Pískovcovou sochu význačného českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského (1821–1856) vytvořil roku 1921 ak. sochař Julius Pelikán. Pomník dala v centru města Prostějova vybudovat Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček.
Hlavní obrázek místa
Prostějov – socha Karla Havlíčka Borovského z r. 1921
© Ivo Rozehnal, 06/2013
V centru města Prostějova, na Hlaváčkově náměstí, stojí již téměř jedno století pískovcová socha Karla Havlíčka Borovského. Autorem sochy z roku 1921 je akademický sochař Julius Pelikán. Socha znázorňuje básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského v životní velikosti, v dobovém ustrojení, držícího svitek novin. Samotný pomník má na odstupňovaném podstavci v čelním kvádru menší obrazovou desku. Na ní je znázorněna scéna loučení básníka s rodinou a nápis „Na paměť stých narozenin – Karla Havlíčka Borovského – 1921“. Na nejvyšší hraně pomníku jsou po všech stranách vytesány nápisy: „Přislibujte si mně – Vyhrožujte si mně – Poroučejte si mně – Přece zrádcem nebudu!“. V zadní části pomníku je nápis, že pomník zbudovala Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček v Prostějově 1921. Pomník je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou ČR. V současnosti se uvažuje o restaurování památky vzhledem k brzkému výročí. Karel Havlíček Borovský (1821–1856), psával pod pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček. Přídomek Borovský pochází od jeho rodiště Borové u Přibyslavi. Byl známým básníkem, novinářem, ekonomem a politikem. V žurnalistice působil od roku 1846 (Pražské noviny – Česká včela). V revolučním roce 1848 založil své Národní noviny, které byly prvním deníkem u nás. Byl vězněn, ale následně zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru. Díky získané imunitě Havlíčka propustili a ten se věnoval politice a nadále novinařině, je považovaný za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Postupně se stával více a více nepohodlným a v roce 1850 byly jeho noviny zakázány a následně byl z Prahy vyhoštěn. Ve své činnosti pokračoval v Kutné Hoře (časopis Slovan), ale následně byl opět umlčen, a tak přesídlil zpět do Německého Brodu. Tady žil s ženou a dcerou v ústraní. Přesto byl 16.12.1851 zatčen…  číst dále
Ivo Rozehnal - Soupis nemovitých kult.památek okr. PV 2012 a wikipedia.cz, 15.6. 2013
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Nová synagoga
 Národní dům
 Smetanovy sady
 Prostějov
 městské hradby
 stará radnice
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 Knížecí dům
 Kováříkova vila
 Prostějov
 nová radnice
 Prostějov
 židovský hřbitov
 Bratrská škola
 Černý dvůr
 Součkův dům
 Městská knihovna
 sokolovna
 kaple sv. Floriána
 automobilka Wikov
 vila Neherových
 Lidová hvězdárna
 Akciový pivovar
 kaple sv. Anny
 Oděvní průmysl
 městský hřbitov
 sousoší Piety
 židovský hřbitov
 Držovice
 Arboretum Vrahovice
 kostel sv. Josefa
 kaple
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Vrahovice
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Hraza
 kaple sv. Floriána
 Rakůsky
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 zvonice
 boží muka
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 boží muka
 Toufarův mlýn
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 socha selky
 socha Panny Marie
 boží muka
 Kloboučky
 Kralice na Hané
 boží muka
 kaple sv. Václava
 lázně
 Gloše
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Kralice na Hané
 panský dvůr
 Čelechovice na Hané
 socha sv. Libora
 cukrovar
 Plachý mlýn
 pomník
 kaple sv. Víta
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Seloutky
 Stichovická kaple
 Plumlovská přehrada
 Určice
 Určice
 Kostelec na Hané
 socha sv. Floriána
 Křelová Lhota
 sýpka
 kostel sv. Prokopa
 zvonice sv. Václava
 radnice
 Zlechovský mlýn
 Lhotka
 kaplička Panny Marie
 Loupežník
 Hrubčice
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Anny
 Čubernice
 Bílovice
 Dětkovice
 Státní lom
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 Mitrov
 kaple v parku
 zvonice
 Dětkovice
 kostel sv. Václava
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 pivovar
 minerální pramen
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Anny
 Ohrozim
 Olšany u Prostějova
