Dochovaný soubor několika domů bývalé židovské čtvrti města Prostějov. V domech Špalíčku se nacházejí výstavní prostory Muzea.
Hlavní obrázek místa
Špalíček
Pohled na soubor Špalíčku od Kulturního domu.
© Ivo Rozehnal 06/2006

Židovské město a soubor domů Špalíček

První zmínka o Židech v Prostějově pochází z r. 1445. Avšak až v r. 1454, zde se svolením vrchnosti, pánů z Kravař, dochází k většímu usídlení. To vzniklo v prostoru za bývalým augustiniánským klášterem u jižních a později i severních hradeb města. Vznikl tak soubor dvou lokalit, což na Moravě nebylo nijak neobvyklé. Nové domy přibývaly výstavbou, ale i koupí od křesťanských sousedů, kteří tak byli postupně vytlačeni. Počátkem 18.stol. židovské domy z poloviny obklopovaly farní kostel a židé měli většinu prodejních krámků v loubí městské radnice. Vývoj zástavby probíhal chaoticky a byl ovlivňován zvláště četnými požáry, především pak požárem v r. 1697. Aby se nakonec předešlo podobným tragédiím, bylo rozhodnuto v pol. 19. stol., že veškeré dřevěné přístavky a chatrné budovy budou odstraněny a přízemní budovy vystavěny na patro. Největším zásahem do židovského města, bylo však rušení hradeb koncem 19. stol.. Tou dobou proběhlo zboření Staré synagogy a výstavba Nového templu a školy. Historické prameny uvádějí v Prostějově koncem 16. stol. 59 domů a asi 600 Židů, r. 1639 to bylo 64 domů, v r. 1834 pak 58 domů a 1742 Židů. Hlavní židovská čtvrť se skládala z bloku domů oddělených ulicemi, tří výhradně a tří částečně v držení Židů. Severní část v dnešní Školní ulici, pak z bloku přilehlého k hradbám. V r. 1930 ve městě žilo 1442 Židů, ti kteří před Hitlerovou zvůlí neutekli, byli následně vyhlazeni. Osud židovského města se naplnil na konci 2. sv. války. - několik domů bylo na jaře r. 1945 zničeno pumovými útoky při náletech. Další vinou nedostatečné údržby byly zbourány.Do počátku 70. let minulého století, bylo zbouráno asi 15 domů, do r. 1989 dalších asi 45. Obrovské proluky v centru města byly částečně a ne zrovna šťastně využity pro výstavbu městské tržnice a neupraveného parkoviště.…  číst dále
IvoR 2006 - z publikace Židovské město v Prostějově (J.Klenovský 1997), 1.7. 2006

