Výrazné terénní pozůstatky hrádku (tvrze) typu motte na jižním okraji vsi. Tvrz byla založena patrně na počátku 14. stol a zanikla v 1. polovině 15. století.
Hlavní obrázek místa
Tvrziště od západu
© Jan P. Štěpánek 07/2007
Graficke pismenko Hodslavická tvrz se nachází v jihojihozápadní části obce, na okraji bažinatých luk při soutoku potoku Zrzávka a jeho bezejmenného levostranného přítoku. Ke zdejší tvrzi se dá nejlépe dostat, jede-li návštěvník ze směru od Valašského Meziříčí, musí zabočit hned do první uličky mezi domky, přejet po mostku přes potok Zrzávku a ihned se dát doleva podél potoka. Po necelých 150 metrech cesta končí, ale to je již zdejší tvrziště na dohled. Stačí přejít pár desítek metrů po louce až ke tvrzi. Z celé bývalé tvrze se doposud zachoval jen centrální, uměle navršený pahorek, tzv. motte, který vznikl navršením zeminy vyhloubené při kopání okružního příkopu a několik málo ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), 29.3. 2006

  historie

  Jakékoliv písemné zmínky o existenci hodslavické tvrzi zcela chybí. Dle některých nahodilých nálezů z dřívější doby, převážně drobných kousků keramiky a mincí, se lze domnívat, že tvrz existovala již v první polovině 14. století. Doba zániku zdejší tvrze je odhadována do období, kdy mezi sebou válčili moravští markrabí Jošt a Prokop nebo nejpozději do období husitských válek.
  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek, 29.3. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Hodslavice