Klášter byl založen r. 1077 Otou I. Olomouckým a jeho chotí Eufemií. Benediktini byli ve 12. stol. nahrazeni premonstráty. Klášter byl opakovaně pobořen (např. r. 1241 Mongoly, r. 1642 Švédy) a opraven. V 17. a 18. stol. získal při přestavbách (projekt G. P. Tencalla) současný barokní ráz.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na bývalý klášterní komplex od řeky
© Jan P. Štěpánek 03/2011
Klášterní Hradisko je jedinečný klášterní komplex, který se nachází 1,5 km severovýchodním směrem od centra Olomouce. Klášter se průběhem let stal v 18. století na nějakou dobu nejvýznamnějším centrem moravské výtvarné kultury. V 18. stol. byl i významným centrem moravského jansenismu a divadelnictví. Stavebně je klášter velkolepým barokním komplexem na němž pracovalo mnoho slavných cizích i domácích umělců. Areál tvoří velký obdélný komplex severojižního směru. Nároží zdůrazňují polygonální věžice. Střed komplexu zaujímá vysoká hlavní věž , k níž se po západní straně připojuje konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a po východní straně knihovna. Dohromady tak tvoří příčné křídlo, které odděluje vlastní raně barokní konvent v severní části od vrcholně barokní prelatury. Konventní část je rozdělena dvěma vnitřními křídly na do tří malých samostatných nádvoří . Součástí kláštera je i severní zahrada a hospodářský dvůr se starou zahradou na jihovýchodě. Od roku 1802 klášter slouží jako vojenská nemocnice. V 90. letech 20. století prodělal celý zchátralý komplex náročnou památkovou obnovu, spojenou s rekonstrukcí barokní báně věže.
Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 28.7. 2005
historie

Klášter byl založen olomouckým knížetem Otou I. Sličným a jeho chotí Eufemií v roce 1077 a darovali mu řadu vsí. Zakládací akt potvrdil Otův bratr, český kníže Vratislav II. Konvent byl osazen z břevnovského kláštera a stal se rodinným klášterem olomouckých Přemyslovců i jejich pohřebištěm. Roku 1138 údajně začal opat Bohumil stavět definitivní budovy kláštera namísto dosavadního provisoria. Není zde však zmínka o kostele. Dle klášterní tradice se uvádí, že klášter dostal po svém založení již existující kostel sv. Štěpána. Klášter od svého založení připadl benediktinům. Biskup Jindřich II. Zdík se však přičinil o jejich vypuzení a nahrazení premonstráty. Opat Michal nechal kolem roku 1174 klášter obehnat vysokými zdmi a za opata Hilaria byl roku 1197 nově vysvěcen hlavní klášterní kostel Spasitele a sv. Štěpána, tehdy vybudovaný jako novostavba. Starý kostelík sv. Štěpána asi sloužil nadále jako farní kostel. Roku 1241 byl klášter…  číst dále

Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 28.7. 2005

otvíračka

Prohlídky kláštera s průvodcem: každou první sobotu v měsíci v každou celou od 9:00 do 12:00. každý čtvrtek v každou celou od 14:00 do 16:00. Vstupné: 30 / 60 kč. Kostel sv. Štěpána: mše Po - So 16:45, Ne 8:00. Klášterní knihovna: Po - St, Pá od 13:00 do 14: 00.

10.6. 2005

pověsti

Zazdění mniši.

Podle legendy se v klášteře občas ozývá zpěv několika mnichů. Stalo se to velmi dávno, že už se ani neví jak to doopravdy bylo. V klášteře žili mniši, trávili čas motlitbami a ve službě boží. Našel se však mezi nimi jeden, který měl černou duši. Tehdy klášter navštěvovala zbožná kněžna Durancie. Chodívala bezpečnou podzemní chodbou na bohoslužby z olomouckého hradu. Jednou, když šla osamocena, přiskočil k ní onen mnich a velmi po ní toužil. Kněžnu obtěžoval a nakonec ji alspoň políbil. Zbožná kněžna nechala mnicha a několik dalších, kteří o tom skutku věděli, zazdít do oné chodby. Marně mniši prosili o milost, skulinami prostrkovali ruce, zedníci pracovali rychle. Kněžna pak na klášter zanevřela. Zpěv mnichů po staletí varuje před sklouznutím na špatnou cestu.

IvoR-Moravskoslezské pověsti(J+J Poláškovi 2000), 14.6. 2006

Půdorys místa

půdorys kláštera
© A. Prokop : Die Markgraftschaft Mähren in kunstgeschichtlichen Beziehung, Band I-IV, R. Spies & Co. Verlag, Wien 1904
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc-Klášterní Hradisko

