Původně jednokřídlý barokní zámek z první třetiny 18. století vystavěný olomouckým proboštem F. F. hrabětem Oedtem. Poté byl několikrát přestavován, až dostal za probošta M.W. hraběte Trautmannsdorffa v první třetině 19. století dnešní podobu.
Hlavní obrázek místa
Nenakonice
© Ivo Rozehnal, 05/2009
Ves Nenakonice (od r. 1952 místní část obce Věrovany) leží asi 500 m jihovýchodně od Dubu nad Moravou a 11 km jihovýchodně od Olomouce. První zmínka o ní pochází již z roku 1131 v zakládací listině olomoucké kapituly, v jejímž majetku zůstala až do roku 1948. Nenakonice tvořily centrum statku, k němuž dále náležel nedaleký Dub nad Moravou, Dluhonice a v roce 1786 založená osada Sokol (od roku 1850 část obce Dub nad Moravou). Zámek (dnes č. p. 464) se nachází na východním okraji vsi při cestě na Dub nad Moravou. Místo pro stavbu bylo vybráno poblíž kapitulárního hospodářského dvora a sloužil zejména jako letní sídlo olomouckých proboštů a jako byt správce nenakonického statku. V 70. letech 20. století proběhl na zámku stavebně-historický průzkum, který odhalil skutečnost, že původní zámek byl menší barokní stavbou s věží uprostřed, obklopený okrasným barokním parkem. V této podobě však dlouho nezůstal, před polovinou 18. století byl zámek rozšířen o krátké severní a jižní křídlo, které dnes však z větší části neexistuje. V roce 1740 byl již zámek trojkřídlý s věží nad hlavní zámeckou budovou. Ve 2. polovině 18. století však byla věž zrušena a její přízemí přestavěno na velkou vstupní halu zaklenutou křížovou klenbou. V této době byla také vystavěna barokní sýpka vpravo od hlavního vjezdu do zámeckého areálu. V poslední čtvrtině 18. století byly také nově upraveny interiéry, v prvním patře byla zřízena kaple a zámek dostal novou střechu. V prvních desetiletích 19. století proběhly další architektonické úpravy, které daly zámku dnešní podobu. Předně byla stržena podstatná část jižního zámeckého křídla a byla postavena nová empírová vjezdová brána. Ještě v polovině 19. století byla u zámku pěkná okrasná zahrada, na které byl v roce 1836 objeven poklad (uherské dukáty, pražské a míšeňské groše). Zámek je dnes nepřístupný.
O. Štěpánek (F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006
historie

Nenakonický zámek založil někdy mezi lety 1717-1730 probošt olomoucké kapituly František Ferdinand hrabě Oedt, jehož erb se nyní nachází nad bývalým hlavním vchodem do hlavní zámecké budovy. Oedtův nástupce Otto Honorius Egkh (1730-1748) zámek rozšířil. Velké úpravy zámku provedl Egkhův nástupce Karel hrabě Martinic (olomoucký probošt v letech 1748-1767). Barokní úpravy zámku dokončil v roce 1780 další olomoucký probošt Jan Matěj Butz z Rollsberku. Probošt Maria Weickard hrabě Trautmannsdorff (1812-1826) se zasloužil o dnešní podobu zámku. V roce 1866 zámek vyhořel, ale v roce 1874 byl opět obyvatelný. Ve 20. letech 20. století se stal zámek majetkem zbytkového statkáře a byl upraven na byty. Po roce 1948 zámek vyvlastnil stát a zámecké budovy sloužily Státní vědecké knihovně v Olomouci jako depozitář. Dnes se zámek nachází ve zchátralém stavu.

O. Štěpánek, ( F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006

Komentáře

21.5.2010 22:14 Schoffer
Zajímal by mne vlastník budovy či kontakt na majitele a cena za jakou by ho prodal.
21.5.2010 23:55 Pavel Zany Komárek, korektor
potřebné informace najdete na stránkách pořady České televize Památky na prodej www.pamatkynaprodej.cz
13.5.2009 22:01 Ivo Rozehnal
Je 13.5.2009 dopoledne - zámek ještě stojí! Nečekal jsem při svém cyklovýletu zázrak, ale tenhle zámek mě uchvátil. Dostat se k němu, nebyl žádný problém. Zídka jaksi končila, a náznak vyšlapané cestičky tušil dobrodružství adrenalinu. Totálně zarostlé cosi, mělo předtuchu klíšťat. Naštěstí tam nebyly. Zrak však viděl cosi, co se drží zuby, nehty, před zřícením! Poslední člověk, který zde něco udělal, byl zřejmě nějaký šlechtic před sto lety. Nenakonická zřícenina čeká na přírodní katastrofu, která ji navždy pohřbí. Povodně 2002, však na šlechtické sídlo byly krátké. Tak snad vítr, nebo pak už jen člověk - ikdyž proč by stál o zarostlý podmáčený pozemek? Je zvláštní, že v kraji bohatých sedláků, za jejich humny vesele vzkvétá zřícenina. Dědictví předků o feudální sídlo nestálo.......jednou určitě spadne!
2.10.2009 05:47 james stauber
jestli vydrzi do pristiho roku tak to koupim a zachranim pred zricenim.
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Nenakonice

