Původně jednokřídlý barokní zámek z první třetiny 18. století vystavěný olomouckým proboštem F. F. hrabětem Oedtem. Poté byl několikrát přestavován, až dostal za probošta M.W. hraběte Trautmannsdorffa v první třetině 19. století dnešní podobu.
Hlavní obrázek místa
Nenakonice
© Ivo Rozehnal, 05/2009
Ves Nenakonice (od r. 1952 místní část obce Věrovany) leží asi 500 m jihovýchodně od Dubu nad Moravou a 11 km jihovýchodně od Olomouce. První zmínka o ní pochází již z roku 1131 v zakládací listině olomoucké kapituly, v jejímž majetku zůstala až do roku 1948. Nenakonice tvořily centrum statku, k němuž dále náležel nedaleký Dub nad Moravou, Dluhonice a v roce 1786 založená osada Sokol (od roku 1850 část obce Dub nad Moravou). Zámek (dnes č. p. 464) se nachází na východním okraji vsi při cestě na Dub nad Moravou. Místo pro stavbu bylo vybráno poblíž kapitulárního hospodářského dvora a sloužil zejména jako letní sídlo olomouckých proboštů a jako byt správce nenakonického statku. V 70. letech 20. století proběhl na zámku stavebně-historický průzkum, který odhalil skutečnost, že původní zámek byl menší barokní stavbou s věží uprostřed, obklopený okrasným barokním parkem. V této podobě však dlouho nezůstal, před polovinou 18. století byl zámek rozšířen o krátké severní a jižní křídlo, které dnes však z větší části neexistuje. V roce 1740 byl již zámek trojkřídlý s věží nad hlavní zámeckou budovou. Ve 2. polovině 18. století však byla věž zrušena a její přízemí přestavěno na velkou vstupní halu zaklenutou křížovou klenbou. V této době byla také vystavěna barokní sýpka vpravo od hlavního vjezdu do zámeckého areálu. V poslední čtvrtině 18. století byly také nově upraveny interiéry, v prvním patře byla zřízena kaple a zámek dostal novou střechu. V prvních desetiletích 19. století proběhly další architektonické úpravy, které daly zámku dnešní podobu. Předně byla stržena podstatná část jižního zámeckého křídla a byla postavena nová empírová vjezdová brána. Ještě v polovině 19. století byla u zámku pěkná okrasná zahrada, na které byl v roce 1836 objeven poklad (uherské dukáty, pražské a míšeňské groše). Zámek je dnes nepřístupný.
O. Štěpánek (F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006
historie

Nenakonický zámek založil někdy mezi lety 1717-1730 probošt olomoucké kapituly František Ferdinand hrabě Oedt, jehož erb se nyní nachází nad bývalým hlavním vchodem do hlavní zámecké budovy. Oedtův nástupce Otto Honorius Egkh (1730-1748) zámek rozšířil. Velké úpravy zámku provedl Egkhův nástupce Karel hrabě Martinic (olomoucký probošt v letech 1748-1767). Barokní úpravy zámku dokončil v roce 1780 další olomoucký probošt Jan Matěj Butz z Rollsberku. Probošt Maria Weickard hrabě Trautmannsdorff (1812-1826) se zasloužil o dnešní podobu zámku. V roce 1866 zámek vyhořel, ale v roce 1874 byl opět obyvatelný. Ve 20. letech 20. století se stal zámek majetkem zbytkového statkáře a byl upraven na byty. Po roce 1948 zámek vyvlastnil stát a zámecké budovy sloužily Státní vědecké knihovně v Olomouci jako depozitář. Dnes se zámek nachází ve zchátralém stavu.

