Dochovaný soubor několika domů bývalé židovské čtvrti města Prostějov. V domech Špalíčku se nacházejí výstavní prostory Muzea.
Hlavní obrázek místa
Špalíček
Pohled na soubor Špalíčku od Kulturního domu.
© Ivo Rozehnal 06/2006

Židovské město a soubor domů Špalíček

První zmínka o Židech v Prostějově pochází z r. 1445. Avšak až v r. 1454, zde se svolením vrchnosti, pánů z Kravař, dochází k většímu usídlení. To vzniklo v prostoru za bývalým augustiniánským klášterem u jižních a později i severních hradeb města. Vznikl tak soubor dvou lokalit, což na Moravě nebylo nijak neobvyklé. Nové domy přibývaly výstavbou, ale i koupí od křesťanských sousedů, kteří tak byli postupně vytlačeni. Počátkem 18.stol. židovské domy z poloviny obklopovaly farní kostel a židé měli většinu prodejních krámků v loubí městské radnice. Vývoj zástavby probíhal chaoticky a byl ovlivňován zvláště četnými požáry, především pak požárem v r. 1697. Aby se nakonec předešlo podobným tragédiím, bylo rozhodnuto v pol. 19. stol., že veškeré dřevěné přístavky a chatrné budovy budou odstraněny a přízemní budovy vystavěny na patro. Největším zásahem do židovského města, bylo však rušení hradeb koncem 19. stol.. Tou dobou proběhlo zboření Staré synagogy a výstavba Nového templu a školy. Historické prameny uvádějí v Prostějově koncem 16. stol. 59 domů a asi 600 Židů, r. 1639 to bylo 64 domů, v r. 1834 pak 58 domů a 1742 Židů. Hlavní židovská čtvrť se skládala z bloku domů oddělených ulicemi, tří výhradně a tří částečně v držení Židů. Severní část v dnešní Školní ulici, pak z bloku přilehlého k hradbám. V r. 1930 ve městě žilo 1442 Židů, ti kteří před Hitlerovou zvůlí neutekli, byli následně vyhlazeni. Osud židovského města se naplnil na konci 2. sv. války. - několik domů bylo na jaře r. 1945 zničeno pumovými útoky při náletech. Další vinou nedostatečné údržby byly zbourány.Do počátku 70. let minulého století, bylo zbouráno asi 15 domů, do r. 1989 dalších asi 45. Obrovské proluky v centru města byly částečně a ne zrovna šťastně využity pro výstavbu městské tržnice a neupraveného parkoviště.…  číst dále
IvoR 2006 - z publikace Židovské město v Prostějově (J.Klenovský 1997), 1.7. 2006
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Prostějov

