Pískovcovou sochu význačného českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského (1821–1856) vytvořil roku 1921 ak. sochař Julius Pelikán. Pomník dala v centru města Prostějova vybudovat Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček.
Hlavní obrázek místa
Prostějov – socha Karla Havlíčka Borovského z r. 1921
© Ivo Rozehnal, 06/2013
V centru města Prostějova, na Hlaváčkově náměstí, stojí již téměř jedno století pískovcová socha Karla Havlíčka Borovského. Autorem sochy z roku 1921 je akademický sochař Julius Pelikán. Socha znázorňuje básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského v životní velikosti, v dobovém ustrojení, držícího svitek novin. Samotný pomník má na odstupňovaném podstavci v čelním kvádru menší obrazovou desku. Na ní je znázorněna scéna loučení básníka s rodinou a nápis „Na paměť stých narozenin – Karla Havlíčka Borovského – 1921“. Na nejvyšší hraně pomníku jsou po všech stranách vytesány nápisy: „Přislibujte si mně – Vyhrožujte si mně – Poroučejte si mně – Přece zrádcem nebudu!“. V zadní části pomníku je nápis, že pomník zbudovala Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček v Prostějově 1921. Pomník je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou ČR. V současnosti se uvažuje o restaurování památky vzhledem k brzkému výročí. Karel Havlíček Borovský (1821–1856), psával pod pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček. Přídomek Borovský pochází od jeho rodiště Borové u Přibyslavi. Byl známým básníkem, novinářem, ekonomem a politikem. V žurnalistice působil od roku 1846 (Pražské noviny – Česká včela). V revolučním roce 1848 založil své Národní noviny, které byly prvním deníkem u nás. Byl vězněn, ale následně zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru. Díky získané imunitě Havlíčka propustili a ten se věnoval politice a nadále novinařině, je považovaný za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Postupně se stával více a více nepohodlným a v roce 1850 byly jeho noviny zakázány a následně byl z Prahy vyhoštěn. Ve své činnosti pokračoval v Kutné Hoře (časopis Slovan), ale následně byl opět umlčen, a tak přesídlil zpět do Německého Brodu. Tady žil s ženou a dcerou v ústraní. Přesto byl 16.12.1851 zatčen…  číst dále
Ivo Rozehnal - Soupis nemovitých kult.památek okr. PV 2012 a wikipedia.cz, 15.6. 2013

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Nová synagoga
 Národní dům
 Smetanovy sady
 Prostějov
 městské hradby
 stará radnice
 Nový dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 socha T. G. Masaryka
 Knížecí dům
 Kováříkova vila
 nová radnice
 Prostějov
 Prostějov
 Černý dvůr
 Součkův dům
 sokolovna
 Městská knihovna
 židovský hřbitov
 Bratrská škola
 kaple sv. Floriána
 automobilka Wikov
 Lidová hvězdárna
 vila Neherových
 Akciový pivovar
 kaple sv. Anny
 Oděvní průmysl
 městský hřbitov
 sousoší Piety
 židovský hřbitov
 kaple
 Držovice
 Arboretum Vrahovice
 kostel sv. Josefa
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Vrahovice
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Rakůsky
 Hraza
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 bývalé vinohrady
 zvonice
 Ševčíkův mlýn
 boží muka
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 Toufarův mlýn
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 socha Panny Marie
 socha selky
 Kloboučky
 boží muka
 kaple sv. Václava
 lázně
 Kralice na Hané
 boží muka
 Gloše
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Kralice na Hané
 cukrovar
 panský dvůr
 Čelechovice na Hané
 socha sv. Libora
 pomník
 kaple sv. Víta
 Plachý mlýn
 boží muka
 Seloutky
 Stichovická kaple
 socha sv. Floriána
 Určice
 Určice
 Kostelec na Hané
 sýpka
 Zlechovský mlýn
 kostel sv. Prokopa
 zvonice sv. Václava
 radnice
 socha sv. Floriána
 Křelová Lhota
 Loupežník
 Hrubčice
 Lhotka
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Anny
 Čubernice
 Dětkovice
 Státní lom
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 zvonice
 Dětkovice
 kostel sv. Václava
 Mitrov
 kaple v parku
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 kaple sv. Floriána
 pivovar
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 minerální pramen
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Kunhuty
 Ohrozim
 socha sv. Anny
 Vřesovice
 kaple sv. Floriána
 kaple
 Olšany u Prostějova
 Obecní muzeum
 kaple
