence
 kaple sv. Víta
 boží muka
 Vícov
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 socha Panny Marie
 Konice
 dobytčí tržnice
 kaple
 boží muka
 městské opevnění
 nádražní budova
 Švédská deska
 socha selky
 Biskoupka
 boží muka
 boží muka
 Březsko
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Husův sbor
 Sochův dům
 morový sloup
 radnice
 Seloutky
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Jiří
 Langův dům
 zaniklá kaple
 Oberská vrata
 Krumsín
 cvičné bunkry S1, S2
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Rozálie
 vodní elektrárna
 socha Panny Marie
 boží muka
 starý hřbitov
 kaple sv. Václava
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 obecní kaplička
 Svatojánský most
 Jednov
 Čertův hrádek
 cukrovar
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 kostel sv. Martina
 socha sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Martina
 Ponikev
 Hrubčice
 Mladečské jeskyně
 Staré Hradisko
 kostel sv. Barbory
 fort II
 zvonice
 Osina
 Odrážkův mlýn
 Smilův hrad
 kostel sv. Vavřince
 kostel sv. Markéty
 Průchodnice
 kostel sv. Prokopa
 zvonice
 Vápenka
 zvonice sv. Floriána
 boží muka
 Špránek
 kaple sv. Markéty
 Malé Hradisko
 venkovská usedlost
 Moravská Loděnice
 Malé Hradisko
 boží muka
 kaple Panny Marie
 socha sv. Iva
 Starý Plumlov
 kaple Panny Marie
 Nenakonice
 kostel sv. Floriána
 Rakodavy
 Věrovany
 sousoší Piety
 zvonice
 rozhledna Kopaninka
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 lesovna
 historický areál
 kostel sv. Gotharda
 Bouzov
 Hradecký rybník
 kostel sv. Jiří
 Hanácké muzeum
Základní informace místa
ID místa: 12667
Typ místa: tvrz
Stav místa: přestavěno
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 26.2.2016
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama