Původně jednokřídlý barokní zámek z první třetiny 18. století vystavěný olomouckým proboštem F. F. hrabětem Oedtem. Poté byl několikrát přestavován, až dostal za probošta M.W. hraběte Trautmannsdorffa v první třetině 19. století dnešní podobu.
Hlavní obrázek místa
hlavní průčelí zámku s trojbokým rizalitem
od jihozápadu
© Ondřej Štěpánek 06/2006
Ves Nenakonice (od r. 1952 místní část obce Věrovany) leží asi 500 m jihovýchodně od Dubu nad Moravou a 11 km jihovýchodně od Olomouce. První zmínka o ní pochází již z roku 1131 v zakládací listině olomoucké kapituly, v jejímž majetku zůstala až do roku 1948. Nenakonice tvořily centrum statku, k němuž dále náležel nedaleký Dub nad Moravou, Dluhonice a v roce 1786 založená osada Sokol (od roku 1850 část obce Dub nad Moravou). Zámek (dnes č. p. 464) se nachází na východním okraji vsi při cestě na Dub nad Moravou. Místo pro stavbu bylo vybráno poblíž kapitulárního hospodářského dvora a sloužil zejména jako letní sídlo olomouckých proboštů a jako byt správce nenakonického statku. V 70. letech 20. století proběhl na zámku stavebně-historický průzkum, který odhalil skutečnost, že původní zámek byl menší barokní stavbou s věží uprostřed, obklopený okrasným barokním parkem. V této podobě však dlouho nezůstal, před polovinou 18. století byl zámek rozšířen o krátké severní a jižní křídlo, které dnes však z větší části neexistuje. V roce 1740 byl již zámek trojkřídlý s věží nad hlavní zámeckou budovou. Ve 2. polovině 18. století však byla věž zrušena a její přízemí přestavěno na velkou vstupní halu zaklenutou křížovou klenbou. V této době byla také vystavěna barokní sýpka vpravo od hlavního vjezdu do zámeckého areálu. V poslední čtvrtině 18. století byly také nově upraveny interiéry, v prvním patře byla zřízena kaple a zámek dostal novou střechu. V prvních desetiletích 19. století proběhly další architektonické úpravy, které daly zámku dnešní podobu. Předně byla stržena podstatná část jižního zámeckého křídla a byla postavena nová empírová vjezdová brána. Ještě v polovině 19. století byla u zámku pěkná okrasná zahrada, na které byl v roce 1836 objeven poklad (uherské dukáty, pražské a míšeňské groše). Zámek je dnes nepřístupný.
O. Štěpánek (F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006
historie

Nenakonický zámek založil někdy mezi lety 1717-1730 probošt olomoucké kapituly František Ferdinand hrabě Oedt, jehož erb se nyní nachází nad bývalým hlavním vchodem do hlavní zámecké budovy. Oedtův nástupce Otto Honorius Egkh (1730-1748) zámek rozšířil. Velké úpravy zámku provedl Egkhův nástupce Karel hrabě Martinic (olomoucký probošt v letech 1748-1767). Barokní úpravy zámku dokončil v roce 1780 další olomoucký probošt Jan Matěj Butz z Rollsberku. Probošt Maria Weickard hrabě Trautmannsdorff (1812-1826) se zasloužil o dnešní podobu zámku. V roce 1866 zámek vyhořel, ale v roce 1874 byl opět obyvatelný. Ve 20. letech 20. století se stal zámek majetkem zbytkového statkáře a byl upraven na byty. Po roce 1948 zámek vyvlastnil stát a zámecké budovy sloužily Státní vědecké knihovně v Olomouci jako depozitář. Dnes se zámek nachází ve zchátralém stavu.