 Obecní muzeum
 kaple
 kaple
 Vřesovice
 kaple sv. Floriána
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 sousoší Piety
 kaple sv. Floriána
 Varhany
 Na skále
 fara
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Krumsín
 boží muka
 Skalička
 boží muka
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 kaple
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Markéty
 starý hřbitov
 kaple sv. Martina
 Velký Kosíř
 boží muka
 Na Skalách
 Štátula
 socha anděla
 Žárovice
 kaple Panny Marie
 vysílač Předina
 vodní mlýn
 Křéba
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Jiří
 kaple sv. Anny
 muzeum U veterána
 Osina
 Gabrielov
 Lázně Slatinice
 Věžka
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 fara
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Spálený kopec
 kaplička
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 cvičné bunkry S1, S2
 boží muka
 hradiště Obrova noha
 kaple sv. Markéty
 Myslejovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Lusthaus
 kostel sv. Jiří
 Bílovice
 mariánský sloup
 sousoší Piety
 kaple sv. Rozálie
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Floriána
 Hluchov
 červený kříž
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 boží muka
 Drahanovice
 kostel sv. Leonarda
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 Drahanovice
 socha sv. Iva
 kaple sv. Gottharda
 zvonice
 kostel sv. Martina
 Ptení
 evangelický kostel
 kaple
 kaple
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 Zámeček
 Vícov
 Oberská vrata
 Nenakonice
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Anny
 Městisko
 socha sv. Floriána
 kostel Všech svatých
 Bernovský mlýn
 Věrovany
 Ludéřov
 kaple sv. Arnošta
 boží muka
 Rakodavy
 Biskoupka
 zvonice
 kaplička
 Dobromilice
 boží muka
 kamenný most
 fort XI
 kaple sv. Jana a Pavla
 ústínský žudr
 Smilův hrad
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 kaple Na Zábraní
 kaple Panny Marie
 Keltská svatyně
 Hanácké muzeum
 Hradecký rybník
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 fort XIII
 židovský hřbitov
 synagoga
 boží muka
 kaplička
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 boží muka
 Blatecký mlýn
 kostel sv. Ondřeje
 Polkovice
 zvonice
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Doloplazy
 Tovačov
 Starý Plumlov
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Ptenský Dvorek
 boží muka
 Želeč
 rybník Kolečko
 Přemyslovice
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Barbory
 Loučany
 Víceměřice
 Na Pohodlí
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Laškov
 Náměšť na Hané
 Přemyslovice
 vodní mlýn
 kostel sv. Kunhuty
 kamenný kříž
 fort Tafelberg
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 Cvrčovský mlýn
 fort VIII
 fort XV
 Přemyslovice
 boží muka
 socha Panny Marie
 žudr
 Lobodice
 Čertův hrádek
 kamenný kříž
 Stražisko
 krematorium
 Vilová kolonie
 židovský hřbitov
 Kruhovský mlýn
 mariánský sloup
 Grygov
 zvonice
 Smetanovy sady
 Ferdinandsko
 fort XVII
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 fort Galgenberg
 fort VII
 synagoga
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 tržnice
 Litovelská brána
 kaple
 boží muka
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 Krakovec
 Hrázný mlýn
 dům U Zlatého jelena
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 radnice
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 kostel sv. Mořice
 Nový Hrádek
 vila Primavesi
 Husův sbor
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 Židovská brána
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 kostel sv. Urbana
 Kašna Tritónů
 Podkova
 sochy Herkulů
 Arcibiskupský palác
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 kaple sv. Anny
 židovský hřbitov
 fort Va
 Klášterní Hradisko
 boží muka
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 socha Panny Marie
 synagoga (Husův sbor)
 kaple sv. Anny
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 boží muka
 radnice
 Raková
 městské opevnění
 fort V
 fort IV
 Ochoz
 Kojetín
Základní informace místa
ID místa: 11273
Typ místa: pomník, památník
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 19.6.2013
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

reklama