Pískovcovou sochu význačného českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského (1821–1856) vytvořil roku 1921 ak. sochař Julius Pelikán. Pomník dala v centru města Prostějova vybudovat Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček.
Hlavní obrázek místa
Prostějov - socha Karla Havlíčka Borovského z r. 1921
© Ivo Rozehnal, 06/2013
V centru města Prostějova, na Hlaváčkově náměstí, stojí již téměř jedno století pískovcová socha Karla Havlíčka Borovského. Autorem sochy z roku 1921 je akademický sochař Julius Pelikán. Socha znázorňuje básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského v životní velikosti, v dobovém ustrojení, držícího svitek novin. Samotný pomník má na odstupňovaném podstavci v čelním kvádru menší obrazovou desku. Na ní je znázorněna scéna loučení básníka s rodinou a nápis „Na paměť stých narozenin – Karla Havlíčka Borovského – 1921“. Na nejvyšší hraně pomníku jsou po všech stranách vytesány nápisy: „Přislibujte si mně – Vyhrožujte si mně – Poroučejte si mně – Přece zrádcem nebudu!“. V zadní části pomníku je nápis, že pomník zbudovala Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček v Prostějově 1921. Pomník je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou ČR. V současnosti se uvažuje o restaurování památky vzhledem k brzkému výročí. Karel Havlíček Borovský (1821–1856), psával pod pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček. Přídomek Borovský pochází od jeho rodiště Borové u Přibyslavi. Byl známým básníkem, novinářem, ekonomem a politikem. V žurnalistice působil od roku 1846 (Pražské noviny – Česká včela). V revolučním roce 1848 založil své Národní noviny, které byly prvním deníkem u nás. Byl vězněn, ale následně zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru. Díky získané imunitě Havlíčka propustili a ten se věnoval politice a nadále novinařině, je považovaný za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Postupně se stával více a více nepohodlným a v roce 1850 byly jeho noviny zakázány a následně byl z Prahy vyhoštěn. Ve své činnosti pokračoval v Kutné Hoře (časopis Slovan), ale následně byl opět umlčen, a tak přesídlil zpět do Německého Brodu. Tady žil s ženou a dcerou v ústraní. Přesto byl 16.12.1851 zatčen…  číst dále
Ivo Rozehnal - Soupis nemovitých kult.památek okr. PV 2012 a wikipedia.cz, 15.6. 2013
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Národní dům
 Nová synagoga
 městské hradby
 stará radnice
 Smetanovy sady
 Prostějov
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Nový dům
 socha T. G. Masaryka
 Kováříkova vila
 Knížecí dům
 Prostějov
 nová radnice
 Prostějov
 Městská knihovna
 sokolovna
 židovský hřbitov
 Černý dvůr
 Bratrská škola
 Součkův dům
 kaple sv. Floriána
 automobilka Wikov
 Lidová hvězdárna
 vila Neherových
 Akciový pivovar
 kaple sv. Anny
 Oděvní průmysl
 městský hřbitov
 sousoší Piety
 židovský hřbitov
 kostel sv. Josefa
 kaple
 Držovice
 Arboretum Vrahovice
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Vrahovice
 kaple sv. Anny
 Čechovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Rakůsky
 Hraza
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 zvonice
 boží muka
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 boží muka
 Toufarův mlýn
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 socha Panny Marie
 socha selky
 Kloboučky
 boží muka
 boží muka
 lázně
 Kralice na Hané
 kaple sv. Václava
 Gloše
 Kralice na Hané
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 cukrovar
 panský dvůr
 Čelechovice na Hané
 socha sv. Libora
 kaple sv. Víta
 pomník
 Plachý mlýn
 boží muka
 Stichovická kaple
 Plumlovská přehrada
 socha sv. Floriána
 Seloutky
 Určice
 Určice
 Kostelec na Hané
 kostel sv. Prokopa
 zvonice sv. Václava
 radnice
 sýpka
 Zlechovský mlýn
 socha sv. Floriána
 Křelová Lhota
 kaplička Panny Marie
 Hrubčice
 Lhotka
 Loupežník
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 Čubernice
 kaple sv. Anny
 Bílovice
 Dětkovice
 Státní lom
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Václava
 zvonice
 Mitrov
 Dětkovice
 kaple v parku
 Plumlov
 Podhradský mlýn
 kaple sv. Floriána
 pivovar
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 minerální pramen
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Anny
 Ohrozim
 kaple