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Prostějov
 stará radnice
 dům U měsíčka
 Černý dvůr
 nová radnice
 Nová synagoga
 Betlém
 dům U Goliáše
 socha T. G. Masaryka
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 Nový dům
 sokolovna
 Prostějov
 židovský hřbitov
 Knížecí dům
 Městská knihovna
 Prostějov
 kaple sv. Floriána
 Bratrská škola
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 Lidová hvězdárna
 automobilka Wikov
 kaple sv. Anny
 vila Neherových
 Akciový pivovar
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 Oděvní průmysl
 sousoší Piety
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 kaple
 Arboretum Vrahovice
 kaple sv. Anny
 Čechovice
 Držovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Vrahovice
 Rakůsky
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 socha sv. Floriána
 Hraza
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Toufarův mlýn
 zvonice
 bývalé vinohrady
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 kříž u Čechůvek
 Kloboučky
 boží muka
 socha Panny Marie
 socha selky
 Gloše
 kaple sv. Václava
 lázně
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Kralice na Hané
 socha sv. Libora
 cukrovar
 panský dvůr
 Kralice na Hané
 pomník
 Seloutky
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Víta
 Stichovická kaple
 Plachý mlýn
 Určice
 Určice
 boží muka
 Zlechovský mlýn
 Křelová Lhota
 Loupežník
 sýpka
 kostel sv. Prokopa
 radnice
 Lhotka
 Kostelec na Hané
 kaplička Panny Marie
 zvonice sv. Václava
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 socha sv. Floriána
 Čubernice
 Hrubčice
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 Státní lom
 Mitrov
 kaple sv. Prokopa
 Dětkovice
 kaple v parku
 kostel sv. Václava
 Plumlov
 Podhradský mlýn
 zvonice
 pivovar
 kaplička Panny Marie
 boží muka
 minerální pramen
 kostel sv. Kunhuty
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Ohrozim
 kaple sv. Floriána
 Vřesovice
 Stařechovice
 socha sv. Anny
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 fara
 kaple sv. Floriána
 Obecní muzeum
 Na skále
 kaple
 kaple
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 Olšany u Prostějova
 Krumsín
 Varhany
 sousoší Piety
 boží muka
 boží muka
 Skalička
 boží muka
 starý hřbitov
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Floriána
 most přes Blatu
 kostel sv. Markéty
 kaple sv. Floriána
 kaple
 kaple sv. Martina
 Na Skalách
 Štátula
 Žárovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 vysílač Předina
 Křéba
 boží muka
 socha anděla
 Kopaniny
 Osina
 kaple sv. Anny
 kaplička Panny Marie
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 pramen sv. Jiří
 kaplička
 Lázně Slatinice
 Věžka
 Gabrielov
 vodní mlýn
 Spálený kopec
 Čechy pod Kosířem
 cvičné bunkry S1, S2
 kaple sv. Josefa
 fara
 hradiště Obrova noha
 Hasičské muzeum
 boží muka
 boží muka
 Myslejovice
 Muzeum kočárů
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Bílovice
 kostel sv. Jiří
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Lusthaus
 mariánský sloup
 sousoší Piety
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Rozálie
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 kaple sv. Floriána
 Hluchov
 Brodek u Prostějova
 červený kříž
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Linharta
 kaple
 Ptení
 boží muka
 kostel sv. Martina
 kaple Panny Marie
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 kaple sv. Gottharda
 kaple sv. Markéty
 boží muka
 zvonice
 Vícov
 Drahanovice
 Ptení
 socha sv. Iva
 boží muka
 Drahanovice
 kostel sv. Leonarda
 zvonice
 Oberská vrata
 Zámeček
 evangelický kostel
 kostel Všech svatých
 Městisko
 kaplička
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Bernovský mlýn
 Nenakonice
 Dobromilice
 Biskoupka
 kaplička
 kaple sv. Arnošta
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Kožušany
 Ludéřov
 Smilův hrad
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Věrovany
 Rakodavy
 boží muka
 kaple Na Zábraní
 boží muka
 kamenný most
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Jana a Pavla
 Nebeský rybník
 kaple Panny Marie
 fort XI
 ústínský žudr
 kaple sv. Bartoloměje
 kostel sv. Jiří
 Hradecký rybník
 keltské sídliště
 Keltská svatyně
 kaplička
 Hanácké muzeum
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 židovský hřbitov
 Starý Plumlov
 Doloplazy
 synagoga
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 Polkovice
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 zvonice
 boží muka
 fort XIII
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Tovačov
 Blatecký mlýn
 Želeč
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Ondřeje
 Ptenský Dvorek
 kaple sv. Anny
 rybník Kolečko
 Přemyslovice
 boží muka
 Víceměřice
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Na Pohodlí
 Náměšť na Hané
 hřbitovní kaple
 kaple sv. Floriána
 Loučany
 kaple sv. Floriána
 Náměšť na Hané
 Přemyslovice
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Laškov
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Přemyslovice
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 vodní mlýn
 Cvrčovský mlýn
 boží muka
 kamenný kříž
 Čertův hrádek
 žudr
 fort Tafelberg
 boží muka
 Stražisko
 Lobodice
 Nové Sady-Povel
 fort VIII
 fort XV
 socha Panny Marie
 Vilová kolonie
 zájezdní hostinec
 Ferdinandsko
 kamenný kříž
 mariánský sloup
 krematorium
 zvonice
 Melice
 Kruhovský mlýn
 Drysice
 židovský hřbitov
 Grygov
 zvonice
 Smetanovy sady
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 synagoga
 Hrázný mlýn
 fort VII
 kaple
 vila Otto Zweiga
 Krakovec
 Terezská brána
 fort Galgenberg
 Kamenný mlýn
 tržnice
 Litovelská brána
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 Salzerova reduta II
 Salmův palác
 dům U Zlatého jelena
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 radnice
 Edelmannův palác
 olomoucké podzemí
 vila Primavesi
 kostel sv. Mořice
 Husův sbor
 Korunní pevnůstka
 Nový Hrádek
 Vsisko
 boží muka
 kaple sv. Matouše
 Židovská brána
 Kašna Tritónů
 kaplička
 kaple sv. Isidora
 kostel sv. Urbana
 Hanácká kasárna
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 sochy Herkulů
 kadetní škola
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 kaple sv. Anny
 židovský hřbitov
 obecní kaplička
 dobytčí tržnice
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 synagoga (Husův sbor)
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 městské opevnění
 radnice
 boží muka
 socha Panny Marie
 Raková
 fort V
 fort IV
 Ochoz
 Kojetín
Kontaktní informace
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
Uprkova 18
796 01 Prostějov
http://www.muzeumpv.cz/html/spalicek.html
Základní informace místa
ID místa: 4359
Typ místa: ostatní
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 1.7.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Naposledy navštívené

reklama