Klášter byl založen r. 1077 Otou I. Olomouckým a jeho chotí Eufemií. Benediktini byli ve 12. stol. nahrazeni premonstráty. Klášter byl opakovaně pobořen (např. r. 1241 Mongoly, r. 1642 Švédy) a opraven. V 17. a 18. stol. získal při přestavbách (projekt G. P. Tencalla) současný barokní ráz.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2017
Klášterní Hradisko je jedinečný klášterní komplex, který se nachází 1,5 km severovýchodním směrem od centra Olomouce. Klášter se průběhem let stal v 18. století na nějakou dobu nejvýznamnějším centrem moravské výtvarné kultury. V 18. stol. byl i významným centrem moravského jansenismu a divadelnictví. Stavebně je klášter velkolepým barokním komplexem na němž pracovalo mnoho slavných cizích i domácích umělců. Areál tvoří velký obdélný komplex severojižního směru. Nároží zdůrazňují polygonální věžice. Střed komplexu zaujímá vysoká hlavní věž , k níž se po západní straně připojuje konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a po východní straně knihovna. Dohromady tak tvoří příčné křídlo, které odděluje vlastní raně barokní konvent v severní části od vrcholně barokní prelatury. Konventní část je rozdělena dvěma vnitřními křídly na do tří malých samostatných nádvoří . Součástí kláštera je i severní zahrada a hospodářský dvůr se starou zahradou na jihovýchodě. Od roku 1802 klášter slouží jako vojenská nemocnice. V 90. letech 20. století prodělal celý zchátralý komplex náročnou památkovou obnovu, spojenou s rekonstrukcí barokní báně věže.
Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 28.7. 2005
historie

Klášter byl založen olomouckým knížetem Otou I. Sličným a jeho chotí Eufemií v roce 1077 a darovali mu řadu vsí. Zakládací akt potvrdil Otův bratr, český kníže Vratislav II. Konvent byl osazen z břevnovského kláštera a stal se rodinným klášterem olomouckých Přemyslovců i jejich pohřebištěm. Roku 1138 údajně začal opat Bohumil stavět definitivní budovy kláštera namísto dosavadního provisoria. Není zde však zmínka o kostele. Dle klášterní tradice se uvádí, že klášter dostal po svém založení již existující kostel sv. Štěpána. Klášter od svého založení připadl benediktinům. Biskup Jindřich II. Zdík se však přičinil o jejich vypuzení a nahrazení premonstráty. Opat Michal nechal kolem roku 1174 klášter obehnat vysokými zdmi a za opata Hilaria byl roku 1197 nově vysvěcen hlavní klášterní kostel Spasitele a sv. Štěpána, tehdy vybudovaný jako novostavba. Starý kostelík sv. Štěpána asi sloužil nadále jako farní kostel. Roku 1241 byl klášter…  číst dále

Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča), 28.7. 2005

otvíračka

Prohlídky kláštera s průvodcem: každou první sobotu v měsíci v každou celou od 9:00 do 12:00. každý čtvrtek v každou celou od 14:00 do 16:00. Vstupné: 30 / 60 kč. Kostel sv. Štěpána: mše Po - So 16:45, Ne 8:00. Klášterní knihovna: Po - St, Pá od 13:00 do 14: 00.

10.6. 2005

pověsti

Zazdění mniši.

Podle legendy se v klášteře občas ozývá zpěv několika mnichů. Stalo se to velmi dávno, že už se ani neví jak to doopravdy bylo. V klášteře žili mniši, trávili čas motlitbami a ve službě boží. Našel se však mezi nimi jeden, který měl černou duši. Tehdy klášter navštěvovala zbožná kněžna Durancie. Chodívala bezpečnou podzemní chodbou na bohoslužby z olomouckého hradu. Jednou, když šla osamocena, přiskočil k ní onen mnich a velmi po ní toužil. Kněžnu obtěžoval a nakonec ji alspoň políbil. Zbožná kněžna nechala mnicha a několik dalších, kteří o tom skutku věděli, zazdít do oné chodby. Marně mniši prosili o milost, skulinami prostrkovali ruce, zedníci pracovali rychle. Kněžna pak na klášter zanevřela. Zpěv mnichů po staletí varuje před sklouznutím na špatnou cestu.

IvoR-Moravskoslezské pověsti(J+J Poláškovi 2000), 14.6. 2006

Půdorys místa

půdorys kláštera
© A. Prokop : Die Markgraftschaft Mähren in kunstgeschichtlichen Beziehung, Band I-IV, R. Spies & Co. Verlag, Wien 1904
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Olomouc-Klášterní Hradisko

