vila a ústřední ředitelství firmy Landsberger

Mandlovna, bělidlo, úpravna, mechanická tkalcovna a ředitelství firmy Landsberger, vila (zámek) rodiny Landsbergerů, Podzámecká obec, Podhůří, Poříčí, ředitelství Slezanu
Bývalý areál hospodářského zázemí frýdeckého zámku s pivovarem, mlýnem a valchou získal r. 1855 F. Landsberger, který zde zřídil bělidlo, úpravnu a mandlovnu tkanin. Jeho syn Adolf manufakturu modernizoval, rozšířil a doplnil o neohistorizující obytnou vilu s parkem. Od r. 1946 součást Slezanu n.p.
Hlavní obrázek místa
Reprezentnativní jižní průčelí vily Adolfa Landsbergera - zámečku
© Jan P. Štěpánek 2019
Graficke pismenko Areál s bohatou a dlouhou historií, to je prostor tzv. bývalého ředitelství Slezanu ve Frýdku, na úpatí zámeckého kopce s historickýcm jádrem města a zámkem, vklínený mezi železniční trať a řeku Ostravici. Již nejpozději od pozdního středověku se v těchto místech rokládalo jedno z hospodářských zázemí zámku, tzv. Podzámecká obec, a protékal tudy starý vodní náhon, který se pod zámkem vléval do řeky. Stával zde mimo jiné i vodní moučný mlýn nebo vodní valcha. V mladší době si zde vrchnost zřídila i panský pivovar se sladovnou a ledovými sklepy. S úpadkem vrchnostenských provozů na přelomu 18. a 19. století se areál stal ...
Jan P. Štěpánek, 15.5. 2020

  historie

  Historie areálu Podzámecké obce
  Již od pozdního středověku stával v cípu mezi řekou Ostravicí a úpatím zámeckého kopce s původně středověkým hradem a městem Frýdek, při starém vodním náhonu, vrchnostenský areál zvaný někdy také jako Podzámecká obec. Zde byla část hospodářského zázemí zámku a také panský moučný mlýn, později přibyla vodní valcha a další objekty. V novověku zde fungoval i panský pivovar, jehož provoz skončil až nedlouho před polovinou 19. století. Nevyužívaný,

  Jan P. Štěpánek s využitím Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku, 2005, 15.5. 2020
  Landsbergerové ve Frýdku-Místku
  Zakladatelem frýdecké větve židovské rodiny Landsbergerů byl Filip Landsberger, pocházející z polské vesnice Wilamowice nedaleko Skočova, kde se v roce 1812 narodil. Na počátku 40. let 19. století se s manželkou i svými 8 dětmi přestěhoval do Koloredova nedaleko Místku, kde se již v této době pomalu rozrůstala tamní židovská komunita. Filip Landsberger byl velmi aktivní drobný podnikatel a v Koloredově provozoval hostinec, prodej zemědělských

  Jan P. Štěpánek s využitím Historie a současnost podnikání na Frýdecko-Místecku, 2005, 15.5. 2020
  technická památka
  chátrající
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Frýdek