O. Štěpánek, ( F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983), 23.6. 2006

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Nenakonice

Místa v okolí

 socha sv. Iva
 boží muka
 Rakodavy
 kaple sv. Markéty
 Věrovany
 zvonice
 boží muka
 zvonice
 vodní mlýn
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Citov
 kaple sv. Rozálie
 kaple
 kostel sv. Markéty
 sousoší Piety
 Hradecký rybník
 zvonkohra
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Majetín
 Hanácké muzeum
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Jiří
 boží muka
 Viklický dvůr
 Tovačov
 synagoga
 dům U Tří králů
 kašna sv. Václava
 radnice
 židovský hřbitov
 kostel sv. Václava
 Paní dům
 rybník Kolečko
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Blatecký mlýn
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 socha sv. Linharta
 kostel sv. Markéty
 kostel sv. Urbana
 kaple sv. Markéty
 cukrovar
 kaple
 kaple sv. Floriána
 socha sv. Floriána
 Grygov
 Troubky
 zvonice sv. Václava
 Kokory
 boží muka
 zvonice
 Hrubčice
 kaple sv. Anny
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple
 Kožušany
 kaple sv. Víta
 kaple sv. Arnošta
 Kralice na Hané
 Rokytnice
 Cvrčovský mlýn
 Kralice na Hané
 lázně
 Kokory
 kaple sv. Marka
 kamenný kříž
 boží muka
 Lobodice
 kříž u Čechůvek
 žudr
 kaple sv. Otýlie
 Žeravice
 Vsisko
 Husův sbor
 kaple sv. Matouše
 socha Panny Marie
 zvonice
 Velký Týnec
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 Polkovice
 boží muka
 socha selky
 boží muka
 kostel sv. Prokopa
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 zvonice
 fort VIII
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Václava
 Hraza
 kostel sv. Václava
 boží muka
 Velký Týnec
 most přes Blatu
 kaple sv. Floriána
 kaple
 fort VII
 kaple sv. Gottharda
 boží muka
 sousoší Piety
 Vrahovice
 Arboretum Vrahovice
 Rakůsky
 fort XI
 pozorovatelna CO
 Čekyně II
 Čekyně
 Čekyně I
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriana
 sousoší Piety
 kaple Panny Marie
 Oděvní průmysl
 socha Panny Marie
 Penčičky
 kaple sv. Prokopa
 boží muka
 boží muka
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Rosalie
 kostel sv. Ondřeje
 kostel sv. Urbana
 socha sv. Anny
 kaple sv. Praxedy
 hasičské muzeum
 Akciový pivovar
 boží muka
 Držovice
 kaple sv. Floriána
 Betlémská kaple
 Obecní muzeum
 kaple sv. Anny
 lázně Skalka
 kaple sv. Floriána
 fort Va
 Skalička
 Záříčí
 Nové Sady-Povel
 Olšany u Prostějova
 automobilka Wikov
 boží muka
 Na Skalách
 kaple sv. Kunhuty
 kaple sv. Bartoloměje
 Kováříkova vila
 kostel sv. Floriána
 fort XIII
 Prostějov
 židovský hřbitov
 Městský dům
 bratrská škola
 kostel sv. Vavřince
 Korvínský dům
 Přerov
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Nová synagoga
 Národní dům
 kostel sv. Jiří
 městské opevnění
 Salzerova reduta II
 synagoga
 fort Tafelberg
 Smetanovy sady
 Prostějov
 městský hřbitov
 městské hradby
 stará radnice
 fort V
 socha T. G. Masaryka
 Nový dům
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Součkův dům
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 židovský hřbitov
 nová radnice
 Prostějov
 Bratrská škola
 kaple sv. Floriána
 Knížecí dům
 židovský hřbitov
 sokolovna
 Tršice
 boží muka
 tržnice
 vila Hanse Passingera
 obecní kaplička
 socha žáby
 Městská knihovna
 boží muka
 vila Neherových
 kaple sv. Floriána
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 vila Wilhelma Briesse
 Korunní pevnůstka
 nádražní budova
 kostel sv. Blažeje
 boží muka
 kaple Panny Marie
 synagoga
 minerální pramen
 kostel sv. Prokopa
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Vlkoš
 vila Otto Zweiga
 fara
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Markéty
 dům U Černého koně
 Neptunova kašna
 radnice
 Vřesovice
 Nový Hrádek
 Vávrův mlýn
 dům U Zlatého jelena
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 vila Primavesi
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Caesarova kašna
 Petrášův palác
 hotel Pivovar
 synagoga (Husův sbor)
 sochy Herkulů
 Salmův palác
 Židovská brána
 Herkulova kašna
 Arcibiskupský palác
 Edelmannův palác
 boží muka
 Lidová hvězdárna
 Okresní dům
 městské opevnění
 kostel sv. Mořice
 Kašna Tritónů
 Merkurova kašna
 Buk
 radnice
 socha oráče
 fort IV
 Litovelská brána
 Podkova
 Pöttingeum
 Kyselovice
 kaple sv. Bartoloměje
 dobytčí tržnice
 vodní mlýn
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Urbana
 kamenný kříž
 boží muka
 boží muka
 Husův sbor
 kaple sv. Anny
 radnice
 fort Galgenberg
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rocha
 Lazníky
 Zákřov
 Velká Bystřice
 socha Panny Marie
 židovský hřbitov
 fort XV
 zvonice
 socha anděla
 krematorium
 kaple sv. Floriána
 Božka
 kostel sv. Jiljí
 Chropyně
 socha sv. Libora
 boží muka
 boží muka
 kaple
 Klášterní Hradisko
 Čelechovice na Hané
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 cukrovar
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Kojetín
 Chropyně
 kaple sv. Bartoloměje
 Horní Moštěnice
 Prosenice
 kaple sv. Isidora
 Čechovice
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Štátula
 kaplička
 kaple sv. Jana a Pavla
 vysílač Předina
 Švédské šance
 ústínský žudr
 kamenný most
 Plachý mlýn
 kostel sv. Kunhuty
 Říkovice
 Štulbach
 kostel sv. Anny
 Státní lom
 Lazníčky
 kostel sv. Mikuláše
 zvonice
 mariánský sloup
 kaple sv. Donáta
 socha sv. Floriána
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 Otěhřiby
 Na skále
 kaple sv. Jana a Pavla
 fort XVII
 Doloplazy
 kaple Panny Marie
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 kostel Všech svatých
 Víceměřice
 Dobrčice
 kaple sv. Floriána
 muzeum U veterána
 Dětkovice
 boží muka
 Varhany
 pramen sv. Jiří
 Dobromilice
 fort XVIII
 Lázně Slatinice
 Přestavlky
 Přestavlky
 boží muka
 Daskabát
 Lusthaus
 boží muka
 Brodek u Prostějova
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Floriána
 Želeč
 Bílý kámen
 Loučany
 boží muka
Základní informace místa
ID místa: 3710
Typ místa: zámek
Stav místa: chátrající
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 23.6.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Cestování

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

Jak na Nový rok, tak po celý rok ..... a začínal rok vždy 1. lednem?

Hrady a zámky

Ještě pár hodin a zase budeme o rok starší. Vánoční svátky utekly jako voda a nás čeká loučení. Už brzy se rozloučíme s rokem starým rokem a přivítáme nový. Tato doba je už tradičně spojena s veselím. Bylo tomu tak ale odjakživa?

Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Zajímavosti

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

reklama