O. Štěpánek, ( F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006

Komentáře

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Nenakonice

Místa v okolí

 socha sv. Iva
 boží muka
 Rakodavy
 kaple sv. Markéty
 Věrovany
 zvonice
 boží muka
 zvonice
 vodní mlýn
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Citov
 kaple sv. Rozálie
 kostel sv. Markéty
 kaple
 Hradecký rybník
 sousoší Piety
 zvonkohra
 boží muka
 Hanácké muzeum
 Majetín
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Viklický dvůr
 dům U Tří králů
 synagoga
 Tovačov
 kašna sv. Václava
 radnice
 Paní dům
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 rybník Kolečko
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kostel sv. Urbana
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Markéty
 cukrovar
 kaple sv. Markéty
 kaple
 kaple sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 Kokory
 socha sv. Floriána
 Grygov
 Troubky
 boží muka
 zvonice
 Hrubčice
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 kaple
 boží muka
 Kožušany
 kaple sv. Víta
 kaple sv. Arnošta
 Kralice na Hané
 lázně
 Rokytnice
 Cvrčovský mlýn
 Kralice na Hané
 Kokory
 kaple sv. Marka
 boží muka
 kamenný kříž
 kříž u Čechůvek
 Lobodice
 žudr
 kaple sv. Otýlie
 Žeravice
 Husův sbor
 socha Panny Marie
 Vsisko
 kaple sv. Matouše
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Velký Týnec
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Prokopa
 Polkovice
 socha selky
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Václava
 zvonice
 fort VIII
 kostel sv. Václava
 Hraza
 boží muka
 Velký Týnec
 kaple
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 fort VII
 kaple sv. Gottharda
 boží muka
 sousoší Piety
 Vrahovice
 Arboretum Vrahovice
 Rakůsky
 fort XI
 pozorovatelna CO
 Čekyně
 Čekyně II
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriana
 sousoší Piety
 Lipňany
 Čekyně I
 kaple Panny Marie
 Oděvní průmysl
 socha Panny Marie
 boží muka
 Penčičky
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Rosalie
 kostel sv. Ondřeje
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Praxedy
 hasičské muzeum
 socha sv. Anny
 Akciový pivovar
 Držovice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Obecní muzeum
 Betlémská kaple
 lázně Skalka
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 fort Va
 Skalička
 Záříčí
 Nové Sady-Povel
 Olšany u Prostějova
 automobilka Wikov
 boží muka
 Na Skalách
 bývalé vinohrady
 kaple sv. Kunhuty
 kaple sv. Bartoloměje
 Kováříkova vila
 kostel sv. Floriána
 fort XIII
 Prostějov
 kostel sv. Vavřince
 židovský hřbitov
 Městský dům
 bratrská škola
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Nová synagoga
 Národní dům
 Korvínský dům
 Přerov
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Jiří
 městské opevnění
 Salzerova reduta II
 synagoga
 Prostějov
 hřbitovní kaple
 městský hřbitov
 městské hradby
 stará radnice
 fort Tafelberg
 Smetanovy sady
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Součkův dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 židovský hřbitov
 fort V
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Bratrská škola
 nová radnice
 Prostějov
 kaple sv. Floriána
 Knížecí dům
 židovský hřbitov
 obecní kaplička
 socha žáby
 boží muka
 tržnice
 vila Hanse Passingera
 Městská knihovna
 sokolovna
 Tršice
 vila Neherových
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Korunní pevnůstka
 nádražní budova
 synagoga
 Kamenný mlýn
 vila Wilhelma Briesse
 Terezská brána
 kostel sv. Blažeje
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Vlkoš
 minerální pramen
 kostel sv. Prokopa
 dům U Černého koně
 Neptunova kašna
 vila Otto Zweiga
 fara
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Markéty
 Vávrův mlýn
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Caesarova kašna
 dům U Zlatého jelena
 Nový Hrádek
 Petrášův palác
 hotel Pivovar
 radnice
 Vřesovice
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 vila Primavesi
 Herkulova kašna
 Arcibiskupský palác
 Edelmannův palác
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 Okresní dům
 synagoga (Husův sbor)
 sochy Herkulů
 Salmův palác
 Židovská brána
 Kašna Tritónů
 Merkurova kašna
 Hanácká kasárna
 kadetní škola
 městské opevnění
 kostel sv. Mořice
 fort IV
 Buk
 socha oráče
 radnice
 Litovelská brána
 Podkova
 Pöttingeum
 vodní mlýn a olejna
 Kyselovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Urbana
 kaple sv. Bartoloměje
 dobytčí tržnice
 vodní mlýn
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Husův sbor
 kamenný kříž
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rocha
 Lazníky
 fort Galgenberg
 radnice
 zvonice
 socha Panny Marie
 Zákřov
 Velká Bystřice
 židovský hřbitov
 fort XV
 socha anděla
 krematorium
 Božka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiljí
 socha sv. Libora
 Chropyně
 boží muka
 boží muka
 kaple
 Klášterní Hradisko
 Čelechovice na Hané
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Vendelína
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Bartoloměje
 keltské sídliště
 Horní Moštěnice
 Prosenice
 Kojetín
 Chropyně
 kaple sv. Isidora
 Štátula
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Čechovice
 kaplička
 kaple sv. Jana a Pavla
 vysílač Předina
 Švédské šance
 ústínský žudr
 kamenný most
 Plachý mlýn
 kostel sv. Kunhuty
 Říkovice
 Štulbach
 kostel sv. Anny
 Státní lom
 kostel sv. Mikuláše
 Lazníčky
 zvonice
 mariánský sloup
 kaple sv. Donáta
 socha sv. Floriána
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Otěhřiby
 kaple sv. Jana a Pavla
 fort XVII
 Na skále
 kaple Panny Marie
 Doloplazy
 Dobrčice
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 kostel Všech svatých
 Víceměřice
 Dětkovice
 kaple sv. Floriána
 muzeum U veterána
 boží muka
 Varhany
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 Dobromilice
 fort XVIII
 Přestavlky
 Přestavlky
 boží muka
 Daskabát
 Lusthaus
 boží muka
 Brodek u Prostějova
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Želeč
 Bílý kámen
 Loučany
 boží muka
Základní informace místa
ID místa: 3710
Typ místa: zámek
Stav místa: chátrající
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 23.6.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Naposledy navštívené

reklama