Dochovaný soubor několika domů bývalé židovské čtvrti města Prostějov. V domech Špalíčku se nacházejí výstavní prostory Muzea.
Hlavní obrázek místa
soubor budov v bývalé židovské čtvrti na nároží Hradební a Koželuhovy ulice
© Jan P. Štěpánek 11/2009

Židovské město a soubor domů Špalíček

První zmínka o Židech v Prostějově pochází z r. 1445. Avšak až v r. 1454, zde se svolením vrchnosti, pánů z Kravař, dochází k většímu usídlení. To vzniklo v prostoru za bývalým augustiniánským klášterem u jižních a později i severních hradeb města. Vznikl tak soubor dvou lokalit, což na Moravě nebylo nijak neobvyklé. Nové domy přibývaly výstavbou, ale i koupí od křesťanských sousedů, kteří tak byli postupně vytlačeni. Počátkem 18.stol. židovské domy z poloviny obklopovaly farní kostel a židé měli většinu prodejních krámků v loubí městské radnice. Vývoj zástavby probíhal chaoticky a byl ovlivňován zvláště četnými požáry, především pak požárem v r. 1697. Aby se nakonec předešlo podobným tragédiím, bylo rozhodnuto v pol. 19. stol., že veškeré dřevěné přístavky a chatrné budovy budou odstraněny a přízemní budovy vystavěny na patro. Největším zásahem do židovského města, bylo však rušení hradeb koncem 19. stol.. Tou dobou proběhlo zboření Staré synagogy a výstavba Nového templu a školy. Historické prameny uvádějí v Prostějově koncem 16. stol. 59 domů a asi 600 Židů, r. 1639 to bylo 64 domů, v r. 1834 pak 58 domů a 1742 Židů. Hlavní židovská čtvrť se skládala z bloku domů oddělených ulicemi, tří výhradně a tří částečně v držení Židů. Severní část v dnešní Školní ulici, pak z bloku přilehlého k hradbám. V r. 1930 ve městě žilo 1442 Židů, ti kteří před Hitlerovou zvůlí neutekli, byli následně vyhlazeni. Osud židovského města se naplnil na konci 2. sv. války. - několik domů bylo na jaře r. 1945 zničeno pumovými útoky při náletech. Další vinou nedostatečné údržby byly zbourány.Do počátku 70. let minulého století, bylo zbouráno asi 15 domů, do r. 1989 dalších asi 45. Obrovské proluky v centru města byly částečně a ne zrovna šťastně využity pro výstavbu městské tržnice a neupraveného parkoviště.…  číst dále
IvoR 2006 - z publikace Židovské město v Prostějově (J.Klenovský 1997), 1.7. 2006
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Prostějov
 dům U měsíčka
 stará radnice
 Černý dvůr
 Nová synagoga
 Betlém
 dům U Goliáše
 nová radnice
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 Knížecí dům
 sokolovna
 Prostějov
 židovský hřbitov
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 Prostějov
 Bratrská škola
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 Lidová hvězdárna
 automobilka Wikov
 kaple sv. Anny
 vila Neherových
 Akciový pivovar
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 Oděvní průmysl
 kaple
 sousoší Piety
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 Čechovice
 Držovice
 Arboretum Vrahovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Vrahovice
 Rakůsky
 Hraza
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Toufarův mlýn
 zvonice
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 Kloboučky
 kříž u Čechůvek
 boží muka
 socha Panny Marie
 socha selky
 Gloše
 kaple sv. Václava
 lázně
 kaple sv. Floriána
 Kralice na Hané
 socha sv. Libora
 boží muka
 cukrovar
 panský dvůr
 Kralice na Hané
 pomník
 Seloutky
 cukrovar
 socha sv. Floriána
 Čelechovice na Hané
 kaple sv. Víta
 Stichovická kaple
 Plumlovská přehrada
 Plachý mlýn
 Určice
 Určice
 boží muka
 Zlechovský mlýn
 Křelová Lhota
 Loupežník
 sýpka
 kostel sv. Prokopa
 radnice
 Lhotka
 Kostelec na Hané
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 zvonice sv. Václava
 socha sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Čubernice
 Hrubčice
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Státní lom
 Mitrov
 Dětkovice
 kaple sv. Prokopa
 kaple v parku
 zvonice
 Podhradský mlýn
 kostel sv. Václava
 Plumlov
 pivovar
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Kunhuty
 minerální pramen
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Ohrozim
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 Vřesovice
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Na skále
 Obecní muzeum
 fara
 kaple
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple
 sousoší Piety
 Krumsín
 Varhany
 boží muka
 boží muka
 Skalička
 boží muka
 lázně Skalka
 starý hřbitov
