Původně jednokřídlý barokní zámek z první třetiny 18. století vystavěný olomouckým proboštem F. F. hrabětem Oedtem. Poté byl několikrát přestavován, až dostal za probošta M.W. hraběte Trautmannsdorffa v první třetině 19. století dnešní podobu.
Hlavní obrázek místa
hlavní průčelí zámku s trojbokým rizalitem
od jihozápadu
© Ondřej Štěpánek 06/2006
Ves Nenakonice (od r. 1952 místní část obce Věrovany) leží asi 500 m jihovýchodně od Dubu nad Moravou a 11 km jihovýchodně od Olomouce. První zmínka o ní pochází již z roku 1131 v zakládací listině olomoucké kapituly, v jejímž majetku zůstala až do roku 1948. Nenakonice tvořily centrum statku, k němuž dále náležel nedaleký Dub nad Moravou, Dluhonice a v roce 1786 založená osada Sokol (od roku 1850 část obce Dub nad Moravou). Zámek (dnes č. p. 464) se nachází na východním okraji vsi při cestě na Dub nad Moravou. Místo pro stavbu bylo vybráno poblíž kapitulárního hospodářského dvora a sloužil zejména jako letní sídlo olomouckých proboštů a jako byt správce nenakonického statku. V 70. letech 20. století proběhl na zámku stavebně-historický průzkum, který odhalil skutečnost, že původní zámek byl menší barokní stavbou s věží uprostřed, obklopený okrasným barokním parkem. V této podobě však dlouho nezůstal, před polovinou 18. století byl zámek rozšířen o krátké severní a jižní křídlo, které dnes však z větší části neexistuje. V roce 1740 byl již zámek trojkřídlý s věží nad hlavní zámeckou budovou. Ve 2. polovině 18. století však byla věž zrušena a její přízemí přestavěno na velkou vstupní halu zaklenutou křížovou klenbou. V této době byla také vystavěna barokní sýpka vpravo od hlavního vjezdu do zámeckého areálu. V poslední čtvrtině 18. století byly také nově upraveny interiéry, v prvním patře byla zřízena kaple a zámek dostal novou střechu. V prvních desetiletích 19. století proběhly další architektonické úpravy, které daly zámku dnešní podobu. Předně byla stržena podstatná část jižního zámeckého křídla a byla postavena nová empírová vjezdová brána. Ještě v polovině 19. století byla u zámku pěkná okrasná zahrada, na které byl v roce 1836 objeven poklad (uherské dukáty, pražské a míšeňské groše). Zámek je dnes nepřístupný.
O. Štěpánek (F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006
historie

Nenakonický zámek založil někdy mezi lety 1717-1730 probošt olomoucké kapituly František Ferdinand hrabě Oedt, jehož erb se nyní nachází nad bývalým hlavním vchodem do hlavní zámecké budovy. Oedtův nástupce Otto Honorius Egkh (1730-1748) zámek rozšířil. Velké úpravy zámku provedl Egkhův nástupce Karel hrabě Martinic (olomoucký probošt v letech 1748-1767). Barokní úpravy zámku dokončil v roce 1780 další olomoucký probošt Jan Matěj Butz z Rollsberku. Probošt Maria Weickard hrabě Trautmannsdorff (1812-1826) se zasloužil o dnešní podobu zámku. V roce 1866 zámek vyhořel, ale v roce 1874 byl opět obyvatelný. Ve 20. letech 20. století se stal zámek majetkem zbytkového statkáře a byl upraven na byty. Po roce 1948 zámek vyvlastnil stát a zámecké budovy sloužily Státní vědecké knihovně v Olomouci jako depozitář. Dnes se zámek nachází ve zchátralém stavu.

