Klášter byl založen r. 1077 Otou I. Olomouckým a jeho chotí Eufemií. Benediktini byli ve 12. stol. nahrazeni premonstráty. Klášter byl opakovaně pobořen (např. r. 1241 Mongoly, r. 1642 Švédy) a opraven. V 17. a 18. stol. získal při přestavbách (projekt G. P. Tencalla) současný barokní ráz.
Hlavní obrázek místa
© de ardoise 06/2005
Klášterní Hradisko je jedinečný klášterní komplex, který se nachází 1,5 km severovýchodním směrem od centra Olomouce. Klášter se průběhem let stal v 18. století na nějakou dobu nejvýznamnějším centrem moravské výtvarné kultury. V 18. stol. byl i významným centrem moravského jansenismu a divadelnictví. Stavebně je klášter velkolepým barokním komplexem na němž pracovalo mnoho slavných cizích i domácích umělců. Areál tvoří velký obdélný komplex severojižního směru. Nároží zdůrazňují polygonální věžice. Střed komplexu zaujímá vysoká hlavní věž , k níž se po západní straně připojuje konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a po východní straně knihovna. Dohromady tak tvoří příčné křídlo, které odděluje vlastní raně barokní konvent v severní části od vrcholně barokní prelatury. Konventní část je rozdělena dvěma vnitřními křídly na do tří malých samostatných nádvoří . Součástí kláštera je i severní zahrada a hospodářský dvůr se starou zahradou na jihovýchodě. Od roku 1802 klášter slouží jako vojenská nemocnice. V 90. letech 20. století prodělal celý zchátralý komplex náročnou památkovou obnovu, spojenou s rekonstrukcí barokní báně věže.
Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 28.7. 2005
historie

Klášter byl založen olomouckým knížetem Otou I. Sličným a jeho chotí Eufemií v roce 1077 a darovali mu řadu vsí. Zakládací akt potvrdil Otův bratr, český kníže Vratislav II. Konvent byl osazen z břevnovského kláštera a stal se rodinným klášterem olomouckých Přemyslovců i jejich pohřebištěm. Roku 1138 údajně začal opat Bohumil stavět definitivní budovy kláštera namísto dosavadního provisoria. Není zde však zmínka o kostele. Dle klášterní tradice se uvádí, že klášter dostal po svém založení již existující kostel sv. Štěpána. Klášter od svého založení připadl benediktinům. Biskup Jindřich II. Zdík se však přičinil o jejich vypuzení a nahrazení premonstráty. Opat Michal nechal kolem roku 1174 klášter obehnat vysokými zdmi a za opata Hilaria byl roku 1197 nově vysvěcen hlavní klášterní kostel Spasitele a sv. Štěpána, tehdy vybudovaný jako novostavba. Starý kostelík sv. Štěpána asi sloužil nadále jako farní kostel. Roku 1241 byl klášter…  číst dále

Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 28.7. 2005

otvíračka

Prohlídky kláštera s průvodcem: každou první sobotu v měsíci v každou celou od 9:00 do 12:00. každý čtvrtek v každou celou od 14:00 do 16:00. Vstupné: 30 / 60 kč. Kostel sv. Štěpána: mše Po - So 16:45, Ne 8:00. Klášterní knihovna: Po - St, Pá od 13:00 do 14: 00.

10.6. 2005

pověsti

Zazdění mniši.

Podle legendy se v klášteře občas ozývá zpěv několika mnichů. Stalo se to velmi dávno, že už se ani neví jak to doopravdy bylo. V klášteře žili mniši, trávili čas motlitbami a ve službě boží. Našel se však mezi nimi jeden, který měl černou duši. Tehdy klášter navštěvovala zbožná kněžna Durancie. Chodívala bezpečnou podzemní chodbou na bohoslužby z olomouckého hradu. Jednou, když šla osamocena, přiskočil k ní onen mnich a velmi po ní toužil. Kněžnu obtěžoval a nakonec ji alspoň políbil. Zbožná kněžna nechala mnicha a několik dalších, kteří o tom skutku věděli, zazdít do oné chodby. Marně mniši prosili o milost, skulinami prostrkovali ruce, zedníci pracovali rychle. Kněžna pak na klášter zanevřela. Zpěv mnichů po staletí varuje před sklouznutím na špatnou cestu.

IvoR-Moravskoslezské pověsti(J+J Poláškovi 2000), 14.6. 2006

Půdorys místa

půdorys kláštera
© A. Prokop : Die Markgraftschaft Mähren in kunstgeschichtlichen Beziehung, Band I-IV, R. Spies & Co. Verlag, Wien 1904
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc-Klášterní Hradisko

