Židovský synagoga vystavěná v maurském neorománském slohu v l. 1864-65 dle projektu M. Zapletala z Frenštátu p. R. Rozšířena v r. 1893. V noci ze 13. na 14. 6. 1939 vypálena zfanatizovanými frýdeckými Němci. V r. 1940 byly ohořelé zdi strženy. Dnes zarostlá nezastavěná plocha bez výraznější památky.
Hlavní obrázek místa
pohled na místo zanikléí synagogy od severu s frýdeckým zámkem v pozadí
v popředí jediný zachovalý hmatatelný svědek dávné synagogy - opuštěný solitér okrasných javorů, které v minulosti lemovaly uliční průčelí synagogy
© Jan P. Štěpánek 01/2009
Graficke pismenko Synagoga, vystavěná frýdeckou židovskou komunitou ve zdobném maurském neorománském slohu v letech 1864-65, vzala za své během zfanatizované akce místních německých spoluobčanů v roce 1939. Ač mohla býti obnovena, nebylo k tomu svoleno a v roce 1940 byly ohořelé zdi stavby zbořeny. Dnes je plocha po bývalé synagoze nezastavěna a zarůstá travou nad rušnou Revoluční ulicí naproti frýdeckému zámku. Z někdejší frýdecké židovské komunity se rekrutovalo mnoho věhlasných podnikatelských rodin, které daly díky svým aktivitám práci nejen stovkám až tisícům místních lidí, ale především na přelomu 19. a 20. století díky svým stavbám daly charakter mnoha částem ...
Jan P. Štěpánek, 12.10. 2019

  historie

  Nevelká židovská komunita se ve Frýdku usadila nejpozději na konci 16. století, kdy se o ní činí v listině z roku 1584 první zmínka. Z nejvýznamnějších židovských rodin počátku 18. století je možné zmínit Munky a Löwy, kteří se živili obchodem, vinopalnictvím či výběrem mýta. Další rodiny přišly do Frýdku a okolí po připojení Haliče k habsburské monarchii v roce 1772. Na počátku 19. století už byla zdejší židovská komunita poměrně početná,

  Jan P. Štěpánek dle článků J. Poláška (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) a T. Adamce (Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku), 11.10. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  židovské památky
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Frýdek