Místa v okolí

 Prostějov
 dům U měsíčka
 stará radnice
 socha T. G. Masaryka
 Černý dvůr
 Nová synagoga
 Betlém
 dům U Goliáše
 nová radnice
 Nový dům
 Smetanovy sady
 Národní dům
 městské hradby
 židovský hřbitov
 Knížecí dům
 sokolovna
 Prostějov
 Bratrská škola
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 Prostějov
 Součkův dům
 Kováříkova vila
 Lidová hvězdárna
 automobilka Wikov
 vila Neherových
 kaple sv. Anny
 Akciový pivovar
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 Oděvní průmysl
 sousoší Piety
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 kaple
 Čechovice
 Držovice
 Arboretum Vrahovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Vrahovice
 Rakůsky
 Hraza
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Toufarův mlýn
 zvonice
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 boží muka
 Kloboučky
 kříž u Čechůvek
 boží muka
 socha selky
 socha Panny Marie
 Gloše
 kaple sv. Václava
 lázně
 Kralice na Hané
 socha sv. Libora
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 panský dvůr
 cukrovar
 Kralice na Hané
 socha sv. Floriána
 Čelechovice na Hané
 pomník
 Seloutky
 cukrovar
 Plachý mlýn
 kaple sv. Víta
 Stichovická kaple
 Plumlovská přehrada
 Určice
 Určice
 boží muka
 Křelová Lhota
 Zlechovský mlýn
 Loupežník
 Lhotka
 Kostelec na Hané
 sýpka
 kostel sv. Prokopa
 radnice
 socha sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 zvonice sv. Václava
 socha sv. Floriána
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Čubernice
 Hrubčice
 kostel sv. Urbana
 Bílovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Mitrov
 Státní lom
 kaple v parku
 Dětkovice
 kaple sv. Prokopa
 zvonice
 Podhradský mlýn
 kostel sv. Václava
 Plumlov
 kaplička Panny Marie
 pivovar
 minerální pramen
 boží muka
 kostel sv. Kunhuty
 cukrovar
 kaple sv. Floriána
 Ohrozim
 kaple sv. Floriána
 Vřesovice
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Anny
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Stařechovice
 Na skále
 Obecní muzeum
 fara
 kaple sv. Floriána
 Olšany u Prostějova
 parní pila a mlýn
 hasičské muzeum
 kaple
 kaple
 sousoší Piety
 Krumsín
 Varhany
 boží muka
 boží muka
 Skalička
 boží muka
 starý hřbitov
 kaple sv. Floriána
 lázně Skalka
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Floriána
 kaple
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Markéty
 kaple sv. Martina
 Na Skalách
 Štátula
 Žárovice
 Velký Kosíř
 kaple Panny Marie
 Křéba
 vysílač Předina
 boží muka
 socha anděla
 Osina
 Kopaniny
 kaple sv. Anny
 kaplička Panny Marie
 pramen sv. Víta
 vodní mlýn
 Spálený kopec
 pramen sv. Jiří
 kaplička
 muzeum U veterána
 Gabrielov
 Lázně Slatinice
 Věžka
 Čechy pod Kosířem
 fara
 cvičné bunkry S1, S2
 kaple sv. Josefa
 hradiště Obrova noha
 boží muka
 boží muka
 Myslejovice
 Hasičské muzeum
 Muzeum kočárů
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 Bílovice
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Lusthaus
 mariánský sloup
 sousoší Piety
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 Hluchov
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 červený kříž
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Linharta
 boží muka
 kaple
 kostel sv. Martina
 Ptení
 boží muka
 kaple Panny Marie
 mohyla Eduarda z Behru
 Viklický dvůr
 kaple sv. Gottharda
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 socha sv. Iva
 boží muka
 Drahanovice
 Vícov
 Drahanovice
 Oberská vrata
 kostel sv. Leonarda
 zvonice
 evangelický kostel
 Zámeček
 Městisko
 kaplička
 kostel Všech svatých
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Biskoupka
 Bernovský mlýn
 Nenakonice
 Dobromilice
 kaple sv. Arnošta
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 kaplička
 boží muka
 Ludéřov
 Kožušany
 Věrovany
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Smilův hrad
 boží muka
 Rakodavy
 boží muka
 kamenný most
 kaple Na Zábraní
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Bartoloměje
 kaple Panny Marie
 fort XI
 ústínský žudr
 kostel sv. Jiří
 Nebeský rybník
 kaple sv. Floriána
 Keltská svatyně
 kaplička
 Hanácké muzeum
 boží muka
 Hradecký rybník
 synagoga
 židovský hřbitov
 Starý Plumlov
 Doloplazy
 boží muka
 zvonice
 dům U Tří králů
 Paní dům
 kašna sv. Václava
 radnice
 Polkovice
 kaple sv. Jana a Pavla
 boží muka
 fort XIII
 boží muka
 boží muka
 Blatecký mlýn
 Želeč
 kostel sv. Václava
 Tovačov
 boží muka
 kostel sv. Ondřeje
 kaple sv. Anny
 Ptenský Dvorek
 Přemyslovice
 rybník Kolečko
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Barbory
 Víceměřice
 Na Pohodlí
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Loučany
 Přemyslovice
 boží muka
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Laškov
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kamenný kříž
 vodní mlýn
 Cvrčovský mlýn
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 Přemyslovice
 Čertův hrádek
 boží muka
 žudr
 fort Tafelberg
 Nové Sady-Povel
 Lobodice
 Stražisko
 socha Panny Marie
 fort VIII
 fort XV
 zájezdní hostinec
 Vilová kolonie
 mariánský sloup
 Ferdinandsko
 kamenný kříž
 zvonice
 krematorium
 Drysice
 Kruhovský mlýn
 Melice
 židovský hřbitov
 Grygov
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Smetanovy sady
 boží muka
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 kaple
 vila Otto Zweiga
 fort VII
 synagoga
 Hrázný mlýn
 Kamenný mlýn
 tržnice
 fort Galgenberg
 Krakovec
 Terezská brána
 Litovelská brána
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Blažeje
 kaple sv. Markéty
 Pöttingeum
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 dům U Černého koně
 Arionova kašna
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 dům U Zlatého jelena
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Edelmannův palác
 radnice
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 vila Primavesi
 Husův sbor
 kostel sv. Mořice
 kaple sv. Matouše
 boží muka
 Vsisko
 Židovská brána
 kaple sv. Isidora
 kaplička
 Kašna Tritónů
 kostel sv. Urbana
 Arcibiskupský palác
 Podkova
 sochy Herkulů
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 nádražní budova
 židovský hřbitov
 dobytčí tržnice
 obecní kaplička
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Klášterní Hradisko
 fort Va
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 synagoga (Husův sbor)
 hotel Pivovar
 Okresní dům
 boží muka
 socha Panny Marie
 městské opevnění
 radnice
 Raková
 fort V
 fort IV
 Ochoz
 Kojetín
Kontaktní informace
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
Uprkova 18
796 01 Prostějov
http://www.muzeumpv.cz/html/spalicek.html
Základní informace místa
ID místa: 4359
Typ místa: ostatní
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 1.7.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Cestování

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

Jak na Nový rok, tak po celý rok ..... a začínal rok vždy 1. lednem?

Hrady a zámky

Ještě pár hodin a zase budeme o rok starší. Vánoční svátky utekly jako voda a nás čeká loučení. Už brzy se rozloučíme s rokem starým rokem a přivítáme nový. Tato doba je už tradičně spojena s veselím. Bylo tomu tak ale odjakživa?

Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Zajímavosti

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

reklama