Raně středov. hradiště v terén. náznacích, na základě dosavadních sporadických nálezů poč. lze klást do 2.pol.10. stol. První zmínka je k r. 981 (Dalimilova kronika.) a je patrně mylná. Od počátku patřilo knížatům z rodu přemyslovců a tvořilo starobylé správní centrum jižních Čech až do konce 12.st.
Hlavní obrázek místa
Mapa hradiště
© Jaroslav Špiroch 05/2020
Graficke pismenko Obec Doudleby dýchá dávnou historií. Nachází se asi 10km jižně od Českých Budějovic na řece Malši. V obci se nachází kostel sv. Vavřince s kaplí sv. Barbory, fara na místě bývalé tvrze rytířů Doudlebských z Doudleb a zejména přemyslovské hradiště, o němž je první psaná zpráva v Kosmově kronice z počátku 12.století v souvislosti se zprávou o úmrtí knížete Slavníka k roku 981 (viz samostatná hesla).
24.4. 2020

  historie

  První písemná zmínka o existenci Doudleb se váže k r. 981 (je patrně mylná) a pochází od nejstaršího kronikáře Kosmy, který ovšem svou kroniku sepsal na začátku 12. století. Kosmas se zmiňuje o smrti mocného knížete Slavníka (otce sv. Vojtěcha) a za meze na jižní straně pokládá Chýnov, Doudleby a Netolice. Většina současných historiků se přiklání k názoru, že slavníkovské území nebylo tak rozsáhlé, jak popisuje Kosmas a že hradiště, které v té

  Encyklopedie hradišť v Čechách,kolekt.autorů,Libri 2003, Webb obce, Jaroslav Špiroch , 5.3. 2017

  popis

  Podle archeologických výzkumů byla akropole hradiště dřevěná stavba. Celková plocha hradiště má rozlohu asi 4,8ha. Akropole ležela v místech, kde je spojovací šíje meandru sevřená řekou na pouhých 115m; plocha využitelná k osídlení přitom dosahovala rozměrů asi 200 x 60m; na území kostela (viz samostané heslo), fary (viz samostatné heslo), části hřbitova a farního pozemku. Z východní strany chránily hradiště dva pásy příčných hradeb. Za

  Encyklopedie hradišť v Čechách,kolekt.autorů,Libri 2003, Webb obce, Jaroslav Špiroch, 5.3. 2017
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Doudleby