Místa v okolí

 Klášterní Hradisko
 vojenský hřbitov
 kaple sv. Anny
 dobytčí tržnice
 Podkova
 kaplička
 socha Panny Marie
 sochy Herkulů
 Kašna Tritónů
 Arcibiskupský palác
 boží muka
 Židovská brána
 Nový Hrádek
 vila Primavesi
 Korunní pevnůstka
 Krajinská lékárna
 Merkurova kašna
 Herkulova kašna
 Caesarova kašna
 Husův sbor
 Edelmannův palác
 kostel sv. Mořice
 nádražní budova
 kaple sv. Markéty
 Salmův palác
 olomoucké podzemí
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Neptunova kašna
 Petrášův palác
 radnice
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Blažeje
 Pöttingeum
 Jupiterova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Kamenný mlýn
 tržnice
 Litovelská brána
 Terezská brána
 vila Otto Zweiga
 synagoga
 vila Hanse Passingera
 vila Wilhelma Briesse
 Salzerova reduta II
 kostel sv. Barbory
 fort II
 obecní kaplička
 Smetanovy sady
 kaplička
 kaple sv. Isidora
 fort Galgenberg
 fort Tafelberg
 židovský hřbitov
 fort IV
 Nové Sady-Povel
 kamenný kříž
 krematorium
 fort XX
 socha Panny Marie
 hřbitovní kaple
 fort XV
 fort V
 kostel sv. Urbana
 boží muka
 fort Va
 kostel sv. Ondřeje
 boží muka
 kostel sv. Jiljí
 fort XIII
 kaple sv. Josefa
 fort XIX
 fort VIII
 fort VII
 fort XVII
 boží muka
 fort XI
 boží muka
 Horka
 kostel sv. Mikuláše
 kaplička
 Moravská Loděnice
 kaple sv. Donáta
 kaple Panny Marie
 zvonička
 dům Jiřího Wolkera
 boží muka
 fort XVIII
 fojtství
 kostel sv. Matouše
 Svatý Kopeček
 ZOO Olomouc
 boží muka
 Dolany
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Matouše
 Vsisko
 Velká Bystřice
 radnice
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Leonarda
 Kožušany
 kostel sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 Skrbeň
 kostel sv. Barbory
 Velký Týnec
 kaple
 Husův sbor
 ústínský žudr
 boží muka
 Skrbeň
 Grygov
 kamenný most
 Blatecký mlýn
 vysílač Radíkov
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 socha sv. Linharta
 fort II Radíkov
 kaple sv. Rocha
 kaple sv. Markéty
 zvonice
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 Velký Týnec
 Božka
 kříž
 boží muka
 most přes Blatu
 kaple
 Starý mlýn
 žudr
 boží muka
 kostel sv. Floriána
 kaple sv. Rosalie
 kaple Panny Marie
 vodní mlýn
 Hanácké skanzen
 žudr
 boží muka
 sousoší Piety
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kaple
 mariánský sloup
 boží muka
 rychta
 parní pila a mlýn
 boží muka
 hasičské muzeum
 Obecní muzeum
 Olšany u Prostějova
 socha sv. Anny
 boží muka
 socha anděla
 Náklo
 kostel sv. Floriána
 kaple
 kostel sv. Jiří
 Betlémská kaple
 socha sv. Floriána
 Náklo
 kaple sv. Praxedy
 boží muka
 kaple sv. Rozálie
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 dřevěná zvonička
 cukrovar
 pískovna
 kostel sv. Martina
 zvonice
 kostel sv. Václava
 Otěhřiby
 Majetín
 fara
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Tepenec
 boží muka
 kaple sv. Floriana
 pramen sv. Víta
 zvonice
 Lipňany
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 pramen sv. Václava
 sloup s Pietou
 Unčovice
 kaple sv. Josefa
 Senice na Hané
 muzeum U veterána
 Loučany
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 socha Ecce Homo
 boží muka
 kaple sv. Anny
 kaple
 smírčí kříž
 boží muka
 socha žáby
 Tršice
 kaple sv. Markéty
 sloup Ecce homo
 Hrdibořické rybníky
 Expozice času
 Lusthaus
 Hluboký
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Jana a Pavla
 Drahanovice
 mariánský sloup
 Drahanovice
 boží muka
 kaple sv. Kunhuty
 evangelický kostel
 Žerotín
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Marty
 kaple sv. Isidora
 Zelená budka
 Šternberk
 kaple sv. Floriána
 Dubčany
 kostel Všech svatých
 domovní portál
 Kokory
 Náměšť na Hané
 Daskabát
 Bílý kámen
 sousoší Kalvárie
 zvonkohra
 Nenakonice
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Iva
 Náměšť na Hané
 Náměšť na Hané
 hrobka rodu Kinských
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 sušárna chmele
 kaple
 vodní mlýn
 Varhany
 Kokory
 povodňové zídky
 kaple sv. Floriána
 bývalé vinohrady
 Penčičky
 Státní lom
 Čekyně II
 Šargounský mlýn
 boží muka
 kaple sv. Marka
 Dubový kopec
 kostel sv. Vavřince
 Zákřov
 boží muka
 boží muka
 Čekyně I
 Žeravice
 Čelechovice na Hané
 kaple sv. Anny
 kříž u Čechůvek
 Držovice
 Velký Kosíř
 cukrovar
 Vrahovice
 Lazníčky
 socha oráče
 socha sv. Floriána
 vodní mlýn a olejna
 kaple sv. Otýlie
 Arboretum Vrahovice
 zvonice
 Plachý mlýn
 sousoší Piety
 kaple sv. Floriána
 dvoupatrový most
 Těšíkovská kyselka
 Lazníky
 kaple Panny Marie
 městské opevnění
 Švédská deska
 Husův sbor
 Sochův dům
 Akciový pivovar
 Čekyně
 Oděvní průmysl
 boží muka
 morový sloup
 Langův dům
 radnice
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 Svatojánský most
 vodní elektrárna
 Kostelec na Hané
 automobilka Wikov
 sýpka
 vila Neherových
 trojiční sloup
 Kováříkova vila
 radnice
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 pomník Petra Bezruče
 Součkův dům
 Národní dům
 Bratrská škola
 Smetanovy sady
 Nová synagoga
 městské hradby
 Buk
 Nový dům
 Knížecí dům
 Prostějov
 Městská knihovna
 Prostějov
 stará radnice
 Prostějov
 socha T. G. Masaryka
 kaple sv. Floriána
 Betlém
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 kaple sv. Urbana
 sokolovna
 nová radnice
 Malý Rabštýn
 Černý dvůr
 pomník
 Lidová hvězdárna
 kostel sv. Anny
 kaple sv. Alfonse
 Bělá
Základní informace místa
ID místa: 3060
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 28.7.2005
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Děsím se toho, co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

reklama