O. Štěpánek, ( F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Nenakonice

Místa v okolí

 socha sv. Iva
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 Rakodavy
 Věrovany
 zvonice
 zvonice
 vodní mlýn
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Citov
 kaple sv. Rozálie
 kaple
 kostel sv. Markéty
 Hradecký rybník
 sousoší Piety
 zvonkohra
 boží muka
 Hanácké muzeum
 Majetín
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 boží muka
 Viklický dvůr
 dům U Tří králů
 Tovačov
 kašna sv. Václava
 radnice
 Paní dům
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 rybník Kolečko
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Markéty
 kostel sv. Urbana
 cukrovar
 kaple sv. Markéty
 kaple
 kaple sv. Floriána
 Troubky
 socha sv. Floriána
 Grygov
 zvonice sv. Václava
 Kokory
 boží muka
 zvonice
 Hrubčice
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 kaple
 Kožušany
 kaple sv. Víta
 boží muka
 Kralice na Hané
 kaple sv. Arnošta
 Cvrčovský mlýn
 Kralice na Hané
 lázně
 Rokytnice
 Kokory
 kaple sv. Marka
 boží muka
 kamenný kříž
 Lobodice
 kříž u Čechůvek
 žudr
 kaple sv. Otýlie
 Žeravice
 Husův sbor
 kaple sv. Matouše
 socha Panny Marie
 Vsisko
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Velký Týnec
 boží muka
 socha selky
 kostel sv. Prokopa
 Polkovice
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Václava
 fort VIII
 zvonice
 kostel sv. Václava
 Hraza
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 Velký Týnec
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Gottharda
 fort VII
 boží muka
 Vrahovice
 sousoší Piety
 Arboretum Vrahovice
 pozorovatelna CO
 fort XI
 Rakůsky
 Čekyně II
 Čekyně
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriana
 sousoší Piety
 Čekyně I
 kaple Panny Marie
 Oděvní průmysl
 socha Panny Marie
 parní pila a mlýn
 boží muka
 Penčičky
 boží muka
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Ondřeje
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Rosalie
 kaple sv. Praxedy
 hasičské muzeum
 Akciový pivovar
 socha sv. Anny
 Držovice
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 Obecní muzeum
 Betlémská kaple
 kaple sv. Anny
 lázně Skalka
 fort Va
 Skalička
 kaple sv. Floriána
 Záříčí
 Nové Sady-Povel
 Olšany u Prostějova
 automobilka Wikov
 boží muka
 Na Skalách
 kaple sv. Kunhuty
 Kováříkova vila
 kaple sv. Bartoloměje
 kostel sv. Floriána
 fort XIII
 Prostějov
 Městský dům
 bratrská škola
 kostel sv. Vavřince
 židovský hřbitov
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Nová synagoga
 Národní dům
 Korvínský dům
 Přerov
 synagoga
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Jiří
 městské opevnění
 Smetanovy sady
 Prostějov
 fort Tafelberg
 městský hřbitov
 městské hradby
 stará radnice
 Nový dům
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Součkův dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 fort V
 socha T. G. Masaryka
 židovský hřbitov
 Bratrská škola
 kaple sv. Floriána
 Knížecí dům
 židovský hřbitov
 nová radnice
 Prostějov
 obecní kaplička
 socha žáby
 vila Hanse Passingera
 Městská knihovna
 sokolovna
 boží muka
 Tršice
 tržnice
 vila Neherových
 kaple sv. Floriána
 Korunní pevnůstka
 nádražní budova
 kostel sv. Blažeje
 boží muka
 kaple Panny Marie
 synagoga
 vila Wilhelma Briesse
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 kostel sv. Prokopa
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 minerální pramen
 Vlkoš
 fara
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Markéty
 dům U Černého koně
 Neptunova kašna
 vila Otto Zweiga
 Vávrův mlýn
 dům U Zlatého jelena
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 vila Primavesi
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Caesarova kašna
 Nový Hrádek
 Petrášův palác
 hotel Pivovar
 radnice
 Vřesovice
 sochy Herkulů
 Salmův palác
 Židovská brána
 Herkulova kašna
 Arcibiskupský palác
 Edelmannův palác
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 Okresní dům
 synagoga (Husův sbor)
 Kašna Tritónů
 Merkurova kašna
 městské opevnění
 kostel sv. Mořice
 fort IV
 Litovelská brána
 Podkova
 Pöttingeum
 socha oráče
 Buk
 radnice
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Anny
 Kyselovice
 kaple sv. Bartoloměje
 dobytčí tržnice
 kaple sv. Anny
 vodní mlýn
 kaple sv. Urbana
 boží muka
 boží muka
 Husův sbor
 kamenný kříž
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rocha
 fort Galgenberg
 Lazníky
 radnice
 zvonice
 socha anděla
 krematorium
 židovský hřbitov
 fort XV
 Zákřov
 Velká Bystřice
 socha Panny Marie
 Božka
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiljí
 socha sv. Libora
 Chropyně
 kaple
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 Klášterní Hradisko
 Čelechovice na Hané
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Bartoloměje
 Horní Moštěnice
 Prosenice
 Kojetín
 Chropyně
 kaple sv. Isidora
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Štátula
 Čechovice
 kaple sv. Jana a Pavla
 vysílač Předina
 Švédské šance
 ústínský žudr
 kamenný most
 Plachý mlýn
 kostel sv. Kunhuty
 Říkovice
 Štulbach
 kostel sv. Anny
 Státní lom
 kostel sv. Mikuláše
 zvonice
 mariánský sloup
 Lazníčky
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Donáta
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Otěhřiby
 kaple sv. Jana a Pavla
 fort XVII
 Na skále
 kaple Panny Marie
 Doloplazy
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 kostel Všech svatých
 Víceměřice
 Dobrčice
 muzeum U veterána
 Dětkovice
 kaple sv. Floriána
 pramen sv. Jiří
 Varhany
 boží muka
 fort XVIII
 Lázně Slatinice
 Dobromilice
 Přestavlky
 Přestavlky
 boží muka
 Daskabát
 Lusthaus
 boží muka
 Brodek u Prostějova
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Želeč
 Bílý kámen
 Loučany
 boží muka
Základní informace místa
ID místa: 3710
Typ místa: zámek
Stav místa: chátrající
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 23.6.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

reklama