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rosalie
 kostel sv. Markéty
 kaple
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 Na Skalách
 Štátula
 kaple sv. Martina
 Žárovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 vysílač Předina
 Křéba
 boží muka
 socha anděla
 kaple sv. Anny
 Osina
 Kopaniny
 kaplička Panny Marie
 pramen sv. Víta
 muzeum U veterána
 Gabrielov
 Lázně Slatinice
 Věžka
 vodní mlýn
 Spálený kopec
 pramen sv. Jiří
 kaplička
 Čechy pod Kosířem
 hradiště Obrova noha
 fara
 cvičné bunkry S1, S2
 kaple sv. Josefa
 Hasičské muzeum
 boží muka
 boží muka
 Myslejovice
 Muzeum kočárů
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice
 kostel sv. Jiří
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Lusthaus
 mariánský sloup
 sousoší Piety
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Rozálie
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 Hluchov
 Brodek u Prostějova
 kaple sv. Floriána
 červený kříž
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Martina
 Ptení
 boží muka
 kaple
 zvonice
 boží muka
 kaple Panny Marie
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 kaple sv. Gottharda
 kaple sv. Markéty
 Vícov
 Drahanovice
 socha sv. Iva
 boží muka
 Drahanovice
 Oberská vrata
 kostel sv. Leonarda
 zvonice
 Zámeček
 evangelický kostel
 Městisko
 kaplička
 kostel Všech svatých
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Bernovský mlýn
 Nenakonice
 Dobromilice
 Biskoupka
 kaple sv. Arnošta
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 kaplička
 boží muka
 Kožušany
 Ludéřov
 Smilův hrad
 Věrovany
 kaple sv. Anny
 zvonice
 boží muka
 Rakodavy
 kaple Na Zábraní
 boží muka
 kamenný most
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple Panny Marie
 fort XI
 ústínský žudr
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 Hradecký rybník
 kaple sv. Floriána
 Keltská svatyně
 kaplička
 Hanácké muzeum
 boží muka
 židovský hřbitov
 Starý Plumlov
 Doloplazy
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 Polkovice
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 zvonice
 boží muka
 boží muka
 fort XIII
 kostel sv. Václava
 Tovačov
 boží muka
 Blatecký mlýn
 Želeč
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Ptenský Dvorek
 Přemyslovice
 rybník Kolečko
 boží muka
 Na Pohodlí
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Víceměřice
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Loučany
 Náměšť na Hané
 Přemyslovice
 boží muka
 Laškov
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Náměšť na Hané
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 Přemyslovice
 boží muka
 kamenný kříž
 vodní mlýn
 Cvrčovský mlýn
 Čertův hrádek
 boží muka
 žudr
 fort Tafelberg
 Stražisko
 Nové Sady-Povel
 Lobodice
 socha Panny Marie
 fort VIII
 fort XV
 Vilová kolonie
 zájezdní hostinec
 Ferdinandsko
 kamenný kříž
 mariánský sloup
 krematorium
 zvonice
 Melice
 Drysice
 Kruhovský mlýn
 židovský hřbitov
 Grygov
 zvonice
 Smetanovy sady
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 synagoga
 Hrázný mlýn
 kaple
 vila Otto Zweiga
 fort VII
 Krakovec
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 tržnice
 fort Galgenberg
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Litovelská brána
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 olomoucké podzemí
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 radnice
 dům U Zlatého jelena
 Krajinská lékárna
 vila Primavesi
 Husův sbor
 kostel sv. Mořice
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 Židovská brána
 Kašna Tritónů
 kaple sv. Isidora
 kaplička
 kostel sv. Urbana
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 sochy Herkulů
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 židovský hřbitov
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 kaple Panny Marie
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 synagoga (Husův sbor)
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 městské opevnění
 radnice
 boží muka
 socha Panny Marie
 Raková
 fort V
 fort IV
 Ochoz
 Kojetín
Kontaktní informace
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
Uprkova 18
796 01 Prostějov
http://www.muzeumpv.cz/html/spalicek.html
Základní informace místa
ID místa: 4359
Typ místa: ostatní
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 1.7.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

reklama