 Vřesovice
 kaple sv. Floriána
 Olšany u Prostějova
 Obecní muzeum
 kaple
 kaple sv. Anny
 sousoší Piety
 Stařechovice
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Varhany
 fara
 Na skále
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 Krumsín
 boží muka
 Skalička
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Markéty
 kaple
 starý hřbitov
 kaple sv. Martina
 Velký Kosíř
 Na Skalách
 boží muka
 Štátula
 socha anděla
 Žárovice
 kaple Panny Marie
 vysílač Předina
 pramen sv. Víta
 vodní mlýn
 Křéba
 pramen sv. Jiří
 kaple sv. Anny
 muzeum U veterána
 Lázně Slatinice
 Věžka
 Osina
 Gabrielov
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 fara
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 kaplička
 Muzeum kočárů
 Spálený kopec
 Hasičské muzeum
 cvičné bunkry S1, S2
 hradiště Obrova noha
 kaple sv. Markéty
 Myslejovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Bílovice
 mariánský sloup
 Lusthaus
 kaple sv. Rozálie
 kaple Panny Marie
 sousoší Piety
 Dubový kopec
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Hluchov
 kostel sv. Floriána
 socha sv. Linharta
 červený kříž
 kaple Panny Marie
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Leonarda
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 Drahanovice
 socha sv. Iva
 Drahanovice
 kaple sv. Gottharda
 zvonice
 kostel sv. Martina
 Ptení
 kaple
 kaple
 evangelický kostel
 Zámeček
 Vícov
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 Nenakonice
 Oberská vrata
 Kožušany
 boží muka
 kostel Všech svatých
 Bernovský mlýn
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Anny
 Městisko
 socha sv. Floriána
 Ludéřov
 boží muka
 Věrovany
 kaplička
 Dobromilice
 Rakodavy
 Biskoupka
 zvonice
 boží muka
 kamenný most
 fort XI
 kaple sv. Jana a Pavla
 Smilův hrad
 ústínský žudr
 Nebeský rybník
 kaple Na Zábraní
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Keltská svatyně
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 Hradecký rybník
 Hanácké muzeum
 židovský hřbitov
 fort XIII
 boží muka
 kaplička
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 kostel sv. Ondřeje
 Polkovice
 zvonice
 boží muka
 Blatecký mlýn
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Doloplazy
 Tovačov
 Starý Plumlov
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Ptenský Dvorek
 rybník Kolečko
 boží muka
 Želeč
 Přemyslovice
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Barbory
 Loučany
 Víceměřice
 Na Pohodlí
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Náměšť na Hané
 Laškov
 Náměšť na Hané
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 vodní mlýn
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 kamenný kříž
 fort Tafelberg
 hrobka rodu Kinských
 Nové Sady-Povel
 Cvrčovský mlýn
 Přemyslovice
 boží muka
 socha Panny Marie
 fort VIII
 fort XV
 Čertův hrádek
 žudr
 Lobodice
 kamenný kříž
 Stražisko
 Vilová kolonie
 krematorium
 židovský hřbitov
 mariánský sloup
 Kruhovský mlýn
 zvonice
 Grygov
 Smetanovy sady
 Ferdinandsko
 fort XVII
 vila Hanse Passingera
 kaple Panny Marie
 boží muka
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 zvonice
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 fort Galgenberg
 fort VII
 synagoga
 Litovelská brána
 kaple
 boží muka
 tržnice
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 Krakovec
 Hrázný mlýn
 Salzerova reduta II
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 dům U Zlatého jelena
 Salmův palác
 radnice
 olomoucké podzemí
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 Krajinská lékárna
 kostel sv. Mořice
 Korunní pevnůstka
 Vsisko
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Husův sbor
 Židovská brána
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 Kašna Tritónů
 Podkova
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 židovský hřbitov
 fort Va
 Klášterní Hradisko
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 socha Panny Marie
 synagoga (Husův sbor)
 kaple sv. Anny
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 boží muka
 radnice
 městské opevnění
 Raková
 fort V
 fort IV
 Ochoz
 Kojetín
Základní informace místa
ID místa: 11273
Typ místa: pomník, památník
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 19.6.2013
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

reklama