Místa v okolí

 Klášterní Hradisko
 vojenský hřbitov
 kaple sv. Anny
 Podkova
 dobytčí tržnice
 kaplička
 socha Panny Marie
 sochy Herkulů
 Kašna Tritónů
 Arcibiskupský palác
 Židovská brána
 boží muka
 vila Primavesi
 Nový Hrádek
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 kostel sv. Mořice
 nádražní budova
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 radnice
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Blažeje
 Pöttingeum
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Litovelská brána
 Terezská brána
 Kamenný mlýn
 tržnice
 synagoga
 vila Otto Zweiga
 kostel sv. Barbory
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 Salzerova reduta II
 fort II
 obecní kaplička
 Smetanovy sady
 fort Galgenberg
 kaplička
 kaple sv. Isidora
 fort Tafelberg
 židovský hřbitov
 fort IV
 kamenný kříž
 Nové Sady-Povel
 krematorium
 fort XX
 socha Panny Marie
 fort XV
 kostel sv. Urbana
 fort V
 boží muka
 fort Va
 kostel sv. Ondřeje
 kostel sv. Jiljí
 boží muka
 fort XIII
 fort XIX
 kaple sv. Josefa
 fort VIII
 fort VII
 fort XVII
 fort XI
 boží muka
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 kaplička
 boží muka
 Moravská Loděnice
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Donáta
 zvonička
 dům Jiřího Wolkera
 fort XVIII
 boží muka
 kostel sv. Matouše
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 fojtství
 boží muka
 Dolany
 boží muka
 boží muka
 Vsisko
 Velká Bystřice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Matouše
 radnice
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Leonarda
 Kožušany
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 Skrbeň
 kostel sv. Barbory
 Velký Týnec
 ústínský žudr
 boží muka
 kaple
 Husův sbor
 Grygov
 Skrbeň
 kamenný most
 Blatecký mlýn
 vysílač Radíkov
 boží muka
 socha sv. Linharta
 fort II Radíkov
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rocha
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 Božka
 Velký Týnec
 boží muka
 most přes Blatu
 Starý mlýn
 kaple
 žudr
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Rosalie
 vodní mlýn
 Hanácké skanzen
 žudr
 boží muka
 sousoší Piety
 kaple sv. Floriána
 kaple
 kaple Panny Marie
 rychta
 parní pila a mlýn
 mariánský sloup
 boží muka
 hasičské muzeum
 boží muka
 Obecní muzeum
 socha sv. Anny
 boží muka
 Olšany u Prostějova
 socha anděla
 kostel sv. Floriána
 kaple
 kostel sv. Jiří
 Betlémská kaple
 Náklo
 socha sv. Floriána
 Náklo
 kaple sv. Praxedy
 boží muka
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 dřevěná zvonička
 boží muka
 cukrovar
 pískovna
 kostel sv. Martina
 zvonice
 kostel sv. Václava
 Otěhřiby
 Majetín
 fara
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Tepenec
 kaple sv. Floriana
 pramen sv. Víta
 zvonice
 boží muka
 pramen sv. Václava
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 Unčovice
 sloup s Pietou
 Senice na Hané
 muzeum U veterána
 kaple sv. Josefa
 Loučany
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 kaple sv. Anny
 kaple
 socha Ecce Homo
 boží muka
 smírčí kříž
 boží muka
 socha žáby
 Tršice
 kaple sv. Markéty
 sloup Ecce homo
 Hrdibořické rybníky
 Lusthaus
 Hluboký
 Expozice času
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Jana a Pavla
 mariánský sloup
 Drahanovice
 Drahanovice
 evangelický kostel
 Žerotín
 boží muka
 kaple sv. Kunhuty
 kaple sv. Marty
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Isidora
 Zelená budka
 Šternberk
 kaple sv. Floriána
 Dubčany
 kostel Všech svatých
 domovní portál
 Kokory
 Náměšť na Hané
 Daskabát
 Bílý kámen
 sousoší Kalvárie
 zvonkohra
 Nenakonice
 kostel sv. Kunhuty
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 socha sv. Iva
 hrobka rodu Kinských
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 sušárna chmele
 kaple
 vodní mlýn
 Varhany
 Kokory
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 Penčičky
 Státní lom
 Šargounský mlýn
 boží muka
 Čekyně II
 kaple sv. Marka
 Dubový kopec
 kostel sv. Vavřince
 Zákřov
 boží muka
 boží muka
 Čelechovice na Hané
 kaple sv. Anny
 kříž u Čechůvek
 Čekyně I
 Žeravice
 Držovice
 Velký Kosíř
 cukrovar
 Vrahovice
 Lazníčky
 socha oráče
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 Arboretum Vrahovice
 zvonice
 Plachý mlýn
 sousoší Piety
 kaple sv. Floriána
 dvoupatrový most
 Lazníky
 Těšíkovská kyselka
 kaple Panny Marie
 městské opevnění
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 Akciový pivovar
 Čekyně
 Oděvní průmysl
 boží muka
 morový sloup
 Langův dům
 radnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 vodní elektrárna
 sýpka
 Kostelec na Hané
 automobilka Wikov
 vila Neherových
 trojiční sloup
 Kováříkova vila
 radnice
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 pomník Petra Bezruče
 Součkův dům
 Národní dům
 Bratrská škola
 Smetanovy sady
 Nová synagoga
 městské hradby
 Buk
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 kaple sv. Urbana
 sokolovna
 nová radnice
 socha T. G. Masaryka
 Malý Rabštýn
 Černý dvůr
 pomník
 Lidová hvězdárna
 kostel sv. Anny
 kaple sv. Alfonse
 Bělá
Základní informace místa
ID místa: 3060
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 28.7.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

reklama