Místa v okolí

 socha sv. Iva
 boží muka
 Rakodavy
 kaple sv. Markéty
 Věrovany
 zvonice
 boží muka
 zvonice
 vodní mlýn
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Citov
 kaple sv. Rozálie
 kaple
 kostel sv. Markéty
 Hradecký rybník
 sousoší Piety
 zvonkohra
 boží muka
 Majetín
 kaple sv. Floriána
 Hanácké muzeum
 kostel sv. Jiří
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Viklický dvůr
 Tovačov
 dům U Tří králů
 synagoga
 kašna sv. Václava
 radnice
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 Paní dům
 rybník Kolečko
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Markéty
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Markéty
 cukrovar
 kaple
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Grygov
 Troubky
 zvonice sv. Václava
 Kokory
 boží muka
 zvonice
 Hrubčice
 kaple sv. Anny
 socha sv. Floriána
 kaple
 Kožušany
 kaple sv. Víta
 boží muka
 Kralice na Hané
 kaple sv. Arnošta
 Rokytnice
 Cvrčovský mlýn
 Kralice na Hané
 lázně
 Kokory
 kaple sv. Marka
 boží muka
 kamenný kříž
 Lobodice
 kříž u Čechůvek
 žudr
 kaple sv. Otýlie
 Žeravice
 Husův sbor
 kaple sv. Matouše
 socha Panny Marie
 Vsisko
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Velký Týnec
 kaple Panny Marie
 socha selky
 boží muka
 kostel sv. Prokopa
 Polkovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 fort VIII
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Václava
 zvonice
 Hraza
 kostel sv. Václava
 Velký Týnec
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 kaple
 boží muka
 fort VII
 kaple sv. Gottharda
 boží muka
 Vrahovice
 sousoší Piety
 Arboretum Vrahovice
 Rakůsky
 fort XI
 pozorovatelna CO
 Čekyně II
 Čekyně
 Čekyně I
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriana
 sousoší Piety
 Lipňany
 kaple Panny Marie
 Oděvní průmysl
 socha Panny Marie
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 parní pila a mlýn
 boží muka
 Penčičky
 kostel sv. Ondřeje
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Rosalie
 socha sv. Anny
 kaple sv. Praxedy
 hasičské muzeum
 Akciový pivovar
 Držovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Betlémská kaple
 Obecní muzeum
 kaple sv. Anny
 lázně Skalka
 fort Va
 Skalička
 kaple sv. Floriána
 Záříčí
 Nové Sady-Povel
 automobilka Wikov
 boží muka
 Olšany u Prostějova
 bývalé vinohrady
 Na Skalách
 kaple sv. Kunhuty
 Kováříkova vila
 kaple sv. Bartoloměje
 kostel sv. Floriána
 fort XIII
 Prostějov
 židovský hřbitov
 Městský dům
 bratrská škola
 kostel sv. Vavřince
 Přerov
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Nová synagoga
 Národní dům
 Korvínský dům
 Salzerova reduta II
 synagoga
 kostel sv. Jiří
 městské opevnění
 fort Tafelberg
 Smetanovy sady
 Prostějov
 městský hřbitov
 městské hradby
 stará radnice
 hřbitovní kaple
 fort V
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Součkův dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 židovský hřbitov
 nová radnice
 Prostějov
 Bratrská škola
 kaple sv. Floriána
 Knížecí dům
 židovský hřbitov
 sokolovna
 Tršice
 vila Hanse Passingera
 obecní kaplička
 socha žáby
 Městská knihovna
 boží muka
 tržnice
 vila Neherových
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Terezská brána
 vila Wilhelma Briesse
 Korunní pevnůstka
 nádražní budova
 kostel sv. Blažeje
 boží muka
 kaple Panny Marie
 synagoga
 Kamenný mlýn
 minerální pramen
 kostel sv. Prokopa
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Vlkoš
 vila Otto Zweiga
 fara
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Markéty
 dům U Černého koně
 Neptunova kašna
 radnice
 Nový Hrádek
 Vřesovice
 Vávrův mlýn
 dům U Zlatého jelena
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 vila Primavesi
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Caesarova kašna
 Petrášův palác
 hotel Pivovar
 sochy Herkulů
 Salmův palác
 Židovská brána
 Herkulova kašna
 Arcibiskupský palác
 Edelmannův palác
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 Okresní dům
 synagoga (Husův sbor)
 kostel sv. Mořice
 Kašna Tritónů
 Merkurova kašna
 městské opevnění
 socha oráče
 radnice
 fort IV
 Litovelská brána
 Podkova
 Pöttingeum
 Buk
 Kyselovice
 kaple sv. Bartoloměje
 dobytčí tržnice
 vodní mlýn
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Urbana
 boží muka
 boží muka
 Husův sbor
 kamenný kříž
 kaple sv. Anny
 fort Galgenberg
 radnice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rocha
 Lazníky
 Velká Bystřice
 židovský hřbitov
 fort XV
 zvonice
 socha anděla
 krematorium
 Zákřov
 socha Panny Marie
 Božka
 kostel sv. Jiljí
 kaple sv. Floriána
 Chropyně
 socha sv. Libora
 boží muka
 kaple
 boží muka
 Klášterní Hradisko
 Čelechovice na Hané
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Chropyně
 kaple sv. Bartoloměje
 Horní Moštěnice
 Prosenice
 keltské sídliště
 Kojetín
 kaple sv. Isidora
 Čechovice
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Štátula
 kaplička
 kaple sv. Jana a Pavla
 vysílač Předina
 Švédské šance
 ústínský žudr
 kamenný most
 Plachý mlýn
 kostel sv. Kunhuty
 Říkovice
 Štulbach
 kostel sv. Anny
 Státní lom
 Lazníčky
 kostel sv. Mikuláše
 zvonice
 mariánský sloup
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Donáta
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Otěhřiby
 Na skále
 kaple sv. Jana a Pavla
 fort XVII
 Doloplazy
 kaple Panny Marie
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 kostel Všech svatých
 Víceměřice
 Dobrčice
 kaple sv. Floriána
 muzeum U veterána
 Dětkovice
 Varhany
 pramen sv. Jiří
 boží muka
 Dobromilice
 fort XVIII
 Lázně Slatinice
 Přestavlky
 Přestavlky
 boží muka
 Daskabát
 Lusthaus
 boží muka
 Brodek u Prostějova
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Želeč
 Bílý kámen
 Loučany
 boží muka
Základní informace místa
ID místa: 3710
Typ místa: zámek
Stav místa: chátrající
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 23.6.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Naposledy navštívené

reklama