Zaniklá tvrz, kterou postavil v Čejkovicích někdy v l. 1587 – 1589 Jindřich Kunáš z Makovic. R. 1687 byl jeho potomkem Jiřím Jaroslavem prodán majetek Ferdinandovi ze Schwarzenbergu a ten připojil Čejkovice k panství Hluboká. Pokud tehdy tvrz ještě stála, ztratila poté na významu a zanikla.
Hlavní obrázek místa
Tvrziště od severu
© Filip Matoušek 04/2008
Graficke pismenko Tvrz stávala ve vesnici Čejkovice, která se v pramenech objevuje poprvé r. 1400. Ves bývala rozdělena mezi dvojí vrchnost: jedna část patřila rodu Kunášům z Machovic, kteří sídlili na nedaleké vodní tvrzi Machovice. Jeden z Kunášů, Jindřich Kunáš z Machovic dal vystavět v l. 1587 – 1589 přímo ve vsi renesanční tvrz zvanou Vildštejn. R. 1687 prodal Jiří Jaroslav Kunáš z Čejkovic majetek knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenbergu, který připojil danou část vsi k panství Hluboká. Druhá, o něco menší část vesnice byla počátkem 15. století v majetku Mikuláše Paulfiše, na přelomu 15. a 16. století Pukliců ze Vztuh, a před rokem 1545 byla Janem Ekhardem z Urtvinovic prodána městu České Budějovice.
5.8. 2011

  historie

  STARÉ MACHOVICE
  Obrázky v galerii se vztahují k zaniklé tvrzi Staré Machovice a ne k tvrzi Vildštejnu. Tato tvrz stávala ne ve vesnici Čejkovice, ale 1,6 km jihozápadně od návesní kaple v Čejkovicích a 1,8 km východoseverovýchodně od středu vsi Jaronic, mezi silnicí Křenovice -Čejkovice a rybníkem Motovidlem. V Machovicích existovaly ve vzájemné časové návaznosti dvě středověké tvrze - starší malé sídlo bylo někdy v 15. stol. opuštěno a poblíž vybudováno nové

  Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, D.Kovář, Historicko-vlastivědný spolek Č.Budějovice, 2011, Jaroslav Špiroch , 3.9. 2018

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Čejkovice