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 sousoší Piety
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Varhany
 Na skále
 fara
 kaple sv. Rosalie
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Krumsín
 boží muka
 Skalička
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 boží muka
 most přes Blatu
 kostel sv. Markéty
 kaple
 kaple sv. Floriána
 starý hřbitov
 kaple sv. Martina
 Velký Kosíř
 Na Skalách
 boží muka
 Štátula
 Žárovice
 socha anděla
 kaple Panny Marie
 vysílač Předina
 vodní mlýn
 Křéba
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Anny
 muzeum U veterána
 pramen sv. Jiří
 Gabrielov
 Věžka
 Lázně Slatinice
 Osina
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 fara
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 Spálený kopec
 kaplička
 cvičné bunkry S1, S2
 hradiště Obrova noha
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Myslejovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Bílovice
 mariánský sloup
 Lusthaus
 kostel sv. Jiří
 kaple sv. Rozálie
 kaple Panny Marie
 sousoší Piety
 Dubový kopec
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Floriána
 Hluchov
 socha sv. Linharta
 červený kříž
 boží muka
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 kaple Panny Marie
 zvonice
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Drahanovice
 socha sv. Iva
 Drahanovice
 kostel sv. Leonarda
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 kostel sv. Martina
 Ptení
 kaple sv. Gottharda
 zvonice
 Ptení
 kaple
 evangelický kostel
 kaple
 Zámeček
 Vícov
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 Nenakonice
 Oberská vrata
 Kožušany
 boží muka
 kostel Všech svatých
 Bernovský mlýn
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Anny
 Městisko
 socha sv. Floriána
 Ludéřov
 kaple sv. Arnošta
 boží muka
 Věrovany
 Dobromilice
 Rakodavy
 Biskoupka
 zvonice
 kaplička
 boží muka
 kamenný most
 fort XI
 kaple sv. Jana a Pavla
 Smilův hrad
 ústínský žudr
 kaple Na Zábraní
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 Keltská svatyně
 Hradecký rybník
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 Hanácké muzeum
 židovský hřbitov
 synagoga
 fort XIII
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 keltské sídliště
 boží muka
 kaplička
 kostel sv. Ondřeje
 Polkovice
 zvonice
 boží muka
 Blatecký mlýn
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Doloplazy
 Tovačov
 Starý Plumlov
 kaple sv. Anny
 boží muka
 rybník Kolečko
 Ptenský Dvorek
 boží muka
 Želeč
 Přemyslovice
 boží muka
 Náměšť na Hané
 hřbitovní kaple
 kaple sv. Barbory
 Loučany
 Víceměřice
 Na Pohodlí
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Laškov
 Náměšť na Hané
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Kunhuty
 vodní mlýn
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 kamenný kříž
 fort Tafelberg
 Nové Sady-Povel
 Cvrčovský mlýn
 Přemyslovice
 boží muka
 socha Panny Marie
 fort VIII
 fort XV
 Čertův hrádek
 žudr
 Lobodice
 kamenný kříž
 Stražisko
 krematorium
 Vilová kolonie
 židovský hřbitov
 mariánský sloup
 Kruhovský mlýn
 Grygov
 zvonice
 Smetanovy sady
 Ferdinandsko
 fort XVII
 vila Hanse Passingera
 kaple Panny Marie
 boží muka
 vila Wilhelma Briesse
 vila Otto Zweiga
 zvonice
 synagoga
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 fort Galgenberg
 fort VII
 kaple
 boží muka
 tržnice
 Litovelská brána
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Petrášův palác
 Hauenschildův palác
 Krakovec
 Hrázný mlýn
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 radnice
 dům U Zlatého jelena
 kostel sv. Mořice
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 vila Primavesi
 Husův sbor
 Vsisko
 Nový Hrádek
 Židovská brána
 kaple sv. Matouše
 kostel sv. Urbana
 Kašna Tritónů
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 sochy Herkulů
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 židovský hřbitov
 fort Va
 boží muka
 Klášterní Hradisko
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 socha Panny Marie
 synagoga (Husův sbor)
 kaple sv. Anny
 Okresní dům
 hotel Pivovar
 boží muka
 radnice
 městské opevnění
 Raková
 fort V
 fort IV
 Ochoz
 Kojetín
Základní informace místa
ID místa: 11273
Typ místa: pomník, památník
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 19.6.2013
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Naposledy navštívené

reklama