Místa v okolí

 Klášterní Hradisko
 vojenský hřbitov
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 Podkova
 socha Panny Marie
 Kašna Tritónů
 Arcibiskupský palác
 sochy Herkulů
 Židovská brána
 Nový Hrádek
 vila Primavesi
 Korunní pevnůstka
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 kostel sv. Mořice
 Krajinská lékárna
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 radnice
 nádražní budova
 kaple sv. Markéty
 fort XXII Lazecký
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 kostel sv. Blažeje
 Pöttingeum
 Kamenný mlýn
 tržnice
 Terezská brána
 Litovelská brána
 vila Otto Zweiga
 synagoga
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Barbory
 fort II
 obecní kaplička
 Smetanovy sady
 kaplička
 kaple sv. Isidora
 fort Galgenberg
 fort IV
 fort Tafelberg
 židovský hřbitov
 Nové Sady-Povel
 kamenný kříž
 krematorium
 fort XX
 socha Panny Marie
 fort XV
 fort V
 kostel sv. Urbana
 boží muka
 fort Va
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 kostel sv. Jiljí
 fort XIII
 kaple sv. Josefa
 fort XIX
 fort VIII
 fort VII
 fort XVII
 fort XI
 boží muka
 Horka
 boží muka
 kaplička
 kostel sv. Mikuláše
 Moravská Loděnice
 kaple sv. Donáta
 kaple Panny Marie
 dům Jiřího Wolkera
 zvonička
 boží muka
 fort XVIII
 fojtství
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 kostel sv. Matouše
 boží muka
 Dolany
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Matouše
 Vsisko
 Velká Bystřice
 radnice
 boží muka
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Kožušany
 kostel sv. Leonarda
 kostel sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 Skrbeň
 kostel sv. Barbory
 Velký Týnec
 ústínský žudr
 boží muka
 kaple
 Husův sbor
 Skrbeň
 Grygov
 kamenný most
 Blatecký mlýn
 vysílač Radíkov
 boží muka
 socha sv. Linharta
 kaple sv. Floriána
 fort II Radíkov
 kaple sv. Rocha
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 Velký Týnec
 Božka
 boží muka
 most přes Blatu
 kaple
 Starý mlýn
 žudr
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Rosalie
 vodní mlýn
 Hanácké skanzen
 žudr
 boží muka
 sousoší Piety
 kaple Panny Marie
 kaple
 kaple sv. Floriána
 parní pila a mlýn
 mariánský sloup
 boží muka
 rychta
 boží muka
 hasičské muzeum
 Obecní muzeum
 boží muka
 Olšany u Prostějova
 socha sv. Anny
 socha anděla
 kostel sv. Floriána
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 Betlémská kaple
 kaple
 socha sv. Floriána
 Náklo
 kaple sv. Praxedy
 boží muka
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 dřevěná zvonička
 cukrovar
 pískovna
 zvonice
 kostel sv. Martina
 kostel sv. Václava
 Otěhřiby
 fara
 Majetín
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Tepenec
 kaple sv. Floriana
 boží muka
 pramen sv. Víta
 zvonice
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 pramen sv. Václava
 sloup s Pietou
 Unčovice
 kaple sv. Josefa
 Senice na Hané
 muzeum U veterána
 Loučany
 Lázně Slatinice
 pramen sv. Jiří
 kaple
 socha Ecce Homo
 boží muka
 kaple sv. Anny
 smírčí kříž
 boží muka
 Tršice
 socha žáby
 sloup Ecce homo
 Hrdibořické rybníky
 kaple sv. Markéty
 Lusthaus
 Expozice času
 Hluboký
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Jana a Pavla
 Drahanovice
 mariánský sloup
 Drahanovice
 boží muka
 kaple sv. Kunhuty
 evangelický kostel
 Žerotín
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Marty
 kaple sv. Isidora
 Zelená budka
 Šternberk
 kaple sv. Floriána
 Dubčany
 Kokory
 Náměšť na Hané
 Daskabát
 kostel Všech svatých
 domovní portál
 Bílý kámen
 zvonkohra
 Nenakonice
 sousoší Kalvárie
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Iva
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 hrobka rodu Kinských
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 Varhany
 sušárna chmele
 kaple
 vodní mlýn
 Kokory
 povodňové zídky
 Penčičky
 kaple sv. Floriána
 Státní lom
 Čekyně II
 Šargounský mlýn
 boží muka
 kaple sv. Marka
 Dubový kopec
 kostel sv. Vavřince
 Zákřov
 boží muka
 boží muka
 Čelechovice na Hané
 Čekyně I
 Žeravice
 kříž u Čechůvek
 kaple sv. Anny
 Držovice
 Velký Kosíř
 cukrovar
 Vrahovice
 Lazníčky
 socha oráče
 kaple sv. Otýlie
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn a olejna
 zvonice
 Arboretum Vrahovice
 Plachý mlýn
 sousoší Piety
 kaple sv. Floriána
 dvoupatrový most
 Těšíkovská kyselka
 Lazníky
 kaple Panny Marie
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 Akciový pivovar
 Čekyně
 městské opevnění
 morový sloup
 Oděvní průmysl
 boží muka
 Langův dům
 radnice
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 Svatojánský most
 Kostelec na Hané
 automobilka Wikov
 sýpka
 trojiční sloup
 vila Neherových
 Kováříkova vila
 radnice
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 Součkův dům
 Národní dům
 pomník Petra Bezruče
 Smetanovy sady
 Nová synagoga
 městské hradby
 Buk
 Bratrská škola
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 kaple sv. Urbana
 sokolovna
 nová radnice
 Malý Rabštýn
 Černý dvůr
 pomník
 Lidová hvězdárna
 kostel sv. Anny
 kaple sv. Alfonse
 Bělá
Základní informace místa
ID místa: 3060
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 28.7.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Zajímavosti

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

reklama